Nasdaq käynnistää kryptovaluuttojen säilytyspalvelut institutionaalisille asiakkaille

nasdaq bitcoin
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Yhä useampi institutionaalinen palveluntarjoaja on tulossa kryptovaluuttamarkkinoille. Aikaisemmin mm. maailman suurin varainhoitaja Blackrock oli ryhtynyt tarjoamaan institutionaalisille asiakkailleen bitcoin-rahastoa. Finanssijätti Fidelity Investments oli mahdollistamassa bitcoin-ostoja asiakkailleen.

Nyt yhdysvaltalainen Nasdaq, joka on maailman suurin teknologiapörssi, on liittymässä tähän institutionaalisten palveluidentarjoajien joukkoon. Nasdaq on jatkossa tarjoamassa asiakkailleen bitcoin- ja kryptovaluuttasäilytyspalveluita (custody).

Nasdaq on myös aikaisemmin tarjonnut yhteistyökumppaneilleen kryptovaluuttoihin liittyviä palveluita, joten säilytyspalveluiden tarjoaminen ei sinänsä ollut mikään suuri muutos yhtiön strategiassa. Nasdaq on tarjonnut aiemmin mm. kryptovaluutta-kaupankäynnin ja -markkinoiden valvontapalveluja.

Yhtiö on tarjonnut myös koulutusta kryptovaluuttoihin liittyen yhdessä Hashdexin kanssa. Tämän vuoden 2022 elokuussa Nasdaq puolestaan aloitti yhteistyön Brasilian suurimman pörssin XP:n kanssa, jossa XP:n asiakkaille tarjotaan bitcoin-kaupankäyntipalveluita.

Yhtiö on jättänyt jo asiasta hakemuksen ja hakemus odottaa viranomaisten päätöstä. Nasdaqin hakemusta bitcoin- ja kryptovaluuttasäilytyspalveluiden tarjoajaksi ei ole kuitenkaan vielä hyväksytty.

Lontoolainen markkinatakaaja Wintermute on hakkeroitu. Varkaat veivät 160 $ miljoonan edestä digitaalista varallisuutta Wintermutelta. Wintermute on merkittävä toimija. Wintermuten päivittäinen liikevaihto on n. 5 $ miljardia. Wintermute tarjoaa toiminnassaan likvidejä varoja muille kryptopörsseille ja palvelualustoille.


Hakkerit veivät 160 $ miljoonaa markkinatakaaja Wintermutelta


Wintermuten hakkerointi on vain yksi monista kryptovaluuttatoimijoihin kohdistuneista hakkeroinneista tämän vuoden aikana. Aikaisemmin tänä vuonna mm. Solana, Nomad ja Ronin Bridge on jo hakkeroitu. Syynä hakkerointien onnistumiseen yleensä löytyy puutteellisesta tietoturvasta.

Hakkeri on Polygon-verkon tietoturvajohtaja Mudit Guptan mukaan todennäköisesti käyttänyt vanhaa vanity address -osoitetta ylläpitäjän tunnuksilla onnistuneesti, joka mahdollisti hakkeroinnin onnistumisen.

Niin sanottu vanity address -osoite korvaa tyypillisen ethereum-osoitteen kirjaimet ja numerot nollilla, jotta se näyttäisi yksinkertaisemmalta. Aiemmin tässä kuussa Profanity-nimisessä vanity address -osoitetyökalussa oli havaittu merkittäviä tietotuvallisuuteen liittyviä puutteita. Tällä hetkellä ei kuitenkaan tiedetä, että käyttikö Wintermute Profanitya.

Tässä Wintermuteen kohdistuneessa iskussa hakkeri siirsi varoista 111 $ miljoonaa vakaavaluuttoja swappaavaan Curve Financen 3Pooliin. Tämä on tehty joidenkin mielestä siitä syystä, että vakaavaluuttojen liikeeseenlaskijat Tether tai Circle eivät pystyisi näin meneteltäessä jäädyttämään varastettuja vakaavaluuttoja. Tällä tavalla ovat toimineet aikaisemmin mm. Polygon-verkon hakkeroijat.

Tilanteesta mielenkiintoisen tekee tieto siitä, että Wintermutella on 200 $ miljoonaa maksettavia lainoja muille Defi-toimijoille. Lyhytaikaisista veloista Wintermutella tulee maksuun 15.10.2022 Truefi:lle 92 $ miljoonan tether-laina (USDT). Mapple Financelle Wintermute on puolestaan velkaa 75 $ miljoonan USDC- ja wrappattu ether-lainan (WETH) verran ja Clearpoolille yhtiö on velkaa 22,4 $ miljoonaa. Kuten voidaan huomata, suuri osa Wintermuten veloista on vakaavaluuttavelkaa (stable coin debt).

Wintermuten toimitusjohtaja Evgeny Gaevoyn mukaan Wintermute on kuitenkin maksukykyinen ja Wintermuten velkojilla ei pitäisi olla syytä huoleen: ”Jos olet Wintermuten lainanantaja, olemme maksukykyisiä, mutta jos sinusta tuntuu turvallisemmalta vaatia lainan maksua, voimme maksaa lainan takaisin.”

Gaevoyn mukaan Wintermutella on ”kaksi kertaa” enemmän varoja kuin mitä heiltä nyt vietiin. Ei ole kuitenkaan selvää, että lukeeko Wintermute digitaaliset valuutat taseessaan omiksi varoiksi (equity).

Toimitusjohtaja Gaevoyn mukaan Wintermuten palveluissa voi olla käyttökatkoja seuraavien päivien aikana.

Poikkeuksellista tapauksessa oli se, että Gaevoy tarjosi hakkerille 10 %:n palkkion mikäli hakkeri palauttaisi varat takaisin tiettyyn osoitteeseen niin että hakkerille palauttaisi muut varat poislukien 16 $ miljoonaa, jotka jäisivät hakkerille ”korvaukseksi” palautuksesta.


Coloradon osavaltiossa verot voi pian maksaa kryptovaluutoilla


Coloradon osavaltio on ensimmäisenä osavaltiona Yhdysvalloissa mahdollistanut verojen maksaminen kryptovaluutoilla. Verojen maksaminen on kuitenkin mahdollista ainoastaan Paypal-tilin kautta.

Jatkossa Coloradon osavaltion kansalaiset voivat maksaa useita eri veroja kryptovaluutoilla: tuloverot, yritysverot, luovutusvoitto- ja käyttöverot (use tax), ennakonpidätykset, irtisanomisverot (severance tax) ja polttoaineverot.

Tähän verojenmaksumahdollisuuteen kryptovaluutoilla sisältyy myös hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta: Coloradon osavaltion verovirasto määrittelee kryptovaluutat maksuvälineeksi (payment method). Maksuvälineiksi on Coloradossa aiemmin luokiteltu esimerkiksi käteinen, pankki- ja luottokortit, mutta jatkossa myös kryptovaluutat luokitellaan maksuvälineiksi.

Coloradon veroviraston mukaan kryptovaluutoilla voisi maksaa veroja ainoastaan henkilökohtaisen Paypal-tilin kautta. Sen lisäksi yksittäinen vero pitäisi maksaa aina yhden kryptovaluutan määräisenä. Tämän lisäksi verojen maksaminen olisi kalliimpaa kuin muilla maksutavoilla, koska jos maksaa veronsa kryptovaluutoilla, silloin joutuu maksamaan 1 $ + 1,83 % maksettavan veron määrästä.

Yhdysvalloissa onkin nyt käsillä jonkinasteinen kilpailu eri osavaltioiden välillä siitä missä osavaltiossa lainsäädäntö olisi kaikkein kryptovaluuttasijoittaystävällisin. Osavaltiot ottavatkin nyt eri pituisia askeleita kryptovaluuttaystävällisempään suuntaan.

Kuitenkin Coloradon järjestelyssä on erikoisia piirteitä, koska Colorado ei pyri pitämään bitcoinia tai kryptovaluuttoja osavaltion taseessa. Näin ollen Coloradon osavaltio ei varsinaisesti hyödy täysimääräisesti esimerkiksi bitcoineilla tapahtuvista maksuista ainakaan lähitulevaisuudessa vaan se pyrkii ainoastaan veloittamaan välityspalkkion verojen maksamisesta kryptovaluutoilla. Todennäköisesti tällä on tarkoitus kannustaa kryptovaluuttojen haltijoita verojen maksamiseen.


Onko Ripple arvopaperi? SEC ja Ripple vaativat asiasta ratkaisua


Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC (Security and Exchange Commission) ja virtuaalivaluutta Ripple (XRP) vaativat nyt liittovaltion tuomaria tekemään päätöksen siitä rikkooko Ripplen XRP-tokeni ja sen liikkeeseenlasku Yhdysvaltain arvopaperilakeja. SEC ja Ripple ovat tähän mennessä vääntäneet asiasta jo kahden vuoden ajan.

Niin SEC kuin Ripplekin ovat molemmat jättäneet hakemuksen summaarisen riita-asian ratkaisusta New Yorkin eteläiselle piirioikeudelle. Summaarinen riita-asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä osapuolten esittämän kirjallisen todistusaineiston perusteella. 

Molemmat osapuolet vaativat tuomari Analisa Torresia tekemään ratkaisun siitä, rikkoiko Ripplen XRP-tokenin myynti Yhdysvaltain arvopaperilakeja. SEC:n mukaan XRP:n myynti on Howey testin mukainen “sijoitussopimus” (investment contract). Puolestaan Ripple on sitä mieltä, että kyseessä ei ole sijoitussopimus.

Sijoitussopimus määritellään Yhdysvaltain korkeimman oikeuden Howey testin mukaan, joten tässä asiassa liittovaltion tuomari joutuu ottamaan kantaa siihen onko XRP-tokeni Howey testin mukainen sijoitussopimus. Mikäli se on, silloin XRP olisi rikkonut Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakeja. Mikäli ei, silloin XRP ei ole Howey testin mukainen arvopaperi.

Jos XRP:tä ei määritetä arvopaperiksi, sitä koskisi huomattavasti pienempi määrä sääntelyä, joka vastaa nykyistä sääntelytilannetta. Mutta jos Ripple kuitenkin määritetään arvopaperiksi, silloin ainakin Ripplen johtoportaan miljardien arvoiset kaupat XRP:n myynteihin liittyen tulisivat ainakin viranomaisten selvitettäväksi.

Howey testin mukaan sijoitussopimus määritellään seuraavasti: ”Sijoitussopimus on rahan sijoittamista yhteisyritykseen (common enterprise), jossa voidaan kohtuudella odottaa saatavan voittoa muiden tekemästä työstä.”

Ripplen asianajaja Stuart Alderotyn mukaan:”Kahden vuoden oikeudenkäynnin jälkeen SEC ei pysty todistamaan, että XRP olisi sijoitussopimus. (XRP) ei myöskään täytä yhtäkään korkeimman oikeuden Howey testin kohdan vaatimusta “.

Ripplen mukaan SEC ei voi osoittaa, että XRP-tokenien haltijat olisivat voineet “kohtuullisesti odottaa voittoja” Ripplen tekemän työn perusteella, koska Ripplen ja XRP-tokenien haltijoiden välillä ei ollut sopimusvelvoitteita.

SEC:n mukaan taas Ripplen johtajat ovat väittäneet XRP:n sijoittajille, että XRP arvo tulisi nousemaan tulevaisuudessa. SEC omassa hakemuksessaan myös väitti, että “sijoitussopimus” voi olla kyseessä myös sellaisissa tilanteessa, joissa varsinaista sopimusta ei ole tehty Ripplen ja XRP:n sijoittajien välillä.

Ripplen mukaan taas XRP-sijoittajat eivät ole sijoittaneet Howey testin mukaiseen yhteisyritykseen (common enterprise), koska Ripple ei ole tällainen yhteisyritys. Ripplen mukaan myöskään ostajalle ei ole myönnetty oikeuksia ja velvollisuuksia liikkeeseenlaskijaa kohtaan.

Tuomioistuimen ratkaisulla voi olla jatkon kannalta erittäin suuri vaikutus myös muiden virtuaalivaluuttojen oikeudellisen määrittelyn osalta. Joten kysymys kuuluu: ”Tullaanko myös muiden virtuaalivaluuttojen oikeudellista määrittelyä tekemään jatkossa tämän ratkaisun (ratio) mukaisesti?”

Vastaus tähän on hyvin todennäköisesti kyllä mikäli tuomioistuin tekee asiassa ratkaisun, sillä tuomioistuinten ratkaisuilla on Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmässä ollut perinteisesti hyvin merkittävä tulkintavaikutus myös muiden vastaavanlaisten ratkaisujen osalta. Näillä ratkaisuilla taas voi olla heijastevaikutuksia muualle maailmaan.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *