Chainlink yhdistää älysopimukset reaalimaailmaan

Coinmotion on viime aikoina lisännyt valikoimiinsa useita erilaisia uusia kryptovaluuttoja ja lohkoketjuhyödykkeitä. Yksi näistä on älysopimuksiin vahvasti liittyvän Chainlink-teknologian natiivipoletti LINK. Tässä artikkelissa käydään läpi pähkinänkuoressa, mikä on Chainlink ja miten se hyödyttää älysopimuksia.

Mikä on Chainlink

Chainlink tarjoaa lohkoketjuille sen ulkopuolista tietoa

Älysopimukset ovat yksi lohkoketjuteknologian lupaavimmista sovelluksista. Älysopimusten avulla voitaisiin teoreettisesti automatisoida merkittävä määrä kaupankäyntiä ja juridiikkaa. Toistaiseksi älysopimusten yksi ongelmista on ollut, että ne rajoittuvat lohkoketjun sisälle, eli ne eivät saa tietoa fyysisestä maailmasta ainakaan automatisoidusti. Chainlink pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman.

Chainlink on tokenisoitu oraakkeliverkko, joka toimii lohkoketjussa. LINK on Chainlink-verkon kryptopoletti – tai token, riippuen mitä sanaa tahdot käyttää. Oraakkeliverkko taas on hajautettu verkosto solmuja, jotka tarjoavat lohkoketjun ulkopuolista tietoa lohkoketjulle, jota sitten lohkoketjuun kirjatut älysopimukset voivat käyttää hyväksi. Tällaista tietoa voivat olla esimerkiksi osakemarkkinoiden tapahtumat tai erilaiset tilastot.

Lue lisää: 5 merkittävintä kryptovaluuttatrendiä sijoittajille vuodelle 2021

Älysopimus ja oraakkeliverkosto toimivat yhteistyössä: Mikä on Chainlink

Älysopimuksella tarkoitetaan lohkoketjussa olevaa sopimusta, joka toteutuu automaattisesti sen ehtojen täyttyessä. Yksinkertainen esimerkki älysopimuksesta olisi sopimus, jossa osapuoli A siirtää tietyn määrän kryptovaluuttaa osoitteeseen X, jos osapuoli B siirtää kryptovaluuttaa osoitteeseen Y. Kun sopimuksen ehdot ovat täyttyneet, sopimus toteutuu automaattisesti ilman ulkopuolista vaikutusta. Älysopimukset voivat luonnollisesti olla huomattavasti monimutkaisempia ja viimekädessä niitä rajoittaa lähinnä ohjelmoijien oma mielikuvitus ja osaaminen.

Yleensä älysopimukset ovat edellyttäneet niissä käytettävän tiedon olevan lohkoketjun sisällä. Lohkoketjun ulkopuolista tietoa on ollut vaikeampi käyttää, sillä lohkoketjut eivät yleensä pysty tietämään mitään, mitä lohkoketjun ulkopuolella tapahtuu. Oraakkeliverkon tarkoituksena on ratkaista tämä ongelma.

Oraakkeliverkossa toimivat solmut tarjoavat lohkoketjussa toimivalle älysopimukselle sen pyytämää tietoa, kuten esimerkiksi jonkin lohkoketjun ulkopuolisen osakkeen hinnan tai tietyn sääaseman tarjoamaa dataa. Solmujen tarjoaman tiedon oikeellisuutta arvioidaan solmun aikaisemmin tarjoaman tiedon tarkkuudella. Verkosto antaa eri solmuille mainepisteitä sen mukaan, kuinka hyvin ne onnistuvat antamaan oikeaa tietoa. Jos useampi yhtä luotettava solmu antaa verkolle eri tietoa, verkko ottaa näiden tietojen keskiarvon vähentääkseen mahdollisuutta virheisiin. Tietoa pyytävä älysopimus voi myös olla laadittu siten, että se ottaa tietoa vastaan vain tietyiltä solmuilta.

Mikä on Chainlink ja sen natiivipoletti LINK

LINK-poletti tulee Chainlink-oraakkeliverkossa mukaan tiedon pyytämisvaiheessa. Tietoa tarjoavia solmuja insentivoidaan tarjoamaan tietoa maksamalla niille LINK-poleteilla. Tiedon arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan. Mitä enemmän kysyntää solmun tarjoamalle tiedolle on, sitä korkeammaksi LINK-poleteissa mitattu hinta määräytyy.

Sijoittajille LINK-poletti voi olla hyvä sijoitus, mikäli he uskovat Chainlink-oraakkeliverkon käytön kasvavan. Mitä enemmän verkon käyttö kasvaa, sitä enemmän tietoa verkolta haetaan ja puolestaan sitä korkeammaksi LINK-polettien kysyntä kasvaa. Älysopimukset ja oraakkeliverkot ovat toistaiseksi vasta lapsenkengissä, mutta ne ovat kasvattaneet suosiotaan huimasti sitä mukaa, kun teknologia kehittyy ja talous digitalisoituu.

LINK-poletti toimii Ethereumin verkossa ja sitä voi myydä, ostaa ja siirtää samaan tapaan kuin muitakin Ethereum-verkon poletteja. LINKiä on saatavilla suoraan Bittiraha.fi:n sisarpalvelu Coinmotionista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *