XRP är bankvärldens virtualvaluta

Ripple är samtidigt en virtualvaluta och ett betalsystem. Det upprätthålls av ett företag med namnet Ripple Labs, som ursprungligen grundades år 2012 med namnet Opencoin. Företaget antog namnet Ripple Labs år 2015, då också Ripple-systemet och ripple-myntet publicerades. Senare började man kalla virtualvalutan XRP medan Ripple-namnet allmänt syftar på själva betalsystemet.

Beroende på hur man mäter är XRP världens näst största virtualvaluta. Dess marknadsvärde är redan 12 miljarder, alltså cirka en femtedel av bitcoins marknadsvärde. XRP:s värde har också senaste åren haft kraftig uppgång jämfört med andra virtualvalutor och har överstigit bl.a. Ethereum-blockkedjeplattformen och Litecoin-kryptoveteranen.

Liksom kryptovalutor baserar sig också Ripple på ett system med öppen kod. Det betyder att vem som helst kan gå igenom Ripples kod och verifiera att systemet fungerar just som det skall. XRP-virtualvalutan kan också flyttas från en användare till en annan likt kryptovalutor. Men där slutar XRP:s likheter med kryptovalutor. XRP kan beskrivas som en virtualvaluta, men dess ställning som en egentlig kryptovaluta är något helt annat.

Ripple är en virtualvaluta, men inte en egentlig kryptovaluta. Den är fjärde virtualvalutan som erbjuds via Coinmotion.

Ripple är mer centraliserad än Bitcoin och andra blockkedjevalutor

Ripple-betalnätverket är ett nätverk som avsetts för flera institutionella betalförmedlare, banker och andra finansbranschens aktörer, varmed de kan använda appar byggda på Ripple för att verifiera olika monetära transaktioner och betalningar. Ripple syftar att fungera som ett slags förmedlingsmynt och –system, varmed vem som helst kan byta vad som helst till något annat som är värt pengar.

Ripple, XRP, fungerar alltså som ett slags äss i rockärmen. När du växlar dollar mot euro fungerar Ripple som en förmedlarvaluta och beter sig mot euro som euro och dollar som dollar. Genom att förenkla växlingskedjorna försöker systemet minimera alla möjliga kostnader som olika valutors och nyttigheters växling orsakar.

Låt oss anta att det finns tre personer: finska Jarkko, saudiarabiska Abdullah och amerikanska John. Jarkko vill sälja ett gammalt värdefullt ishockeykort och köpa olja. Abdullah vill sälja olja och köpa McDonalds aktier. John vill köpa ett värdefullt ishockeykort och sälja McDonalds’ aktier. När alla tre meddelar åt Ripple-nätverket vad de vill växla försöker nätverket automatiskt förbinda säljare och köpare. Jarkko kan byta ishockeykortet direkt till olja, Abdullah oljan direkt till McDonalds aktier och John aktierna direkt till ishockeykortet. Ripple formar alla nödvändiga handelskorridorer mellan kunder.

Det här är alltså ett idealfall. Hurdana saker man kan växla via Ripple beror i verkligheten på Ripples användare och framför allt institutioner som fungerar i nätverket. Ripple möjliggör redan flera sakers växling sinsemellan, exempelvis kryptovalutor till fiat, fiat till andra fiat och så vidare, men ishockeykortsexemplet är ännu långsökt. I framtiden kan det dock vara möjligt, ifall nätverket fortsätter sin utveckling och får ännu mer användare och intresserade institut bakom sig.

Ripple har haft diskussioner med hundratals olika institut om systemets användning, och enligt företaget finns det märkbara aktörer såsom American Express och Santander-banken i gruppen. Flera företag är också intresserade av Ripple och har redan börjat undersöka hur de kunde dra nytta av systemet. För företag och institut kan Ripple vara särskilt nyttig, eftersom de kan automatisera en stor del av sin ömsesidig handel och betalverifiering med systemet.

Ripple är senaste tillägget i Coinmotions växande urval.

Ripple är inte en kryptovaluta

Tekniskt taget skiljer sig Ripple från andra virtualvalutor sålunda att den i ordets strikta definition inte är en egentlig kryptovaluta. Strikt definierat betyder en kryptovaluta ett blockkedjebaserat och kryptografiskt bekräftat mynt som har decentraliserad kontroll. Trots att Ripple har många likheter med egentliga kryptovalutor, är den också på många märkbara sätt väldigt annorlunda.

Ripple använder inte en blockkedja, åtminstone i blockkedjans allmänna bemärkelse. I stället verifieras Ripple-transaktioner genom ett sk. HashTree-system, som Ripple Labs har patenterat. I Ripples system sammanfogas transaktioner, summor och annan data till ett enstaka nummer, som servrarna jämför och sedan formar en gemensam konsensus. Ett sådant system är samtidigt både mer centraliserad och snabbara än en traditionell blockkedja.

Ripple skiljer sig från andra virtualvalutor också gällande myntens cirkulation. Alla ripples har redan ”brutits”. Närmare sagt har det aldrig brutits en enda, utan Ripple Labs själv bestämde hur mycket ripple som finns. Summan är 100 miljarder stycken ripple. Ripple Labs’ avsikt är att få ungefär hälften av ripples på marknaderna och samtidigt behålla hälften. Just nu rör sig redan 39% av ripple-mynten på marknaderna.

Det föds alltså aldrig mer XRP. Däremot minskar mängden konstant, eftersom varje XRP-transaktion kostar cirka 0,000001 dollar. I motsats till Bitcoin och andra kryptovalutor går denna transaktionsavgift inte åt brytare, utan försvinner totalt från systemet. Mekanismens syfte är att hindra betalsystemets spammande med onödiga transaktioner samt försäkra att XRP inte blir en inflationsvaluta. XRP kommer ändå inte någonsin att försvinna slutligt, eftersom varje transaktion minskar mängden ripples och sålunda ökar värdet. Vad en transaktion kostar i XRP sjunker alltså i samma takt som antalet XRP minskar.

Ripple är samtidigt både ett mynt och ett eget system.

Ripple försöker inte ersätta Bitcoin, utan stöda det

Utöver sina tekniska egenskaper skiljer sig Ripple från Bitcoin också filosofiskt. Ripple har inte i något skedet strävat att vara en självständig decentraliserad kryptovaluta, utan har från första början viljat ge utvecklad finansteknologi också till etablerade institut. Det här gör XRP:s användningsmål väldigt annorlunda än andra krypto.

XRP används främst mellan stora instituts penningtransaktioner, inte privat handel. Naturligtvis används ripple också mellan privatpersoner, men det är betydligt mer marginellt och har aldrig varit ripples huvudsakliga mening. Eftersom Ripple Labs har monopol att bestämma över XRP:s cirkulation, kan anskaffning av ripples jämföras med att köpa Ripple Labs’ aktier. Investering i XRP är investering i Ripple-nätverket och det att institut fortsätter systemets användning också i framtiden.

Ripple är alltså väldigt annorlunda än kryptovalutor allmänt. Ripple fiskar inte i samma vatten som Bitcoin, som är särskilt en valuta, eller Ethereum, vars avsikt är att vara en decentraliserad superdator. Tvärtom: Ripple Labs har t.o.m. själv aktivt uppmuntrat Bitcoins användning. Bitcoin, liksom största delen andra kryptovalutor, är kompatibla med Ripple. Ripple är alltså inte ett hot för Bitcoin eller andra kryptovalutor, utan ett institutionellt och centraliserat system som stöder dem.

Om Ripple fortsätter utvecklas, kan dess nätverk visa sig vara en utmärkt bas också för kryptovalutors växling med nyttigheter, fiat-valutor eller andra kryptovalutor.

Med Ripples nätverk kan också kryptovalutahandel effektiveras i framtiden.

Är centralisering ett problem?

Ripple kritiseras bland kryptovalutaanvändare särskilt på grund av dess centralisering. Bitcoin och andra kryptovalutor skapades som ett svar till problemet att ekonomin kontrolleras av få centraliserade institut. Ripple däremot har centralisering som ett fundament och fungerar i samförstånd med banker. Det är därför begripligt att olika frihetsfilosofiska människor kan undvika ripple.

Å andra sidan har centralisering gett Ripple en helt annorlunda ställning än andra virtualvalutor eller betalsystem. Hundratals banker och andra företag litar på Ripple. Det här institutionella stödet är nyttigt på många sätt. Banker förhåller sig inte fientligt till ripple, vilket underlättar systemets användning. Institutionellt stöd kan också vara en betydande faktor för investerare, eftersom traditionella investerare litar mer på system som banker godtagit än anonyma kryptoanarkisters revolutioner.

Centralisering kan också vara ett stort problem. Centralisering betyder att Ripple Labs kan hindra transaktioner eller så gott som enväldigt ändra systemets fundament. Ripple Labs äger också en enorm majoritet av alla ripples, vilket i teorin ger dem möjligheten att manipulera marknaderna ifall företaget betraktar det fördelaktigt.

Centralisering är alltså ett tveeggat svärd. Det är klart inte lika tryggt som decentralisering, men samtidigt kan det erbjuda en exceptionell ställning på marknaderna och ge tidiga investerare betydliga vinster. Ripple kan ha en bra framtid för sig, särskilt som ett Bitcoin-stödande system.

Ripple kan vara ett bra sätt att sprida ut virtualvalutainvesteringar.

Skriven av Pessi Peura, översatt av Robin Nyberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *