Blir det kapitulation före uppgång? Bitcoin marknadsanalys 2.1.2020

Årets stängning var inte bästa möjliga med tanke på kortsiktiga tjuraktiga (bullish) utsikter.

Här har vi månadsgrafen och glidande medelvärden för sex månader samt ett till åtta år. Förra gången skrev jag, ”Om månaden stängs nedanför medelvärden på 1 och 2 år så är det möjligt att vi ser djupare nedgång mot medelvärdet på 4 år kring $5k”. Stängningen nedanför båda medelvärden förverkligades vid slutet av året, så vi kollar till näst björnaktiga (bearish) utsikter.

Grafen har också månatliga öppningar med tjocka vita linjer och fibonacci-nivåernas backning från $20k till $3k (vit) samt från $3k till $14k (gul).

Veckografen med samma verktyg. I veckografen har det formats ett klart kortsiktigt område markerad med punktlinjer. Veckans stängning över eller under kunde sannolikt definiera riktningen för en kortare tidsperiod.

Jag är mer björnaktig på kort sikt, eftersom området är nedanför både medelvärden på 1 år (gul) och 2 år (orange). Det är en måttlig ställning för kapitulation och paniknedgång mot åtminstone medelvärdet på 5 år kring $5k. Ifall nedgången händer förväntar jag att priset återhämtar sig ovanför årets öppning och medelvärden som syns på vänstra sidan.

Dagsgrafen med samma verktyg. Ifall vi börjar stänga dagsljus ovanför oranga medelvärdet på 2 år och veckoliga toppområden kan jag bli mer tjuraktig. I så fall skulle rörelser neråt ha annulerats och vi kan ha kraftig uppgång framför oss.

Det syns också trevliga dagliga trendlinjer som kan vara värt att följa.

Varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar (enkelt förklarat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *