Denarium – Elegant säkerhet

Denarium är en producent av bitcoin-plånböcker och samlingsprodukter som upphålls av Prasos Ab. Denarium har en lång historia som myntplånboksproducent och ett professionellt team som ansvarar för produkternas kvalitet och säkerhet.

Denarium bitcoin har haft verksamhet sedan året 2015, dp Denariums första fysiska mynt fick sin början. Idén bakom Denarium är att tillverka säkra, högklassiga och eleganta bitcoin-plånböcker och samlingsprodukter åt alla bitcoin-användare. I Denarium plånböcker kan du själv förvara bitcoins i en fysisk plånbok utanför hackares räckhåll.

Kvalitet och säkerhet är våra trumfkort

Från första början har Denarium siktat på bästa möjliga kvaliten och en stilig design. Vår professionella grafiker planerar produkterna och skisserna skickas till myntverkstaden där produkterna myntas. Produkterna anländer från mynteriet direkt till vårt kontor där de kvalitetsgranskas. Efter granskningen går de vidare till produktion.
Våra produkter samlas i ett renrum, med var vi har förbättrat kvaliten och minimerat produktionsproblem.

En kommentar från vår producent:

Renrummet och nya förpackningarna har förbättrar produkternas kvalite märkbart.

Mot slutet av 2018 tog vi i bruk Certiline Barcard® förpackningen för att utveckla våra produkters säkerhet. I packningsskedet hettas Barcarden fast, varefter säkerhetsegenskapen i Barcarden försäkrar att produkten är helt oöppnad. Då man öppnar Barcarden skapar det ett kedjelikt mönster, varefter Barcarden inte kan stängas utan att lämna spår. Sålunda kan kunden vara totalt säker på att ingen oönskad tredje part rört produkten före dess ankomst.

Denariums materialval är toppklass

Vi använder i våra produkter material från koppar till .9999 guld.
Våra billigaste produkter är huvudsakligen guldbelagt koppar. Våra premium produkter är .999 silver och brons. Alla våra guldprodukter är minst .999 guld (99,9%).

Våra guld och silverprodukter granskas av Labtium, som är ett tredje parts kvalitetskontrollsföretag. Där granskas slutproduktens kvalitet och renhet. Efter att produkten är granskad markerar Labtium den med sin egen stämpel. Det här garanterar våra ädemetallprodukters renhet och autenticitet. Vi strävar alltid att skapa möjligast högklassiga produkter från basmaterialerna till slutliga förpackningen.

I urvalet hittar du vid sidan om mynt också en guldtacka, som också har färdigheten att förvara bitcoins.

Vi publicerar statistik för transparens

År 2019 började vi framställa grafer från data i blockkedjan och vår offentliga databas. Informationen har använts t.ex. för att kartlägga mängden produkter och bitcoin-mängden i dem. Med grafen vill vi främja transparens och tillit i verksamheten av vårt företag.

Tills juli 2019 hade vi producerat 12656 produkter som sammanlagt laddats med 620.154 bitcoins.

Denarium plånböcker tillämpas bäst för långvarig investering. Genom att granska data har vi märkt att största delen våra produkter fortfarande är oöppnade och fonderna kvar i mynten. Det berättar att vår produkt är ett säkert och bra sätt att förvara bitcoins och uppmuntrar till långvarig förväring, vilket historiskt sett har varit ett lönsamt beslut.

Du kan kolla produkter närmare på Denariums hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *