Bitcoin-beskattningen förändras, förluster blir avdragbara

Högsta förvaltningsdomstolen har idag utgett ett beslut, varmed bitcoins och andra virtualvalutors beskattning kommer att ändras. Högsta förvaltningsrätten behandlade ett fall angående beskattningen av ether-virtualvalutans överlåtelsevinster.

På grund av beslutet blir det möjligt att använda antagande av anskaffningsvärde, som ger nytta särskilt i fall där vinstprocenten varit hög. Som en annan seger blir överlåtelseförluster antagligen avdragbara.

Ifall man tidigare exempelvis köpt en bitcoin med en euro och sålt den för 10 000 euro, var man tvungen att betala 30 eller 34 procent skatt för 9999 euro. I och med antagandet av anskaffningsvärdet kan man använda ett antagat värde på 20% eller 40% ifall man ägt investeringen över 10 år. I så fall faller beskattningsbara andelen till 8000 eller 6000 euro.

Skatteförvaltningen förväntas ge nya anvisningar för bitcoin-beskattning

I och med högsta förvaltningsdomstolens beslut är skatteförvaltningen pliktad att ändra sin beskattningspraktik. Beslutet betyder också att alla andra som gjort ether-vinster har rätt att använda liknande behandling i sin beskattning.  

Enligt Skatteförvaltningens skatteexpert Sami Varonen kommer beskattningen av virtualvalutor att ändras. I Skatteförvaltningens annons kommenterar Varonen beslutets inverkan och konstaterar att, i motsats till tidigare tolkningspraktik, är virtualvalutors överlåtelseförluster huvudsakligen avdragbara.

Det finns inga särskilda skattebestämmelser om beskattningen av virtuella valutor. Vi är nöjda över att HFD har dragit upp riktlinjer genom sin tolkning av denna fråga som väckt mycket diskussion och lämnar rum för tolkning. Det största missförhållandet som kunderna upplevt beträffande beskattningen av virtuella valutor rätts nu till i och med HFD:s beslut, kommenterar Varonen i Skatteförvaltningens meddelande.

V blir och vänta på vidare uttalanden från Skatteförvaltningen och beskattningens experter och informerar genast mera när vi fått ny information. I varje fall är det fråga om ett historiskt beslut för kryptovalutainvesterare både med tanke på tidigare beskattning och kommande investeringsplaner.

Mer information får du från Skatteförvaltningens meddelande och HFD:s beslut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *