Tag Archives: EU

Bitcoinin arvo

Euroissa

Dollareissa


EU:s lagförslag betonar Bitcoins betydelse – Veckogranskning 45/2020

Bitcoins kurs stegrar explosivt och ifall riktningen fortsätter kommer vi före årsslutet att se ett nytt prisrekord. Bitcoins kus har under hela sin historia aldrig varit så hög förutom några dagar. Det börjar kraftigt verka som att vi i nära framtiden övergår en gräns varefter vi inte längre ser pris med fyra siffror. I den […]

EU:s nya regler gynnar kryptoföretag – Veckogranskning 45/2019

Visste ni att den här månaden påbörjade en ny tidsperiod för kryptoregler? Nu vet ni åtminstone. Nämligen har Europeiska unionen utgett ett direktiv som beordrar alla medlemstater att följa direktivet med sin inre reglering. Den här veckan berättar vi vad direktivet betyder för kryptoleverantörer samt kryptobranschens kunder. Direktivet täcker hela unionen, så det kan ha […]