Treidaamisen psykologiset sudenkuopat ja kuinka välttää ne

Treidaamisen psykologiset sudenkuopat

Tuottoisa sijoittaminen vaatii yleensä käytännössä toimivan sijoitussuunnitelman. Samalla sijoittajan kuitenkin tulee olla perillä niistä mahdollisista sudenkuopista, jotka voivat aiheuttaa virheitä omassa kaupankäynnissä. Virtheet taas johtavat siihen, että voittojen sijasta syntyykin tappioita.

Treidaaminen käsitetään lyhyemmän aikavälin sijoittamiseksi. Tähän treidaamiseen liittyy lukuisia psykologisia virheitä, joihin sijoittaja helposti syyllistyy etenkin jos hän ei ole tietoinen, että tekee niitä. Nämä virheet treidaajan olisi hyvä etukäteen tiedostaa, jotta niiltä voisi viisaasti välttyä. Tässä artikkelissa käydäänkin läpi muutamia tällaisia sudenkuoppia.

Tässä ei kuitenkaan käsitellä pitkänajan sijoittamista, jossa tarkoituksena on ostaa ja pitää sijoituskohde useamman vuoden ajan. Pitkän ajan sijoittamisessa on hieman erilaiset säännöt verrattuna treidaamiseen.

Artikkelissa sijoittaminen ja treidaaminen kuitenkin rinnastetaan toisiinsa, koska samat psykologiset virheet tulee ottaa huomioon myös pitemmän ajan sijoittamisessa.

Mutta nyt itse aiheeseen.

Treidaamisen psykologiset sudenkuopat: Ylioptimismi

Yksi suurimmista sijoittajan psykologisista virheistä sijoitusmarkkinoilla on ylioptimismi. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja uskoo sijoituskohteensa tuottavan hyvin vaikka todellisuus sijoituskohteen ominaisuuksissa tai ympäristössä ei tällaista ennakoisi. 

Eli jos treidaaja on sijoittanut sijoituskohteeseen ja viikon aikana sijoituskohteen hinnan pitäisi treidaajan analyysin perusteella nousta useita prosentteja, mutta jos sijoituskohteen hinta laskeekin – 20 %, tällöin sijoittaja on saattanut syyllistyä ylioptimismiin. Tämä on voinut johtua siitä, että treidaajalta saattanut jäädä epähuomiossa ottamatta tuottolaskelmiin tärkeä markkina-ajuri, jonka johdosta treidaajan analyysi ei ole enää ole realistinen. Ja jos sijoittaja on vielä jättänyt asettamatta tappionpysäytykset, silloin sijoittaja on saattanut syyllistyä ylioptimismiin. Tämän ylioptimismin hinta on tappio, jonka treidaaja voi joutua virheestään maksamaan.

Tällainen ylioptimismi voi johtua siitä, että monesti treidaaja ei pysty hyväksymään edes pientä tappiota. Esimerkikiksi 5 %n tappio on monesti parempi ottaa kuin 20 % tappio. Etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa sijoittajan sijoitussuunnitelman mukaan maksimissaan esimerkiksi 5 %:n tappiot ovat sallittavia ja tämän jälkeen tappionpysäytys kytkeytyy päälle ja siten estää suurempien tappioiden syntymisen.

Sijoitussuunnitelmaa suuremmat tappiot saattavat aiheuttaa tilanteen, jossa koko sijoittajan positio saattaa vaarantua. Tämä on hyvä muistaa etenkin kryptovaluuttamarkkinoilla, joissa ajoittainen volatiliteetti etenkin pienempien sijoituskohteiden kohdalla saattaa hyvin helposti aiheuttaa suuria tappioita eikä koko positiota ei kannata vaarantaa yhden kaupan johdosta.

Siten jos treidatessa indikaattorit alkavat näyttämään punaista, silloin on syytä toimia, jotta treidaaja pystyisi suojautumaan omalta ylioptimismiltaan. Tai jos treidaaja ei pysty toimimaan suunnitelman mukaisesti, silloin on monesti syytä joko vaihtaa suunnitelmaa tai jättää suunnitelma kokonaan noudattamatta ja vain treidata ”intuitiolla”.

Treidaamisen psykologiset sudenkuopat: Hopium

Usko on kunnioitettava asia monella muulla elämän osa-alueella, mutta sijoittaessa uskoon perustuvat päätökset voivat olla monesti kohtalokkaita. Tarkemmin tämän voisi määritellä niin että sijoituspäätökset olisi myös hyvä perustella itselleen konkreettisilla funktioilla, jotta sijoitussuunnitelman voisi olettaa myös käytännössä toteutuvan. Toisin sanoen tällöin sijoituspäätökset eivät ole pelkästään uskon varassa vaan niiden pohjalla on myös konkreettisia perusteluja.

Hopium on se termi markkinoilla, jota tästä yksityiskohtiin perehtymättömyydestä monesti käytetään.

Tässä hopiumissa on kyse ennen kaikkea yksityiskohdista eli siitä, että kuinka hyvin sijoittaja on sijoituskohteeseensa perehtynyt. Treidaaja ei siten voi olla laiska tiedon hankinnan ja analysoinnin suhteen. Sijoituskohteen relevantit yksityiskohdat on näin ollen aina otettava huomioon. Koska etenkin kryptomarkkinoilla asioilla on tapana eskaloitua todella nopeasti. Sillä jos sijoituskohteen ominaisuuksissa eli yksityiskohdissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, tarkoittaa se sitä, että sijoituskohde pitää joko myydä tai sitten triedaajan sijoitussuunnitelmaa tulee muuttaa.

Yksityiskohtiin tulee siten kiinnittää huomiota, jotta hopiumin negatiiviset vaikutukset voisi välttää.

Treidaamisen psykologiset sudenkuopat: Täydellisyyden tavoittelu

Suomalaisilla etenkin on perisyntinä tavoitella täydellisyyttä. Joku viisas on joskus sanonut, että täydellisyyden tavoittelu on todellisuudessa tahtoa kontrolloida ympäröivää maailmaa. Näin voi monesti käydä ihmisille, joilla ei ole oma elämä järjestyksessä. Sitä kompensoidaan halulla kontrolloida ympäröivää markkinaa.

Kuitenkin suurimmalle osalle oman elämän hallinta on monesti jo ihan riittävän haastavaa, joten silloin ihmisen sijoittajana ei missään nimessä tulisi ajatella, että sijoittajana hän voisi hallita markkinoita. Ehkä muistisääntönä voisi ajatella, että pisara meressä liikkuu aaltojen tahtiin, mutta yksi pisara ei aaltoja liikuta.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koska itseltään ei voi odottaa markkinoilla täydellisyyttä, silloin virheitä sattuu. Ja niitä sattuu jokaiselle. Mutta tämä on kuitenkin hyvä asia, sillä markkinoilla kenenkään ei tarvitse olla täydellinen. Ja tämä on erittäin hyvä asia jokaisen sijoittajan psykologian kannalta.

Tämän joku treidaaja voisi jopa teipata jääkaapin oveen, jotta muistaisi, että markkinoilla kaikki tekevät virheitä eikä kukaan ole täydellinen. Mutta tottakai virheet pitää analysoida, jotta niitä ei tekisi enää uudelleen.

Treidaamisen psykologiset sudenkuopat: Oikeassa olemisen tarve

Treidaaminen on jatkuvaa tutkimista ja uuden oppimista. Vaikka jossain vaiheessa saattaisikin tuntua siltä, että tietäisikin kaiken, todellisuudessa tämä on monesti se kaikkein vaarallisin ajatus markkinoilla. Tämä johtuu siitä, että tällöin treidaaja luulee tietävänsä sijoituskohteestaan kaiken ja oikeassa oleminen niin sanotusti nousee päähän. On hyvä muistaa, että kukaan ei tiedä kaikkea eikä tuskin tulee koskaan tietämäänkään. Etenkään sijoitusmarkkinoilla.

Lukuisat mestarisijoittajat ja treidaajat ovat kautta aikain varoittaneet tästä oikeassa olemisen hybriksestä eli liioitellusta itsevarmuudesta. Markkinoilla sijoittajalla saattaa olla taipumusta kuvitella myös, että hän on markkinoilla oman itsensä johtaja. Ja hän voi sijoittajana itse päättää vastoin kaikkia indikaattoreita, markkinaviisaita ja vastoin konkreettista markkinadataa, että treidaajana hän on fiksumpi kuin markkinat. Ja näin ollen hän tekee voittoa omalla älykkyydellään. 

Yleensä näin ei kuitenkaan ole vaan treidaajan tulee olla markkinoilla ylimielisyyden sijasta erittäin nöyrä uudelle tiedolle ja avoin markkinaviisaiden käytännössä toimivaksi testatuille opeille. Markkina onkin monesti se kaikkein paras opettaja. Mutta tämä oppi on ainoastaan vastaanotettavissa jos tälle tiedolle on avoin. Minkäänlaiseen ylimielisyyteen markkinoilla ei siis ole syytä. Muuten voi syyllistyä oikeassa olemisen hybrikseen.

Se on tietysti eri asia keneltä oppinsa ammentaa ja mitä tietoa käyttää oman analyysinsä pohjalla. Mutta tosiaan treidaajan on hyvä muistaa, että markkinoilla sijoittajan on hyvä olla nöyrä. Ja etenkin treidaajan tulee pyrkiä aina kehittymään ja oppimaan uutta. Siten avoimuus ja nöyryys markkinoilla ovat treidaajalle erittäin hyviä ominaisuuksia.

Ylianalysointi

Ylianalysointi on todennäköisesti treidaajan suurin psykologinen virhe. Tämä ylianalysointi tarkoittaa virheiden tekemisen pelkoa, joka taas tarkoittaa sitä, että treidaaja ei pysty tekemään markkinoilla päätöksiä ollenkaan. Treidaaja ei tällöin sijoita tai treidaa, koska hän pelkää tekevänsä virheitä. Hän ei samalla kuitenkaan häviä rahaa mutta ei myöskään voita mitään.

Pahimmillaan tämä ylianalysointi voi johtaa tilanteeseen, jossa treidaaja vaan analysoi ja analysoi laskien erilaisia virheiden todennäköisyyksiä samalla odottaen koko ajan turvallista mahdollisuutta ostoon. Tämä taas johtaa tarpeettomaan viivyttelyyn, jossa päätöksiä pitäisi tehdä, mutta treidaaja ei niitä tee. Näin ollen ostopaikka menetetään ja treidaaja vaan tuhlaa omaa aikaansa markkinoilla tekemättä yhtään mitään.

Lääke tähän ylianalysointiin kuitenkin on. Tästä ylianalysoinnista treidaaja pääsee eroon vaan kokeilemalla pienellä pääomalla erilaisia tapoja saada markkinoilta tuottoa. Eli pelko tulee kohdata, jotta sen voisi voittaa. Ja mikään ei ole niin hyvää lääkettä pelkoon kuin hyvin rakennettu sijoitussuunnitelma, jonka mukaan treidaaja myös toimii markkinoilla.

Toiminta on siten loppujen lopuksi tärkeintä markkinoilla, koska se mahdollistaa voitot. Tietenkään ylenkatsomatta tai väheksymättä muita psykologisia sudenkuoppia.

Kirjaudu sisään ja jatka sijoittamista Coinmotionissa

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Toivottavasti näistä opeista oli apua jatkoa parempia tuottoja jahdatessa!

Kirjoittaja on Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen ja hänellä on vuosien kokemus sijoittamisesta eri sijoituslajeihin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *