Tag Archives: EU

Bitcoinin arvo

Euroissa

Dollareissa


Bitcoin strömmar med nya användare – Veckogranskning 28/2021

Bitcoins prisutveckling har på sistone verkat ganska anspråkslöst, särskilt jämfört med årets början då marknadsandelen av olika kryptomynt växte med miljarder. Kursen har snarast sågat i sidled och kortsiktiga investerare har redan börjar bli trötta på att vänta på hajpade bergochdalbanor. Kanske en nöjespark skulle ha varit bättre. I större skala och bakom scenerna händer […]

Också icke-institutionella investerare samlar BTC – Veckogranskning 11/2021

Hej igen, alla små, stora och medelmåttiga kryptoinvesterare. Vindarna blåser mot våren och Bitcoin verkar trots korrektioner ha kraft i seglen att erövra nya ovistade områden. Vår teknisk analytiker påminner också i sin färska blogg att små nedgångar inte ännu gör tjuren till en björn. Visste ni annars att små icke-institutionella investerare under gågna årskvartalet […]

EU:s lagförslag betonar Bitcoins betydelse – Veckogranskning 45/2020

Bitcoins kurs stegrar explosivt och ifall riktningen fortsätter kommer vi före årsslutet att se ett nytt prisrekord. Bitcoins kus har under hela sin historia aldrig varit så hög förutom några dagar. Det börjar kraftigt verka som att vi i nära framtiden övergår en gräns varefter vi inte längre ser pris med fyra siffror. I den […]

EU:s nya regler gynnar kryptoföretag – Veckogranskning 45/2019

Visste ni att den här månaden påbörjade en ny tidsperiod för kryptoregler? Nu vet ni åtminstone. Nämligen har Europeiska unionen utgett ett direktiv som beordrar alla medlemstater att följa direktivet med sin inre reglering. Den här veckan berättar vi vad direktivet betyder för kryptoleverantörer samt kryptobranschens kunder. Direktivet täcker hela unionen, så det kan ha […]