Så här kortsäljer du bitcoin

Bitcoin shorting, alltså att kortsälja bitcoins, har blivit ett allt mer populärt sätt att investera i bitcoin. Samma gäller också kortsäljning av andra kryptovalutor. Relativt höga volatiliteten av kryptovalutor gör dem på många sätt ideala för dem som vill sälja på toppen och sedan köpa tillbaka när priset faller. Fastän kortsäljning är mycket mer riskabelt än hodling, kan det också ge snabba vinster för dem som kan och vågar utnyttja volatiliteten.

I den här artikeln behandlar vi vad bitcoin kortsäljning är, hur det fungerar och hur man kan shorta bitcoin med relativ säkerhet.

Kortsäljning kräver att man vet vad man gör.

Vad är Bitcoin shorting

Shorting eller att sälja kort betyder att sälja en nyttighet vid högre pris med antagandet att nyttighetens pris sjunker i framtiden och man kan köpa den tillbaka vid lägre pris. I praktiken skiljer det sig inte från att köpa lågt och sälja högt, med tillägget att man köper nyttigheten tillbaka när priset faller. 

Att kortsälja bitcoin kan vara extremt lönsamt. Kortsäljning kan vara väldigt vinstgivande särskilt med nyttigheter som har hög volatilitet, såsom bitcoin och andra kryptovalutor. Om man t.ex. sålde bitcoins i december 2017 då priset nådde en top på nästan 20 000 dollar per stycke och sedan köpte tillbaka följande år, kunde man ha mångdubblat sitt bitcoin innehav. Efter att priset igen började stegra har kortsäljare gjort bra vinster.  

Shorting av en volatil nyttighet kan också vara väldigt riskabelt. Om priset inte faller utan fortsätter stegra, kan de som kortsålde för tidigt förlora massor med potentiella vinster. Som summering är bitcoin kortsäljning en riskfylld strategi, men med höga risker kommer också potential för stora vinster.

Kortsäljning handlar om att sälja högt och köpa lågt.

Att känna marknaderna och teknologin är väsentligt

I princip är kortsäljning enkelt, eftersom det bara handlar om att köpa och sälja. Men att göra lyckade kortsäljningar är mycket svårare, och liknar mera konst än vetenskap då det kräver nerver, kunskap och förståelse.

Liksom med andra nyttigheter kräver kortsäljning av bitcoin en bra baskunskap om vad Bitcoin i sig själv är. Kryptovalutamarknaderna är ganska volatila och oförutsägbar, särskilt jämfört med många traditionella nyttigheter. Det betyder att det i fråga om bitcoin är ännu viktigare att förstå nyttigheten och marknadssituationen.

Framgångsrik kortsäljning kräver också att man noggrant följer med marknadsrörelser, kryptovalutanyheter och andra faktorer som påverkar priset. T.ex. ny reglering, börshack eller även en virusepidemi kan orsaka stora kursrörelser. För att kortsälja bitcoin bör du hålla ett öga på dessa händelser och förstå hur de påverkar priser. I ett nötskal: kortsälj inte bitcoin om du inte vet vad du håller på med.

Efter att du samlat tillräckligt kunskap kan du börja kortsälja.

Bitcoin kortsäljning har potential för obegränsade förluster

Om du köper bitcoin är maximala antalet pengar som du kan förlora samma summan som du satsade på dem, även om bitcoins pris skulle rasa till noll efter något oerhört mirakel. Men då du säljer eller kortsäljer bitcoin, finns det en teoretiskt obegränsad potential att missa nya stegrande priser. Om du kortsålde bitcoin och priset når en ny rekordtopp, förlorar du i praktiken allt som du skulle ha fått om du inte sålt bitcoin för tidigt.  

Det här betyder att det är viktigt att skydda sig från hårda förluster. Det kan man göra genom att sätta ett minimipris varvid man köper tillbaka sålda kryptovalutan ifall priset fortsätter stegra. Då kan man lida milda förluster, men åtminstone missar man inte hela uppgången.

Flera plattformar, såsom Coinmotion, erbjuder möjligheten att sätta automatiska nivåer dår du antingen säljer eller köper kryptovalutor. Det kan vara ett nyttigt verktyg att förverkliga en kort marknadsposition.

Om bitcoins pris fortsätter stegra utan att falla kan kortsäljning leda till enorma förlorade vinster.

Köp bitcoins för kortsäljning

Efter att du bestämt din strategi och köpt bitcoins för kortsäljning, bör du noga hålla koll på kryptovalutanyheter. Det finns många pålitliga nyhetskällor i kryptovalutascenen, såsom Coindesk och Cointelegraph. Coinmotion och Bittiraha postar också regelbundet nyheter om viktiga händelser i kryptovalutavärlden och analyser om marknadssituationen.

Då du följer med händelser och förstår hur de påverkar priset, kan du försöka hitta rätta nivåer att kortsälja dina bitcoins. Ofta får saker såsom mainstream mediernas hajp priserna att bubbla upp, varefter det ofta följer korrektionsrörelser på marknaderna.

Höga risker, hög potential

Som summering har kortsäljning potential att mångdubbla ditt kryptovalutalager mycket snabbare än traditionell växling. Samtidigt finns det enorma risker, som kan leda till stora förluster och missade tjurmarknader.

Genom planering, undersökning och förståelse kan du minimera riskerna med kortsäljning. Kom ändå alltid ihåg att liksom all investering är också kortsäljning riskabelt och du kan aldrig dra riskerna ner till noll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *