Kryptolainapalvelut Genesis, BlockFi ja SALT sekä DeFi-alusta Solana vaikeuksissa

Kryptouutiset
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Pöly ei ole vielä laskeutunut viime viikkoisen FTX:n romahduksen jäljiltä. Viime viikolla kryptopörssi FTX ilmoitti hakeutuvansa konkurssiin (Chapter 11 -menettely). Sen jälkeen FTX:n varoja hakkeroitiin n. 600 $ miljoonan arvosta.

Pian tämän jälkeen kryptolainapalvelu Genesis Global Capital ilmoitti jäädyttävänsä palveluistaan asiakasvarojen nostot sekä uusien lainahakemusten käsittelyn. Genesiksen emoyhtiö Digital Currency Groupin (DCG) viestintä- ja markkinointiyksikön varapääjohtaja Amanda Cowie: ”Genesis Global Capital, Genesiksen luotonantopalvelu, teki tänään vaikean päätöksen keskeyttää väliaikaisesti lunastukset ja uudet lainat.”

Cowie jatkaa: ”Tämä päätös tehtiin vastauksena markkinoiden aiheuttaman paineen johdosta ja toimialalla vallitsevan luottamuspulan johdosta, jonka FTX:n romahdus aiheutti.”

Genesisin väliaikaisen toimitusjohtaja Derar Islimin mukaan: ”Genesis on etsinyt ratkaisuja sen likviditeettikriisiin ja etsii edelleen rahoitusta maksukykyisyysongelmiin.”

Genesisin institutionaaliset lainat ovat arvoltaan 2,8 $ miljardin arvoiset. FTX:n hallussa Genesiksen varoista oli 175 $ miljoonaa. Kaikesta huolimatta Genesisin säilytys- ja vaihtopalvelut ovat vielä toiminnassa.

Genesiksen ongelmat ovat levinneet kuitenkin koskemaan muitakin finanssialan toimijoita. Gemini Earn on Genesiksen lainauspalvelukumppani ja FTX-romahduksen takia asiakasvarojen nostaminen ei ole myöskään mahdollista Gemini Earnin kautta.

Genesiksen lisäksi myös lainapalvelu SALT ja FTX:n omistama japanilainen kryptopörssi Liquid ovat vaikeuksissa. Molemmat ovat joutuneet jäädyttämään asiakasvarojen nostot palveluistaan.

Myös Defi-alusta Solana (SOL) on joutunut kärsimään tilanteen takia. Markkinat ovat olleet hyvin huolissaan Solanan tilanteesta. Solanan kurssi onkin pudonnut yli 60 % viimeisten viikkojen aikana. Yksi tekijä tähän huoleen voi olla se, että FTX:n ja sen tytäryhtiö Alameda Research:n haltuun on vuoteen 2028 tammikuuhun saakka siirtymässä Solanan ja FTX:n/Alameda Researchin välisen tokenien myyntijärjestelyn aikana yhteensä 50 miljoonaa Solanan SOL-tokenia. FTX ja Alameda Research ovat sopimuksen mukaan oikeutettuja saamaan nämä tokenit Solanalta.

Markkinoilla seurataan myös lainapalvelu BlockFi:n tilannetta. Viime viikolla BlockFi ilmoitti jäädyttäneensä asiakasvarojen nostot ja on yleisesti tiedossa, että yhtiöllä on heinäkuussa 2022 yhteensä 400 $ miljoonan laina FTX:n tytäryhtiö FTX US:ltä. Markkinoilla pelätään, että myös BlockFi olisi menossa konkurssiin. BlockFi kertoi saaneensa alkuviikosta konsultointiapua yhtiöoikeuteen erikoistuneelta Haynes and Boonen lakifirmalta sekä yritysjärjestelyihin erikoistuneelta Berkeley Research Groupin (BRG):lta.


Bitcoinilla enemmän pitkän aikavälin holdaajia kuin koskaan

Vaikka kryptomarkkinoilla on ollut paljon hyvin murheellisia uutisia, se ei tarkoita, että kaikki alan toimijat tai sijoittajat olisivat menettäneet luottamuksensa kryptovaluuttoihin FTX:n romahduksen johdosta.

Esimerkiksi bitcoiniin tällä hetkellä luotetaan. Bitcoinin pitemmän aikavälin holdausmittari (long term holder rate) on ollut viime aikoina kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi sijoittaja pitää bitcoinia hyvänä pidemmän ajan sijoituskohteena.

Myös bitcoinin louhinnan vaikeusaste (hash rate) on ollut viime kuukausina nousussa. Tämä mittari kertoo siitä, että bitcoin-verkko on tällä hetkellä kaikkien aikojen turvallisimmalla tasolla. Koska bitcoinin FIAT-hinta on ollut viime vuoden aikana voimakkaasti laskusuuntainen, on tietenkin selvää, että bitcoinin louhijoiden tuottomarginaalit ovat nykyisessä markkinassa hyvin ohuet.

Lohkoketjudata-analyysiyhtiö Glassnoden mukaan 17 000–18 000 $ on se hintataso tai kannattavuuden osalta se kriittinen piste, jossa monen bitcoin-louhijan kannattavuus joutuu koetukselle. Tällä hetkellä ollaan jo alle 17 000 $ hintatasolla, joten louhintatoiminnan kannattavuus on usealla toimijalla kovalla koetuksella, jos bitcoinin hinta pysyy pitemmän aikaa näin alhaisella tasolla.

Bitcoin-analyytikko Dylan Leclairin mukaan: ”Bitcoin-louhijat kuitenkin kaikesta huolimatta jatkavat toimintaansa.”

Lohkoketjudatayhtiö Coinglassin mukaan bitcoin-sijoittajat ovat siirtäneet bitcoinejaan ulos kryptopörsseistä viime viikon aikana nopealla tahdilla. Bitcoineja on siirretty ulos pörsseistä yhteensä n. 3 $ miljardin arvosta FTX:n kohun aikana, joka on kestänyt nyt n. parin viikon ajan.

Esimerkiksi kryptopörssi Geministä nostettiin ulos n. 30 000 bitcoinia yhden viikon aikana. Myös muista pörsseistä kuten Krakenista, Binancesta ja Coinbasesta on nostettu erittäin suuri määrä bitcoineja ”turvaan”. Suureen osaan näistä siirroista ei ole välttämättä kuitenkaan liittynyt riskiä varojen menettämisestä, vaan kyse on ollut enemmän paniikkimielialan leviämisestä.

Kryptovaluuttapörsseistä on siirretty varoja kryptolompakoihin viime aikoina yhä enenevissä määrin. Esimerkiksi kryptovaluuttalompakkopalveluita tarjoava Ledger on kertonut asiakkaiden määrän lisääntymisestä johtuvista skaalautumishaasteistaan, koska niin monet asiakkaat ovat siirtäneet varojaan ulos kryptopörsseistä heidän tarjoamiin lompakkosovelluksiin. Ledger on kuitenkin saanut nyt tämän viikon tietojen mukaan skaalautumisongelmansa kuntoon ja heidän lompakkopalvelutoimintansa jatkuu nyt taas normaalisti.

Tämän lisäksi toinen lompakkopalveluita tarjoava yhtiö Trezor on kertonut heidän myyntinsä lisääntyneen kolminkertaiseksi FTX-kohun aikana. Trezorin brändilähettiläs Josef Tetekin mukaan: ”Odotamme tämän suuntauksen jatkuvan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, kun FTX:n romahduksen jälkiselvittely jatkuu ja bitcoin- tai krypto-sijoittajat menettävät luottamuksensa säilytyspalveluihin ja alkavat vihdoin tutkia vaihtoehtojaan säilyttää digitaalista omaisuuttaan itse.”

Verohallinto on käsitellyt asiakastietoja tietosuoja-asetuksen vastaisesti

Kryptovaluuttamarkkinat ovat globaalit. Kryptosijoittajat ovat monesti kiinnostuneita viranomaismenettelyistä ja viranomaisten tietopyyntöjen laajuudesta etenkin rajat ylittävien siirtojen osalta. Nyt asiaan liittyen kansallinen tietosuojavaltuutettu on antanut päätöksen (Dnro 3681/186/21, annettu 11.11.2022) Verohallinnon toiminnasta, joka koski Verohallinnon pankeilta pyytämiä tietoja. Asiassa oli kyse vertailutietotarkastusten toteuttamisen yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen rajaamista.

Tietosuojavaltuutettu on kansallinen viranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön noudattamista Suomessa. Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on antaa määräyksiä asioissa, jotka koskevat esimerkiksi rekisteröidyn oikeuksia ja muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä epäkohtia.

Asiassa tietosuojavaltuutettu huomautti Verohallintoa, että Verohallinnon vertailutietotarkastusta varten pyydettävien tietojen laajuutta ei voida pitää perusteltuna tietosuoja-asetuksen minimointiperiaatteen tai tietosuojalain oikeasuhtaisuusvaatimuksen osalta. Näin ollen tietosuojavaltuutetun mukaan Verohallinto on käsitellyt asiakastietoja lainvastaisesti. (Tietosuojavaltuutetun päätös. 2022. Dnro 3681/186/21. s. 17)

Verohallinto oli lähettänyt pankeille seuraavanlaisen viestin:

”Tarkastettavaksi esitettävään aineistoon tulee sisältyä pankin tilinomistajien kaikki Suomen rajat ylittävät tilisiirrot (lähtevät ja saapuvat). Suomen rajat ylittävillä tilisiirroilla tarkoitetaan maksuja, joissa saajan pankki ei ole Suomessa ja saapuvissa maksuissa maksajan pankki ei ole Suomessa. Tilitapahtumatiedot pyydetään esittämään tarkastettavaksi.” (Tietosuojavaltuutetun päätös. 2022. Dnro 3681/186/21. s. 1)

Verohallinto on vastauksessaan perustellut tietopyyntöjen laajuutta esimerkiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 10 §:llä, jonka mukaan Verohallinto saisi käsitellä tiettyä verotusasiaa varten saamiaan ja laatimiaan verotustietoja muidenkin lainmukaisten tehtävien suorittamiseksi henkilötietojen suojaa ja asiakirjojen salassapitoa koskevien säännösten estämättä.

Tietosuojavaltuutettu on pyytänyt Verohallintoa kiinnittämään huomiota mm. siihen, ettei Verohallinto ole rajannut tietopyyntöjä esimerkiksi tilitapahtuman euromääräisen suuruuden perusteella, tai huomioinut tietopyyntöjen rajaamisessa lapsia erityistä suojaa tarvitsevana rekisteröityjen ryhmänä (Tietosuojavaltuutetun päätös. 2022. Dnro 3681/186/21. s. 17). Verohallinnon esittämät tietopyynnöt pankeille ovat olleet liian laajoja ja siten lainvastaisia.

Sen lisäksi oikeusperustetta tietopyynnöillä ei ole ollut. Yleisen edun tilanteesta tehtävän suorittamisessa tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämisestä näin laajamittaisissa tietopyynnöissä ei ole ollut myöskään kyse. (Tietosuojavaltuutetun päätös. 2022. Dnro 3681/186/21. s. 10)

Asian taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu (KHO 2020/8), jonka mukaan Verohallinto oli kehottanut erästä pankkia esittämään muun ohella listauksen kaikista asiakkaistaan vertailutietotarkastuksen suorittamista varten. Korkein hallinto-oikeus oli katsonut Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) viitaten, että tällainen tietopyyntö ei ollut lainmukainen ja kumosi Verohallinnon kehotuspäätöksen. Tietosuojavaltuutettua oli pyydetty ottamaan asiassa kantaa.

Päätöksestä ilmenneiden tietojen mukaan Verohallinnon tietopyynnöt pankeilta ovat koskettaneet suurta osaa pankin asiakkaista: Verohallinto oli esimerkiksi kysynyt vuonna 2018 pankeilta/pankkiryhmiltä 881 398 tilinomistajan tiedot, joista 85 % (776 702 kpl) oli luonnollisten henkilöiden (yksityishenkilöiden) tilitietoja.

Tietosuojavaltuutettu on nyt päätöksessään määrännyt Verohallintoa poistamaan rekisteristään henkilötiedot, joita se käsittelee yleisen tietosuoja-asetuksen (5 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 25 artiklan 2 kohdan) sekä tietosuojalain (4 §:n 2 kohdan) vastaisesti pankeille esitetyn tietopyynnön johdosta (Tietosuojavaltuutetun päätös. 2022. Dnro 3681/186/21. s. 9).

Tietosuojavaltuutetun päätös ei ole vielä kuitenkaan lainvoimainen. Siihen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *