Bitcoin strömmar med nya användare – Veckogranskning 28/2021

Bitcoins prisutveckling har på sistone verkat ganska anspråkslöst, särskilt jämfört med årets början då marknadsandelen av olika kryptomynt växte med miljarder. Kursen har snarast sågat i sidled och kortsiktiga investerare har redan börjar bli trötta på att vänta på hajpade bergochdalbanor. Kanske en nöjespark skulle ha varit bättre.

I större skala och bakom scenerna händer det ändå hela tiden något. Under senaste veckorna har Bitcoin fått hundratusentals nya användare och antalet verkar bara fortsätta växa. Samtidigt har intresset av stora institut inte försvunnit, utan allt flera parter – bland dem IMF, Världsbanken och Bank of America – överväger allvarligt potentialen av krypto och digivalutor.

Den här veckan tar vi en närmare koll på dessa fenomen. Dessutom behandlar vi EU:s planer att striktare övervaka kryptoföretag och användare, än en gång på grund av penningtvätt och terrorism. I andra nyheter presenterar vi bland annat världens första ordagranna shitcoin.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Bitcoins blockkedja flöder konstant med nya entiteter som vill utnyttja kryptovalutornas omvälvande möjligheter.

EU förbereder kryptoövervakning

Nyhetstjänst Reuters har fått tag på läckta dokument enligt var Europeiska kommissionen har avsikt att grunda en ny byrå för att övervaka penningtvätt och olagliga transaktioner. Byrån skulle fungera som ett center för nationella myndigheter och reglerare i övervakningen av penningtvätt.

EU har hamnat under press efter att Danmarks största bank Danske Bank avslöjades ha utfört över $200 miljarder euro värt suspekta transaktioner mellan åren 2007 och 2015. Grundandet av nya myndigheten verkar åtminstone delv is vara en motreaktion för detta fallet.

Trots att penningtvätt och skumma transaktionerna hände via traditionella finansvärlden och med euron, har EU planer att också förstärka reglering gällande kryptovärlden. Enligt rapporten är kryptovalutor inte tills vidare tillräckligt bra övervakade av EU.

“På grund av bristande regler gällande kryptovalutor och nyttigheter är kryptoägare i fara att utsättas för penningtvätt och terrorism,” konstaterar läckta dokumenten.

Enligt dokumenter håller lagstiftare på att utveckla ny reglering som skulle ställa ännu strängare krav för kryptotjänstleverantörer att samla och dela information åt myndigheter.

EU tänker ställa striktare övervakning för krypto för att förstärka nuvarande instrument.

Finansjättar tror digivalutor kan förbättra ekonomin

Världsbanken, Internationella valutafonden IMF och Banken för internationell betalningsutjämning BIS har publicerat en ny rapport som hävdar att centralbankernas egna digivalutor kunde gynna världens ekonomiska utveckling.

Enligt finansjättarna kunde centralbanksdigivalutor underlätta ett av nuvarande finanssystemets största problem, nämligen trögheten och priset av penningtransaktioner. Nuförtiden är internationella transaktioner  långsamma och dyra bland annat på grund av olika försäkringssystem.

“Snabbare, billigare och transparentare betalningar och penningtransaktioner skulle gynna både medborgare, företag och finansområden i hela världen,” kommenterade Världsbankens vicedirektör Indermit Gill.

För närvarande kan det dröja även dagar och kosta hundratals eller tusenals dollar att flytta pengar mellan olika länder. Ifall centralbanker skulle ta i bruk digivalutor som Bitcoin, kunde transaktionernas tid och pris falla till en bråkdel av nuvarande. T.ex. med Bitcoin kan miljarder flyttas vart som helst i världen inom en timme för priset av bara några dollar.

IMF och andra stora finansinstitut tror att digitala innovationer kunde lappa till en av moderna systemets största svagheter.

Bitcoin.org utsattes för massiv DDoS-attack

Problemen av Bitcoin.org har fått fortsättning. Bara en vecka efter självpåstådda Satoshi Craig Wright vann en tredskodom mot Bitcoin.org, har sajten blivit offer för en massiv DDoS-attakc.

En DDoS-attack, eller distribuerad överbelastningsattack, innebär en cyberattack där en sajt eller tjänst usatts för en så massiv mängd traffik att den inte kan svara på det och blir oanvändbar. Principen är samma som om ett enormt antal användare skulle vistas på en sajt och upprepat ladda den om och om igen.

Identiteten av parten bakom attacken är tills vidare okänd. Anfallaren krävde ändå en lösensumma på 0,5 BTC från sajtens administratör Cøbra för att avsluta attacken.

Bitcoin.org är en icke-vinstdrivande organisation vars avsikt är att erbjuda information och resurser för Bitcoin-användare. Tidigare erbjöd sajten bland annat Bitcoins ursprungliga vitpapper samt Bitcoin Core -referensprogrammet. Attacker mot icke-vinstdrivande organisationer i sådan skala är allmänt ganska sällsynta.

I en överbelastningsattack använder anfallaren ofta vida botnätverk, varmed offrets tjänster blir oanvändbara. (BILD: Nasanbuyn – CC-A-SA 4.0)

Nya användare strömmar i Bitcoins blockkedja

Trots att bitcoins kurs på sistone sågat i sidled och analytiker har spått björnmarknader, verkar det finnas ljus i slutet av tunneln. Enligt blockkedjeanalytiker William Clemente förekommer det konstant ny Bitcoin-användare.

“Tillväxten av nya användare verkar vara nära alla tiders topp. Över 50 000 nya entiteter kommer med i blockkedjan varje dag,” kommenterade Clemente.

Också nya valar, alltså användare eller institut som äger stora mängder bitcoins, har ökat på sistone. Under gångna veckan har åtminstone 17 stycken nya valar fötts.

Samtidigt som nya användare börjat använda blockkedjan har antalet bitcoins förvarade av olika kryptobörser sjunkit. Bara under senaste veckan har 18 000 BTC flyttats bort från börsplånböcker.

Trots bitcoins prisutveckling flöder det nya användare till systemet, vilket kan tyda på kommande prisuppgång.

Bank of America intresserad av krypto

Institut har på sistone i ökande mängd visat intresse för kryptovalutor och blockkedja. USA:s näst största bank, Bank of America, är senaste betydande finansinstitutet som hoppat med i utvecklingen. Enligt en intern minnesanteckning har banken format en undersökningsgrupp med fokus på kryptovalutor.

“Kryptovalutor och digitala nyttigheter är bland de snabbast växande teknologiska ekosystem. Tack vare vår marknadsposition och blockkedjeexpertis har vi en unik position att visa ledarskap på branschen,” kommenterade Candace Browning från Bank of America.

Bank of America har tidigare varit intresserad av blockkedja och försökt patentera flera relaterade teknologier. Banken har ändå tidigare varit ganska försiktig i saker direkt anknytna till kryptovalutor.

Bank of America tror sig ha möjligheter även till en slags ledarposition i kryptoindustrin. (BILD: MoneyBlogNewz)

Skitmynt blev verklighet

I kryptokretsar används ordet ”shitcoin” ofta på ett nedsättande sätt då man talar om olika alternativa kryptovalutor, alltså altcoins som inte verkar ha något verkligt värde eller användning. Nu har en koreanks professor bestämt sig att göra begreppet till en ordagrann verklighet.

Cho Jae-weon från Sydkoreas universitet av Ulsan har utvecklat ett ekologiskt toalettsystem som konverterar människoavfall till gödsel och ren energi. Systemet används redan för att producera bränsle och energi t.ex. för universitets spisar och uppvärmningsapparater.

“Om vi tänker utanför lådan, så är människofall värdefullt för att producera energi och gödsel. Jag var tvungen att sätta denna ekologiska nytta i cirkulation,” kommenterade Jae-weon.

Professor Jae-weons system använder sin egen nativa digivaluta Ggool med avsikten att uppmuntra användningen av ekologiska toalettsystemet. Studenter kan tjäna 10 Ggool per dag då de använder systemet och använda mynten för att köpa kafe, bananer och böcker från universitetet.

“Shitcoin” är i framtiden kanske inte bara en negativ term, utan ett ekologiskt varumärke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *