Bitcoin gick i rymden – och banker fortsätter sitt motstånd – Veckogranskning 49/2019

Glad december, ärade läsare! Året och årstiondet närmar sitt slut, men Bitcoins berättelse är ännu i början. Nu har kryptokonungen expanderat även utanför vår planet och åkt i rymden i form av en fysisk bitcoin-plånbok. Bitcoin i rymden är inte längre bara en metafor för dess prisuppgång utan också en ordagrann verklighet.

Priset däremot har på sistone sicksackat kring $7500 dollar med små spikar upp och ner. En närmare koll på saken erbjuds i senaste bloggen av vår tekniska analytiker.

I tristare nyheter har vi en dansk domstol som bestämt att nordiska banken Nordea får lagligt begränsa bitcoin-användningen av sina arbetare även på deras fritid. Fastän det kan vara omöjligt att övervaka förbudet, är beslutet ett dåligt prejudikat som bryter mot arbetarnas ekonomiska frihet. Goda nyheten här är att banker inte skulle begränsa Bitcoin om de inte såg det som ett hot – och det betyder att Bitcoin fungerar.

I ett annat intressant fall har vi en Ethereum-utvecklare som blivit gript i USA efter att ha föreläst om blockkedjeteknologi i Nordkorea. Därtill har vi Ethereums lyckade hard fork samt Europas digieuroplaner.

Förra veckans nyheter hittar du här.

Bitcoin är en fyr för global ekonomisk frihet.

Fysisk Bitcoin-plånbok skickades till rymden

Bitcoin-plånboksteknologi har skickats till internationella rymdstationen ISS för första gången i historien. SpaceChain-företaget skickade en fysisk Bitcoin-plånbok i samband med frakt till stationen, berättar ett pressmeddelande från 6. december.

Europeiska rymdorganisationen ESA har finansierat SpaceChains projekt med ett stödstipendium på 60 000 euro. SpaceChains avsikt är att testa ny multisig-teknologi där en av tre nödvändiga signaturer skickas via en satellitbaserad blockkedjenod.

“Teknologin gäller särskilt Bitcoin, men under följande 18 månader kommer vi att expandera projektet att gälla också andra blockkedjor. Teknologin som testas på ISS kommer att kunna användas av exempelvis kryptobörser, plånboksproducenter samt andra tjänster som gynnas av vidare säkerheten,” berättar SpaceChain.

ISS har länge varit en plattform för teknologiska expertiment – och nu är bitcoin bland dem.

Nordea får begränsa bitcoin-användning av arbetare

Nordea har vunnit ett rättsfall i Danmark som gällde bankens rätt att begränsa bitcoin-användningen av sina arbetare. Nordea beslöt i början av 2018 förbjuda allt bitcoin-relaterat från sina arbetare i nordiska länder. Motiveringen var att Bitcoin konkurrerar med Nordeas egen verksamhet och är en riskinvestering.

Fallet väckte kraftig kritik i Danmark där förbudet betraktades begränsa individuella ekonomiska rättigheter. Till slut tog en grupp fackföreningar fallet framför domstolen för att avgöras. Domstolen beslöt nu att Nordea inte bröt mot sina arbetares rättigheter utan är tillåten att begränsa bitcoin-användning.

Rättsfallet kan ännu ha vidare behandling och har ingen effekt utanför Danmark. Nordea begränsar ändå bitcoin också i andra länder, såsom Finland och Sverige. Ifall fallet behandlas i andra länder finns det en risk att lokala domstolar hänvisar till Danmarks prejudikat.

En helt annan fråga är förstås hur Nordea möjligen kan implementera ett så omfattande förbud. För att kunna verkligen övervaka sina arbetares kryptoägande borde banken använda kraftig blockkedjeanalys och annan digital profilering. Det i sin tur kunde väcka vidare juridiska frågor.

Nordea ser Bitcoin som ett hot och riskerade även en rättegång.

Ethereum-utvecklare stämd i USA

Myndigheter i USA har gript Ethereum-utvecklare Virgil Griffith efter att han besökt Nordkorea för att föreläsa om blockkedjeteknologi. Enligt myndigheterna bröt Griffiths föreläsning mot sanktioner som ställts mot Nordkorea och kan betraktas som överlåtelse av teknologi till en fientlig stat.

Enligt Griffiths försvar har han inte berättat något som inte redan skulle ha varit offentlig information. Å andra sidan vet man att Nordkorea deltagit i flera statliga hack och attacker mot kryptovalutabörser och privatpersoner.

Ifall Griffith anses skyldig kan han förvänta flera års fängelsedom. Fallet kan också påverka planerna av liknande föreläsare i framtiden.

Virgil Griffith anser föreläsningen vara laglig eftersom ingen ny information gavs. (BILD: Meng Weng Wong)

Alla Android-användargränssnitt utsatta för hack

Norska cybersäkerhetsföretaget Promon har hittat en farlig sårbarhet i alla versioner av Android-användargränssnittet. Sårbarheten som namngetts StrandHogg ger fientliga hackare möjligheten att stjäla känslig information från applikationerna.

För kryptovalutanvändare betyder sårbarheten att kryptoplånböcker på Android-baserade användargränssnitt kan också vara riskerade. I värsta fall kan hackare få tillgång till kryptovalutor som lagrats på smarttelefoner.

”Vi har konkreta bevis att hackare använde StrandHogg för att själa konfidentiell information,” berättade Promons tekniska chef Tom Lysemose Hansen.

Promon avslöjade en liknande svaghet åt Google redan förra sommaren. Google har därefter raderat alla riskerade appar från sin appbutik, men enligt Promon står svagheten kvar i Android-användargränsnitten.

Fastän Google har raderat riskerade appar verkar svagheten ännu gälla själva användargränssnittet.

Digieuro kan komma redan nästa år

En digital euro kan bli lanserad redan i början av nästa år. François Villeroy de Galhau, chef för Frankrikes centralbank, berättade att banken tänker börja testa digieuroprojektet redan under första kvartalet av 2020.

I första pilotfasen kommer digieuron att gälla snarast banker och andra finanssektorns institut. Privata konsumenter får alltså inte ännu delta i testandet.

Enligt Villeroy är avsikten med digieuron att förbättra franska bankernas kapacitet i förändrande finansvärlden och utnyttja moderna lösningar. Dessutom kommer digieuron att förbättra Frankrikes och andra euroländers ställning mot t.ex. Facebooks möjliga Libra-valuta, som redan dömts av flera beslutsfattare.

”Jag ser efterfrågan för åtminstone en centralbanksstyrd digital valuta,” konstaterade Villeroy.

Villeroy tror att en digital euro skulle skydda euroområdet från hot såsom Libra. (BILD: Jacques Delors Institute)

Ethereums hard fork lyckades

Ethereums senaste hard fork uppdatering har lyckats. Uppdateringen med namnet Istanbul bland annat förbättrar Ethereums resistans mot DoS attacker samt sänker på transaktionskostnaderna i Ethereum-nätverket.

Hard fork betyder en uppdatering som ändrar kod så betydligt att versioner efter uppdateringen inte längre är kompatibla med tidigare versioner. Sålunda skiljer det sig från soft fork -uppdateringar, som är så små att versionerna inte direkt blir inkompatibla med varandra.

Istanbul är Ethereums tredje betydande uppdatering i år. Framtiden kan medföra ännu radikalare förändringar, eftersom blockkedjan möjligen kommer att flyttas från proof-of-work bekräftelse till proof-of-stake bekräftelse kring året 2021.

Istanbul är nämnd efter stora städer likt tidigare stora uppdateringar. (BILD: Georges Jansoone)

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller artiklar samt säljare som godkänner bitcoin kan du skicka som e-post till adressen [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *