Viikkokatsaus 10/2016: Yhden bitcoinin Denarium-hopeakolikoiden toimitukset ovat alkaneet

Loppusyksystä lähtien ennakkotilauksessa olleet yhden bitcoinin Denarium-hopeakolikot ovat nyt toimitusvaiheessa. Kolikot ovat Denariumin lippulaivatuote.

Lisäksi lähiaikoina on kuultu merkittäviä uutisia Bitcoinin “unohdetulta mantereelta”, Afrikasta. Afrikka onkin yksi niistä maanosista, joissa Bitcoinista voisi olla eniten hyötyä. Toistaiseksi kehitys siellä on kuitenkin ollut hidasta, mutta nyt alkaisi näyttää siltä, että Bitcoin alkaa löytää paikkansa myös Afrikassa.

Tämä on hieno juttu sekä kaikille niille, joita Bitcoin voi auttaa, että myös länsimaille, jossa miljoonien ja taas uusien miljoonien käyttäjien astuminen Bitcoinin piiriin lisää entisestään järjestelmän vakautta sekä mahdollistaa uudenlaisen hyödyllisen kaupankäynnin.

Muissa uutisissa seuraamme lohkokokokiistan viimeisimpiä kehitysaskeleita sekä tarkastelemme muun muassa sijoittajien ja finanssi-instituutioiden suhtautumista Bitcoiniin. Hyvin näyttävät suhtautuvan.

Prasos Oy hakee kansainvälistä myynnin ja markkinoinnin huippuosaajaa. Mikäli tunnistat itsesi ilmoituksestamme, laita hakemusta tulemaan.

Viime viikon katsaukseen voit tutustua täältä.

Yhden bitcoinin Denarium-hopeakolikoiden toimitukset ovat alkaneet

Denarium julkaisi syksyllä lippulaivatuotteensa, 1 bitcoinin hopeakolikon. Toimitukset piti alkaa alunperin jo tammikuussa, mutta tuotannossa ilmenneiden ongelmien takia toimitus viivästyi. Nyt kolikot ovat kuitenkin siirtyneet toimitusvaiheeseen. Rajatusta 250 kappaleen erästä on myytävänä vielä noin puolet, ja kolikoita voi tilata täältä.

Afrikkaan ensimmäinen Bitcoin-louhintakeskus

Viime viikolla Afrikan suurimman verkkokauppapaikan, Bidorbuyn, uutisoitiin ottaneen käyttöön bitcoin-maksut, ja nyt mantereelta tulee lisää Bitoinin leviämisestä kertovia uutisia. Ghanalainen IT-yritys Ghana Dot Com on nimittäin perustanut Afrikkaan koko mantereen ensimmäisen Bitcoin-louhintakeskuksen.

Tapahtumaa pidetään merkittävänä afrikkalaiselle IT-teollisuudelle muun muassa sen vuoksi, että Ghana Dot Comin hallituksen puheenjohtaja Nii Quaynor oli aikoinaan ensimmäisten joukossa tuomassa Afrikkaan Internet-yhteyksiä. Quaynor on myös ollut muun muassa YK:n neuvonantajana koskien Internet- ja IT-asioita.

“Yhtenä Afrikan ensimmäisistä IT-alan yrityksistä meitä kiinnostaa nähdä tietotekniikan kehittyvän Afrikassa. Olimme Internet-yhteyksien pioneereja ja tulemme vastaavalla tavalla edistämään myös bitcoinin kehitystä Afrikassa”, kertoo Quaynor.

Ghana Dot Comin mukaan sen louhintakeskus tuottaa “useita satoja” terahasheja laskentatehoa per sekunti. Ghana Dot Com on myös ilmoittanut tuovansa markkinoille muitakin kryptovaluuttatuotteita sekä -palveluja.

Tohtori Nii Quaynor on merkittävimpiä yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat edistäneet Afrikan IT-kehitystä

Bitcoin tuo sähköä Afrikan lapsille

Bitcoin-startupit Grid Singularity sekä Bankymoon ovat startanneet projektin, jonka tarkoituksena on käyttää bitcoineja tuomaan sähköä Etelä-Afrikkaan. Usizo-niminen projekti julkistettiin jo viime syksyllä, mutta nyt sen toimintaa on esitelty myös käytännössä.

Eteläafrikkalainen sähkönmyynti eroaa perinteisestä länsimaisesta sähkönmyynnistä olennaisesti siten, että siinä missä länsimaissa sähkö maksetaan jälkikäteen kulutuksen mukaan, Etelä-Afrikassa sähkö maksetaan ennakkoon. Tämä prepaid-järjestelmä tekee sähköstä olennaisesti kalliimpaa sekä sen saamisesta vaikeampaa, koska se edellyttää ylimääräisen välikäden sähköntarjoajan ja kuluttajan välille sekä edellyttää kuluttajilta fyysistä käyntiä liikkeissä, jotka myyvät prepaid-sähköä.

Usizo pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman kehittämillään bitcoin-älymittareilla. Älymittarit toimivat, kuten muutkin Etelä-Afrikan sähkömittarit, mutta ne mahdollistavat sähkön ostamisen ja maksamisen bitcoineilla ilman fyysistä käyntiä prepaid-kaupassa. Merkittävintä Usizossa on kuitenkin se, että järjestelmä mahdollistaa sähkön lahjoittamisen suoraan ulkomailta. Lahjoittajan on vain lähetettävä bitcoineja älymittarin osoitteeseen, minkä jälkeen sähkö on käytettävissä normaalisti. Tämä mahdollistaa suoran auttamisen ilman välikäsiä, minkä lisäksi lahjoittajat tietävät suoraan, mihin lahjoituksensa menevät.

Usizoa on jo testattu menestyksekkäästi muun muassa Emawenin esikoulussa, jossa bitcoineilla on saatu jo lukuisiksi viikoiksi sähköä Etelä-Afrikan lapsille. Usizo onkin hieno esimerkki siitä, miten Bitcoin ei ole pelkästään finanssiprojekti, vaan siinä on myös vahva inhimillinen tekijä.

Bitcoiniin ja lohkoketjuun sijoitettu ennätyssummia

Tuoreen finanssiteknologia-alan rahoitusta koskevan raportin mukaan Bitcoin- ja lohkoketjuyrityksiin sijoitettiin viime vuonna enemmän kuin koskaan. Raportin mukaan yritykset saivat viime vuonna noin 474 miljoonan USA:n dollarin verran rahoitusta.

Raportin mukaan Bitcoin- ja lohkoketjuyritysten saama rahoitus on ollut huomattavassa nousussa viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 2012 rahoitusta tuli vain noin miljoonan dollarin verran. Vuonna 2013 luku kasvoi jo 80 miljoonaan dollariin. Puolestaan vuonna 2014 sijoituksia tehtiin 299 miljoonan dollarin edestä.

Raportin perusteella näyttää selvältä, että sijoittajat luottavat yhä kasvavissa määrin Bitcoiniin sekä lohkoketjuteknologiaan. Raportti kuitenkin varoittaa, että liika innostuminen voi johtaa negatiivisiin seurauksiin, mikäli teknologia ei pystykään vastaamaan sille asetettuihin vaatimuksiin.

Bitcoin- ja lohkoketjufirmat kiinnostavat kasvavissa määrin myös sijoittajia

BitAccess tuo bitcoinit 6 000 Kanadan kivijalkaliikkeeseen

Kanadalainen Bitcoin-automaattien valmistaja BitAccess on julkaissut palvelun, jonka avulla on mahdollista ostaa bitcoineja noin 6 000 kanadalaisesta kivijalkaliikkeestä. Flexepin-nimisen palvelun avulla asiakas voi ostaa likkeestä “bitcoin-lahjakortteja”, jotka hän voi sitten lunastaa BitAccessin nettisivuilta.

Flexepin on BitAccessin mukaan seuraava askel BitAccessin suunnitelmassa mahdollistaa bitcoinin käyttö niille miljoonille kanadalaisille, jotka joko asuvat kaukana kaupunkikeskuksista tai jotka ovat muutoin perinteisten pankkipalvelujen ulottumattomissa. 6 000 uuden kivijalkaliikkeen ryhtyminen bitcoin-jakelijoiksi on merkittävä askel kohti tätä päämäärää.

BitAccess on Kanadan merkittävimpiä Bitcoin-yrityksiä

Lohkokokokiista: Bitcoin-yhteisö sitoutui hyvään henkeen

Viime viikolla järjestettiin Satoshi Roundtable -tapahtuma, joka kokosi yhteen Bitcoin-maailman merkittävimpiä toimijoita yrittäjistä kehittäjiin ja louhijoihin. Tapahtuman tarkoituksena oli kehittää ratkaisuja Bitcoin-maailmaa viime aikoina repineeseen lohkokokokiistaan.

Tapahtuma ei tuottanut suoria konkreettisia ratkaisuja tai selvää konsensusta siitä, miten Bitcoin-yhteisön olisi reagoitava Bitcoinin skaalautumisongelmiin Bitcoin-järjestelmän kasvaessa. Tästä huolimatta tapahtumaa voidaan pitää onnistuneena ainakin yhden merkittävän kysymyksen kannalta.

Yksi lohkokokiistan suurimmista ongelmista on ollut kiistan vastapuolten vihamielisyys toisiaan vastaan. Sen sijaan, että kiistassa olisi haettu yhdessä rationaalisesti ratkaisuja teknisiin ongelmiin, on se usein kärjistynyt vastapuolen haukkumiseksi ja jopa suoriksi hyökkäyksiksi. Tämä kärjistynyt keskustelukulttuuri on estänyt monien ideoiden kokeilemista ja sitä kautta ollut merkittävä hidaste lohkokokokiistan ratkaisemiseksi.

Satoshi Roundtablessa Bitcoin-maailman merkittävimmät toimijat allekirjoittivat yhdessä kirjallisen lupauksen, jossa he ilmoittivat, ettei tällainen asenne enää sovi, ja sitoutuivat kohtelemaan vastapuoliaan kunnioittavasti. Toimijat myös sitoutuivat työskentelemään yhdessä silloin, kun yhteistyö on hyödyllistä kaikille osallistujille.

Vaikka siis Satoshi Roundtable ei tuottanut suoria teknisiä vastauksia lohkokokokiistaan, saattoi se olla keskustelukulttuurin eheyttämisen kannalta jopa tärkeämpi kuin nämä ratkaisut.

Vaikka lohkokokokiista onkin repinyt Bitcoin-yhteisöä, on yhteisöllä selkeä halu saada ongelmat ratkaistua

Bitcoin Corella enää alle 70 % osuus Bitcoinin p2p-verkosta

Bitcoinin referenssiohjelma Bitcoin Corea käyttävien full nodejen määrä on tippunut ensimmäistä kertaa historiassa alle 70 % kaikista Bitcoin-verkon full nodeista. Vaihtoehtoisista full node -ohjelmistoista Bitcoin Classic ja Bitcoin Unlimited ovat puolestaan saaneet lisää käyttäjäkuntaa. 1,23 % full nodeista pyörii Bitcoin Unlimitedilla ja jopa 24,17 % Bitcoin Classicilla.

Bitcoin Unlimited ja Bitcoin Classic eroavat Bitcoin Coresta eritoten sen mukaan, miten ne käsittelevät Bitcoinin lohkoketjua. Bitcoin Unlimited antaa jokaisen louhijan ja full noden käyttäjän määritellä itse, minkä kokoisia lohkoja hän haluaa käsitellä. Bitcoin Classic puolestaan tukee nykyisen lohkojen maksimikoon kaksinkertaistamista yhdestä megasta kahteen megaan ja mahdollistaa tulevaisuudessa lohkojen koon nostamisen jopa 8 megaan.

Full node -ohjelmistojen monimuotoistumisen ja Bitcoin Coren vaihtoehtojen yleistymisen nähdään johtuvan käyttäjien halusta tukea hyviä ratkaisuja lohkokokokiistassa sekä käyttäjien pettymyksestä Bitcoin Coren kehittäjätiimiin. Esimerkiksi Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong on ilmaissut rankkaa kritiikkiä Bitcoin Coren kehittäjätiimiä kohtaan. Armstrongin mukaan Coren kehittäjät vaikuttaisivat olevan “ok sen kanssa, että Bitcoin epäonnistuu, kunhan he eivät joudu joustamaan omista periaatteistaan”. Hän myös kutsui Bitcoin Coren kehittäjätiimiä “järjestelmäriskiksi”.

Vaihtoehtoisten Bitcoin-ohjelmistojen suosio on kasvanut huomattavasti suhteessa Bitcoinin “perusversioon”, Bitcoin Coreen

Rahoitusalan instituutiot uskovat lohkoketjun hyötyyn

Bisneskonsulttiyritys FTI Consulting on teettänyt rahoitusalan toimijoille kyselyn koskien lohkoketjuteknologiaa ja sen tulevaisuutta. Kyselyyn tuli vastauksia yli 700 pankilta, sijoitusyhtiöltä ja muulta rahoitusalan toimijalta.

Kyselyn mukaan 70% rahoitusalan instituutioista uskoo lohkoketjun olevan hyödyksi taloudelle ja liiketoiminnalle siitä huolimatta, että lohkoketju voi aiheuttaa monille perinteisille toimijoille täysin uudenlaisia haasteita ja kilpailua. Lohkoketjua paremmin tuntevien insituutioiden kohdalla tämä luku nousi jopa 90%.

Kyselyssä myös seurattiin, minkä verran instituutiot ymmärtävät lohkoketjua. 65% instituutioista kertoivat olevansa tietoisia lohkoketjuteknologiasta, siinä missä vain 26% kertoi ymmärtävänsä sitä.

Eniten ymmärrystä lohkoketjuteknologiasta kertoivat omistavansa Iso-Britannian instituutiot, joista 35% kertoivat tuntevansa lohkoketjun. Puolestaan Australiassa ainoastaan 14% kertoivat olevansa tietoisia lohkoketjusta.

Vain 19% rahoitusalan instituutioista kertoivat olevansa valmiina niihin muutoksiin, joita lohkoketjuteknologiasta seuraa. Tämä luku nousi kuitenkin 52% niiden instituutioiden kohdalla, jotka raportoivat vankempaa ymmärrystä lohkoketjuteknologiasta.

Japanilainen pankki ja Fujitsu testasivat Bitcoinia

Fujitsu Limited, Fujitsu Laboratories ja Mizuho-pankki ilmoittivat saaneensa päätökseen viime vuonna aloitetun Bitcoinin lohkoketjua testanneen kokeilunsa. Bitcoiniin perustuvan järjestelmän tarkoituksena on virtaviivaistaa rajoja ylittävää arvopaperikauppaa.

Kokeilun tavoitteena oli alentaa kaupankäynnin kuluja ja riskejä, mikä on mahdollista lohkoketjuteknologian nopean tiedonsiirron ja tiedon peukaloimisen estämisen avulla. Kokeilussa käytettiin Open Assets protokollaa, joka toimii Bitcoinin lohkoketjun päällä “väritettyinä kolikoina” (colored coins), eli arvopaperikaupassa tarvittavat tiedot välitettiin tekemällä pieni merkattu bitcoin-siirto.

Vielä ei ole tiedossa, tuleeko lopullinen ratkaisu hyödyntämään Bitcoinin julkista lohkoketjua vai jotain muuta lohkoketjua. Tavoitteena olisi pystyä saamaan kaupankäynti tapahtumaan samana päivänä, nykyisen kolmen päivän viiveen sijaan, mitä ei ole aiempien ratkaisujen aikana ollut mahdollista tehdä.

Sisältöä viikkokatsaukseen?

Tietoa mielenkiintoisista Bitcoin-uutisista tai -kirjoituksista sekä bitcoineja hyväksyvistä kauppiaista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected].