Teknisk analys 4.8.2020: Tjuraktigt genombrott på marknaderna

Som jag spådde i förra analysen är marknaden faktiskt tjuraktig. Perioden med långsammara prisutveckling har äntligen slutat och vi steg imponerande ovanför nivån vid $10,5k dollar. I analysen kollar vi hurdana scenarion detta kan öppna för framtiden.

Veckoljuset stängde sig nätt ovanför viktiga nivån vid $10,5k. Det verkar som ett klart genombrott och uppgången kommer troligen att fortsätta kraftigt. Det är rätt så sannolikt att det här är början på en ny stor uppgångstrend, som började med rörelsen från $3k till $14k.

Här är en närbild på senaste lilla nedgången. Nedgångsrörelsen testade viktiga nivån vid $10,5k perfekt och var troligen botten av korrektionen. Nu kan vi till näst se en längre konsolidering eller fortsätta stegra direkt. Kortare intervallers rörelser intresserar inte mig, eftersom pengarna finns i stora svingningar.

Här är månadsgrafen med några viktiga horisontalnivåer och stora trendlinjer. Vi såg just näst största månadens öppning under bitcoins hela historia. Före detta var näst största öppningen i juli 2019, då kursen öppnades vid $10759 dollar efter toppen vid $14k.

Jag tror vi reser mot alla tiders topp på ett motsvarande sätt som tidigare tjurmarknaden från $200 dollar uppåt. Nästa stora resistansen ligger vid $14k. Om vi åker dit snabbt och veckoliga RSI  stiger ovanför 80, så kan vi se en snabb reträtt till $10,5k före uppgången fortsätter.

Om vi stiger mot $14k med lugnare takt, så kan det hända att vi inte ser någon reträtt alls. I så fall kan priset bryta nivån långsammare och sedan accelerera till $18k-$20k, varifrån vi kan se en snabb korrektion till $14k.

Reträtter under tjurmarknader kommer att vara väldigt snabba. Om man inte är färdig att köpa vid första fallet kan man möjligen missa bottenpriser.

Björnaktiga scenariot kan börja förverkligas ifall vi förlorar denna viktiga nivån vid $10,5k. Veckans stängnings nedanför det skulle vara klart björnaktigt.

Varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *