Bitcoin-kasinon är bevisligen rättvisa

Hasardspel har varit en vanlig ovana bland mänskligheten längre än skrivkonsten funnits. Internet har gett hasardspel nya sfärer, eftersom nästan vem som helst var som helst och när som helst kan spela med någon på andra sidan världen.

Det är inte överraskande att Bitcoin som Internets informella valuta också varit med i utvecklingen av nätbaserade hasardspel. Bitcoin har använts till hasardspel sedan kryptovalutans begynnelse, men efter året 2012 har dess popularitet vuxit explosivt.

Den här artiklen behandlar Bitcoin-hasardspelande, dess tekniska del samt hur det skiljer sig från traditionellt hasardspelande. Bittiraha uppmuntrar ingen till penningspel, men vi dömer inte heller dem som finner en bra hobby i spel. Huvudsaken är att man spelar ansvarsfullt.

För att vara opartiska rekommenderar vi inte någon viss kasino, utan artiklen rör sig på allmän nivå. Det finns rikligt med alternativ bland bitcoin-godtagande kasinon.

Bevisligen rättvisa spel är nätspelandets framtid

En väsentlig skillnad både i bitcoin-kasinon samt andra nätkasinon jämfört med traditionella spel med tärna och kortlek har att göra med slumpmässighet. Datorer är väldigt dåliga att skapa verkligen slumpmässiga nummer, medan tärningar och fysiskt blandade kort är ungefär lika slumpmässigt som halveringen av radioaktiva ämnen.

För spelare är detta ett hot, eftersom man genom att känna till datorens algroitmer kan utnyttja informationen för att få bättre framgång i spel. Dessutom kan spel verka slumpmässiga fastän deras nummer i verkligheten skulle ha förutbestämts. I näthasardspel har detta problemet lösts med så kallade “bevisligen rättvisa spel”.

Ett bevisligen rättvist spel syftar till Internet-spel där användaren kan bekräfta att spelade spelen är verkligt slumpmässiga och inte bluffar. I bevisligen rättvisa spel kan t.ex. kort delas och tärnor kastas så att ingen enstaka part kan veta dem i förväg och alla kan bekräfta spelets procedur.

Äkta kort- och tärningspel baserar sig på slumpmässighet.

Alla kan bekräfta bevisligen rättvisa spel

Tekniskt sker bevisligen rättvist spelande så att alla spelare får en slumpmässig nummerserie som beskriver tärnkastning, kortdelning och så vidare. Denna ges åt spelare krypterat före spelet börjar. När spelet sedan spelats kan spelare öppna krypterade resulttatet och jämföra resultatet med spelade spelet. Ifall resultaten stämmer är det fråga om ett bevisligen rättvist spel. Samma kan också användas i tjänster utanför kasinon.

I de populäraste kasinon behöver använder ofta inte ens besvära sig för att bekräfta spelets säkerhet. Det har redan bekräftats otaliga gånger och dessa populäraste kasinon kan helt enkelt inte riskera sitt rykte med att bluffa. Det viktiga är ändå att alla som vill har möjlighet till det.

I besviligen rättvisa spel är också algoritmer ofta allmän kod. Vem som helst med förståelse på sådant kan alltså bekräfta att koden inte lurar och kasinospelen fungerar som de borde.

Bevisligen rättvist spelande är en innovation som via Bitcoin förallmänligats i Internet-hasardspelande. Bitcoins fördelar i hasardspelande slutar dock inte där.

Bitcoin är internationell och kan inte stoppas

En absolut fördel med Bitcoin-kasinon och hasardspelande är att det är internationellt och enkelt. Flera kasinon kräver att användaridentifiering eller begränsar penningtransaktioner från vissa länder på grund av lagstiftning. I vissa länder är hasardspelande totalt förbjudet.

I Bitcoin-kasinon krävs det ofta ingen identifiering. Det räcker att användaren skapar ett konto och flyttar bitcoins dit. Bitcoin-transaktioner sker alltid säkert och kräver ingen bekräftelse från banker eller tredje parter. Ingen utomstående aktör kan begränsa bitcoin-transaktioner.

Bitcoin är också säkrare än traditionella penningtransaktioner. Banktransaktioner kan i vissa fall ta flera dagar, medan man kan börja spela genast efter att man flyttat bitcoins på sitt spelkonto. Vissa tjänster kan kräva bekräftelser, men även i värsta fall tar detta några tiotals minuter.

Ett rättvist spel simulerar äkta slumpmässighet effektivt och bevisbart.

Bitcoin ger skydd åt spelare

Bitcoins ocensurerbarhet och omedelbarhet skapar också skydd åt spelare. Eftersom kasinon som godtar bitcoin i allmänhet samlar mindre information än traditionella nätkasinon, har spelaren mindre risk att utsättas för hackare. Ifall en traditionell kasino hackas kan det i värsta fall läcka information om konton och kreditkort eller även direkta bilder på personkort.

Hackare är förstås inte enda moderna hotet som vill få tag på spelarens användardata. Flera stater utövar omfattande Internet-spionage, där de samlar all slags information via nätet. Dessutom säljer företag kunddata sinsemellan. Både nätspionage samt försälningen av kunddata kommer troligen att bara öka i framtiden.

I Bitcoin-kasinon finns det betydligt mindre sådana risker. I flera kasinon räcker bara en Bitcoin-plånbok som identifiering. Även om hackare eller andra aktörer skulle få tag på informationen skulle det inte ge dem något nyttigt.

Ifall en bitcoin-spelare tar hand om sin datasäkerhet och privathet genom att t.ex. använda VPN, kortvariga e-postadresser och användarnamn som inte kan förknippas med ens identitet, är Bitcoin-kasinon mycket säkrare än traditionella nätkasinon.

Bitcoins gungande kurs kan vara ett problem

Ett problem med bitcoin-spelande kan vara dess ostadiga kurs. Ifall kursen sjunker oväntat kan även en stor vinst bli mycket mindre än spelaren antog.

Problemet är ändå till största dels överdrivet. Man kan också minimera risken genom att skaffa bitcoins bara för spelande just före spelande. Då sker det troligen inte märkbar förändring i kursen. Ifall spelaren inte vill riskera prisförändringar kan hen växla vinsterna direkt till fiat-valuta genom t.ex. Bittirahas systertjänst Coinmotion.

Bitcoin-spelare borde också beakta möjligheten för prisförändringar.

Bitcoin-hasardspelande är lagligt

I Finland och flera andra länder är det inget olagligt eller särskilt farligt med Bitcoin-hasardspel. Alla borde ändå beakta allmänna risker med hasardspelande, såsom risken att bli beroende eller i värsta fall förlora stor mängder egendom.

För förnuftiga och måttliga spelare erbjuder Bitcoin-kasinon nya spelmöjligheter och upplevelser med potentiellt mycket mindre risker. Vi önskar goda spelstunder för alla tärnkastare och korthajar!

Spelande kan vara kul när man gör det ansvarsfullt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *