Tag Archives: lamborghini

Bitcoinin arvo

Euroissa

Dollareissa


Bitcoin närmar sig nästa halveringen – Veckogranskning 47/2019

Bitcoins blockbelöningar halveras ungefär med fyra års mellanrum. Det betyder att det genom brytning föds hälften mindre bitcoins än tidigare. Nästa halveringen är i sikte inom ett halvt år och sker troligen i mitten av maj. Historiskt har dessa händelser sammanträffat med kraftig kursuppgång, eftersom de minskar på antalet nya bitcoins som föds. Ifall lagarna […]