Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Suomi on lähettämässä lahjoituksena Ukrainaan merkittävän summan bitcoineja. Saarikon mukaan tarkoituksena on lähettää Ukrainaan yli puolet Tullin hallussa olevasta 70 miljoonan euron arvoisesta bitcoinpotista. Tullin hallussa on tällä hetkellä 1981 bitcoinia. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä n. 37 400 euroa.

Maksunvälittäjiksi tälle toimeksiannolle Suomen tulli on valinnut kaksi suomalaista digitaalisten valuuttojen palveluntarjoajaa Coinmotionin ja Tessaractin. Tullin tarkoituksena on myydä 1980 bitcoinia nyt alkukesän aikana. Valtiovarainministeri Saarikko ei vielä eritellyt myytävien bitcoinien osalta tarkkaa lukumäärää. Myynnistä saadut rahat on tarkoitus tilittää normaalisti valtiolle, kuten myös kaikki muu Tullin haltuun takavarikoinneissa päätynyt omaisuus.

Hallitus päätti aikaisemmin realisoida bitcoinit ja tällä tavoin moninkertaistaa Ukraina-apunsa. Suomi on aikaisemmin lahjoittanut Ukrainalle 14 miljoonaa euroa Venäjän suurhyökkäyksen alkaessa. Lahjoitettavan summan osalta Suomen hallitus ei ole myöskään vielä päättänyt minkälaiseen Ukrainalle annettavaan apuun nämä lahjoitukset kohdistettaisiin.

Tulli valitsi julkisessa hankinnassaan maksunvälittäjät kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä.

Tulli haki kilpailullisella neuvottelumenettelyllä virtuaalivaluuttojen välittäjää, joka pystyy mahdollisimman turvallisesti ja luotettavasti hoitamaan valtiolle tuomittujen virtuaalivaluuttojen myymisen. Sopimukset ovat voimassa 2 vuotta lisättynä 2 vuoden optiolla.

Kilpailutuksessa luotiin toimintamalli, jonka avulla viranomaisten haltuun päätyneet bitcoinit on mahdollisimman turvallista realisoida. Kuitenkaan kaikkia tullin hallussa olevia virtuaalivaluuttavaroja ei ole tarkoitus myydä.

Suomen tullin talousjohtaja Pekka Pylkkäsen mukaan ”Tulli päätti tehdä sopimukset molempien neuvotteluihin osallistuneiden toimijoiden (Coinmotion ja Tessaract) kanssa. Molemmilla on omat vahvuutensa virtuaalivaluuttojen välittämisessä ja uskomme laajan osaamisen tuovan hyötyä Tullin haltuun päätyneiden virtuaalivaluuttojen realisoinnissa.”

Myynti ei kuitenkaan tapahtuisi välittömästi vaan valtiovarainministeri Saarikon mukaan se vaatisi kuitenkin ensin eduskunnan hyväksynnän tulevasta lisäbudjetista.

Tähän mennessä Ukraina on saanut virallisesti Ukrainan digitaalisen muutoksen ministeriön mukaan lahjoituksina n. 56,9 miljoonaa euroa. Näistä lahjoituksista bitcoinien osuus on 457,5 kappaletta.

Lue lisää kryptovaluutoista Coinmotion-blogista

Bitcoinin uudet päivitykset ja Forth Worth

1. Speedy Trial

Toinen näistä päivityksistä on nimeltään Speedy Trial. Speedy Trialin tarkoituksena olisi turvallisuusominaisuuksien lisääminen OPC_TV-ominaisuuden avulla, joka mahdollistaisi suurempikokoisten ennakkoon valmisteltujen siirtojen tekemisen.

Speedy Trial tarkoittaa sitä aktivointimenetelmää jolla uusi soft fork-päivitys tehdään. Tätä menetelmää käytettiin ensimmäistä kertaa Taproot-päivityksessä. Idea on siinä että louhijat signaloivat tukeaan soft forkille louhimissaan lohkoissa. Soft fork aktivoituu kun 90% lohkoista signaloi päivitystä n. kahden viikon sisällä.

Kehittäjät ovat käyneet tulevista muutoksista hyvinkin värikästä keskustelua twitterissä. Yksi keskustelun aihe on ollut mm. ominaisuuksien lisäämisen tämänhetkinen tarpeellisuus sekä se, että millä tavalla Speedy Trial liitettäisiin bitcoinverkkoon. Tällä hetkellä OPC_TV:n kehittäjä Jeremy Rubin pyrkii ottamaan käyttöön Speedy Trialin soft forkin kautta.

Bitcoinin kohdalla kehitys kuitenkin tapahtuu hyvin hitaasti, joten on vielä epävarmaa, tullaanko tämä soft fork todellisuudessa ottamaan käyttöön. Turvallisuus ja ominaisuuspäivityksien rauhallinen ajan kanssa testaaminen on kuitenkin ollut Bitcoinin linjana koko sen kehityshistorian ajan, joka puoltaisi sitä näkemystä, että Speedy Trialin käyttöönottamisen kanssa ei ole tarkoitus vielä kiirehtiä.

2. Bitcoin Core 23.0

Toinen näistä päivityksistä on puolestaan Bitcoin Core 23.0. Bitcoin Core Project julkaisi asiasta heidän Twitter-tilillään. Päivitykset sisältävät useita parannuksia Bitcoin Coreen.

Jatkossa vertaisverkon käyttäjien ei tarvitse lähtökohtaisesti tavata verkon muita käyttäjiä Port 8333:n kautta. CJDNS:lle on nyt lisätty tukipalvelu ja Taprootin tukea on myös parannettu. Sen lisäksi tulevien siirtomaksujen arviointialgoritmia on paranneltu ja jäljityspisteitä on lisätty. Myös tietyt UTXO:t voidaan jatkossa jäädyttää määräajaksi. Uuden työkalun avulla on tarkoitus löytää mahdolliset bech32-osoitteiden kirjoitusvirheet.

Uudistuksesta kertoivat Aaron van Wirdum ja Sjors Provoost Youtubessa ohjelmassa Bitcoin, Explained.  Uudistusten on tarkoitus helpottaa mm. noden toimintaa P2P -verkossa. Uusia ominaisuuksia testataan parhaillaan mahdollisten virhetoimintojen osalta.

3. Forth Worth

Texasissa sijaitseva Forth Worthin kaupunki on aloittamassa bitcoinin louhinnan. Louhinta on tarkoitus käynnistää pienellä kolmen Bitmain Antminer S9:n louhintafarmilla, joka sijoitetaan Forth Worthin kaupungintalolle. Louhintaa on tarkoitus tutkia seuraavan kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen tarkoitus on tehdä arviot toiminnan jatkamisesta. Tämä uudistus tarkoittaa myös sitä, että bitcoin tullaan lisäämään Forth Worthin kaupungin taseeseen.

Bitcoin louhinnan aiheuttama energiankulutus olisi samaa luokkaan kuin kotitalousimurin sähkönkulutus. Sähkönkulutuksen aiheuttama energiakustannus on tarkoitus kompensoida bitcoinin louhinnasta saatavalla arvonnousulla.

Forth Worthin kaupunginjohtaja pormestari Mattie Parkerin mukaan kaupungilla on tarkoituksena olla teknologisen kehityksen etulinjassa. Kryptovaluutat ovat Parkerin mukaan tärkeä osa tulevaisuuden taloutta. Forth Worthin kaupunki toimii yhteistyössä louhintapooli Luxor Technologiesin ja Texas Blockchain Councilin kanssa.

Luxorin liiketoiminnan kehityksen apulaisjohtaja Alex Brammerin mukaan tulevaisuudessa bitcoin louhinnan tarkoituksena on tasoittaa esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian saatavuuden epäsäännöllisyyksiä, jolloin mahdollisten sähkökatkojen aikana sähköntuotanto olisi turvattu. Texas on maailmassa edelläkävijä uusiutuvan energialähteiden käytön osalta.

Texas Blockchain Councilin puheenjohtaja Lee Bratcherin mukaan Texasin osavaltiossa on kryptovaluuttaystävällinen ilmapiiri, joka voi mahdollistaa Forth Worthista seuraavan louhintakeskittymän syntymisen niin Texasin osavaltioon kuin myös Yhdysvaltoihin.

Optimism (Ethereumin skaalautuvuusratkaisu) julkisti DAOn

Optimism on yksi rolluppeihin perustuvista skaalautuvuusratkaisuista, joita Ethereumin päälle on kehitetty. Nyt kehittäjät ovat julkistaneet hajautetun autonomisen organisaation, DAOn, kehityksen. Samaan hengenvetoon julkistettiin myös uusi Optimism (OP)-poletti.

Optimismin kehittäjät kertovat DAOn kehittämisen pääasiallisen motiivin olleen insentiivijärjestelmän modernisointi vastaamaan nyky-yhteiskunnan tarpeita. Hajautetun autonomisen organisaation kautta arvoa voidaan kanavoida kollektiivisen päätöksenteon kautta.

Tiedotteessa kerrotaan esimerkiksi, että monet julkiset hyödykkeet jäisivät mahdollisesti rahoittamatta, koska niiden ei voida olettaa suoraan tuottavan rahaa, vaikka tosiasiassa näistä julkisista hyödykkeistä eniten hyötyvät ihmiset kokisivat ne hyvin arvokkaina.

Uusi Optimism-poletti on tarkoitettu äänestysvoimalliseksi lipuksi, jolla Optimism-kollektiivin jäsenet voivat ilmaista, kuinka kyseisen skaalautuvuusratkaisun transaktiokulujen tuotot käytetään. Tämän kaltaisella hajautetulla päätöksenteolla ja sen olemassaololla halutaan myös todistaa, että myös julkiset hyödykkeet ja niiden rahoittaminen voisi olla kannattavaa.

Optimism-kollektiivi on jaettu kahteen entiteettiin, joista toinen, “Token House”, on vastuussa protokollasta ja poletin insentiivirakenteen hallinnasta. Toinen entiteetti, “Citizens’ House”, hallinnoi sitä kuinka protokollan tuotot jaetaan julkisten hyödykkeiden kehittämiseen.

Äänestämisen teknologisessa ratkaisussa on päädytty käyttämään kvadraattista äänestämistä. Yleensä DAO-poletin äänestysvoima on, kun puhutaan yksinkertaisesta toteutuksesta, suoraan verrannollinen äänestykseen käytettyjen polettien määrään. Tämä johtaa pahimmassa tapauksessa siihen tilanteeseen, että ne harvat, joilla on hyvin paljon poletteja, pääsevät epäsopusuhtaisesti äänestämään omien etujen mukaisesti. Kvadraattinen äänestäminen on suunniteltu estämään tämä epäsuotuisa lopputulos, koska polettien äänestysvoima on suhteellinen niiden määrän neliöjuureen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurten polettiomistajien pitää käyttää kymmenen kertaa enemmän poletteja, jotta saavat äänensä kuuluviin vain kaksi kertaa voimakkaammin. Tämä skaalautuu siis myös siten, että sata kertaa enemmän poletteja johtaa kolme kertaa isompaan äänenpainoon, näin karkeasti kuvattuna.

Uusista poleteista tullaan jakamaan ensimmäiset 5% niille lompakon osoitteille, jotka aktiivisesti ovat käyttäneet Optimism-protokollaa. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa Gitcoinin käyttäjät, bridgen käyttäjät ja multisigin käyttäjät. Yhteensä uuden poletin saajia on noin 264 tuhatta.

Nikolas Erkinheimo

Bitcoinista laillinen maksuväline Keski-Afrikan tasavallassa

Keski-Afrikan tasavallasta on tullut toinen valtio maailmassa, joka on hyväksynyt Bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi. Ensimmäinen valtio oli El Salvador viime syksynä 2021. Keski-Afrikan presidentti Faustin Archange Touadera allekirjoitti lain keskiviikkona.

Asiasta äänestettiin Keski-Afrikassa ja lakiesitys hyväksyttiin voimaan yksimielisesti. Aikaisemmin Keski-Afrikan tasavalta hyväksyi myös kryptovaluuttoja koskevan lain, jonka mukaan jatkossa Keski-Afrikan tasavallassa voisi maksaa verot kryptovaluutoilla. Lain tarkoituksena on myös tehdä Keski-Afrikasta suotuisampi ympäristö kryptovaluuttatoimilan yrityksille. Jatkossa kryptovaluutoilla esimerkiksi voitaisiin tehdä Keski-Afrikassa myös ostoksia.

Keski-Arikan kryptovaluuttalaki sisältää myös sanktioita mahdollisten väärinkäytösten osalta. Rangaistukset tulisivat olemaan väärinkäytöksistä jopa 20 vuotta vankeutta ja sakot 100 000 – 1 000 000 Keski-Afrikan frangia, joka on n. 150 – 1500 euroa.

Yksi pääongelmista köyhien maiden kuten Keski-Afrikan osalta on rahan lähettäminen muualta maailmasta Keski-Afrikkaan. Bitcoinin avulla nämä rahansiirrot tulisivat todennäköisesti huomattavasti aikaisempaa edullisemmaksi.

Bitcoinia tultaisiin käyttämään Keski-Afrikan toisen laillisen maksuvälineen frangin rinnalla. Keski-Afrikan presidentin kansliapäällikkö Obed Namsio kuvasi tätä liikettä ”rohkeaksi ja visiönäärisiseksi.”

Keski-Afrikan frangi on sidottu euroon. Keski-Afrikan frangit puolestaan valmistetaan Ranskassa. Ekonomisti Yann Daworon mukaan Keski-Afrikan talous toimiii pitkälti länsimaiden ja etenkin Ranskan komennuksen alla, joten tällä liikkeellä todennäköisesti Keski-Afrikan tarkoituksena on vapautua länsimaiden taloudellisesta otteesta. Frangi nähdään Keski-Afrikassa kolonialismin jäänteenä, jonka otteesta on Keski-Afrikan on tarkoitus asteittain vapautua.

Keski-Afrikka on yksi maailman köyhimmistä valtioista Heritage Foundation Index of Economic Freedom 2022 mukaan. Keski-Afrikka on kuitenkin luonnonvaroiltaan erittäin rikas maa. Keski-Afrikan bruttokansantuote on n. 2,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Keski-Afrikka on maailman viidenneksi suurin kaivosteollisuusmaa BKT:seen suhteutettuna.

Keski-Afrikka ei kuitenkaan ole erityisen kehittynyt maa länsimaihin verrattuna, koska maalla on paljon haasteita ratkaistavaksi. Näistä ongelmista esimerkkeinä ovat mm. juomakelpoinen vesi, korkea rikollisuusaste, alhainen koulutustaso sekä internetverkon saavutettavuus.

Keski-Afrikka on ollut siirtämässä sen poliittista liittolaisuuttaan viime vuosien aikana Ranskasta enemmän Venäjän suuntaan, joka taas on herättänyt varsinkin länsimaissa paljon vastustusta.

New Yorkin osavaltion PoW-louhinta vaikeutumassa

New Yorkin osavaltion parlamentin alahuone on vahvistanut lain, jonka mukaan uusien kryptovaluuttalouhintaan keskittyvien yritysten on jatkossa suoritettava louhintansa uusiutuvilla energiamuodoilla. Tämän kiellon ei ole kuitenkaan tarkoitus koskea jo olemassa olevia louhintayrityksiä.

New Yorkin osavaltio on sääntelyn edelläkävijä Yhdysvalloissa. Aikaisemmin osavaltiossa säädettiin jo BitLisence-laki. Sääntelyn osalta on kuitenkin huomattava, että sääntelyn edelläkävijä-status ei tarkoita sitä, että toimiala kokisi tällaisen sääntelyn toimivaksi tai edes toteuttamiskelpoiseksi.

Toimiala ei ottanut tätä uudempaa PoW-louhintaa koskevaa sääntelyä riemuiten vastaan. Odotetusti kryptovaluuttayritykset toimialalta vastustivat lain voimaansaattamista tuhansilla yhteydenotoilla lainsäätäjälle.

Toimialan mukaan kielto tarkoittaisi sitä, että kryptovaluuttalouhintaan keskittyvät yritykset New Yorkin alueella tulisivat sijoittamaan toimintansa jatkossa jonnekin muualle kuin New Yorkin osavaltion alueelle. Toimialan vaikuttajajärjestö Blockchain Association kutsuikin lakiehdotusta antiteknologialaiksi. Sääntely on mm. aiheuttanut sen, että osa toimijoista on jo siirtynyt New Yorkista pois.

New Yorkin osavaltion energialautakunta hyväksyy uudet louhintaa koskevat toimiluvat. Laissa korostetaan, että energialautakunta ei tule hyväksymään uusia toimilupia tai toimilupien uusintahakemuksia, jotka käyttävät proof-of-work-louhinnassaan fossiilisia polttoaineita.

Tällä hetkellä on mahdollista, että jo olemassa olevat kryptovaluuttalouhintayritykset, jotka eivät toteuta louhintaansa tällä hetkellä uusiutuvalla energialla, voivat kuitenkin joutua uuden lainsäädännön alaiseksi. Tämä koskee sellaisia tilanteita, että he joutuvat syystä tai toisesta uusimaan toimilupansa. Tämä tulee kyseeseen erityisesti niissä tapauksissa, joissa tällä hetkellä kryptovaluuttojen louhintaa harjoittava toimija pyrkii laajentamaan nykyistä louhintaansa toimitiloja laajentamalla.

Sen lisäksi lain mukaan osavaltiossa pyritään luomaan yleinen ympäristövaikutusselvitys, jonka tarkoituksena on arvioida New Yorkin osavaltion alueella tapahtuvaa proof-of-work-louhintaa sekä tähän louhintaan käytettäviä toimitiloja. Tällä selvityksellä on tarkoitus niin paikantaa kuin myös mitata Pow-louhinnan energiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä. Sen lisäksi tarkoitus on myös mitata louhinnan vaikutuksia kansanterveyteen, mutta tässä toteutettava mittaustekniikka jää laista hyvin epäselväksi.

Lakialoitteen alkuunpanija oli demokraattiedustaja Anna Kelles. Lakialoite meni läpi äänin 95-52. Seuraavaksi lakialoite on menossa osavaltion senaatin äänestykseen, jonka jälkeen jos senaatti hyväksyy lakiehdotuksen, New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul voi joko allekirjoittaa lain tai käyttää veto-oikeuttaan kumotakseen lain.

Aikaisemmin Euroopassa vastaavantapainen PoW-louhinnan kieltoa koskeva lakiehdotus MiCA (Markets in Crypto Assets) kumottiin Euroopan parlamentissa maaliskuussa 2022.

PoW-louhintaa koskeva paine on lisääntynyt viime aikoina. PoW-louhintaa harjoittavat mm. Bitcoin, Ethereum, Monero ja Zcash.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *