Veckogranskning 17/2019: Bitcoins uppgång ser bra ut

Bitcoin har igen stegrat över nya gränser och rör sig just nu ovanför 5 400 dollar. I  början av veckan har kursen även närmat sig 5 500 dollar. Framtiden är förstås omöjlig att spå, men ifall bitcoins kurshistoria berättar något om kryptoekonomin och investerares psykologi, så ger denna kursuppgång tecken på att kommande året kan bli väldigt positivt för kryptodrottningen.

I den här veckans nyheter har vi bland annat en rysk oppositionspolitiker som samlat miljoner med bitcoins samt rapporter om bitcoin-utpressningar och kursuppgången.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Året 2019 har börjat bra, vilket kan tyda på ett bättre årsslut.

Kryptoutpressare får allt större kap

Kryptorelaterade skadeprogram och utpressningar har lyckats kapa allt större summor. Under årets första kvartal växte kapen med även 90%, berättar digisäkerhetsföretaget Covewares nya rapport.

Enligt rapporten förlorade ett offer i genomsnitt ungefär 6 733 dollar. Under årets 2019 början steg utpressningarnas genomsnittliga lösensumma till 12 762 dollar, vilket betyder cirka 89% tillväxt.

Ökade lösensummorna verkar vara ett resultat av utpressarnas nya handlingssätt. Tidigare infekterade utpressarna möjligast många datorer med vanliga skadeprogram. Nuförtden väljer utpressarna sina offer noggrant och använder mer avancerade skadeprogram, som kan bl.a. kryptera innehållet på offrets dator.

För att sådana utpressningar inte skulle vara möjliga bör användaren ha koll på sina säkerhetskopior. I så fall kan användaren återställa informationen även om någon anfallare lyckas låsa ner hela datoren. Man bör också notera att det inte finns någon garanti att utpressarna öppnar datoren efter att de fått sina pengar.

Ett typiskt kryptoutpressningsprogram låser offrets information och kräver någon summa i bitcoins för att öppnas.

Bitcoins transaktionskostnader stiger

Bitcoins transaktionskostnader har stigit nära årets topp och verkar fortfarande växa måttligt. Just nu kostar en snabb bitcoin-transaktion ca 1-2 dollar, vilket är betydligt mer än förra året.

Ökade transaktionskostnaderna beror troligen helt enkelt på uppiggade marknadssituationen. Intresset för bitcoin har vuxit snabbt och bitcoins kurs stigit. Ju mer efterfrågan det finns för bitcoin-transaktioner, desto högre avgifter kan brytare kräva för dem.

Kursuppgången kan också påverka transaktionskostnaderna mer direkt, eftersom brytare fastställer transaktionskostnaderna i bitcoins. När priset ökar snabbt, tar det en stund för bitcoin-mässiga transaktionskostnader att balanseras.

Trots att transaktionskostnaderna stigit, är de långt från vad de var som värst. I december 2017 kunde man hamna betala t.o.m. 20 dollar för en snabb transaktion. Bitcoin har utvecklats betydligt från dessa tider särskilt med tanke på skalbarhet, så det är osannolikt att vi ser sådana priser åtminstone i nära framtiden.

Transaktionskostnaderna har stigit under året, men är allmänt låga.

Rysk oppositionsledare samlat miljoner med BTC-donationer

Alexei Navalnyi, som hör till Vladimir Putins politiska huvudmotståndare, har lyckats samla ungefär 3 miljoner dollar värt bitcoin-donationer under senaste tre åren. Nyheten spreds efter att Rysslands nyhetstjänst Tsargard TV publicerade information om Navalnyis donationer.

Navalnyi är känd i Ryssland för sin verksamhet mot korruption. Han bl.a. publicerar avslöjanden om myndigheters och politikers verksamhet via sin antikorruptionsorganisation FBK.

Enligt Tsargard TV fick Navalnyi en märkbar bitcoin-donation just före en viss avslöjande artikel publicerats. FBK:s personalchef Leonid Volkov nekade dock att donationen skulle ha något att göra med FBK:s undersökningar eller avslöjanden.

I Ryssland är oppositionens verksamhet betydligt mer begränsat än i västländerna. Flera ryska oppositionsaktörer och medier har därför börjat motta bitcoin-donationer för att underlätta finansieringen av sin verksamhet. Enligt Navalyni har åtminstone undersökande medierna Zona.Media, The Insider samt medborgarföreningen Roskomsvoboda finansierat sin verksamhet med bitcoin.

Alexei Navalnyi har blivit svartlistad av ryska myndigheterna pga sin politiska verksamhet.(BILD: Jevgeni Feldman)

Enstaka köpare kan ha varit bakom kursuppgången

Kryptoanalysföretaget CoinMetrics har publicerat färska misstankar om att marknadsuppgången i början av april skulle ha varit orsakad av en enda stor aktör. Enligt CoinMetrics stöds teorin bl.a. av medietystnaden före uppgången samt dess tidpunkt.

”Kursens största rörelser skedde 2. dagen i april, då marknadernas globala likviditet var som lägst. Rörelsen började klockan 4:30 och slutade 5:30. Tidsfönstret kan ha valts medvetet för att få möjligast stor effekt,” berättar CoinMetrics.

Enligt CoinMetrics hade denna enstaka aktör köpt 100 miljoner dollar värt bitcoins för att lyfta kursen högre. På bas av företagets analys verkar det sannolikt att aktören använde åtminstone tre största bitcoin-börsar.

Enligt CoinMetrics’ rapport kan marknaderna ha fortsatt uppgång framför sig, men det är för tidigt att säga om nuvarande uppgången är hållbar.

Bitcoin stiger tills vidare, men om teorin om enstaka aktörer stämmer är uppgången kanske inte ännu hållbar.

Bara få pensionärer vet om Bitcoin

Amerikanska publikationen Gold IRA Guide som fokuserar på värdemetallsinvestering har utgett en ny frågeundersökning, enligt var bara 2,7% amerikanska pensionärer äger bitcoins.

Enligt undersökningen vet dock 56,7% pensionärer åtminstone på något sätt om bitcoins existens, även om de inte har intresse att investera i det.

3,5% pensionärer berättade att de vill börja bitcoin-investering, men vet inte hur man gör det. 4,5% pensionärer däremot berättade att de är intresserade av bitcoin, men tills vidare bara följer med utan att investera.

Nästan en tredjedel av pensionärerna visste inte att bitcoin även finns. 32,9% svarare berättade att de inte har ett hum om vad bitcoin är.

En tredjedel av amerikanska pensionärer har inte ens hört om Bitcoin.

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller artiklar samt säljare som godkänner bitcoin kan du skicka som e-post till adressen [email protected].


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *