Björnfälla, kraftig kursuppgång och en liten korrektion

En stor spik uppåt, kraftig tjurrörelse och mycket björnblod.

I en månad gammal analys skrev jag att moving average från 100 veckor (veckoliga SMA100) är en stark stödnivå och jag litar på att den stoppar nedgången, vilket förverkligades åtminstone i veckografen.

Jag skrev också att veckoliga SMA20 är en klar resistans för uppgångsrörelser och där stannade också starka spiken vi såg.

Jag trodde samma också i förra analysen och varnade att lita för mycket på ‘bear flag’ mönstret.

btc-chart

Veckografens ljusröda veckoliga SMA200, oranga dagliga SMA200, turkosa veckoliga SMA100, gula veckoliga SMA50 och röda veckoliga SMA200. I grafen syns också fibonacci-nivåer från 20 000 dollar till 3 100 dollar (vit), 3 100 dollar till 13 900 dollar (gul) samt senaste stupet från 13 900 dollar till 7 300 dollar (violett). Med har vi också några viktiga horisontala linjer från björnmarknadernas toppar med vita punktlinjer.

Då nedgången började från veckoliga SMA20 gick priset direkt förbi dagliga SMA200 och stannade vid veckoliga SMA100. Dagliga SMA200 fungerade som resistansnivå då priset sökte sitt botten. Till slut hade vi en spik nedanför veckoliga SMA100 till gula 62% fibonacci-nivån och veckoliga horisontalnivån vid 7 300 dollar, men veckan stängdes inte nedanför veckoliga SMA100. Däremot fick vi en trevlig reaktion och stängdes betydligt ovanför dagliga SMA200.

btc-chart2

Samma 4 timmars grafer visar bättre hur dessa stöd/resistansnivåer fungerar under prisutvecklingen. Jag tillade en övrig fibonacci-nivå från 7 300 dollar till senaste toppen på 10 350 dollar (orange).

Det här var en kraftig rörelse från 7 300 dollar och därmed troligen slutet på korrektionen som börjat från 13 900 dollar. Nu är frågan när mindre korrektionen från 10 350 dollar slutar. Tills vidare har dagliga SMA200 hållit bra som grafen visar, men om den bryts så kunde en nedgång från 8 800 dollar till 8 500 dollar troligen sluta korrektionen.

Om vi ännu får en spark uppåt så har vi bra chanser att stregra ovanför veckoliga SMA20, som troligen skulle leda till kraftigt köpande. Köpandet kunde enligt mina estimat ta oss upp till 16 000 dollar. Du kan se veckoliga horisontalnivån i första grafen.

Varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar (enkelt förklarat)

Skribenten har skrivit över 100 bitcoin-analyser under fem år och är väldigt erfaren i bitcoin-trejding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *