Viikkokatsaus 13/2017: Japani tunnustaa Bitcoinin virallisesti

Bitcoinin dollarikurssi on palannut rauhallisesti nelinumeroiseksi luvuksi heilahdeltuaan epämääräisesti tonnin pienemmällä puolella, ja normaalia kasvua on havaittavissa. Viime viikkojen uutisoidut ja sosiaalisessa mediassa tilaa saaneet tappelut lohkojen oikeasta koosta ovat rauhoittuneet ja keskustelu on ainakin pyrkinyt fiksumpiin uomiin. Ja hyvä niin, sillä onhan sitä maailmassa paljon muutakin kuin yhdestä teknologisesta muutoksesta vääntäminen hampaat irvessä.

Esimerkiksi Aasiassa tapahtuu paljon asioita koskien digivaluuttoja sekä niiden kuningasta, Bitcoinia. Japanin valtio virallisti Bitcoinin aseman maksuvälineenä. Vaikka bitcoin ei valtion mielestä täytäkään valuutan merkkejä, on se silti riittävän vakiintunut teknologia, että valtio katsoo sen tunnustamisen laissa järkeväksi. Laki lisää bitcoin-pörssien vastuuta ja asettaa niille enemmän velvollisuuksia muun muassa asiakkaiden varojen suojelemisen suhteen, minkä uskotaan lisäävän bitcoinin houkuttelevuutta sijoituskohteena ja käytössä.

Samanlaista legitimointia pyritään saamaan aikaiseksi myös muualla Aasiassa. Kiinassa keskuspankki koittaa epätoivoisesti soveltaa nykyisiä lakeja maan suuriin bitcoin-pörsseihin, mutta käytännön toteutus vaikuttaa vaikealta. Pörssit ovat päivittäneet toimintojaan, mutta bitcoin-nostot pysyvät kiinni.

Intiassa valtionvarainministeri on varoittanut Bitcoin-käyttäjiä siitä, että digivaluutan epävirallisuuden vuoksi Bitcoin-käyttäjät saattavat syyllistyä tahtomattaan Intian rahanpesulakien ja terrorismilakien rikkomiseen. Tämä on saanut Bitcoin-teollisuuden puolestaan vaatimaan Bitcoinin selkeää ja suoraa laillistamista.

Viikkokatsauksessa kerromme lisäksi Ethereum-projektin pyrkimyksestä enemmän valuutan suuntaan ja fantasioimme oman ruotsalaisen lohkoketjusaaren ostamisesta tulevaisuudessa. Ehkä bitcoineilla? Ken tietää!

Kurssitilannetta on aiemmin viikolla tarkasteltu Kososen tuoreessa teknisessä analyysissa.

Viime viikon katsaukseen voit tutustua täältä.

Japani tunnustaa Bitcoinin virallisesti

Japanin finanssipalveluvirasto on ilmoittanut, että maan ensimmäinen digivaluuttoja koskeva lainsäädäntö astuu voimaan 1. huhtikuuta. Laki tunnustaa Bitcoinin maksujärjestelmänä, mutta ei virallisena valuuttana. Lain seurauksena bitcoinia tullaan kohtelemaan jatkossakin hyödykkeenä.

Bitcoinin virallisen tunnustamisen lisäksi laki asettaa japanilaisille bitcoin-pörsseille uusia velvollisuuksia. Pörssien on rekisteröidyttävä virallisesti, minkä lisäksi niiden on muun muassa huolehdittava sisäisestä hallinnostaan, vakavaraisuudestaan ja työntekijöidensä kouluttamisesta.

Vaikka laki vastaa useisiin japanilaisia askarruttaneisiin juridisiin kysymyksiin, on siinä edelleen yksi merkittävä epäselvyys. Laki ei ota kantaa siihen, miten bitcoinia tulisi kohdella verotuksessa. Japanin lainsäätäjien uskotaan säätävän bitcoinin verotuksesta seuraavan puolen vuoden kuluessa.

Bitcoinin virallistamisen uskotaan lisäävän luottamusta digitaaliseen valuuttaan Japanissa. (KUVA: Francisco Diez)

Kiinan Bitcoin-pörsseiltä vaaditaan tunnistautumista kasvotusten

Kiinalaisia bitcoin-pörssejä koskevasta sääntelystä on tullut uusia tietoja. Kiinan keskuspankin bitcoin-pörsseille lähettämän lakiehdotuksen mukaan pörssien on noudatettava Kiinan rahanpesun vastaista lainsäädäntöä, mikä voi tarkoittaa jopa paikan päällä kasvotusten tapahtuvaa tunnistautumista pörssien uusille asiakkaille.

Pörssitoimijoiden mukaan sääntely tuntuu kohtuuttomalta ja sen implementoiminen käytännössä mahdottomalta. Jopa kiinalaiset osakepörssit sallivat videoitse tapahtuvan tunnistautumisen, mikä saa pörssitoimijat uskomaan, että vastaava sallittaisiin myös bitcoin-pörsseille.

Kiinalaiset bitcoin-pörssit sulkivat bitcoin-nostot helmikuussa. Ensimmäisten raporttien mukaan nostokielto olisi kestänyt vain kuukauden, mutta sittemmin kiinalaiset pörssit ovat kertoneet nostojen olevan estettyjä toistaiseksi. Pörssit ovat vannoneet varmistavansa, että niiden toiminta on kaikkien Kiinan lakien mukaista ennen kuin ne aukaisevat palvelunsa kokonaan.

Yksi Kiinan suurimmista pörsseistä, BTCC, on ilmoittanut saaneensa jo käytäntönsä ja järjestelmänsä viranomaisten edellyttämälle tasolle. Pörssi on alkanut vaatia asiakkailtaan tunnistautumista koko nimellään, henkilötunnuksellaan, pankkikortin numerollaan sekä puhelinnumerollaan. Bitcoin-nostot kuitenkin pysyvät poissa käytöstä “kunnes toisin ilmoitetaan”.

Kiinan kansanpankki vaatii kiinalaisilta tarkat henkilötiedot ja mahdollisesti jopa fyysisen tapaamisen ennen kuin he saavat avata tilin bitcoin-pörsseissä. (KUVA: Kiina)

Bitcoin-asiantuntijat kannattavat SegWitiä

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 75,4% Bitcoin-asiantuntijoista kannattaa ennemmin SegWit-päivitystä Bitcoin Coreen kuin vaihtoehtoista Bitcoin Unlimited -versiota. Kyselytutkimuksen teetti Bitcoin-tietokoneiden kehittämisestä tunnettu 21 Inc. Kyselytutkimukseen vastasivat lohkoketju-, digivaluutta- ja Bitcoin-maailman merkittävimmät tahot, kuten esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat ja lohkoketjun kehittäjät.

Kyselytutkimus liittyy käynnissä olevaan debaattiin siitä, miten Bitcoinin skaalautuminen suurille ihmismassoille tulisi tehdä. Debatissa kahtena pääasiallisena vaihtoehtona nähdään SegWit-päivitys, jonka uskotaan tehostavan ja nopeuttavan Bitcoinin toimintaa ilman lohkoketjun lohkojen maksimikoon kasvattamista, sekä vaihtoehtoinen Bitcoin Unlimited -versio, joka siirtää lohkojen maksimikoosta päättämisen louhijoille.

Kyselytutkimuksen mukaan 70,5% vastaajista ei halua, että louhijat aktivoisivat Bitcoin Unlimitedin. Puolestaan 75,5% vastaajista ilmaisivat kannatuksensa SegWitin aktivoimiselle. Vastaajilta kysyttiin myös siitä, miten he suhtautuisivat potentiaaliseen SegWitiin perustumattomaan lohkojen maksimikoon nostoon. Jopa 49,2% vastaajista kertoivat kannattavansa tällaista potentiaalista vaihtoehtoa.

Kyselytutkimuksen mukaan merkittävä enemmistö asiantuntijoista vastustaa Bitcoin Unlimitedin aktivoimista. (KUVA: Cointelegraph)

Ruotsi rekisteröimässä maanomistukset lohkoketjuun

Ruotsin maanmittauslaitos on kertonut saaneensa kiinteistöjen ja alueomistusten rekisteröintiä koskevan lohkoketjuhankkeensa sen toiseen vaiheeseen. Tämä toinen vaihe tarkoittaa tutkimusta siitä, miten lohkoketjuhanke voidaan yhdistää pankkien valmiisiin käytäntöihin sekä sovelluksiin.

Maanmittauslaitoksen aloitteesta lähtenyttä hanketta vetävät startup-yritys ChromaWay sekä konsulttiyritys Kairos Future. Yritysten kanssa hankkeessa toimivat läheisessä yhteistyössä Landshypotek Bank sekä SBAB Bank. Bitcoinin pohjateknologiaan perustuvan hankkeen uskotaan edistävän Ruotsin taloudellista kehitystä.

Hankkeessa ostaja ja myyjä voivat käydä keskenään kauppaa lohkoketjussa avoimesti. Maanmittauslaitos ja pankit voivat seurata ostajan ja myyjän välistä kaupankäyntiä ja saada sitä kautta käyttöönsä tarvitsemiaan tietoja ilman erillisiä ilmoituksia. Tällainen menettely vähentäisi kiinteistökaupassa tarvittavia välikäsiä ja siten tekisi kiinteistökaupasta nopeampaa, tehokkaampaa ja edullisempaa.

Hankkeella on kuitenkin edessään vielä yksi erittäin merkittävä haaste ennen kuin Ruotsissa on mahdollista ostaa taloja lohkoketjussa. Haasteesta hankalamman tekee se, että kyseessä ei ole teknologinen ongelma, vaan poliittinen ongelma:

“Haluaisimme tehdä järjestelmästä kokonaan digitaalisen, mutta toistaiseksi Ruotsin laki edellyttää fyysisiä allekirjoituksia paperilla”, kertoi Kairos Futuren Markus Kempe.

Ruotsin lohkoketjuhanke on laajin lohkoketjuun perustuvaa maarekisteriä koskeva hanke maailmassa.

Tulevaisuudessa Ruotsin kaunista maata voi ostaa ja myydä lohkoketjussa. (KUVA: smiley.toerist)

Intian ministeri: Bitcoinin käyttäjä voi rikkoa vahingossa lakia

Intian valtionvarainministeri Arjun Ram Meghwal on antanut Intian parlamentille vastauksen bitcoinia koskevaan kirjalliseen kysymykseen. Meghwalin vastauksen mukaan Intian valtio ei ole hyväksynyt Bitcoinin käyttöä ja sen käyttäjät voivat rikkoa Intian rahanpesulainsäädäntöä.

“Virtuaalirahoja, kuten Bitcoinia, käytetään anonyymisti ja pseudonyymisti luvattomaan ja laittomaan toimintaan ilman selkeitä vaihdon vastapuolia, minkä vuoksi käyttäjät voivat rikkoa tahtomattaankin Intian rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaista lainsäädäntöä”, Meghwal vastasi.

Intian hallitus pitää Bitcoinia laillisesti vaikeana muun muassa sen vuoksi, että Bitcoinia ei koske minkään keskuspankin tai auktoriteetin valvonta. Ministerin mukaan Bitcoin-toimijat eivät ole pyrkineet hankkimaan minkäänlaista laillista hyväksyntää, rekisteröintiä tai valvontaa toiminnalleen.

Bitcoinin käyttö Intiassa on ollut räjähdysmäisessä kasvussa sen jälkeen, kun maan hallitus ryhtyi implementoimaan käteisen käytön vastaista politiikkaa. Intian hallitus muun muassa kielsi kaikista suurimpien setelien käytön viime vuoden marraskuussa. Tämän jälkeen Bitcoinin käyttö maassa on kasvanut jopa 250 prosenttia.

Bitcoinin epäselvän laillisen tilanteen vuoksi Bitcoin-teollisuuden toimijat ovat laittaneet pystyyn adressin, jossa vaaditaan Bitcoinin selkeää laillistamista. Adressi tullaan toimittamaan maan hallitukselle.

Ministeri Meghwal ei sanonut, että Bitcoin olisi Intiassa laitonta, vaan hän varoitti Bitcoin-käyttäjiä, että Bitcoinilla voi syyllistyä rikkomaan lakia vahingossa. (KUVA: PTI)

Ethereum-lohkopalkkiot halutaan pienemmiksi

Ethereumin kehittäjät ovat laittaneet käyntiin äänestyksen koskien Ethereumin louhintapalkkioiden laskemista. Kehittäjien mukaan äänestys on lähtöisin Ethereum-yhteisön kiinnostuksesta, mutta sen tulokset eivät ole sitovia. Mikäli louhintapalkkioita lasketaan, se tulee rajoittamaan uusien etherien syntymistä ja tarjontaa, minkä uskotaan nostavan etherien kurssia.

“Uusien etherien luomisen rajoittaminen tulee todennäköisesti parantamaan etherien hintakehitystä, joka puolestaan lisää Ethereumiin kohdistuvia investointeja ja suojelee etherien arvoa spekuloinnilta”, ehdotetussa muutoksessa perustellaan.

Ehdotus on yhteydessä Ethereumin koodiin sisältyvään muutokseen, jossa Ethereum alkaa käyttää lohkoketjun validoimisessa kasvavissa määrin niin sanottua proof-of-stake -varmennusta nykyisen proof-of-work -varmennuksen sijaan. Proof-of-stake -varmennuksessa lohkoketjun autenttisuus perustuu etherien omistajien konsensukseen nykyisen matemaattisen louhinnan sijasta.

Ether-palkkioiden rajoittamisella näyttäisi olevan toistaiseksi merkittävä suosio Ethereum-käyttäjien keskuudessa. Tämän uskotaan liittyvän epävarmuuteen siitä, onnistutaanko proof-of-stake -järjestelmää hiomaan riittävän nopeasti valmiiksi.

Ehdotettu koodipäivitys luultavasti parantaisi Ethereumin ether-polettien arvoa valuuttana. (KUVA: Ethereum)

Sisältöä viikkokatsaukseen?

Tietoa mielenkiintoisista Bitcoin-uutisista tai -kirjoituksista sekä bitcoineja hyväksyvistä kauppiaista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected].