Ripple Labsin ja SEC:n välinen oikeustaistelu lähestyy ratkaisua

Ripple vs. SEC 2024 päivitys

Ripple Labsin ja Yhdysvaltain arvopaperikomitean (SEC) välinen pitkäaikainen oikeuskiista on edennyt merkittävästi. SEC vaatii Rippleä maksamaan lähes 2 miljardia dollaria sakkoja XRP-tokenien myynnistä institutionaalisille sijoittajille ilman rekisteröintiä. Ripple on kuitenkin valmis maksamaan vain noin 10 miljoonaa dollaria.

Oikeustaistelu alkoi, kun SEC syytti Rippleä 1,3 miljardin dollarin arvosta rekisteröimättömien XRP-tokenien myynnistä. Vuonna 2023 New Yorkin tuomioistuimen tuomari Analisa Torres päätti, että Ripplen käyttämä “sokea tarjousprosessi” osassa XRP-myyntejä ei rikkonut arvopaperilakeja, mutta totesi muiden suorien myyntien olleen laittomia.

Ripplen mukaan SEC:n vaatima korvaussumma on kohtuuton. SEC puolestaan väittää, että pienet sakot rohkaisisivat muita kryptovaluutta-alan toimijoita rikkomaan lakia, sillä tokenien myynnistä saatava taloudellinen hyöty olisi huomattavasti suurempi kuin mahdolliset sakot. SEC korostaa, että tällöin yritykset saattaisivat myydä tietoisesti rekisteröimättömiä arvopapereita.

Ripple vakuuttaa oikeudelle, että he eivät riko Yhdysvaltain lakeja ja viittaa kansainvälisiin lisensseihin, jotka määrittelevät XRP:n ei-arvopapereiksi. Ripplen asianajajat kuvailevat SEC:n argumentaatiota absurdiksi, vertaamalla sitä tilanteeseen, jossa ravintola tarvitsisi alkoholilisenssin, koska sillä on kalastuslupa Kaliforniassa. Ripplen lakiosaston johtaja Stuart Alderoty kritisoi SEC:tä kunnioituksen puutteesta, vaikka Ripple on noudattanut kaikkia vaadittuja sääntöjä.

Lue myös: Ripple (XRP) – mikä se on ja miten se toimii?


Ethereum-ETF:ien hyväksyminen epävarmaa Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC aikoo päättää Ethereum ETF:ien (spot Ether ETF) hyväksymisestä viimeistään kolmen viikon kuluttua. Markkinoilla vallitsee epävarmuus siitä, hyväksytäänkö Ethereum ETF:t.

Markkinat reagoivat voimakkaasti spekulaatioihin ETF:ien hyväksymisestä. Esimerkiksi kun kryptovaluuttavarainhoitaja Grayscale veti pois futuuri-Ethereum ETF-hakemuksensa, etherin kurssi laski merkittävästi. On tärkeää ymmärtää, että futuuri ETF eroaa oleellisesti spot ETF:stä, joten näitä kahta ei tulisi suoraan verrata keskenään.

Bloombergin analyytikot Eric Balchunas ja James Seyffart eivät pidä Ether ETF:ien hyväksymistä todennäköisenä. Heidän mukaansa Ether spot ETF:ien hyväksymisen todennäköisyys 23.5.2024 mennessä on noin 25 %. Tammikuussa heidän arvionsa oli huomattavasti positiivisempi, jolloin hyväksymisen todennäköisyydeksi arvioitiin 70 %.

SEC tekee päätöksensä VanEckin Ether ETF-hakemuksesta 23.5.2024. Ark21Sharesin ja Hasdexin hakemukset käsitellään viimeistään 24.5.2024 ja 30.5.2024. Vaikka Grayscale on vetäytynyt futuurihakemuksestaan, he odottavat päätöstä spot Ether ETF:stään, jonka määräpäivä on kesäkuussa 2024. Samana kesänä myös suuret varainhoitajat BlackRock, Fidelity ja Invesco Galaxy saavat tietää hakemustensa kohtalon.

Markkinoilla on epäselvyyttä siitä, liittyykö Ether ETF:ien mahdollinen hyväksyminen tai hylkäys Etherin uudelleenmäärittelyyn hyödykkeeksi tai arvopaperiksi. Lisäksi Ethereum-verkon käyttöaste ja sijoittajien vähäinen kiinnostus ovat aiheuttaneet pohdintaa. Kryptovaluutta-analyytikko James” Checkmatey” Checkin mukaan Ethereumin käyttö on niin vähäistä, että polttomekanisminsa ei pysy validaattoreille kohdistetun liikkeen kanssa tasapainossa.

Lohkoketjudatayhtiö Glassnoden mukaan syy, miksi Etherin kurssi ei ole pysynyt Bitcoinin nousuvauhdissa, on lyhytaikaissijoittajien vähäinen kiinnostus Etheriä kohtaan. Etherin kurssi on laskenut maaliskuun huipuista noin 25 %, kun taas Bitcoinin kurssi on laskenut 15 %.

Lue myös: Ethereum ETF – voiko Ethereumiin sijoittaa ETF:n kautta?


EU:n arvopaperiviranomainen arvioi kryptovaluuttojen sopivuutta sijoitusrahastoihin

Euroopan unionin arvopaperimarkkinaviranomainen, ESMA, tutkii parhaillaan, kuinka hyvin kryptovaluutat sopivat EU-alueen UCITS-sijoitusrahastoihin. Nämä rahastot hallinnoivat yhteensä 12 biljoonan dollarin varoja, mikä tekee niistä erittäin merkittävän markkinan.

ESMA pyrkii toiminnassaan parantamaan sijoittajansuojaa sekä edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta ja moitteetonta toimintaa. UCITS-rahastot muodostavat noin 75 % EU-kansalaisten rahastosijoituksista. Näissä rahastoissa vähittäissijoittajat ovat keskeinen asiakasryhmä, minkä vuoksi ESMA nyt erityisesti arvioi kryptovaluuttojen sopivuutta näihin rahastoihin.

Viranomaisen on määrä kokoontua ja julkaista suosituksensa asiasta 7.8.2024. Kryptovaluuttojen lainsäädäntöön erikoistunut lakimies Andrea Pantaleonin mukaan, mikäli sijoitusrahastot alkavat sijoittaa varojaan kryptovaluuttoihin, sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia kryptovaluuttojen maailmanlaajuiseen hyväksyttävyyteen, ehkä suurempiakin kuin Bitcoinin spot ETF:ien hyväksyminen Yhdysvalloissa.

Hänen mukaansa monet rahastot ovat kiinnostuneita sijoittamaan pienen osan varallisuudestaan kryptovaroihin riskiprofiilinsa mukaisesti. Tämä pienentäisi yksittäisen kryptovaluutan hinnanvaihtelujen vaikutusta rahaston kokonaisarvoon verrattuna suoriin sijoituksiin kryptovaluuttaan tai Bitcoin-ETF:iin.

EU:n hyväksyessä kryptovaluuttasijoitukset rahastoille, rahastojen ei tarvitsisi hakea lupaa viranomaisilta joka kerta, kun ne haluavat tarjota kryptovaluuttoja. UCITS-rahastot eivät voisi sijoittaa kaikkia varojaan kryptovaluuttoihin, vaan sijoitusten osuus jäisi todennäköisesti korkeintaan 1–2 %:iin sijoitettavasta varallisuudesta.

Pantaleonin mukaan suurin este tälle on kryptovaluuttojen säilytykseen liittyvät haasteet. Mikäli kryptovaluuttasijoitukset hyväksyttäisiin, ne todennäköisesti kuuluisivat MiCA-asetuksen piiriin.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *