Dör bitcoin (än en gång)? – Teknisk analys 15.10.2019

Mycket har inte hänt i grafen, men några intressanta grejer kan hjälpa oss förbereda för framtidens kursrörelser.

bitcoin-chart1

Veckografen med enkla moving average (SMA) från 20 veckor (vit), 50 veckor (gul), 100 veckors (turkos), 200 veckor (röd) samt fibonacci-nivåer från björnmarknaden (vit) och uppgången från $3 000 dollar. Grafen har också några viktiga veckoliga support/resistance (S/R) linjer.

Vi hade ett grönt veckoligt engulfing ljus från SMA100-stödnivån (vita pilen). I dessa omständigheter där vi såg en stor nedgång från cirka $10k möta en stark stödnivå vid SMA100 är ifrågavarande ljuset ett tjuraktigt tecken. Under långa konsolidationen från toppen på $138880 dollar har dessa veckoliga gröna engulfing ljusen inte ivrat mycket köp, men nu har vi större chans för tjurvalars köpiver i och med ljuset.

Flera analytiker ser säkert detta mönster från bottnet på $7714 dollar som en bear flag konsolidation före kortvariga trenden fortsätter neråt, men man bör inte lita för mycket på sådant tänkande. Vi har mött en stark stödnivå och vittnar nu småskaliga tjurrörelser. Den här kortvariga konsolidationen nära bottnen kan vara en ackumulationsfas före större rörelse uppåt.

bitcoin-chart2

Samma graf zoomad en aning. Vi kollar till näst resistansnivåer uppe och stödnivåer nere för att spå hurdana rörelser kan vara på kommande.

Uppe har vi 38% fibonacci-nivån från björnmarknaden vid $9441 dollar, veckoliga horisontalnivån vid $9623 dollar, gula 38% fibonacci-nivån vid $9770 dollar och SMA20 vid $9800 dollar. Alla dessa S/R-nivåer tyder på att om priset bryter uppåt så når vi snart området mellan $9441-$9800 dollar.

Jag ser här en möjlighet att priset skjuter rakt uppåt och lämnar björnar och gråta i sin fälla. Trejdare har ändå sina egna trick för att upptäcka reaktioner från dessa S/R-nivåer, och mina egna är för värdefull information för allmänna publiken. Det är bra för tredjare att hitta sina egna taktiker för att nå framgång.

Att känna till S/R-nivåer är väldigt viktigt så man vet vad man kan lita på och när, men det är också viktigt att följa med och förstå prisreaktioner från dessa områden.

Nere har vi som stödnivåer veckoliga horiontallinjen vid $7290 dollar, gula 62% fibonacci-nivån vid $7231 dollar, en annan veckolig horisontalnivå vid $6702 dollar samt SMA50 vid $6767 dollar. Ifall priset vänder neråt från SMA100:sta så tror jag att ett stup ner till SMA50 är mer sannolikt än att stanna vid 62% fibonacci-nivån. Jag tycker det här ser bättre ut på grafen, men längre intervallers 62% fibonacci-nivåer är alltid starka stödnivåer, så vi möste följa med situationen noggrant.

SMA50 är en väldigt stark stödniå. Jag tror inte veckoliga ljuset stängs nedanför den, även om priset skulle falla från nuvarande. Valar kommer att i mani köpa denna moving average, även om många skulle vara rädda att bitcoin håller på att dö (än en gång).

bitcoin-chart3

Samma verktyg på en dags och 4 timmars grafer med några övriga horisontala linjer (ljusröd). Vi kollar till näst vad som kunde avsluta konsolidationen och dra priset mot högre eller lägre nivåer.

Ifall 4 timmars ljuset stängs ovanför dagliga ljusröda horisontala linjen är det ett tecken på att konsolidationen slutat. Ifall 4 timmars ljuset däremot stängs nedanför ljusröda horisontala linjen, så ger SMA100 tecken på större nedgångsrörelse.

Jag skrev en bonusartikel mellan analyserna, där jag försöker enkelt förklara varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *