Millä tavalla Elon Muskin twiitit vaikuttavat kryptomarkkinoihin?

Elon Musk Bitcoin
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Elon Musk twiittailee aktiivisesti kryptovaluuttoihin liittyen. Mutta vaikuttavatko Muskin twiittaukset oikeasti kryptovaluuttojen kuten Bitcoinin ja Dogecoinin markkinahintoihin? Tätä aihetta käsitellään tässä artikkelissa tarkemmin.

Elon Musk, joka tunnetaan mm. Paypalin, Teslan, SpaceX:n, Neuralinkin ja The Boring Companyn perustajana, on maailman rikkain henkilö. Hänen omaisuutensa on arvioitu olevan noin 264,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Elon Muskilla on myös erittäin suuri seuraajakunta Twitterissä. Muskilla on tällä hetkellä yli 83 miljoonaa Twitter-seuraajaa. Hänellä on valtava yleisö, johon hän pystyy omilla twiiteillään vaikuttamaan.

Onkin puhuttu niin sanotusta Musk-vaikutuksesta (Musk effect), joka tarkoittaa sitä, että Musk pystyisi ainakin teoriassa nostamaan tai laskemaan jonkun tietyn kryptovaluutan kurssia yhdellä twiitillä.

Tästä sosiaalisen median vaikutuksesta on niin osakkeiden ja etenkin kryptovaluuttojen pörssikursseihin keskustelu paljon. Aihetta on myös tutkittu. Tätä aihetta on käsitelty esimerkiksi Lennart Anten tutkimuksessa How Elon Musk’s Twitter activity moves cryptocurrency markets (2022). Tutkimuksessa tutkittiin Muskin twiittien vaikutusta päivän sisäisellä minuutti- sekä tuntitason aikavälillä tiettyjen hänen mainitsemiensa kryptovaluuttojen kursseihin, josta seuraavaksi hieman lisää.

Elon Musk twiittailee aktiivisesti 83 miljoonalle seuraajalleen

Aineisto ja tutkimusmetodi

Tutkimusaineisto käsittää Elon Muskin twiitit ajalta huhtikuu 2019-heinäkuu 2021. Twiitit rajattiin koskemaan ainoastaan Muskin omia twiittejä eikä aineisto sisällä Muskin vastauksia twiitteihin. Sellaiset twiitit sisällytettiin aineistoon, jotka sisälsivät sanan Bitcoin, BTC, Doge, Ether, ETH, Crypto ja muut yksittäisiä kryptovaluuttoja yksilöivät termit. Yhteensä aineisto sisältää 47 twiittiä. Vaikutusaika on rajattu kuuteen tuntiin twiittauksesta. Tutkimus metodologiana on käytetty event study-metodologiaa.

Tutkimustulokset

Tämän tutkimuksen mukaan sosiaalisella medialla on merkittävä vaikutus kryptovaluuttoihin. Muskin twiittaukset kryptovaluuttoihin liittyen nostivat kryptovaluutan hintaa jo ensimmäisen minuutin sisällä 1,46 %: ylituottoihin (abnormal return). Kahden seuraavan minuutin sisällä Muskin twiiteistä kryptovaluutan tuotot nousevat 1,50 % ja 0,62 %. 30 minuutin sisällä twiiteistä tuotot nousivat kokonaisuudessaan 4,5 % (Ante, 2022. s. 16).

Muskin twiittaukset liittyen Dogecoiniin ovat nostaneet kolikon kurssia ja sen treidausvolyymiä. Yhden minuutin aikana Muskin twiittauksesta Dogecoinin kurssi on noussut 5,11 % ja kahden tunnin aikana 6,33 %. Puolestaan pelkästään Dogecoinia koskevat Muskin twiitit ovat nostaneet Dogecoinin kurssia 12,5 % kahden minuutin aikana ja 26,5 % yhden tunnin aikana. Tämän pelkästään positiivisen vaikutuksen Dogecoinin osalta on arveltu johtuvan pitkälti siitä, että Muskin twiittaukset Dogecoiniin liittyen ovat pelkästään positiivisia ja siitä, että Dogecoinin markkina-arvo on verrattain pieni, joten sen markkinahinnat ovat siten herkempiä reagoimaan yksittäisiin muutoksiin (Ante, 2022. s. 19).

Muskin twiittaukset Bitcoiniin liittyen sen sijaan eivät ole olleet aina yhtä positiivisia. Sen lisäksi Muskin twiittaukset Bitcoiniin liittyen sisältävät monesti vaikeammin tulkittavia elementtejä kuten meemejä. Muskin twiitit ovat kuitenkin lisänneet Bitcoinin treidausvolyymejä. Tämä on ainakin osittain linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan huomion saaminen sijoituskohteen nostaa treidausvolyymiä, mutta ei välttämättä kuitenkaan nosta sijoituskohteen kurssia (Tversky ja Kahneman, 1981).

Muskin twiitit ovat vaikuttaneet Bitcoinin hintaan niin negatiivisesti kuin positiivisestikin (Ante, 2022. s. 17). Esimerkiksi Muskin negatiivinen twiitti bitcoinilla tehtäviä Tesla-ostoja koskien laski Bitcoinin kurssia kahdessa tunnissa 11,87 %. Muskin Twitter biopäivitys sen sijaan nosti Bitcoinin kurssia parissa tunnissa 14,25 % ja Teslan bitcoinomistuksiin liittyen nosti bitcoinin hintaa parissa tunnissa 16,93 %. Muskin twiiteillä on siten erittäin suuri vaikutus myös bitcoinin hintaan. Osittain varmaan johtuen myös siitä, että Muskin omistama sähköautoyhtiö Tesla omistaa suuren määrän bitcoineja (noin 2 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä).

Lue lisää kryptovaluutoista Coinmotionin-blogista

Johtopäätökset

Tutkimuksessa esitetään aikaisemman tutkimukseen perustuen (Andersen ja Baum, 1994) oletus, että Muskin seuraajat olettavat Muskin liiketoiminnallisen menestyksen ulottuvan myös sijoitusmarkkinoille.

On myös esitetty teorioita siitä, että vaikutusvaltaisen henkilön kuten Elon Muskin twiittejä seurataan siitä syystä, että hänen twiittiensä toteutumista verrataan muihin merkittävien henkilöiden twiittauksiin. Eli jos Muskin twiittauksilla ei olisi mitään todenperäisyyttä, hänen informaatioarvonsa Twitterissä vähenisi hänen kilpailijoihinsa verrattuna. Tämä puolestaan tarkoittaisi sitä, että Muskin twiittailuja pidettäisiin enemmän markkinoilla niin sanottuna valkoisena kohinana (white noise), jonka takia Muskin seuraajat eivät enää seuraisi Muskia vaan hänen kilpailijoitaan Twitterissä (Feltovich et al., 2002; Wang et al., 2019).

Johtopäätöksissä on otettava huomioon, että tämä tutkimus on toteutettu tutkimalla manuaalisesti Muskin twiittejä, joten joitain twiittejä on voinut jäädä huomaamatta tai osa twiiteistä on saatettu poistaa.

On myös hyvä muistaa, että erilaisten sosiaalisten yhteisöjen verkostovaikutuksen käyttäminen esimerkiksi osakemarkkinoilla hintojen manipuloimiseksi on kiellettyä, joten usein on hankala arvioida todistettavasti Muskin twiittien suoraa vaikutusta muuttuviin hintoihin.

Tämän tutkimuksen perusteella uskallamme kuitenkin todeta, että sosiaalisen median avulla maailman rikkain mies Elon Musk pystyy vaikuttamaan kryptovaluuttojen markkinahintoihin. Kun yksi mies pystyy vaikuttamaan Bitcoinin hintaan parissa tunnissa lähes 17 %, voidaan puhua todellisesta vallasta, joka väärin käytettynä voi olla erittäin pelottava ajatus. Tässä kohtaa tulee muistaa, kuinka Bitcoin on tällä hetkellä markkina-arvoa vertaillessa maailman kymmenen suurimman yrityksen joukossa.

Tämän tutkimuksen osalta saavumme johtopäätökseen, että niin sanottu ”Musk-vaikutus” on totta. Sosiaalisella medialla ja twiiteillä pystyy vaikuttamaan kryptovaluuttojen treidausvolyymiin ja markkinahintoihin. Ainakin siinä tapauksessa, jos sattuu olemaan maailman rikkain mies Elon Musk.

Toivottavasti tästä pienestä tutkimuksesta oli apua ja onnea markkinoille!

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Loput tutkimuksen lähteistä:

Andersen, S.M., Baum, A., 1994. Transference in Interpersonal Relations: Inferences and Affect             Based on Significant-Other Representations. J. Pers. 62, 459–497.

Ante, Lennart: How Elon Musk’s Twitter Activity Moves Cryptocurrency Markets. 2022.             Blockchain Research Lab. SSRN.

Feltovich, N., Harbaugh, R., To, T., 2002. Too Cool for School? Signaling and Countersignalling.             RAND J. Econ. 33, 630–649.

Tversky, A., Kahneman, D., 1981. The Framing of Decisions and the Psychology of Choice.            Science 211, 453–458.

Wang, X., Reger, R.K., Pfarrer, M.D., 2019. Faster, Hotter, and More Linked In: Managing Social   Disapproval in the Social Media Era. Acad. Manag. Rev. 46, 275–298.

Lue lisää Bitcoinin hinnan kehityksestä Coinmotionin-blogiin kirjoittamastani artikkelista:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *