Tag Archives: HFD

Bitcoinin arvo

Euroissa

Dollareissa


Bitcoin-beskattningen förändras, förluster blir avdragbara

Högsta förvaltningsdomstolen har idag utgett ett beslut, varmed bitcoins och andra virtualvalutors beskattning kommer att ändras. Högsta förvaltningsrätten behandlade ett fall angående beskattningen av ether-virtualvalutans överlåtelsevinster. På grund av beslutet blir det möjligt att använda antagande av anskaffningsvärde, som ger nytta särskilt i fall där vinstprocenten varit hög. Som en annan seger blir överlåtelseförluster antagligen […]