Bitcoins 365 dagars medelvärdeskurs nära nytt rekord

btc-yma

Bitcoins 365 dagars medelvärdeskurs, som kryptonyhetsläsare troligen känner bättre som “yearly moving average”, håller på att nå ett nytt rekord. Analytiker följer ofta medelvärdeskurser över längre tidsperioder, och årets medelvärdeskurs följs särskilt noggrant då den närmar sig nya rekord.

Toppen på årets medelvärdeskurs kan anses vara även viktigate än kursen tillfälliga topp, eftersom ett nytt medelvärdesrekord berättar att bitcoin långsiktigt stigit till en ny nivå. Enligt Barchart-sajtens statistik är årets medelvärdeskurs i början av maj 21,96 procent högre jämfört med ett år sedan. Med nuvarande kursnivån är vi bara några dagar ifrån att övergå tidigare toppen från året 2018.

Prasos’ färska kvartalgranskning jämför olika egendomsklasser i finanskriser

Prasos Q1 report
I Prasos’ granskning behandlas utvecklingen på kryptomarknaderna under första årskvartalet.

Vi publicerar regelbundet engelskspråkiga årskvartalsgranskningar, där vi undersöker kryptovalutamarknadens utveckling med olika statistiker. I årets 2020 första analys granskade vi exceptionella likvideringsvågan, som drabbade nästan alla egendomsklasser då Covid-19 krisen började. Vi presenterar också svenska finansexpertens Karl-MIkael Sydings uppskattning om hur olika egendomsklasser återhämtar sig efter prisnedgången. Vi tackar särskilt Timo Oinonen från DC Research för rapportens sammanställning. Du kan ladda ner marknadsrapporten här.

Till slut vill vi ännu påminna att bitcoins halvering är väldigt nära och sker troligen på fredan 12. maj. Förväntningarna för halveringen kan vara en central orsak bakom senaste veckornas häftiga prisuppgång. Vid tidigare halveringar har större uppgången ändå skett lite tidigare. Coinmotions blog har också fått färska analyser om vad bitcoins halvering riktigt betyder.

Guld sjönk under krisen mindre än bitcoin eller aktier och höll igen sin ställning som skyddshamn. Bitcoin har dock återhämtat sig som en av de snabbaste egendomsklasser och är redan tydligt ovanför kursen vid början av året. Fastän bitcoin tillfälligt drabbades av krisen, verkar den ändå fungera som en utmärkt skyddshamn på längre sikt. Det gäller alltså att HODLa, systrar och bröder, eftersom bästa tiderna troligen ännu är framför oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *