Teknisk analys 2.9.2020: Konsolidering verkar sannolikt

Tjurtrenden verkar fortfarande stark. Jag förklarar till näst varför konsolidering nära topparna före uppgångens fortsättningen är sannolikaste riktningen härifrån.

I veckografen ser vi att veckan stängdes grön med en liten ljuskropp. Vi har nu tre ljus i rad med motsvarande mönster och det här blir fjärde ifall konsolideringen fortsätter. Kursens stabilisering nära toppen är tjuraktigt, särskilt när det inte syns en hjärttråd som skulle tyda på kraftig överköpning (FOMO).

I förra analysen skrev jag:

“Ifall kursen når resistansen under veckan och RSI äver över 80, kan vi möjligen behöva en andningspaus. Det skulle troligen betyda en snabb reträtt till nivåerna kring $10k-10,5k.

Om vi stiger långsammare mot årets 2018 öppning så ser vi nödvändigtvis inte en större reträtt. Kursen kan däremot bara stabilisera sig en stund före uppgången accelerar till $18k-$20k, som kunde leda till en djupare korrektion. I så fall skulle korrektionens botten troligen vara årets 2018 öppning.”

Priset nådde inte ännu stora resistansen vid årets 2018 öppning, utan har i stället bara stabiliserats. Jag börjar redan misstänka ifall ifrågavarande gränsen vid $13880 kommer att bli en så stor resistans efter allt.

Jag antar att vi efter konsolideringen fortsätter stiga mot överköpta nivåer, varefter vi ser en snabb korrektion. I så fall borde veckoliga RSI:n (på grafens botten) vara över 80 och också dagliga RSI:n väldigt hög.

Detta skulle troligen innebära kraftigt köpande tills $17k-$20k dollar och sedan en våldsam korrektion neråt för att testa årets 2018 öppning vid $13880 dollar.

RSI gick inte mycket nedanför 50 i första stora uppgångsrörelsen, som tog oss från björnmarknadens botten vid $3,1k till $14k dollar. Vi såg samma siffror kring 50 förra veckan, så kanske konsolideringen redan är över och vi kan fortsätta gå upp.

Inget tyder tills vidare på att en stor topp redan nåtts och vi skulle sjunka djupt härifrån. Tjurtrenden är stark och kommer troligen att fortsätta åtminstone i nära framtiden.

Varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *