Veckogranskning 27/2018: Skatteförvaltningens nya kryptovalutaanvisning väcker diskussion

Året hittills har faktiskt inte varit lätt för Bitcoin. Kryptovalutans värde har sjunkit betydligt från förra årets topp och redan andra årskvartalet i rad har myntets kurs sjunkit. Å andra sidan har det gjort många besvikna, men samtidigt har det också gett utmärkta köp- och investeringsstunder.

Bittiraha.fi har förra veckan publicerat en artikel(Strategier-för-kryptoinvesterare) angående hur man kan spåra en bra köpstund. Sådana kan nämligen vara på kommande – eller redan här.

Prasos Oy håller också på att förnya Bittiraha.fi:s systerservice Coinmotion. Vi har publicerat en beta-version, som vi ber användare ge feedback för. Det bjuds också på bulle, eftersom vi betalar belöningar åt användare som upptäcker allvarligare fel eller brister! Det lönar sig alltså att komma och sticka hål i våra system, så får vi sakerna att fungera ännu bättre för alla.

Hemlandets mest betydande nyhet lär vara skattemyndigheternas nya anvisning, som gäller beskattningen av bitcoins och andra kryptovalutors värdestegring. Som man kan gissa så tar Finlands skattemyndigheter nog allt de kan, och krypton är inte ett undantag. Nya anvisningen klargör finska kryptobeskattningen, trots att flera frågor förblir öppna.

Dessutom talar vi om Indien. Indiens högsta domstol har bekräftat bitcoin-förbudet som landets regering stadgat. Enligt regeringen kan Bitcoin användas för att finansiera terrorism, penningtvätt, utpressning och allt annat kriminellt. Kryptobörser har förnekat att sådant skulle ske åtminstone i stor skala, men regeringen är av annan åsikt.

Det kan hända att regeringen vet de vad de talar om. En populär indisk oppositionsledare misstänker att flera betydande medlemmar i regeringspartiet själv är skyldiga för bitcoin-bedrägerier, -penningtvätt och annat skumt. Regeringen förstås nekar det. Ifall anklagelserna bevisas vara rätta, hamnar regeringens kryptopolitik i ett väldigt skenheligt ljus.

I andra nyheter Maltas nya lagstiftning som lockar kryptoföretag, grafikkortsproducenters nya utmaningar samt Bitcoins verkliga antal, som inte är 21 miljoner utan mycket mindre.

Coinmotions beta-testning är som en spännande skattjakt! (Hälsningar: Skamlös Reklam)

Nya anvisningar för kryptovalutors beskattning

Skatteindrivaren har utgett en ny anvisning gällande krypto- och virtualvalutors beskattning. Enligt nya anvisningen är virtualvalutors värdestegring skattepliktig inkomst, vars beskattning realiseras när kryptovalutan byts antingen till euron eller produkter eller tjänster värt pengar. Enligt nya anvisningen kan antagande om anskaffningspris inte användas med kryptovalutor, och kryptovalutornas möjliga värdeminskning bemyndigar inte skatteavdrag.

Anmärkningsvärt i nya anvisningen är att även kryptovalutors växling sinsemellan kan enligt den ses som skattepliktig verksamhet, ifall man sålunda får euromässiga vinster. Tidigare har skattmasen inte beskattat kryptovalutors växling till andra kryptovalutor. Nya anvisningen ger ändå brytare en liten morot, eftersom man enligt den kan delvis eller helt avdra kostnaderna för en dator som köpts till brytning i beskattningen.

Nya anvisningen tar också ställning till virtualvalutornas brytning. Enligt anvisningen är brytning skattepliktig inkomst där kryptovalutans anskaffningspris antas vara priset under brytningsstunden. Enligt beskattningen är brytaren skatteskyldig den stunden då hen får brutna kryptovalutorna i sin kontroll. I praktiken ger anvisningen ändå brytaren rätten att t.ex. beräkna veckomässiga vinsternas medeltal och deklarera sina skatter enligt den.

Skatteanvisningen tar också ställning till flera sk. “specialsituationer”, som ICO-investering, kryptovalutornas hard forks och krypton som fåtts via arv.

Nya skatteanvisningar klargör vissa saker, eftersom anvisningarna tidigare har varit väldigt bristande. Trots det väcker nya anvisningen mycket kritik, eftersom förluster ännu heller inte kan avdras, och krypto-krypto utbytets definition som skattepliktig betraktas vara väldigt disputabelt.

Ifall du har frågor om nya beskattningen, förespråkas det att direkt ta kontakt med skattemyndigheterna.

Skatteverket tycker att krypton också hör till dem.

Första gången steg bitcoin inte på 2. årskvartalet

Årets 2018 första årskvartal var första gången i historien då bitcoins kurs inte steg under andra årskvartalet. Alla tidigare åren har kursen stigit betydligt under andra årskvartalet.

T.ex. årets 2011 andra årskvartal var bitcoins bästa hittills då kryptomyntet steg nästan 2 000 procent under tre månader. Också andra åren har bitcoin hatt framgång under andra årskvartalet och ofta stigit åtminstone totals procent. Det ser ut som att historien den här gången inte upprepade sig.

Årskvartalet har annars också varit svår för bitcoin. I juni sjönk bitcoins kurs nedanför 6 000 dollar för första gången sedan förra november. Bitcoin-marknadernas tystnad har också påverkat andra kryptovalutor, och flera andra betydande krypton har sett förluster från april till juni.

Juli har börjat bra för bitcoins del och kryptodrottningen har upplevt lindrig tillväxt. Flera experter tror att bitcoins kurs kommer att växa under kommande året, men tvivlar om kursen före uppgångsperioden kommer att sjunka ännu djupare.

Bitcoin har vuxit i värde under alla tidigare årens andra årskvartal, förutom nu. (BILD: CoinDesk)

Indiens högsta domstol bekräftade bitcoin-förbud

Indiens högsta domstol har bekräftat regeringens bitcoin-förbud som stadgats tidigare i år och gäller kryptovalutaföretag som handlar i landet. Enligt högsta domstolens beslut är lagen som förbjudet bitcoins växling till statlig fiat-valuta laglig, och begränsar inte företagens eller användarnas grundrättigheter.

Bitcoins popularitet började växa explosivt i Indien kring årets 2016 slut, då regeringen beordrade flera större sedlar värdelösa. Bitcoins ökade användning däremot fick regeringen att reagera genom att stadga lagar som begränsar bitcoins. Saluföringsförbudet som gäller företag trädde i kraft i april 2018.

Bitcoin-förbudet har påverkat landets kryptovalutahandel betydligt. För att skaffa bitcoins måste man nu handla fysiskt med andra människor, vilket i sin tur har let till ett högre antal rån mot bitcoin-användare. Förbudet har också betydligt förminskat indiska företags möjligheter att använda finansteknologi.

Indiska bitcoin-börser har börjat kringgå regeringens förbud genom att flytta sin verksamhet till utbyte från krypto till krypto. Fastän lagen förbjuder kryptoköp med officiell valuta, är kryptovalutornas växling sinsemellan ännu tillåtet.

Trots det har flera indiska företag svårigheter. Genom att ta bort möjligheten att byta bitcoins mot Indiens officiella valuta har företagen tvingats tävla på globala marknaderna mot alla andra företag som växlar krypton till krypton.

”För att Indiens bitcoin-industri skulle på längre sikt överleva måste bitcoin-utbyte till fiat-valuta tillåtas,” kommenterar malajiska kryptobörsen Belfrics operative chef Praveen Kumar.

 Högsta domstolen har accepterat Indiens regerings bitcoin-fientliga politik – tills vidare.

Regeringspartiets ledarskap beskylls för BTC-penningtvätt

Indiens oppositionsledare Shaktisinh Gohil skyller regeringspartiet Bharatiya janatas medlemmar för penningtvätt med bitcoins, berättar Hindustan Times. Enligt Gohil har flera partiets ledande medlemmar använt bitcoin till penningtvätt och utpressning.

“Enligt polisens rapporter har en viss suratisk affärsman blivit utpressad, och offret nämnde en före detta kongressman  från Baharatiya Janata som en av utpressningsgängets ledare,” berättar Gohil åt Hindustan Times.

”Vi kräver en opartisk undersökning övervakad av högsta domstolen i denna ’mega bitcoin-bluff’ för att vi skall få hela sanningen avslöjad,” kräver Gohil.

Enligt Bharatiya Janata använder oppositionen smutsiga trick och svärtar ner regeringen. Enligt regeringspartiet har polisen redan utrett fallet och oppositionen sprider lögner avsiktligt.

Enligt Shaktisinh Gohil har flera i regeringspartiets ledarskap skyldiga för allvarliga brott, och han kräver en opartisk undersökning om saken. (BILD: OneIndia)

Malta har godkänt nya bitcoin-vänliga lagar

Maltas parlament har godkänt 3 nya lagar, som formar en stam för landets blockkedjeindustri. Parlamentet godkände lagarna med ett enhälligt beslut.

Maltas politiker har tagit ett medvetet mål att utveckla landet till en så kallad “blockkedjeö”, alltså ett område där blockkedje- och kryptovalutaföretag kan fungera effektivt och utan omåttlig press. Nya lagarnas syfte är att ge kryptovaluta- och blockkedjeföretag bättre förutsättningar att handla i landet.

Malta tror att moderna finansteknologin kan skapa staten miljarder värt ny industri och förbättra landets ekonomisk verksamhet. Maltas myndigheter arbetar också för att utveckla egna blockkedjeapplikationer, varmed landets byrokrati kunde förminskas och göras mer transparent.

Malta kan betraktas som ett av de mest ”kryptovänliga” länderna i världen, särskilt efter landets nya reglering.

Paradisön Malta håller också på att bli ett bitmyntsparadis. (BILD: Rachelle Lucas)

Kryptomarknaderna sänker på grafikkorts pris

Enligt Digitimes-tidningen tänker flera grafikkortsdistributörer sänka på grafikkortens pris efter att kryptomarknaderna stelnat ner under senaste månaderna. Enligt tidningens källor har kryptomarknadernas utveckling sänkt efterfrågan på nya brytningsapparater, varmed nya grafikkort köps mindre.

Enligt Digitimes källor kommer grafikkortens pris att under sommaren sjunka ca 20%, då distributörerna försöker töma sina förråd. Dessutom planerar grafikkortsproducenterna att publicera nya grafikkort senare för att hinna sälja redan existerande produkterna från förråden.

”Som bäst har globala grafikkortsmarknaderna ett inventarium av flera miljoners grafikkort. Nvidia däremot har ca en miljons lager nya ännu opublicerade grafikkort. När man tar i beaktande att brytarna troligen börjar sälja gamla grafikkort på marknaderna, måste distributörerna betydligt klippa prisen för att kunna tävla,” berättar Digitimes’ källor.

Ifall Digitimes’ källor visar sig ha rätt, tyder det på att kryptovalutabrytningen vuxit till en betydande faktor, som grafikkortsproducenter måste beakta. Tidigare har grafikkortsproducenter snarast skapat sina produkter för spelande och simulering, men finansteknologins uppgång har också påverkat deras klientbas.

Bl.a. NVidia har mött svårigheter efter att intresse för kryptobrytning minskat. (BILD: NVidia)

En femtedel av alla bitcoins är försvunna

Man hör ofta att bitcoins maximala antal är 21 miljoner, men verkliga siffran är mycket mindre. Enligt The Wall Street Journal har ungefär en femtedel av alla bitcoins antingen försvunnit antingen permanent eller så att det är väldigt svårt att återfå dem.

Bitcoins kan försvinna på otaligt olika sätt. Om man tappar bort en privat bitcoin-nyckel, blir deras returnering bli väldigt svårt, om inte omöjligt. Bitcoins kan också i misstag eller avsiktligt skickas till en plånbok som inte finns.

Ibland är det möjligt att försvunna bitcoins kan återfås eller hittas på nytt, dock efter stort besvär. Om användaren exempelvis kommer ihåg en del av lösenordet kan bitcoins returnering vara möjligt genom att dekryptera slutdelen av lösenordet. Flera företag har börjat erbjuda tjänster för att återställa bitcoins, men deras sannolikhet att lyckas varierar kraftigt, och företagen har inte funnit ett säkert och användbart sätt att återställa försvunna bitcoins.

Möjligheten att bitcoins kan försvinna mer eller mindre beständigt minskar antalet bitcoins som i verkligheten kan användas och lyfter sålunda användbara myntens pris.

Bitcoins kan inte skapas mer för evigt, men de kan förstöras. Det här är en orsak varför bitcoins värde antas fortsätta växa.

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller artiklar samt säljare som godkänner bitcoin kan du skicka som e-post till adressen [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *