EU haluaa virtuaalivaluuttojen tarjoajien ilmoittavan asiakkaidensa kryptosijoitukset veroviranomaisille?

Kryptouutiset
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Euroopan unioni haluaa, että jatkossa virtuaalivaluuttojen tarjoajilla olisi velvollisuus ilmoittaa heidän asiakkaidensa virtuaalivaluuttamääräiset omistukset paikallisille veroviranomaisille. Kyse on Euroopan unionin suunnitteilla olevasta kahdeksannesta direktiivistä verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpanosta (DAC 8).

DAC-direktiivin yleisenä tavoitteena on jäsenvaltioiden ja EU:n taloudellisten etujen suojelu ja samalla sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen. Esimerkiksi toisen suunnitteilla olevan DAC7-direktiivistä annetussa mietinnössä painotetaan tulevan direktiivin tarkoitusta, jonka mukaan tavoitteena on sallia jäsenvaltioiden mahdollisimman laaja tietojenvaihto veroasioissa (Euroopan parlamentti, talous- ja raha-asioiden valiokunta. 2020/2046(INI), annettu 12.3.2021. s. 4)

DAC 8 direktiivin osalta puolestaan tarkoituksena on, että sellaisten virtuaalivaluuttojen tarjoajien, joiden kotipaikka on jossain muualla kuin EU:ssa, tulisi rekisteröityä siihen maahan, jossa heillä on asiakkaita, joilla on Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisuus. Se tarkoittaisi myös sitä, että näiden EU:n ulkopuolella kotipaikkaansa pitävien yritysten tulisi myös ilmoittaa heidän EU-asiakkaiden omistukset veroviranomaisille. Sääntely koskisi myös joitain sellaisia toimijoita, jotka tarjoavat NFT-sijoitusinstrumentteja (non-fungible-token).

EU:n talouskomissaari Paolo Gentiloni: ”Anonymiteetti tarkoittaa, että kansallinen veroviranomainen ei pysty verottamaan monia merkittäviä voittoja saaneita kryptovaluuttasijoittajia. Tämä ei ole hyväksyttävää.”

Gentilonin mukaan EU pyrkii saattamaan sääntelyn koskettamaan sellaisia virtuaalivaluuttojen tarjoajia, joiden kotipaikka sijaitsee EU-alueen ulkopuolella. Gentiloni vielä tarkensi vastaustaan: “Meille on tärkeää, että EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset ovat näiden toimenpiteiden kohteena, vaikka he käyttäisivätkin EU-alueen ulkopuolisia kryptopalveluntarjoajia.”

Gentilonin tarkoituksena on edelleen laajentaa vuoden 2024 alusta voimaanastuvan MiCa-asetuksen tavoitteita. Direktiivin (DAC8) arvioidaan tuottavan EU-alueelle yhteensä 2,4 miljardin euron verokertymän. Direktiivin avulla myös veronkiertämisestä tulisi entistäkin haastavampaa.

Poliittisten trendien tutkimuspalvelu Forefront Advisersin Dea Markovan puolestaan kuvasi tulevaa sääntelyä seuraavasti: ”Kyseessä ei ole koko EU-aluetta koskeva EU-kryptovero, sillä se vaatisi kaikkien jäsenvaltioiden valtiovarainministereiden hyväksynnän.” Hän kuitenkin lisäsi: ”Ehdotuksen soveltamisala ja tarkkuus on kuitenkin erittäin laaja.”

Kryptoverolaskuripalveluita tarjoavan Koinlyn verojohtaja Danny Talwarin mukaan: ”Rajat ylittävää tiedonvaihtoa tapahtuu veromaailmassa jo nyt, ja viranomaiset haluavat vain laajentaa näiden tiedonjakojärjestelyjen soveltamisalaa koskemaan myös krypto-omaisuutta”.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on myös julkaissut lokakuussa 2022 vastaavan sisältöisen CARF-ohjeistuksen (Crypto-Asset Reporting Framework), jonka soveltamisala kattaa esimerkiksi NFT:t, vakaavaluutat (stablecoin) ja kryptovaluuttajohdannaiset. Yhtenäisempi kansainvälinen kryptosiirtojen ja -omaisuuden valvontajärjestelmä on siten myös muiden ylikansallisten toimijoiden tavoitteena.

DAC8-direktiivi voi kuitenkin olla käytännössä hyvin vaikeasti toteutettavissa. Virtuaalivaluuttojen tarjoajat toimivat pääosin digitaalisessa ympäristössä, jolloin asiakkaan tunnistaminen voi olla hyvin haastavaa. Sen lisäksi osa alan toimijoista on myös ilmoittanut, että heillä ei ole varsinaista pääkonttoria sijoittautuneena mihinkään maahan, joten on vielä epäselvää, miten suunniteltua lainsäädäntöä todellisuudessa tultaisiin soveltamaan.


Goldman Sachs suunnittelee kryptoalan yritysostoja

Yksi maailman suurimmista ja vaikutusvaltaisista pankeista yhdysvaltalainen Goldman Sachs suunnittelee sekä kryptovaluuttoihin sijoittamista että kryptotoimialan yritysostoja. Sijoitusten kokoluokka on kymmeniä miljoonia dollareita. Goldman Sachsin liikevoitto viime vuonna oli 21,6 $ miljardia, joka kertoo siitä, että pankki ei ainakaan vielä suunnittele suuren kokoluokan sijoituksia kryptomarkkinoille.

Yhtiö on kuitenkin tähän mennessä sijoittanut jo yhteensä 11 digitaalisen omaisuusluokan toimijaan, joten pankilla on jo jonkin verran jalansijaa kryptovaluuttoihin liittyvällä markkinalla.

Goldman Sachsin johtaja Mathew McDermott kertoi, että yhtiö tekee jo tällä hetkellä kryptotoimialan yritysten kohteen tarkistuksia (due diligence). Mikäli tarkistusten jälkeen kohde täyttää vaaditut kriteerit, silloin tarkoituksena on toteuttaa yrityskauppa, joka voi tarkoittaa esimerkiksi yritysostoja tai sijoituksia kryptoalan yhtiöihin.

McDermottin mukaan suuret pankit näkevät nyt kryptotoimialalla houkuttelevia ostokohteita, koska tällä hetkellä kryptoyhtiöt on hinnoiteltu kohtuullisemmin johtuen esimerkiksi kryptopörssi FTX:n romahduksen aiheuttamasta kaaoksesta markkinoilla. McDermott ei kuitenkaan kertonut yksityiskohtia yritysostojen mahdollisista kohteista.

McDermott lisäsi, että suuret pankit ovat kiinnostuneet tulevaisuuden kryptomarkkinoista, jotka tulevat sisältämään aikaisempaa enemmän sääntelyä.  McDermottin mukaan, vaikka FTX kaatuikin kryptotoimialan tekninen kehittyminen ja sen innovaatiot kiinnostavat Goldman Sachsin kaltaisia suurempia toimijoita.

Aikaisemmin viime kuussa myös Fidelity Digital Assetsin tutkimus kertoi institutionaalisten sijoittajien kasvaneesta kiinnostuksesta kryptovaluuttatoimialaa kohtaan. Fidelity Digital Assetsin tutkimusosaston johtaja Chris Kuiperin mukaan institutionaaliset sijoittajat pitävät nyt hallussaan aikaisempaa enemmän kryptovaluuttoja. Sen lisäksi 78 % institutionaalisista sijoittajista on tulevaisuudessa pyrkimässä kryptomarkkinoille.

Fidelityn mukaan vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen jälkeen 58 % kyselyyn vastanneista instituutioista piti hallussaan kryptovaluuttoja, joka oli 6 % aikaisempaa vuotta enemmän. Kaikkein merkittävin huomio tässä tutkimuksessa oli, että instituutiot olivat ennen kaikkea kiinnostuneet kryptovaluutoista pitkän ajan sijoituksina. Lyhyemmän aikavälin mahdollinen suuri volatiliteetti ja sen tuomat mahdollisuudet eivät sen sijaan instituutioita niinkään kiinnostaneet vaan instituutiot pitivät tätä ajoittain hyvinkin voimakasta volatiliteettia luonnollisesti suurena riskinä.

Kaikki suuret pankit eivät ole kuitenkaan yhtä innostuneita kryptovaluutoista. Morgan Stanleyn toimitusjohtaja James Gormanin mukaan kryptovaluutat ovat tulleet jäädäkseen, mutta häntä kuitenkin huoletti kryptovaluuttaomaisuuserän itseisarvon määrittäminen (intrinsic value). HSBC:n toimitusjohtaja Noel Quinn oli samoilla linjoilla, ja hän ei näe pankkinsa sijoittavan kryptovaluuttoihin lähitulevaisuudessa.

Goldman Sachs kuitenkin näkee FTX:n kaatumisessa suuren mahdollisuuden, sillä pankki olettaa, että FTX:n konkurssin myötä monet finanssialan instituutiot haluaisivat käyttää välittäjänä ennen kaikkea perinteisemmän pankkialan toimijaa. Tällaisesta käyttäytymisestä on viime aikoina vahvoja merkkejä – Goldman Sachs on hyötynyt FTX:n romahduksesta, koska heille on tullut enemmän asiakkaita FTX:n konkurssin jälkeen.

McDermott vielä korosti, että suuremmat perinteisemmät pankit kuten Goldman Sachs ovat ”korkean luottamuksen toimijoita” kryptomarkkinalla. Tässä on kuitenkin syytä muistaa, että esimerkiksi vuonna 2008 finanssikriisin aikana ja sen jälkeen Goldman Sachsia ei kuvattu markkinoilla tällaisella ”korkean luottamuksen toimijana” vaan yhtiön toiminta oli silloin aivan jotain muuta kuin korkean luottamuksen toimintaa.

Nyt kuitenkin alkaa näyttämään siltä, että suuremmat pankit kuten Goldman Sachs ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen kryptomarkkinalle.


Institutionaaliset sijoittajat sijoittavat kryptoihin kiihtyvällä vauhdilla

Viime vuosi on ollut kryptovaluuttamarkkinoilla hyvin haastava. Niin sanotun kryptotalven (crypto winter) jatkuessa markkinoiden mielipiteet ovat jakautuneet. Etenkin kryptopörssi FTX:n konkurssin jälkeen asenteet kryptovaluuttoja kohtaan ovat tiukentuneet.

Tämä ei kuitenkaan näy suurempien sijoittajien asenteissa, sillä suuremmat institutionaaliset sijoittajat ovat edelleen kiinnostuneita sijoittamaan kryptovaluuttoihin, kun taas tavallisten sijoittajien (retail investors) näkemykset kryptovaluuttoja kohtaan ovat hieman aikaisempia synkempiä.

Tämä käy ilmi kahdesta tutkimuksesta:

  1. Kryptopörssi Bitstampin tietojen mukaan institutionaalisten sijoittajien rekisteröinnit kaupankäyntialustalle ovat lisääntyneet marraskuun 2022 aikana 57 %
  2. Puolestaan yhdysvaltalaisen uutiskanava CNBC:n tutkimuksen mukaan ainoastaan 8 % amerikkalaisista suhtautuu tällä hetkellä kryptovaluuttoihin positiivisesti

Bitstampin liikevaihto on kasvanut lokakuun 2022 aikana 45 %. Bitstampin tutkimuksen mukaan institutionaalisista sijoittajista saatu liikevaihdon kasvu oli 34 %. Puolestaan tavallisista vähittäissijoittajista saatu liikevaihto kasvoi 72 %.

Sen sijaan Yhdysvaltojen ulkopuolelta tulleiden vähittäissijoittajien määrä kasvoi Bitstamp-alustalla marraskuun aikana 43 % ja yhdysvaltalaisten sijoittajien määrä puolestaan kasvoi samana aikana 18 %.

Lohketjuanalyytikko Willy Woon mukaan perinteinen finanssisektori ei näe FTX:n kaatumista merkkinä markkinan heikkoudesta vaan heidän mielestänsä kyse on ennemminkin mahdollisuudesta sijoittaa. Willy Woo: ”Heidän mielestään Bitcoin ja kryptovaluutat ovat tulleet jäädäkseen, ja ne eivät ole enää aikaisempaa vastaavalla tavalla riskiä sisällään pitäviä sijoituksia.”

CNBC:n tutkimuksen mukaan, jossa haastateltiin yhteensä 800 yhdysvaltalaista, negatiivisesti kryptovaluuttoihin suhtautuvia on nykyisin 43 % vastanneista. Aikaisemmin negatiivisesti kryptovaluuttoihin suhtautuvia oli 25 %. Heistä, jotka eivät olleet sijoittaneet kryptovaluuttoihin, 43 % suhtautui kryptovaluuttoihin negatiivisesti.

CNBC:n tutkimuksesta ilmenee, että 17 % kryptoihin sijoittaneista suhtautui kryptovaluuttoihin erittäin negatiivisesti. Sen sijaan 47 % heistä, jotka eivät olleet sijoittaneet kryptovaluuttoihin, suhtautui kryptovaluuttoihin erittäin negatiivisesti.

CNBC;n tutkimuksen osalta on huomioitava se, että kuten kryptopörssi Bitfury toimitusjohtaja Brian Cook sanoikin, että kryptovaluuttamarkkinan sijoittajista 90 % on tavallisia vähittäissijoittajia. Brian Cook lisäsi: ”Kun luet FTX;n konkurssin kaltaisia tarinoita Wall Street Journalin etusivulta joka päivä viimeisen 30 päivän ajan… Silloin uudet ja kokemattomat sijoittajat alkavat pelkäämään. Ja sen seurauksena likviditeetti on ohuempaa kuin aikaisemmin ja ihmisten investointihalu on pienempi.”

Tässä tulee kuitenkin muistaa, että millä tahansa markkinalla suurten sijoittajien liikkeillä on enemmän merkitystä, koska institutionaaliset sijoittavat liikuttavat miljardeja, jolla on aina huomattavasti suurempi merkitys markkinan suuntaan kuin vähittäissijoittajien toiminnalla. On toki selvää, että suuret sijoittajat tarvitsevat aina vastapuolen, jolta he ostavat halvemmalla pohjahinnoista ja jolle he myyvät huippuhinnoissa kalliimmalla.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *