Veckogranskning 52/2018: Bitcoin-raketen åker mot nytt år

Det var det. Året närmar sitt slut och snart kan vi börja fråga olika experter vad 2019 kommer att föra med sig. Året 2018 var tungt för marknaderna och företag, eftersom det 2017 växte en enorm bubbla kring kryptobranchen, vars sprickning har orsakat förlorade förmögenheter, kraschande konkurser och sänkt Bitcoin-nätverkets brytningskapacitet betydligt.

Så varför småler en gammal Bitcoin-makare då? Just därför!

Sprickande bubblor är inte bara en dålig sak, utan på längre sikt kan de medföra mycket nytta. Det att bubblor utvecklas och spricker är snarast mänsklig aktivitet, precis som allt i ekonomin. Bubblan föddes då en enorm mängd människor började grunda företag och investera enorma summor utan förståelse på grunderna bakom kryptovalutor och deras teknologi.

När bubblan sprack betydde det just att dessa kortsiktiga aktörerna föll bort från marknaderna. Snarast människor och företag som förstår sig mer på Bitcoin och inte bara rider på hajpen blev kvar på marknaderna. Spruckna bubblan är alltså en marknadsmekanism som raderar bort svaga aktörer och favoriserar starkare parter.

Därför är det ingen överraskning att sämre aktörer fallit bort från marknaderna längs året. Nu verkar marknaderna mycket renare, stadigare och förnuftigare än de var ett år sedan. Enligt experter är det här ett utmärkt botten att börja kika efter nya toppar.

Gott nytt år! Var försiktiga med raketerna så ni har kvar fingrar att syssla med trading också nästa år!

Indien legaliserar Bitcoin

Engelskspråkiga indiska tidningen TheNewIndianExpress har berättat att Indiens regering vill legalisera Bitcoin och andra kryptovalutor. Enligt nyhetskällan har regeringen grundat en ny arbetsgrupp vars avsikt är att undersöka hur kryptovalutor borde legaliseras och hur de kunde regleras.

”Enligt allmän konsensus kan kryptovalutor inte underkännas som helt olagliga. Kryptovalutor bör legaliseras med kraftig reglering,” berättar en myndighet från arbetsgruppen.

Skiftet mot legaliseringen är en betydlig förändring i Indiens kryptopolitik. Tidigare har Indiens regeringen varit kraftigt emot kryptovalutor. Året 2017 önskade myndigheter och lagstiftare att Indien skulle förbjuda kryptovalutor totalt. I Indien har man också sett fall där parter bakom Bitcoin-automater fått åtal för kriminell verksamhet.

Trots allt det har Bitcoins användning både i Indien och allmänt i Asien vuxit enormt. Indiens regering verkar alltså ha förstått att kryptovalutor inte försvinner med förbud, varmed det är vettigare att försöka reglera dem i stället.

Detaljerna om Indiens legalisering är ännu knappa, men enligt spekulation antar man att den kommer att påminna om Japans motsvarande lagstiftning. I Japan är bitcoin och kryptovalutor lagliga, men börser övervakas effektivt.

Stater har tidigare haft nytta av att legalisera kryptovalutor, och också Indien vill vinna på det.

Bitcoin-brytare har problem

Flera stora Bitcoin-brytare har hamnat i problem under gånga året. Då bitcoins kurs steg förra året gjorde flera brytningsbolag enorma investeringar i både apparater och personal. När kryptomarknaderna sedan sjönk har företagen sedan förlorat en stor del vinster och varit tvungna att omvärdera sina kostnader.

Bitmain, som hör till världens största brytningsföretag, har berättat att de måste avsluta verksamheten i hela avdelningar. Enligt Bitmains inre källor tänker företaget minska på personalen t.o.m. 50%.

”Avskedsoperationen är så stor att det tar en längre tid. Många operationer avslutas helt och det är ännu svårt att uppskatta hur mycket personalen måste minskas,” berättar källorna.

Också japanska Internet-jätten GMO Internet Group har berättat att de lidit förluster från brytning. GMO började bryta år 2017, vilket var troligen värsta tiden någonsin att börja med det. Nu när bitcoins kurs har sjunkit hela året 2018 bestämde koncernet att sluta bryta helt.

För själva Bitcoin orsakar minskade brytningen inga problem. Bitcoin är fortfarande överlägset största operationen på decentraliserad beräkning som kan finnas, och dess säkerhet skulle inte ändras märkbart även om hälften av brytarna slutade sin verksamhet. Brytning är inte heller relaterat till Bitcoins transaktionshastighet, utan samma mängd transaktioner kunde utföras även med en procent av nuvarande brytningskapaciteten.

Hajpen och prisbubblan skapade för många brytare, men nu när bubblan spruckit har också brytning blivit mer förnuftigt.

Mer avslutade bitcoin-företag än nya i Storbritannien

Åtminstone 340 brittiska bitcoin- eller kryptomyntsföretag har avslutat sin verksamhet under gångna året, berättar lokala nyhetssajten Sky News. Antalet är över dubbelt mer än förra året, då endast 139 företag avslutade sin verksamhet. Året 2018 har varit första året i historien då fler kryptoföretag avslutats än börjats.

Enligt Sky News hade över 200 av företagen som avslutat verksamhet i år registrerats åt Britanniens myndigheter år 2017. Dessutom avslutade största delen företag sin verksamhet under årets andra halva.

Det ser alltså ut som att förra årets bitcoin- och kryptovalutahajp ledde till företagare som tog stora risker utan en stadig plan. Dessa företag förväntade bitcoins värde stiga snabbt, och tog inte beaktande en möjlig korrektion.

När korrektionen sedan kom var företagen med svagare affärsmodell färdiga för konkurs. Kvar blev endast de företagen som hade en hållbar plan och beaktade gungande marknaderna.

För vanliga konsumenter torde företagens mängd inte skapa större negativa följder. Även om marknaderna nu har färre alternativ, är alternativen betydligt pålitligare och stadigare än de kortvariga stjärnfallen som endast kikat in i kryptovärlden då hajpen var som störst.

 

Det är bra för Bitcoin-företag att ha mer än hajp som inkomst.

Yen gick förbi dollarn i kryptohandel

Japans yen verkar ha stigit förbi dollarn till största fiat-pengen i Bitcoin-handel. Enligt Coinhills data görs ca 48,34% av bitcoin-fiat-växling med yen. I dollar mäts växlingen vara cirka 43,77% av all växling.

Andra valutor är långt från dessa siffror. Tredje största fiat-valutan i kryptohandel är Sydkoreas won med cirka 6,08% växling. Euron kommer som fjärde med bara lite på en procents växling.

USA:s dollar och Japans yen har senaste åren stridit om första platsen i kryptoväxling. I början av 2017 vann yen, men efter upprepade hackar i Japan som skadade handeln gick dollarn igen förbi. Nu har yen igen tagit ledningen. Andra mindre växlingspar har inte haft större förändringar.

Om utvecklingen fortsätter kan vi snart läsa bitcoins kurs i yen!

ICO-investering har rasat

ICO-investeringars popularitet har sjunkit betydligt under gångna året. I januari fick företag som använde ICO-investering samlat t.o.m. 2,6 miljarder dollar. Efter det har ICO-investering rasat grymt. Förra månaden lyckades företag endast samla 65 miljoner dollar värt investeringar.

Nedgången anses bero på särskilt två orsaker. För det första har ICO-reglering varit ett stort tema runt världen då både regeringar och internationella institut börjat förbjuda och kontrollera ICO-investering betydligt mer än förr.

Å andra sidan korrelerar ICO-investeringars nedgång med allmänna tystnaden på kryptomarknaderna. Samtidigt som bitcoins kurs har sjunkit har också ICO-investering blivit mindre populärt. ICO-investeringars popularitet har alltså korrelerat kraftigt med bitcoins kurssituation.

Initial Coin Offering –investering kan ändå ha en framtid ifall stater lyckas skapa gynnsam reglering och lagstigtning för företag. Ifall spelreglerna gällande ICO-investering vore klara och entydiga, skulle stater kunna reglera dem med stor ekonomisk nytta.

ICO-investering anses vara ett bra sätt att samla pengar för företag, men i praktiken har det fungerat sämre än i teorin.

Jordan Peterson kringgår Patreon-blockering med bitcoins

Jordan Peterson, som blivit känd som psykolog, författare och talare runt världen, har börjat motta bitcoin-doneringar. Händelsen är följd av att gruppfinansieringsplattformen Patreon beslutit att blockera flera framstående talares konton, ofta pga. konservativa politiska åsikter.

Patreon har fått mycket kritik för sin verksamhet som anses strida mot yttrandefrihet. Patreon har ändå själv försvarat sig med att beslutet inte är deras utan MasterCards. Enligt Patreon hade MasterCard krävt att Patreon tar bort flera användares konton, inklusive Jordan Peterson samt islam-kritikern Robert Spencer.

Som svar till Patreons verksamhet meddelade Peterson att han börjat ta emot bitcoins. Bitcoin har genom sin historia varit ett idealt sätt att flytta pengar utan politisk censur, och då Patreon, Youtube och motsvarande plattformer blivit allt strängare mot sina kunder har bitcoin-doneringar igen stigit.

Peterson och en grupp andra  användare som förlorat sina Patreon-konton arbetar också för att bygga en alternativ plattform med bättre grunder.

“Vi håller på att bygga ett system som ger författare och skribenter ännu bättre sätt att samgå med sina läsare. Vi försöker skapa ett system med liknande mekanism som Patreon men bättre egenskaper. Jag vill ändå inte sprida löften, eftersom systemet först håller på att byggas,” berättar Peterson.

Jordan Petersons åsikter har väckt mycket motstånd i USA:s medier och nu har motståndet blivit ekonomisk censur. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *