Så här gör du ett kryptotestamente

Vi börjar med det som kommer sist i livet, alltså döden. Flera som blivit rika med kryptovalutor, särskilt unga och virila individer, kan känna sig oslagbara och glömma tankarna om sin död och dess följder – livet är ju först i början och man hinner senare.

Döden kan ändå drabba vem som helst när som helst oberoende av ålder, hälsa eller hur mycket planer man har för framtiden. Det räcker att du är en hög långsamt sönderfallande biomassa, så har du en dödssäker träff med dödsängeln om en obestämd tid. Det enda sättet att försäkra att din egendom delas enligt din vilja efter döden är ett testamente.

I den här artikeln berättar vi kort hur man gör ett allmänt lagligt testamente i Finland samt hur och varför det lönar sig att inkludera din kryptoegendom. För noggrannare laginformation rekommenderar vi att du vänder dig till en pålitlig lagexpert. Artikelns avsikt är snarast att hjälpa förbereda dig och påminna om din dödlighet. Memento mori.

Kryptoegendom som arv kan ha mer betydelse än du tror

Även om din kryptoegendom skulle vara relativt liten eller bara bestå av några nästan värdelösa altcoins, bär det sig att komma ihåg att bitcoins pris också var obetydande flera år sedan och dess värdestegring då svårt att förutspå. Det är väldigt sannolikt att personer som skaffat bitcoins under första åren och sedan dött har lämnat en egendom värt miljoner eller även miljarder, som ingen troligen kommer åt mer. Nuförtiden finns det tusentals olika kryptovalutor och ICO-polletter, och det är omöjligt att med säkerhet spå vilka shitcoins blir i avloppet och vilka lovande projekt lyckas.

Därför lönar det sig att göra ett kryptotestamente oberoende om du är en förmögen Bitcoin-val eller bara äger några lustiga dogecoins. Vem vet, kanske de senare någon dag även härskar världen (Wow, such inheritance, many thanks). Genom att göra ett kryptotestamente kan du inte lura döden, men du kan åtminstone försäkra att din egendom fördelas som du vill åt de parter du vill.

Det lönar sig att vara förberedd för döden, även om det inte känns aktuellt.

Jurist och vittnen

Enligt Finlands lag kräver ett lagligt testamente inte en jurists eller annan lagexperts närvaro. Jag rekommenderar ändå starkt att använda en sådan för att säkra testamentets giltighet och ditt eget legala skydd. Ifall testamentets formkrav inte följs kan testamentet deklareras ogiltigt och din sista vilja upphävs. Finska Lakiopas-sajten berättar närmare om testamentets formkrav och andra detaljer.

Enligt lagen måste testamentet göras skriftligt med två icke-jäviga vittnen närvarande. Testamentets mottagare, nära släktingar eller under 15-år gamla kan inte vara vittnen. Det bär sig alltså att välja pålitliga personer som kan bestyrka din rättsförmåga. Vittnen behöver dock inte vara medvetna om testamentets innehåll och detaljer då dokumentet undertecknas.

Kryptotestamente

För kryptotestamentets del är det rekommenderat att du väljer en eller flera vittnen, en jurist eller annan person som åtminstone förstår tillräckligt om kryptovalutor för att vid behov hjälpa i fördelningen av dödsboets kryptoandel. Ifall denna person är ett vittne är det viktigt att hen inte får belöning av uppdraget eller annan nytta av testamentet. Annars kan hen betraktas som jävig. En utomstående vän eller nära släkting (som inte är vittne) kan dock sköta uppdraget även om hen också är en mottagare i testamentet.

Hur ordnar du då i praktiken fördelningen av din kryptovalutaegendom? Det beror helt på var och hur du förvarar dina krypton. Ifall dina coins är spridda i tio olika platser bakom tvåfaktorsautentisering kan deras insamling till dödsboet låta krångligt, men till slut är processen lika lätt eller svår som med en plats. För att främja arvsfördelningen föreslår jag följande åtgärder.

  •  Välj bara pålitliga förvaringsplatser. Om du t.ex. testamenterar någon skum nätplånbok och administratörerna har försvunnit som aska i vinden när du själv brunnit ner till aska, så förtrollar inte testamentet pengarna tillbaka.

  • Gör en lista på papper* om alla förvaringsplatser, eller åtminstone de största. Det förespråkas också att inkludera mindre konton som är i aktivt bruk. Om något konto råkar bli tomt före arvsfördelningen har det inte stor skillnad, men ett mindre konto som betydligt stigit i värde har.

*Pappret kan lamineras för att hindra slitage. Alternativt kan du använda en minnessticka på en dator som är konstant offline och vars datasäkerhet du fullständigt litar på. Radera all information från datorn och förvara och skydda stickan lika omsorgsfullt som pappret.  

  • Gör på samma papper eller ett annat en lista om alla förvaringsplatsers lösenord, privatnycklar mm. och förvara informationen tryggt t.ex. i ett kassaskåp. Du kan också säkerhetskopiera eller lagra informationen i flera olika platser, så länge som dess samling och tolkning är möjligt för andra efter din död (och inte före det).

  • Konton som är bakom tvåfaktorsautentisering kräver att man skilt loggar in oftast via e-post eller telefon. Dessa apparaters lösenord kan du testamentera vid sidan om annan digital egendom, så de arvsberättigade hittar fram till din kryptokrypta.

Olika plånböcker 

  • I desktop-plånböcker kontrollerar du själv din privatnyckel, så om du vill gardera att arvtagarna kommer åt innehållet måste du på ett tryggt sätt förvara nyckeln t.ex. på ett papper, som du sedan förvarar i ett kassaskåp eller annat säkert skydd. Hjärnplånböcker kan inte testamenteras med nuvarande teknologi.

  • Med offline-plånböcker (sk. kall- eller hårdvaruplånböcker) beror processen på plånbokens typ. T.ex. med Ledger-säkerhetsapparaten är det inte relevant om själva apparaten finns kvar, utan en recovery phrase bestående av 12 – 24 ord, som det lönar sig att skriva på en lapp som kommer med Ledgern och förvara skilt från apparaten. Med rätt ordföljd kan arvtagarna få tag på egendomen även med en ny apparat ifall den ursprungliga blivit förstörd. Om hårdvaruplånboken däremot är t.ex. ett fysiskt Denarium-mynt är det relevant att just privatnyckeln inom myntet bevaras.

  • I fråga om online-plånböcker är din privatnyckel i tjänstleverantörens kontroll, och din egendoms dataskydd beror på tjänstens kvalitet. Ett exempel på en pålitlig online-plånbok är inhemska Coinmotion-servicen som erbjuds av Prasos Ab. Lösenordet och möjlig 2FA-information räcker åt arvtagarna, vartill det är bra att informera också leverantören om testamentet senast efter kundens död.’

Coinmotion och Prasos Ab hjälper vid behov att utreda kunders dödsbon, så länge som testamentet är lagligt och kunden bevisligen död.

Du kan också förverkliga ditt kryptotestamente på något annat sätt, bara det bevaras tryggt och hittas säkert efter din död. Ifall testamentets privatnycklar mm. läcker åt utomstående i förtid, kan ditt arv plundras och inget blir kvar. Var alltså noggrann. Fiffiga och finurliga kryptoinvesterare kan i forntida faraoners anda hitta på alla slags gåtor och fällor för att reta arvtagarna, bara de inte är omöjliga.

När du har samlat all information i säkert skydd och undertecknat ett giltigt testamente med två vittnen, är din vilja laglig. Gratulerar, du är nu färdig att dö! Kanske först av hög ålder eller kanske i morgon av en aggressiv köttätarbakterie, men i varje fall kan du avlida i fred och veta att din egendom är säkrad enligt din vilja. Det går att uppdatera testamentet så länge som du lever och har rättsförmåga. Du kan också genom förhandsarv testamentera en del av din egendom redan när du lever och sålunda minska dina arvtagares skattebörda, om du vill.

Lämna inte dina krypton i dödens händer, han har redan tillräckligt.

När du tar hand om ditt kryptotestamente kan du dö lika lugnt som Egyptens kvinnofarao Hatshepsut. Hennes leende står kvar efter 3 500 år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *