Verohallinto tehostaa valvontaa: Kryptoverotuloja jätetty ilmoittamatta miljoonien arvosta

Verohallinto

Verohallinto on löytänyt viime vuoden aikana 30 miljoonan euron arvosta ilmoittamatta jätettyjä virtuaalivaluuttojen myyntituloja. Nämä ilmoittamattomat tulot koskevat verovuotta 2022. Vuonna 2021 noin 16 000 asiakasta ilmoitti saaneensa tuloja virtuaalivaluutoista, kun taas vuonna 2022 määrä pieneni noin 9 800 ilmoittajaan.

Kryptovaluuttapörssi FTX:n konkurssi ja vakaavaluutta Terra-USD:n romahtaminen aiheuttivat vuonna 2022 kryptovaluuttojen kurssien laskun. Mika Siivonen Verohallinnosta kertoo: “Alhaiset kurssit ovat vähentäneet virtuaalivaluuttojen myyntejä, eikä myyntitappioita ole aina ilmoitettu verotukseen.”

Verohallinto on kertonut hankkivansa ja saavansa suomalaisia koskevia tietoja useista ulkomaisista kryptovaluuttapörsseistä kansainvälisen tietojenvaihdon avulla. Tulevina vuosina tietojensaanti kuitenkin automatisoituu ja laajenee uuden sääntelyn (mm. DAC 8) ansiosta. Valvontaa on tarkoitus kohdistaa tehostetusti sellaisiin asiakkaisiin, joiden tiedot löytyvät saaduista aineistoista.

Verohallinnon veroasiantuntija Mika Siivonen: ” Saamme virtuaalivaluuttapörsseiltä jatkuvasti enemmän tietoa suomalaisasiakkaiden virtuaalivaluuttatapahtumista, mikä helpottaa näiden tulojen valvontaa. Viime vuonna löydetty summa on euromääräisesti suuri, mikä kertoo siitä, että valvonta toimii ja on tehokasta.”

”Vuonna 2027 Verohallinto saa huomattavasti nykyistä laajemmin tietoa suomalaisten virtuaalivaluuttakaupankäynneistä ulkomaisissa virtuaalivaluuttapörsseissä”, Siivonen sanoo.

Verohallinto muistuttaa, että virtuaalivaluuttatulonsa ilmoittamatta jättäneille asiakkaille tulee verojen lisäksi maksettavaksi veronkorotus ja viivästysseuraamukset. Mikäli kyse on törkeästä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä, tapaus voi johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Verohallinto arvioi, että suuri osa virtuaalivaluuttatuloja saaneista jättää yhä ilmoittamatta kyseiset tulonsa verotukseen. Virtuaalivaluuttojen luovutuksista (myynnistä) tai louhimisesta saadut tulot pitää ilmoittaa Verohallintoon esitäytetyllä veroilmoituksella.

Virtuaalivaluutan käytöstä saatu tulo verotetaan pääomatulona ja louhinnassa saatu virtuaalivaluutta ansiotulona PoW-louhinnan osalta ja PoS-louhinnassa pääomatulona. Virtuaalivaluutan arvona käytetään sitä euromääräistä vaihtokurssia, joka virtuaalivaluutalla on käytön tai louhinnan hetkellä.

Virtuaalivaluutoista on muodostunut verotukseen ilmoitettavia tuloja esimerkiksi silloin, jos on viime vuonna vaihtanut virtuaalivaluuttaa euroiksi tai muuhun viralliseen valuuttaan, vaihtanut virtuaalivaluuttaa toiseen virtuaalivaluuttaan, maksanut virtuaalivaluutalla laskuja, ostanut virtuaalivaluutalla tavaroita tai palveluja tai osallistunut virtuaalivaluutan louhintaan.

Virtuaalivaluutan hankkimisesta aiheutuneet kulut kuitenkin voi vähentää verotuksessa. Verotukseen pitää ilmoittaa myös tappiolla myydyt virtuaalivaluutat, jotka voi vähentää muiden sijoitusten myyntivoitoista. Ja mikäli sellaisia ei ole, vähennys tehdään muista pääomatuloista kyseisenä verovuonna ja viiden seuraavan vuoden aikana.

Sivonen kuitenkin muistuttaa, että oikeita virtuaalivaluuttapörssejä jäljittelevien sivustojen kautta on viime vuonna tehty paljon huijauksia ja painottaa, että huijauksessa menetettyjä varoja ei voi lisätä verovähennyksiin.

Lue lisää: Kryptovaluuttojen verotus – Coinmotionin verotusohje kryptosijoittajalle


Bitcoinin lohkoketjupalkkion puoliintuminen ei aiheuttanut paniikkia markkinoille

Vuoden yksi odotetuimmista tapahtumista oli viime lauantainen Bitcoinin lohkoketjupalkkion puoliintuminen. Bitcoin-louhijoille Bitcoin-verkon ylläpidosta maksettava lohkoketjupalkkio putosi 6,25 bitcoinista 3,125 bitcoiniin.

Bitcoinin lohkoketjupalkkio puoliintui 20.4.2024 kello 4:09 Suomen aikaa, kun louhinta eteni lohkoon numero 840 000. Seuraava puoliintuminen on odotettavissa vuonna 2028, kun lohkonumero 1 050 000 saavutetaan.

Vaikka louhijoille maksettavat palkkiot nyt puoliintuivat, markkinoille ei kuitenkaan aiheutunut minkäänlaista paniikkia mahdollisesta isosta hinnanlaskusta. Pitkän ajan näkymiinkin suhtaudutaan hyvin rauhallisesti.

Maailman suurimman pankin yhdysvaltalaisen JP Morganin mukaan halvingin vaikutukset olivat jo hinnoiteltu bitcoinin hintaan: ”Emme odota bitcoinin hintojen nousua puolittumisen jälkeen, koska se on jo hinnoiteltu.”

Myös Bitcoin ETF:ien kysyntä on rauhoittunut USA:ssa. BlackRockin spot Bitcoin ETF:ään (IBIT) sijoitettiin yhtäjaksoisesti kokonaisuudessaan 15,5 miljardia dollaria 71 päivän aikana, mutta 24.4.2024 ensimmäistä kertaa IBIT:iin ei sijoitettu varoja ollenkaan. Myös muihin yhdysvaltalaisiin Bitcoin ETF:iin kohdistuneet sijoitukset ovat vähentyneet.

Bitcoin-miljardöörinä tunnettu sijoittaja Tim Draper puolestaan kuvasi pitkän aikavälin tilannetta seuraavasti: ”Yksinkertainen syy Bitcoinin hinnan nousuun puolittumisen jälkeen on se, että tarjonta laskee, ja jatkuvan kysynnän nousupaineen myötä hinta nousee luonnollisesti vapailla markkinoilla.” Draper itse odottaa pitkällä aikavälillä bitcoinin hinnan nousevan 250 000 dollariin.

Bitcoin-sijoittaja ja futuristi Herbert ”Bitcoin Man” Sim korostaa, että Bitcoinin puoliintuminen on merkittävä tekijä sen hinnan määrityksessä. Hän ennakoi, että Hong Kongin Bitcoin-pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) hyväksynnällä tulee olemaan huomattavia vaikutuksia Bitcoinin hintaan. Herbertin mukaan myös suuret kiinalaiset pankit ovat alkaneet ostaa Bitcoinia, mikä voi vahvistaa Bitcoinin asemaa entisestään.

Maailman johtavat Bitcoin-louhintayritykset Marathon Digital ja Riot Platforms suhtautuvat louhintapalkkion puoliintumiseen optimistisin mielin. Marathon Digital, alan suurin toimija, vahvisti ostavansa 200 megawatin kiinteistön Texasin osavaltiosta 87,3 miljoonalla dollarilla. Maailman neljänneksi suurin louhintayritys Riot Platforms hankki puolestaan viime joulukuussa 2023 louhintafarmien valmistaja MicroBT:ltä 66 560 louhintafarmia.


Hashlabs Mining pyrkii lämmittämään suomalaiset kodit Bitcoin-louhinnalla

Bitcoin-louhintalaitteistoyritys Hashlabs Mining pyrkii jatkossa lämmittämään suomalaisia kotitalouksia Bitcoin-louhinnalla. Hankkeessa yhdistetään vesijäähdytteisen ASIC-louhintalaitteen WhatsMiner M63S:n lämmöntuotanto suomalaiseen kaukolämpöjärjestelmään, jossa lämpö siirretään keskitetystä lähteestä eristettyjen putkien kautta useisiin kotitalouksiin.

Hashlabs Miningin perustaja Jaran Mellerud: “Teollisten kuluttajien kuten bitcoin-louhijoiden avulla Suomi voi yhä enemmän käyttää massiivista ydinvoimatuotantoaan lämmön tuottamiseen.”

Uusi hanke on suunniteltu siten, että kotitaloudet voisivat hyötyä teollisesta BTC-louhintatoiminnasta. Mellerudin mukaan Hashlabsin paikallinen kumppani on jo integroinut kaksi Bitcoin-louhintalaitetta kaukolämpölaitoksiin ja integroi parhaillaan kolmatta.

Hashlabsin mukaan Bitcoin-louhinta toteutetaan WhatsMiner M63S:n louhintalaitteistolla, josta saatava lämmöntuotanto yhdistetään suomalaisten kotitalouksien keskuslämmitysjärjestelmään. Tällä tavoin Hashlabs pyrkii maksimoimaan energiatehokkuuden ja samalla minimoimaan ympäristövaikutukset.

Mellerud avaa näkemyksiään Suomen tilanteesta: ”Kaukolämpölaitokset käyttävät polttoaineita, kuten biomassaa, hiiltä, maakaasua, turvetta tai öljyä. Nämä polttoaineet vapauttavat hiiltä ja ovat usein kalliita. Suomalaiset kaukolämpöjärjestelmät haluavat korvata polttoaineita teollisuuden prosessien hukkalämmöllä kustannusten ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.”

Mellerud jatkaa: ”Korvaamalla polttoaineita teollisuusprosessien jätteillä kaukolämpölaitokset sähköistävät tehokkaasti osan lämmöntuotannostaan.”

WhatsMinerin tuottama kuuma vesi (n. 70 celsiusastetta) korvaa lämpöä, joka syntyy laitoksissa, jotka käyttävät polttoaineita kuten biomassaa ja muita hiilineutraaleja lämmönlähteitä sekä turvetta, kivihiiltä sekä muita energianlähteitä.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 suurin osa Suomen kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla (35 prosenttia) ja kivihiilellä (18 prosenttia). Turve sijoittui kaukolämmön tuotannon kolmanneksi (15 prosenttia) tärkeimmäksi energialähteeksi vuonna 2019.

Mellerud: “Odotamme innolla, että voimme näyttää maailmalle, kuinka Bitcoin-louhinta voi auttaa lämmittämään koteja. Paras luotettavan, korkean lämpötilan veden toimittaja kaukolämmölle on Bitcoinin louhinta.”

Julkisuudessa monesti Bitcoin-louhinta esitetään täysin tarpeettomana ja ympäristöä vahingoittavana toimintana. Todellisuudessa Bitcoin-louhintaa pystytään hyödyntämään muussakin tarkoituksessa kuin vain Bitcoin-verkon turvallisuuden ylläpidossa, jota voidaan pitää sen tärkeimpänä tehtävänä.

Suomi kiinnostaa toimijoita myös louhintaympäristönä Suomen viileän ilmaston vuoksi, joka mahdollistaa louhintalaitteistolle pidemmän elinkaaren sekä myös tehokkuuden. Hashlabsin on tarkoitus aloittaa louhinta heinäkuussa 2024.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *