Viikkokatsaus 10/2017: Bitcoin-rahasto sai kielteisen päätöksen, markkinareaktio maltillinen

Bitcoinin “sisäpiireissä” pohditaan ankarasti teknisiä yksityiskohtia ja pilkotaan koodia, ja samaan aikaan bitcoin ja lohkoketju ovat puskemassa vakaasti kohti valtavirtaa, jossa skaalautumisongelmat ja kehityspolitiikka ovat toissijaisia.

Kaikkialla maailmassa mietitään kuumeisesti, miten lohkoketjua voidaan soveltaa julkisissa toiminnoissa. Esimerkiksi Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev on antanut käskyn Venäjän ministeriöille ryhtyä lohkoketjun kehitystoimiin, ja puolestaan Etelä-Koreassa lohkoketjua on käytetty onnistuneesti ensimmäistä kertaa julkisissa vaaleissa. Nämä ovat isoja asioita, koska ne todistavat, miten Bitcoin on paljon valuuttaa suurempi keksintö.

Bitcoinin arvon kannalta elettiin mielenkiintoisia hetkiä, kun Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita sääntelevä SEC ei hyväksynyt pitkään vireillä olleen ETF-rahaston hakemusta. Päätöstä edelsi spekulaattoreiden johtama kurssinousu, joka kääntyi negatiivisen päätöksen myötä jyrkäksi laskuksi. Suunta on sen jälkeen ollut ylöspäin. Perinteisten sijoitusrahastojen osalta kuultiin myös positiivisia uutisia, kun ranskalainen pankkijätti kertoi aikeistaan lisätä bitcoin-sijoitukset palvelutarjontaansa.

Mikäli bitcoin-sijoittaminen kiinnostaa – ja vähän saattaa kiinnostaa, kun kerta olette tätä sivua lukemassa – niin kannattaa ehdottomasti ottaa osaa Bittiraha.fi:n järjestämiin sijoitusiltoihin. Iltoja järjestetään Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Osallistuminen tapahtumiin on maksutonta.

On myös mainittava (koska unohdimme mainita viimeksi ja hävettää vietävästi), että Suomessa järjestään 15. maaliskuuta lohkoketju-hackathon. Hackathon järjestetään Aalto-yliopiston tiloissa ja sinne odotetaan monia fiksuja ja innovatiivisia lohkoketjuilijoita.

Viime viikon katsaukseen voit tutustua täältä.

Pörssinoteerattu bitcoin-rahasto sai kielteisen päätöksen

Koko digivaluuttamaailma ja suuri osa valtavirran sijoittajista odottivat henkeään pidätellen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita sääntelevän Securities and Exchanges Comissionin (SEC) päätöstä koskien pörssinoteeratun bitcoin-rahaston (ETF) perustamista. Kyseessä on Winklevossin veljesten COIN-rahasto, joka on ollut käsittelyssä kolmen vuoden ajan.

Perjantaina tullut päätös oli kielteinen, minkä johdosta Bitcoinin kurssi laski hetkessä 20 %. Pörssinoteeratun bitcoin-rahaston hyväksyntä olisi luultavasti kasvattanut bitcoinin kysyntää huomattavasti sekä lisännyt digivaluutan arvoa. Kielteisen päätöksen aiheuttama kurssilasku kääntyi kuitenkin nopeasti noususuuntaan, ja tällä hetkellä kurssi on lähes samalla tasolla kuin päätöspäivää edeltävänä päivänä.

Bitcoinin kurssi ETF-päätöstä ennen, sen aikana, ja sen jälkeen

SEC:n kielteisen päätöksen suurimmaisena perusteluna on se, että Bitcoin-markkinoiden suurimmat vaihtopalvelut eivät ole tarpeeksi säänneltyjä. ETF:n hyväksyminen vaatisi siis tässä vaiheessa, että Bitcoin-talous ja sen sääntely kehittyvät.

Osa pitää SEC:n päätöstä positiivisena asiana. Ensinnäkin Bitcoinin kokonaismarkkina-arvo (n. 20 miljardia dollaria) voi olla liian pieni ETF:n mukaan tulolle, sillä ETF:n tuomat suuret rahavirrat olisivat voineet aiheuttaa Bitcoin-markkinoille merkittävää epävakautta. Lisäksi COIN-rahastossa on Bitcoin-yhteisöä huolestuttanut kyseenalainen hard fork -pykälä, josta kerroimme kahden viikon takaisessa viikkokatsauksessa.

Ranskan pankkijätillä suunnitelmissa bitcoinien lisääminen palveluihinsa

Eurooppalainen Bitcoin-pörssi Bitstamp ja ranskalainen pankkijätti Crédit Agricole ovat ryhtyneet yhteistyöhön perustaakseen uuden palvelun, joka antaa sijoitusrahastoille mahdollisuuden hyväksyä bitcoineja. Palvelun tarkoituksena on antaa instituutioille lisää resursseja mahdollistamalla vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa rahastoihin.

Bistampin toimitusjohtaja Nejc Kodričin mukaan yhteistyö antaa bitcoinille lisää uskottavuutta valtavirtasijoittajien silmissä. Bitstampin mukaan palvelu antaa mahdollisuuden tehdä bitcoin-sijoituksia lisensoidun, säännellyn ja vakiintuneen pankin kautta.

“Rahastot etsivät jatkuvasti uusia investointilähteitä. Yhdistämällä ne bitcoin-pörssiin, voimme tukea niiden liiketoiminnan kehittymistä”, kertoi Crédit Agricolen arvopaperipalvelujen varajohtaja Joe Saliba.

Bistampin ja Crédit Agricolen mukaan sijoitusrahastot voivat käyttää palvelua ottaakseen vastaan bitcoin-sijoituksia jo tämän vuoden toisella neljänneksellä.

Crédit Agricole on maailman kymmeneksi suurin pankki ja yksi suurimmista toimijoista, jotka ovat koskaan lähteneet mukaan bitcoin-sijoittamiseen. (KUVA: CA SAfr)

Kiinan pörssit eivät lupaa aikataulua bitcoin-nostoille 

Kiinan kolme suurinta bitcoin-pörssiä Huobi, BTCC ja OKCoin eivät tiedä milloin bitcoin-nostot otetaan takaisin käyttöön. Pörssit lopettivat bitcoin-nostot palveluistaan viime kuussa Kiinan keskuspankin viranomaisten annettua niille huomautuksia pörssien toiminnasta. Huobi ja OKCoin lupailivat kuukausi sitten bitcoin-siirtojen tulevan takaisin käyttöön nyt maaliskuun alussa, mutta aikataulu ei ole pitänyt. BTCC ei antanut aiemmin aikataulua.

Kolme suurinta pörssiä ovat nyt ilmoittaneet erillisissä lausunnoissaan päivittäneensä järjestelmänsä ja käytäntönsä vastaamaan Kiinan keskuspankin sekä Kiinan ulkomaalaisia pörssejä koskevien lakien vaatimuksia. Pörssien mukaan ne odottavat tällä hetkellä hyväksyntää keskuspankin viranomaisilta voidakseen jatkaa normaalia toimintaansa, mutta hyväksynnän aikataulusta ei ole tietoa.

Keskuspankkien tarkastukset ja niistä seuranneet kiinalaisten pörssien toimintarajoitukset laskivat bitcoinin kurssia viime kuussa merkittävästi. On mahdollista, että pörssien toiminnan palatessa normaalimmaksi, myös bitcoinin kurssi saa piristysruiskeen. 

Nähtäväksi jää, millaisen aseman Kiina onnistuu saavuttamaan sen merkittävimpien pörssien avatessa palvelunsa uudelleen. (KUVA: Joku hieno anonyymi edit Internetistä.)

Bitcoin Coresta uusi versio

Bitcoin-verkoston referenssiasiakasohjelmasta Bitcoin Coresta on julkaistu uusi versio. Uusi versio sisältää monia parannuksia aiempaan ja tekee Bitcoinista tehokkaamman ja kevyemmän käyttää.

Tavalliselle arkikäyttäjälle merkittävimpiä parannuksia löytyy muun muassa uuden asiakasohjelman aikaisempaa paremmasta kyvystä arvioida nopeaa lähettämistä varten tarvittavia siirtomaksuja. Bitcoin-siirrot ovat hidastuneet Bitcoin-verkon kasvaessa huimaavalla vauhdilla. Bitcoin Coren uusien arviointimekanismien avulla kaikkien Bitcoin Corella tehtyjen bitcoin-siirtojen pitäisi varmistua viimeistään tunnissa ilman, että käyttäjä joutuu säätämään siirtomaksuasetuksia.

Uusi Bitcoin Core on myös kevyempi asentaa. Kun Bitcoin Core asennetaan tietokoneelle, se joutuu synkronoimaan koko lohkoketjun. Joillain tietokoneilla tämä voi viedä jopa päiviä. Referenssiohjelman uudessa versiossa prosessi on huomattavasti nopeampi, sillä ohjelman ei tarvitse tarkistaa jokaista lohkoa, vaan se voi “olettaa”, että tietyt lohkot ovat päteviä. Uusi versio antaa myös mahdollisuuden ladata lohkoketjusta karsitumman version koko lohkoketjun lataamisen sijaan.

Bitcoin Core ei ole aiemmin ollut paras vaihtoehto tavalliselle käyttäjälle, mutta uusimmissa versioissa on merkittäviä parannuksia arkikäyttöä ajatellen. Lähes kaikki maailman Bitcoin-lompakkopalvelut, -vaihtopalvelut ja muut palvelut käyttävät Bitcoin Corea. Myös Prasos Oy:n palvelut käyttävät Bitcoin Corea.

Uusi Bitcoin Core tarjoaa arkikäyttäjille monia parannuksia, kuten nopeamman ja vakaamman toiminnan, päivitetyn graafisen käyttöliittymän ja niin edelleen. (KUVA: Bitcoin Core)

Medvedev määrää Venäjän ministeriöt tutkimaan lohkoketjua

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev on pyytänyt kahta Venäjän hallituksen ministeriötä sekä valtion omistamaa kehityspankkia tutkimaan mahdollisuuksia kehittää lohkoketjusovelluksia julkiselle sektorille.

“Annoin asiaankuuluville ministeriöille, eli viestintäministeriölle ja taloudellisen kehityksen ministeriölle, tehtäväksi pohtia lohkoketjuteknologian ja digitaalisen rahan mahdollisuuksia Venäjän valmistautuessa tulevaan uuteen digitaaliseen talouteen”, Medvedev kertoi Venäjän hallituksen edustajille.

Medvedevin antaman määräyksen mukaan ministeriöiden on tutkittava, miten lohkoketjua voidaan käyttää julkishallinnon sekä talouden kehittämisessä. Määräyksen mukaan ministeriöiltä on toukokuun 11. päivään saakka aikaa antaa alustava vastauksensa.

Etelä-Koreassa ensimmäiset julkiset lohkoketjuvaalit

Eteläkorealainen Gyeonggi-don maakunta on järjestänyt äänestyksen, jossa asukkaat saivat päättää, mihin julkisiin projekteihin maakunnan varoja käytetään. Osana äänestystä kokeiltiin myös lohkoketjuun pohjautuvaa äänestysjärjestelmää. Julkisen vallan järjestämä kokeilu on laatuaan ensimmäisiä maailmassa.

Noin 9 000 maakunnan asukasta antoivat vaaleissa äänensä niin lohkoketjuun pohjautuvan sähköisen järjestelmän kautta kuin myös perinteisesti paperilapuilla. Äänestys järjestettiin ongelmitta ja Gyeonggi-don päättäjät pitivät kokeilua onnistuneena.

Äänestykseen käytetyn lohkoketjun kehittäneen korealaisen Blocko-lohkoketjuyrityksen mukaan onnistunut kokeilu on herättänyt laajasti kiinnostusta ja useat eri instituutiot ovat olleet heihin yhteydessä. Blockon mukaan kokeilu on osoittanut, että lohkoketjulla voidaan vähentää instituutioiden kuluja muun muassa demokraattiseen päättämiseen liittyvissä asioissa.

Seoulin pääkaupunkialuetta ympäröivä Gyeonggi-don lohkoketjuäänestys on ensimmäisiä mittaluokkansa julkisia lohkoketjudemokratian projekteja. (KUVA: Zubro)

Sisältöä viikkokatsaukseen?

Tietoa mielenkiintoisista Bitcoin-uutisista tai -kirjoituksista sekä bitcoineja hyväksyvistä kauppiaista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected].