Teknisk analys 18.8.2020: Tjuren är stark

Tjurtrenden fortsätter stark. Som jag skrev i förra analysen var övergången av gränsen vid $10,5k dollar imponerande. Jag har redan längre talat om den här nivån och den är fortfarande aktuell, eftersom kursens nästa reträtt kan träffa den. Jag förklarar detta närmare med grafer.

Veckografen. Veckobalken har inte stängts så högt sedan januari 2018. Nästa högre resistansen är redan årets 2018 öppning vid $13880 dollar. Veckoliga RSI (relative strength index) på grafens botten är ovanför 70. Ifall kursen når resistansen under veckan och RSI äver över 80, kan vi möjligen behöva en andningspaus. Det skulle troligen betyda en snabb reträtt till nivåerna kring $10k-10,5k.

Om vi stiger långsammare mot årets 2018 öppning så ser vi nödvändigtvis inte en större reträtt. Kursen kan däremot bara stabilisera sig en stund före uppgången accelerar till $18k-$20k, som kunde leda till en djupare korrektion. I så fall skulle korrektionens botten troligen vara årets 2018 öppning.

I dagsgrafen gick RSI redan ganska högt och håller igen på att stiga över 70. När vecko- och dagsnivåerna är båda >85 är det ofta ett tecken på för snabb uppgång. Vi behöver alltså troligen åtminstone en liten paus om vi når en stor resistans såsom årets öppning.

När jag talar om reträtter betonar jag att större trenden är väldigt tjuraktig. Som jag skrivit på sistone verkar tjurmarknaden stark och jag tror inte uppgången fortsätter före ett nytt rekord ovanför $20k dollar.

Alla viktiga glidande medelvärden pekar uppåt och är i ordning från kortaste till längsta. Det är ett gott tecken som visar att långsiktiga trenden lutar uppåt. Det kan ändå finnas snabba och skrämmande stup längs vägen.

Nu borde vi falla nedanför nivån vid $10,5k för att björnaktiga scenarion skulle börja bli relevanta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *