Tag Archives: nasdaq

Bitcoinin arvo

Euroissa

Dollareissa


Nasdaq-listad firma bytte dollarn till Bitcoin– Veckogranskning 32/2020

Bitcoins kurs har på sistone rört sig på ganska trevliga nivåer, alltså tryggt ovanför $11 000 dollar per stycke. Förra gången har vi fått njuta av så höga kurser flera år tillbaka. Det verkar faktiskt som att Bitcoin håller på att upprepa historia på samma sätt som förra gångerna då blockbelöningarna halverats. Också då vände […]