Hög volatilitet efter botten – Bitcoin marknadsanalys 6.4.2020

I förra analysen skrev jag främst om utsikter för en längre tidsperiod, men i slutet spådde jag: ’ Vad beträffar kort och medellång sikt för prisutveckling, tror jag att kursen stegrar kring årets öppning vid $7-7,2k dollar och sedan testar medelvärdet på 200 veckor.’

Vi har nu snuddat $7k några gånger och också nästan testat medelvärdet på 200 veckor. Denna rörelsen fram och tillbaka inom området har varit snabbare än jag förväntade, men dessa nivåer verkar vara viktiga igen.

Vi börjar från månadsgrafen där det syns en vacker hjärttråd i förra månadsljuset. Det är största hjärttråden i bitcoins historia, vilket inte är förvånande efter förra månadens onaturliga nedgång. Horisontala strålarna är årets öppningar, röda 200 medelvärdet på 200 veckor.

Vecko- och dragsgrafen. Ljusröda är 200 dagars medelvärdet och gula 50 veckors medelvärdet. Som vi ser har årets öppning vid $7160 dollar varit en kraftig resistans. Om vi börjar stänga ovanför den så är följande resistanser mellan $8,1k-$8,7k, men högre har vi en ännu större gräns vid $10k.

Förra gången skrev jag: Marknaden behöver tid för att återhämta sig från en sådan kaskad och massiv nedgång. Liksom då vi föll till $150 och $3k dollar, behöver vi troligen 3-6 månader förrän en större uppgång kan börja igen.’

Volatiliteten efter botten har varit större än jag förväntade. När priset dessutom inte har rört 200 veckors medelvärdet kan det vara ett tecken på att stora köpare förutser det som en bra nivå. Sålunda om årets öppning vid $7160 dollar bryts med 4h, dagliga eller veckoliga stängningen, blir områdets varaktighet sekundärt. Trejda pris med tiden.

Det skulle vara tydligt björnaktigt ifall 200 veckors medelvärdet bryts neråt. Vi har bra definierade stöd- och resistansnivåer där.

Om vi ser på dagliga RSI vid grafens botten, skulle det vara helt normalt att se den gå ner till 30-nivån samtidigt som priset testar 200 dagars medelvärdet. Jag tror ändå inte medelvärdet bryts nu, eftersom det har varit en stark historisk stödnivå och marknaderna inte tills vidare har orsak att gå nedanför på nytt.

Tiden som vi spenderade nedanför 200 veckors medelvärdet kommer att ses som en väldigt bra köpplats i framtiden. Tyvärr var ändå största delen för rädda att köpa där, eftersom det är hur marknaderna ofta fungerar.

Varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar

Skribenten har skrivit över 100 bitcoin-analyser under fem år och är en väldigt erfaren bitcoin-trejdare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *