Kryptopörssi FTX vaarassa ajautua konkurssiin

FTX
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Binance, joka on tällä hetkellä kaupankäyntimäärillä mitattuna maailman suurin kryptovaluuttapörssi, oli ilmoittanut vielä alkuviikosta aikeistaan ostaa kryptopörssi FTX:n. Binancen toimitusjohtaja Changpeng (CZ) Zhao oli ilmaissut ostohaluistaan aiesopimuksessaan (LOI, Letter of Intent), jossa yhtiö oli kertonut pyrkimyksestään ostaa FTX.

Nyt Binance on kuitenkin perunut FTX:n ostoaikeet ja FTX on ajautumassa konkurssiin.

Zhao kommentoi alun perin tilannetta Twitter-tilillään seuraavasti: ”Tänä iltapäivänä FTX pyysi apuamme. (FTX:n) likviditeettiongelma on merkittävä. Suojellaksemme käyttäjiä allekirjoitimme ei-sitovan aieoikeussopimuksen, jonka tarkoituksena on hankkia kokonaan FTX ja parantaa FTX:n maksuvalmiutta.”

Nyt Binance näkee asian toisin: ”Aluksi toivoimme, että pystyisimme tukemaan FTX:n asiakkaita likviditeetin tarjoamisessa, mutta viimeisten tietojen valossa huomasimme, että emme pysty ratkaisemaan näitä ongelmia eikä meillä ole kykyä auttaa.”

Aiesopimuksen mukaan Binancen tulee tarkistaa FTX:n toiminnot (yrityskaupan kohteen tarkistus, DD, due diligence), jotta yritysosto voisi edetä suunnitellulla tavalla. FTX US eli yhtiön USA:n toiminnot eivät kuuluneet osana tätä aiottua kauppaa. Kuitenkaan se, että Binance ei nyt suorittanut edes kohteen tarkistusta FTX:n liiketoiminnoista, ei tällä hetkellä anna kovinkaan vahvaa kuvaa Binancen luottamuksesta FTX:n liiketoimintaa kohtaan.

FTX oli markkina-arvoltaan (market cap) arvoltaan vielä alkuvuodesta n. 32 $ miljardia, mutta nyt yhtiön todellista markkina-arvoa on hyvin vaikea arvioida. Sequoia Capital esimerkiksi on alaskirjannut kokonaisuudessaan sen 210 $ miljoonan FTX-omistuksensa ja merkinnyt sen 0 $ arvoiseksi.

FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried vihjasi yhtiönsä myyntihaluista sen jälkeen, kun yhtiö oli keskeyttänyt FTX-varojen noston asiakkailtaan: ”Tiimimme työskentelevät tyhjentääkseen nostoruuhkan. Tämä (Binance-kauppa) poistaa likviditeettiongelmat ja kaikki varat katetaan 1:1. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi olemme pyytäneet Binancea tulemaan mukaan.”

Tämän jälkeen Binance ilmoitti kieltäytyvänsä näistä aikeista. Nyt Bankman-Fried on kertonut, että mikäli yhtiö ei saa 8 $ miljardin lisärahoitusta, se on vaarassa ajautua konkurssiin.

Tällä hetkellä ei ole vielä selvää, että missä vaiheessa FTX:n asiakkaat saavat varansa takaisin vai saavatko he niitä takaisin ollenkaan.

Viime viikkojen aikana asiaan liittyen on ollut hyvin paljon epäselvyyksiä FTX:n tilanteesta. Vasta muutama kuukausi sitten FTX oli hankkinut vielä kesällä 2022 vaikeuksissa olleet lainapalvelut Voyagerin ja BlockFi:n. Osalle olikin suuri yllätys, että FTX:n liiketoiminta olisi ylipäätään myynnissä.

Osa epäselvyyksistä liittyi FTX:n tytäryhtiö Alameda Researchin taseeseen, joka koostui liian suurissa määrin vähemmän likvideistä tokeneista, kuten FTX:n FTT-tokeneista. FTX ja FTT ovat Bankman-Friedin perustamia ja suurelta osin hänen omistuksessaan. Epäselvyyksiä on liittynyt myös FTX:n lainasopimuksiin.

Swan Bitcoinin toimitusjohtaja Cory Clipsten ei vaikuttanut kovinkaan yllättyneeltä tilanteesta: ” Paljon altcoineja taseessaan omaava yritykset pelaavat luonnostaan riskialtista peliä, mikä tekee näistä yrityksistä luonnollisesti hauraita, ja alttiita jopa Lehmanin (Lehman Brothers) kaltaiselle romahdukselle, joka voi tapahtua milloin tahansa.”

Nyt myös viranomaiset etenkin USA:ssa haluavat saada selvyyden FTX:n tilanteesta. FTX:n asiakasvarojen hallinta yhtiön maksuvalmiuden heiketessä on kiinnittänyt Yhdysvaltain valvontaviranomaisten Yhdysvaltain arvopaperin ja pörssikomissio SEC:n ja Hyödykefutuuri- ja kauppakomissio CFTC:n huomion. Sen lisäksi yhtiön varojen siirto FTX:n ja Alamedan välillä kiinnostaa valvontaviranomaisia.

FTX:n tokenin FTT:n kurssi on romahtanut viimeisen viikon aikana 25 Yhdysvaltain dollarista n. 2 $ dollariin eli n. 92 %. Markkinoilla on nyt monta mielipidettä tilanteesta. Toisten mielestä tässä on kyseessä kryptopörssien välinen pudotuspeli, jossa vain vahvimmat selviävät. Toisten mielestä taas tilanteen vakavuutta on liioiteltu.  

Kokonaisuutena kuitenkin FTX:n ympärillä vellonut kohu on sulattanut kryptovaluuttojen hinnat monin paikoin jopa kymmenien prosenttien laskuun, joten markkina on ainakin ilmaissut oman kantansa asiaan liittyen.

Japanin suurin investointipankki Nomura tulossa mukaan kryptovaluuttoihin


Japanin suurimman pankkiiriliikkeen- ja investointipankki Nomuran tytäryhtiö Laser Digital on ilmoittanut jatkossa tarjoavansa kryptovaluuttoihin liittyviä palveluita instituutionaalisille sijoittajille.

Yhtiö on rakentamassa tarkoitukseen soveltuvaa kryptovaluuttakauppapaikkaa, joka mm. mahdollistaisi kryptokaupankäynnin institutionaalisille asiakkaille. Kaupankäyntialustan on tarkoitus valmistua vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Vasta perustettu Laser Digital on myös ilmoittanut lisäävänsä työvoimansa määrää 45 %:lla seuraavan kolmen kuukauden aikana. Tiimin koko tulisi olemaan yhteensä 55 henkilöä.

Laser Digitalin toimitusjohtaja Jez Mohideenin suunnitelmissa on myös käydä kryptovaluutoilla kauppaa pankin omaan lukuun (proprietary trading). Sen lisäksi yhtiön on tarkoitus toteuttaa mm. automatisoitua tietokoneiden välillä käytävää ultranopeaa kaupankäyntiä (high frequency trading) sekä toimia markkinatakaajana.

Nomuran hallinnoitava varallisuus (AUM) on tällä hetkellä n. 442 $ miljardia. Alun perin Nomura ilmoitti aikeistaan tarjota institutionaalisille asiakkailleen mahdollisuutta käydä kauppaa kryptovaluutoilla viime toukokuussa. Nomuran tarkoitus oli luoda oma erillinen digitaaliseen varallisuudenhoitoon tarkoitettu yhtiö (Laser Digital).

Toukokuussa 2022 yhtiön digitaalisen yksikön johtaja Hajime Ikeda kuvasi Nomuran silloisia tavoitteita Laser Digitalin osalta: ”Digitaalisten innovaatioiden eturintamassa pysyminen on Nomuralle keskeinen prioriteetti. Digitaaliset varat ja niitä ympäröivä ekosysteemi edustavat sukupolvenvaihdosta siinä tavassa, kuinka rahoitusvaroja luodaan ja käytetään.”

Laser Digitalin kaupankäyntialusta on tarkoitettu institutionaalisille asiakkaille, perhetoimistoille, varakkaille yksityishenkilöille ja hedge-rahastoille, jotka harjoittavat aktiivista bitcoin- ja kryptovaluuttasijoitustoimintaa. Koska instituutiot ovat kiinnostuneita kryptovaluutoista ja kryptoekosysteemistä, sen vuoksi yhtiö pyrkii tarjoamaan asiakkailleen tällaisia palveluita.

Laser Digitalin on tarkoitus olla erillinen yksikkö Nomuran liiketoiminnoista. Laser Digital käyttäisi yhtiön omia pääomia sijoittamiseen (ei Nomuran) ja sen lisäksi yhtiö pyrkisi luomaan yksikköönsä pääomasijoitustoimintaa (venture capital), jonka tarkoituksena olisi sijoittaa toimialan lupaavimpiin Web3-, DeFi– ja lohkoketjuprojekteihin.

Mohedeenin mukaan Nomuran johtoa ei ollut helppo vakuuttaa lähtemään mukaan tarjoamaan kryptovaluuttoihin liittyviä palveluita etenkään Terran ja Celsiuksen kaltaisten kriisien aikana tai sen jälkeen.

Mohedeen: ”(Laser Digitalin) luomisprosessi on kestänyt jo jonkin aikaa. Se on vaatinut paljon työtä, ja olemme nyt päässeet pisteeseen, jossa yritys uskoo vahvasti (kryptovaluuttojen) tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämä on projekti, joka on vain toteutettava.”

Laser Digital ei pyri kuitenkaan kiirehtimään operaationsa kanssa. Yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa ensimmäisten vuoden tai kahden aikana. Yhtiöllä on meneillään toimiluvan hakuprosessi esimerkiksi Dubaissa.

Yhtiö pyrkii aloittamaan toimintansa sen pääkonttorista Sveitsistä, jonka jälkeen yhtiön tarkoituksena on laajentua Arabiemiraateihin (Dubai), Iso-Britanniaan (Lontoo) ja sen jälkeen Japaniin ja Yhdysvaltoihin.

Kryptovaluutat eivät ole enää yhtä suuri riski finanssijärjestelmälle

Tämän vuoden 2022 kaikista kohuista huolimatta kryptovaluuttoja ei nähdä enää vastaavanlaisena riskinä talousjärjestelmälle. Tämä käy ilmi New Yorkin keskuspankin tekemästä kyselytutkimuksesta, jonka mukaan kryptovaluutat eivät ole enää kymmenen kärjessä suurimpien talousjärjestelmään kohdistuvien riskien listauksessa.

New Yorkin keskuspankin (New York FED) tutkimuksessa Financial Stability Report käytiin läpi talousjärjestelmän suurimpia uhkia tällä hetkellä.

Suurimpana riskeinä talousjärjestelmän vakaudelle pidetään:

 1. Venäjän hyökkäystä Ukrainaan
 2. Pitkään jatkuvaa inflaatiota ja rahapolitiikan kiristymistä
 3. Riskipitoisten omaisuusluokkien uudelleen hinnoittelua
 4. Ulkomaisten sijoittajien poistumista USA:n markkinoilta
 5. Korkeita energian hintoja
 6. Yritysten luottoluokituksiin kohdistuvia muutospaineita
 7. Korkeata inflaatiota
 8. Kyberhyökkäyksiä
 9. USA:n ja Kiinan välisiä jännitteitä
 10. Covid-19-variantteja
 11. Keskitettyä vastapuoli- ja pörssiriskiä
 12. Kryptovaluuttoja ja vakaavaluuttoja (stable coin)
 13. Kiinan talouskasvun pysähtymistä
 14. Asuntojen hintojen laskua

Tutkimuksesta käy ilmi, että ulkopoliittiset jännitteet ja globaalin talouden uhat muodostivat suurimmaksi koetun uhan talousjärjestelmän vakaudelle.

Kryptovaluuttamarkkinoita kommentoitiin seuraavin sanoin: ”Spekulaatio ja riskinottohalu näyttävät olevan viime vuosina suuria heilahteluja aiheuttaneiden kryptovarojen hintakehityksen ensisijaisia liikkeellepanevia voimia.”

Tutkimuksen mukaan kryptovaluuttojen ekosysteemi on altis samanlaisille riskeille kuin perinteinen finanssijärjestelmäkin. Näitä riskejä ovat mm. talletuspako, liiallinen vipuvaikutus, toiminnalliset riskit, läpinäkyvyys ja petokset. FED kannattaakin tähän vastauksena digitaalisen omaisuuden ekosysteemin sääntely-ympäristön kehittämistä niin että se tukisi vastuullista innovaatiota. Näin myös talousjärjestelmän vakaus säilyisi (NY FED, Financial Stability Report, 11/2022. s. 45).

Tutkimuksen mukaan digitaalisten varojen ekosysteemin myllerryksellä ei ollut kuitenkaan merkittäviä vaikutuksia perinteiseen talouteen. Tämä johtuu siitä, että digitaalisten omaisuuserien ekosysteemi ei tarjoa merkittäviä rahoituspalveluita ja sen yhteydet laajempaan finanssijärjestelmään ovat rajalliset. Digitaalisen omaisuuden ekosysteemi kuitenkin voi kasvaa nopeasti ja lisätä yhteyksiään perinteiseen finanssijärjestelmään, joka taas muodostaa riskin talousjärjestelmän vakaudelle (NY FED, Financial Stability Report, 11/2022. s. 46).

Kryptovaluuttojen osalta vakaavaluutat ovat merkittävin talousjärjestelmään kohdistuva vakausriski. Tämä riski liittyy erityisesti vakaavaluuttoihin, joiden taustalla on perinteiset rahamarkkinavälineet kuten FIAT-valuutat. Voimassa olevan sääntelyn täytäntöönpano, sääntelyn laajentaminen ja sääntelyn puutteiden korjaaminen ovat olennaisia keinoja vakaavaluuttoihin liittyvien uhkien hallitsemiseksi.

Tutkimuksessa mainittiin vielä, että kryptovaluutoista bitcoin (BTC), ether (ETH), BNB, Cardano (Ada) ja XRP ovat nyt 69 % halvempia kuin vielä marraskuussa 2021, joka kertoo kryptovaluuttojen hintojen voimakkaasta FIAT-valuuttamääräisestä vaihtelusta.

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *