Gör inte investering för svårt – tänk som Einstein

I teorin är investering enkelt: Först köper man, sedan håller man och sedan säljer man. I teorin behöver vi bara ta hand om dessa tre steg, varefter vi får vinst som resultat från säljandet. Det är klart inte lika svårt som kärnfysik. Därför är det onödigt att förlora nattsömn medan man grubblar över investeringsbeslut, eftersom investering verkligen är så enkelt.

Men fattas det något – kan det faktiskt vara så enkelt efter allt?

Ja. Medan investering i teorin bara betyder köpande, hållande och säljande, nämns det sällan vad investering betyder i praktiken. Till näst fokuserar vi på sätt att göra teori till framgångsrik praktik.

Investering i praktiken

Om investering är i teorin enkelt, hur är det med praktiken? Vad betyder investering i praktiken och vad handlar det om?

Om man sätter investering i ett vardags perspektiv betyder det i praktiken vår tidsanvändning, alltså hur mycket tid vi ägnar åt investeringsbeslut och särskilt hur rationellt vi använder denna värdefulla tid. I tidsanvändning är viktigaste aspekten inte mängden tid utan dess kvalitet.

Som ett exempel kan vi använda kända Nobelbelönade kärnfysikern Albert Einstein och hans sätt att lösa problem. Ifall Einstein hade ett problem han ville lösa och gavs en timme för det, använde han 55 minuter för att förstå problemet och bara 5 minuter för att lösa det genom aktion. Som summering borde 92% av tiden användes till att kvalitativt förstå problemet och bara 8% för att lösa problemet genom aktion.

Einstein
Einstein löste problem genom att fokusera på att förstå dem. Samma kan tillämpas till investering.

Att göra investeringsbeslut

Att göra investeringsbeslut är primärt problemlösning: När köper man, hur länge håller man och när säljer man. Det är ändå bara en del av problemet värt att spendera 5 minuter för, medan problemets förståelse borde omfatta en större andel av 55 minuter.

Det är värt att minnas att även om vi inte kan kontrollera tiden i sig, kan vi kontrollera vår anvädning av tiden. Vi borde därför använda vår tid bättre, eftersom förståelse över problemet ger bättre kvalitet för goda investeringar, medan investering själv är en aktion som grundar på kvalitativa förståelse över problemet. Denna kvalitativa föståelse över problem kallas i investeringscirklar för analys.

I slutslats är det onödigt att oroa sig i mitten av natten över vare sig man borde köpa, hålla eller sälja. Om du använt din tid rationellt för att föstå och samla fakta om investeringen finns det ingen plats för sådan oro.

Bitcoin som investering

Då vi tänker på bitcoin som investering borde vi använda 92% av vår tid att förstå bitcoin som investering. Däremot 8% borde användas för att göra själva investeringsbeslutet, alltså varken vi köper, håller eller säljer. Det betyder inte direkt att vi behöver förstå bitcoin som koncept, fenomen eller teknologi. Det hjälper klart att förstå bitcoins teknologiska bakgrund bättre, men främst av allt borde vi fokusera på att förstå bitcoin som investering.

Kärnan av allt är allt fokusera vår tid strikt på vad vi gör i stället för att bli distraherade av irrelevanta faktorer, som annars kunde vara nyttiga men inte starkt relaterar till investeringsbeslutet. Vi har begränsad tid att använda, så vi borde fokusera på att nå kvalitet. Fokusering är en väldigt viktig del av framgångsrika investeringsbeslut.

Hur investerar man exempelvis i bitcoin?

Som exempel kan vi ta bitcoins mainstream-nyheter, enligt var många fortfarande gör sina investeringsbeslut. Om vi äger en bitcoin och läser från nyheterna att bitcoins pris har dubblat i ett par månader, borde vi använda 92% av tiden för att förstå varför bitcoins pris har dubblats i ett par månader. Därefter borde vi använda övriga 8% för att bestämma om vi köper mera, håller eller säljer. Det finns ingen orsak att rusa med beslutet om vi inte känner till fakta. Fakta måste studeras och förstås för att vi kan agera konsistent.

Det vore förstås bäst om vi redan använt 92% av vår tid för att undersöka sannolikheten för bitcoins prisrörelser inom kommande månaderna. Då skulle vi åtminstone ha en bild om hur vi agerar ifall bitcoins pris stiger eller faller kraftigt. Det skulle möjliggöra ett snabbare beslut med kvarblivna tiden ifall en kraftig uppgång eller endgång förverkligas.

Coinmotion
Som Coinmotion-användare kan du investera i bitcoin och fyra andra kryptovalutor. Genom att klicka på bilden kan du skapa ett konto och få sänkta byteskostnader under första månaden.

Hårda verkligheten av investeringsbeslut

Allt för ofta verkar folk använda 92% av sin tid för att göra investeringebeslut och 8% för att förstå dess grunder, och i just denna ordning vilket betyder ett snabbt känslomässigt beslut följd av ett snabbt försök att förstå beslutet. Det är därför ingen överraskning om investeringsbeslut inte är de bästa, eftersom kvalitativa relationen av vår tidsanvändning kunde förbättras. Jag känner också personligen ett stick i hjärtat, eftersom jag måste medge att jag gjort sådana beslut och nästan alltid ångrat dem efteråt.

Det är värt att minnas

Vad vi borde minnas är detta: Vi kan inte påverka tiden, men vi kan påverka vår tidsanvändning. Investering är i praktiken beslut om vår egen tidsanvändning. Därför borde vi använda tiden effektivt genom att strikt fokusera den i rätt relation då vi gör beslut. Jag har personligen upplevt att följande modellen fungerar.

Om du har en timme att göra investeringsbeslut:

  1. Försök först förstå investeringen i 55 minuter
  2. Gör sedan investeringsbeslutet i 5 minuter

Och just i denna ordning. Nu tänker du på investeringbeslut som Einstein. Åtminstone nästan.

Trots att investering inte är lika svårt som kärnfysik, garanterar dessa enkla tips inte mer än teoretiska vinster på marknaderna. Verkliga vinster kräver ofta mer förståelse och kunskap. Om du redan i början tänker på investeringsbeslut som Einstein kan du åtminstone göra dem mer logiska. Och allting logiskt är enkelt, som investering borde vara. För att kompressera allting till ett ord: Simpelt.

Ha en trevlig höst!

Skribenten är styrelsemedlem i finska kryptovalutaorganisationen Konsensus rf och har flera års erfarenhet om olika investeringar inklusive kryptovalutor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *