Teknisk analys 17.11.2020: Behöver vi en korrektion?

Som jag tidigare spådde var årets 2018 öppning vid $13880 dollar till slut inte en så stor resistans, eftersom priset steg dit så långsamt.

I förra analysen skrev jag:

Vi träffade just årets 2018 öppning vid $13880 dollar, som stoppade uppgången i juni 2019. Uppgången till nivån har varit så långsamt och stadigt att jag inte tror den längre blir en stor resistans.

Och;

Om vi lyckas överstiga den här nivån vid $13880 dollar i dagliga och veckoliga stängningen, så leder det troligen till tjurmarknadens långsamma fartökning. Dess kraft kan ändå överraska många.

Uppgångens fart berättar om köpandet håller på att överhettas. Om du försöker jaga efter en korrektion i tjurmarknaden, är bästa platsen troligen efter stort FOMO-köpande (fear of missing out). En förr snabb uppgång kräver en korrektion och andningspaus.

Hur vet vi alltså om köpandet håller på att överhettas? Vi kan använda veckoliga RSI (på grafens botten) med nivån 85. Som vi ser på bitcoin-marknadernas historia, har denna nivå ofta bra definierat ifall kursuppgången är för snabb. Jag har markerat dessa FOMO-toppar med vita pilar i grafen ovan.

För att förbättra sannolikehter är det bra att också ha något annat som stöd, såsom en bra horisontalresistans från historien. Detta kunde exempelvis vara tidigare alla tiders rekordpris, som nu är $19666 dollar.

Om veckoliga RSI stiger över 85 samtidigt som kursen är nära gamla toppen, så kan detta skapa tillräckligt försäljningstryck för att tillfälligt vända trenden neråt. Ett bra mål för korrektionens botten har ofta varit vita 20 veckors glidande medelvärdet.’

I det här skedet torde det vara klart att jag tror tjurmarknad råder och att nedgångsrörelser är bara korrektioner, alltså trendens motrörelser. Stora trenden är fortfarande uppåt. Jag har varit tjuraktig sedan kurskraschen i mars och är fortfarande väldigt tjuraktig. Du kan läsa mina tidigare analyser såsom Bitcoins pris rasade historiskt och Varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar (enkelt förklarat).

Om du försöker fånga en mottrendsrörelse, är det bra att försäkra en reservplan ifall saker inte går som planerat. Jag delar inte mina detaljerade trejdingsplaner. Om du är Michael Saylor och vill att jag trejdar dina bitcoins, kan jag kanske fundera på saken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *