Vi kan ha nya toppar framför oss – Bitcoin marknadsanalys 17.1.2020

I förra analysen skrev jag;

“I veckografen har det formats ett klart kortsiktigt område markerad med punktlinjer. Veckans stängning över eller under kunde sannolikt definiera riktningen för en kortare tidsperiod.”

Och;

“Ifall vi börjar stänga dagsljus ovanför oranga medelvärdet på 2 år och veckoliga toppområden kan jag bli mer tjuraktig. I så fall skulle rörelser neråt ha annulerats och vi kan ha kraftig uppgång framför oss.”

Vi kollar till näst vad som hände.

bitcoin-graph

Här har vi vecko- och dagsgrafen med samma verktyg. Månatliga glidande medelvärden för 1,2,3… år från ovan till nedan är just nu i rätt ordning. Tidigare nämnda veckoliga området är markerat med punktlinjer.

Ljusröda lådorna visar dessa dagliga stängningarna som kunde vända mig tjuraktig (bullish) och sannolikt leda till en kraftig rally. Uppmärksamma trejdare hade tid att flytta sig till lång position.

Dagsgrafen visar att kursen har hållit sig ovanför vita medelvärdet för 6 månader och stabiliserat nära toppen. Möjligheten för fortsatt rally är ganska hög, medan djuparte nedgång så tidigt verkar osannolikt.

Det ser ut som en bra botten och reaktion uppåt. Det är mycket möjligt att vi kan åka mot nya toppar med en tjurrally. Veckans stängning ovanför medelvärdet för 6 månader skulle ge konfirmation åt detta, men jag tror inte ens en sidvägesrörelse eller större korrektion kan fälla kursen nedanför $7500-7800 dollar.

Efter botten fann vi först stöd från veckoområdets nedre del, sedan fick vi en kraftig reaktion uppåt och stängdes ovanför medelvärden med nya stödnivåer. Väldigt tjuraktigt.

bitcoin-rising

bitcoin-daily

Dagsgraferna med några linjer och dagliga RSI (relative strength indicator). En riktig rallyfas betyder att RSI överskrider 90 före korrektion eller konsolidering. Det syns 2 exempel på detta i historien.

Varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar (enkelt förklarat)

Skribenten har skrivit över hundra bitcoin-analyser under fem år och är en väldigt erfaren bitcoin-trejdare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *