Bitcoinilla haastava viikko, mutta valoa on jo näkyvissä

Bitcoinin haastava viikko

Bitcoinin fiat-valuuttamääräinen hinta nousi vuoden 2023 alusta 10. maaliskuuta 2024 mennessä yhteensä 347 %, saavuttaen korkeimmillaan ennätykselliset 73 740 dollaria (noin 68 700 euroa). Tämän huippunoteerauksen jälkeen Bitcoinin hinta laski noin 19 % ja asettui 56 000–58 000 dollarin (52 200–54 000 euron) tasolle.

Markkinoilla bitcoinin hinnan lasku ei kuitenkaan aiheuttanut sen suurempaa paniikkia, koska hinta oli noussut melkein yhtäjaksoisesti yli vuoden ajan. Bitcoinin viime kuukausien hinnan laskua pidetäänkin ennemminkin vain pienenä korjausliikkeenä.

Laskuvaiheen aikana yhdysvaltalaisista spot Bitcoin ETF:istä on kuitenkin virrannut viime aikoina runsaasti varoja ulos. Kokonaisuudessaan Bitcoin ETF:istä varojen ulosvirtaus 1.5.2024 oli 563,7 miljoonaa dollaria.

Eniten varoja on virrannut ulos Fidelityn FBTC-ETF:stä. Toukokuun 1. päivä 2024 FBTC:stä ulosvirtasi varoja 191 miljoonan dollarin arvosta. BlackRockin IBIT ETF:stä virtasi samana päivänä ulos 36,9 miljoonaa dollaria.

Markkinalla pelättiin johdannaiskaupankäynnin aiheuttaneen markkinalaskun. Vuonna 2021 nimenomaan johdannaisilla katsotaan olleen merkittävä rooli bitcoin hinnan laskussa, mutta ainakaan lohkoketjuanalyysiä tarjoavan Checkmaten mukaan nyt ei ole kyse tällaisesta ilmiöstä.

Checkmate: ”Ne teistä, jotka olitte mukana vuoden 2021 Bitcoin-härkämarkkinoilla, muistavat kuinka massiiviset johdannaispositiot vaikuttivat negatiisesti markkinaan ja käytännössä tuhosivat sen”.

Checkmate jatkaa: “Näemmekö johdannaisten aiheuttavan merkittävän markkinalaskun myös tällä kertaa? En usko.”

Tämän jälkeen Checkmate vielä toteaa: ”Rahoituskorot ovat jäähtyneet vähitellen, mutta ei kuitenkaan kovinkaan nopeasti, mikä puolestaan on erittäin terveellinen ilmiö. Se viittaa siihen, että emme nähneet eilen massiivista futuurien aiheuttamaan markkinalaskua (margin call).”

Institutionaalinen kiinnostus bitcoinia kohtaan on kuitenkin edelleen kasvamassa. Euroopan toisiksi suurin pankki espanjalainen BNP Paribas teki ensimmäiset sijoituksensa bitcoiniin BlackRockin IBIT ETF:n kautta. Sijoitussumma 40 000 dollaria ei ollut 600 miljardin dollarin hallinnoitavan varallisuuden omaavalta pankilta erityisen suuri, mutta kertoo, että BNP Paribas on ottanut bitcoinin seurantaansa.

Tämän lisäksi joukko muitakin institutionaalisia sijoittajia kuten Park Avenue, Inscription Capital, Webbush Private Capital ja American National Bank ovat sijoittaneet pieniä summia Bitcoin ETF:iin.

Puolestaan BlackRockin digitaalisen varallisuusosaston johtajan Robert Mitchnickin mukaan valtioiden sijoitusrahastot, eläkerahastot ja lahjoitusvaroin rakennetut rahastot (endowment) saattavat alkaa sijoittaa Bitcoin ETF:iin lähikuukausina.

Maailman suurimman Bitcoin-varallisuuden omaava Business Intelligence -palveluita tarjoava MicroStrategy taas kertoi avaavansa Bitcoin-verkkoon rakennetun hajautetun identiteetin (ID) alustan nimeltään MicroStrategy Orange MicroStrategy World.

Tämä Orange-alusta on suunniteltu antamaan organisaatioille mahdollisuuden käyttää ja hallita hajautettuja identiteettisovelluksia, jotka käyttävät Bitcoin-lohkoketjua hyödyntäen sen suojaus- ja muuttumattomuusominaisuuksia.

Pienestä laskusuhdanteesta huolimatta kiinnostus Bitcoinia kohtaan on siis edelleen kasvamassa institutionaalisten sijoittajien keskuudessa.


Aaveelta uusi V4-protokollapäivitys

Suomalaisen Stani Kulechovin perustama ja johtama DeFi-lainausprotokolla Aave (AAVE) on tekemässä merkittäviä päivityksiä sen nykyiseen protokollaan. Aaveen taustaorganisaatio Aave Labs on julkaissut protokollan päivitysehdotuksen, jonka mukaan Aave on tarkoitus päivittää uuteen V4-protokollaan.

Aave Labs hakee päivitykselle 15 miljoonan GHO:n ja 25 000 stkAAVEen eli yhteensä noin 17 miljoonan dollarin rahoitusta kolmivuotisen suunnitelman ensimmäisen vuoden toteutukseen.

Aave Labsin päivitysehdotus sisältää merkittäviä parannuksia ja laajennuksia Aaveen verkkoon (Aave Network), lohkoketjujen välisen likviditeettitason (layer), EVM-layer 1-ratkaisut (non-Ethereum Virtual Machine) sekä uuden visuaalisen ilmeen. Muutokset on tarkoitus toteuttaa seuraavan viiden vuoden aikana. Päivitysehdotus jätettiin yhteisön kommentoitavaksi 1. toukokuuta 2024.

Päivitykset tulisivat muuttamaan Aave Labsin mukaan merkittävästi sen nykyistä protokollaa. Aave V4 tulisi rakentumaan täysin uuden arkkitehtuurin varaan. Sen lisäksi V4 tulisi sisältämään niin sanotun Unified Liquidity Layer -integraation, jonka on tarkoitus parantaa isolation poolien, risk moduulien ja sen natiivivakaavaluutan GHO:n yhteensopivuutta.

Aaveen vakaavaluutta GHO:hon liittyvät ehdotukset sisältävät parannuksia likvidaatioiden toteuttamiseen (liquidation engine), likvidaatiobonuksiin sekä “pehmeisiin” likvidaatioihin. Sen lisäksi GHO:n integrointia parannetaan. Näillä integroinneilla tarkoitetaan esimerkiksi koron ansaitsemismahdollisuuksia.

Ehdotuksessa pyritään luomaan myös ns. hätälunastusmekanismi GHO:n mahdollisen kiinnityksen menettämistilanteita varten (depegging-skenaariot, jossa 1:1 kiinnitys dollarin voitaisiin menettää). GHO menetti kiinnityksensä väliaikaisesti 26.10.2023, jonka jälkeen kiinnitys kuitenkin saatiin vakautettua entiselle tasolle.

Aave Labsin ehdotus sisältää myös korot, jotka voivat muuttua automaattisesti markkinaolosuhteiden mukaan ja Chainlink-tieto-oraakkeleiden avulla. Tämän lisäksi yhteisölle on jätetty kommentoitavaksi ehdotus likviditeettipreemioista, joilla on tarkoitus säästää lainakustannuksissa vakuusriskiprofiilien ja -holvien perusteella. Tämän lisäksi ehdotus sisältää ns. älykkäät tilit (smart account) positioiden hallinnan yksinkertaistamiseksi.

Lohkoketjudatayhtiö DefiLlaman tietojen mukaan Aave on markkina-arvoltaan maailman kolmanneksi suurin DeFi-protokolla. Sen protokollaan on lukittuna TVL (total value locked) noin 10 miljardia dollarin arvosta varallisuutta. Markkina-arvoltaan suurin DeFi-protokolla on Internet Computer (ICP) ja toisiksi suurin Maker (MKR).

Markkinat eivät ole reagoineet julkistukseen kovinkaan merkittävästi. Aaveen kurssi on ollut 79–86 dollarin tasolla päivitysuudistusta ennen ja sen jälkeen. Kurssi on ollut julkaisun jälkeen hyvin hienoisessa nousussa.

Lue lisää: Aave – suomalaisen DeFi-palvelun päivitetty opas


Samurai Walletin perustajat pidätettiin

Tämä vuosi ei ole ollut kryptovaluuttojen yksityisyydensuojan kannalta helppo. EU:ssa MiCA-asetuksella pyritään puuttumaan kryptovaluuttapörssien ja isännättömien/yksityisten (non-custodial) kryptovaluuttalompakoiden välillä tehtäviin siirtoihin.

Samassa asetuksessa myös käyttäjän yksityisyyttä suojaavien niin sanottujen privacy coinien (anonyymit kryptovaluutat) käyttö pyritään kieltämään kokonaisuudessaan EU-alueella.

Myös USA:ssa on vastaavanlaisia tyylisiä kampanjoita meneillään. Tästä yksi esimerkki on käyttäjän yksityisyyttä suojaavan Bitcoin-lompakko valmistaja Samurai Walletin perustajajäseniin kohdistuneet syytteet.

Viime viikon keskiviikkona Samurai Walletin perustajat Keonne Rodriguez ja William Hill pidätettiin. Heitä syytetään salaliitosta liittyen rahanpesuun ja rekisteröimättömän rahanvaihdantapalvelun järjestämisestä (money service) USA:n eteläisen oikeuspiirin alueella.

Syytteiden mukaan Samurai Walletin kautta pestiin laitonta dark web-rahaa yli 100 miljoonan dollarin arvosta.

Markkinoilla tällä hetkellä tähän tapaukseen suhtaudutaan erityisellä vakavuudella, koska tästä oikeustapauksesta voi muodostua USA:ssa ennakkopäätös (prejuridikaatti), jonka perusteella (ratio) myös muiden lompakkopalveluiden (etenkin yksityisyyden suojaa tarjoavien non-custodial) toimintaa voidaan arvioida uudelleen.

Syytteet kuitenkin vaikuttavat olevan oikeudellisesti hyvin hataralla pohjalla. Yhdysvalloissa voimassa olevan rahanpesua koskevan FinCEN 2019-ohjeistuksen mukaan esimerkiksi rahanvälittäjä (money transmitter) määritellään henkilöksi, joka tarjoaa rahansiirtopalveluita” tai ”muuksi varojen siirtoon osallistuvaksi henkilöksi”. Kuten ohjeessa todetaan, “lähettäjä aloittaa tapahtuman, jonka rahanvälittäjä käytännössä suorittaa”.

Ohjeissa todetaan lisäksi, että termi ”rahansiirtopalvelut” on määritelty tarkoittamaan valuutan, varojen tai muun valuutan korvaavan arvon vastaanottamista yhdeltä henkilöltä ja valuutan, varojen tai muun valuutan korvaavan arvon siirtäminen toiselle paikkakunnalle tai henkilölle millä tahansa tavalla.”

Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että Samurai Walletin operaattorit eivät säilytä/huolehdi käyttäjien varoista, eivätkä ne ole teknisesti kykeneviä “vastaanottamaan” talletuksia tai “suorittamaan” varojen siirtoa, toisin kuin syytteissä esitetään.

Tämän lisäksi syytteissä väitetään, että Samurai Wallet “välittää Samurai-käyttäjien välisiä siirtoja”. Kuitenkin esimerkiksi coinjoin-siirroissa ei ole käyttäjien välisistä siirroista ollenkaan vaan coinjoinissa luodaan jaettu siirto, jossa jokainen käyttäjä kuluttaa omia varojaan ns. itselleen.

Syytteissä ei näytä olevan oikeastaan minkäänlaista järkeä, koska mikäli Samurai Walletin ratkaisusta muodostuisi ennakkopäätös, silloin esimerkiksi WhatsApp, Telegram ja Twitter (X) joutuisivat hakemaan rahanvälittäjälupaa (money transmitter) toiminnalleen mikäli ne välittäjät salamaverkkomaksuja. Ja se tarkoittaisi, että jokaisessa näissä tapahtumissa käyttäjä tulisi tunnistaa (KYC).

Oikeustapaus on kuitenkin jo ehtinyt vaikuttanut toimijoiden palveluiden tarjontaan. Isännättömien lompakkopalveluiden tarjoajat ovat alkaneet boikotoimaan USA:ta. Esimerkiksi käyttäjien yksityisyyteen keskittyvät Bitcoin-lompakkovalmistajat Wasabi Wallet ja salamaverkko-lompakko Phoenix ovat lopettaneet palveluiden tarjoamisen yhdysvaltalaisille asiakkaille.

Oikeuskäsittely asian suhteen on kuitenkin vasta alkamassa ja vielä ei tietenkään ole varmaa, miten asia tullaan lopulta ratkaisemaan.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *