Teknisk analys 15.6.2020: Bitcoins kurs väntar på större rörelse

Bitcoins kurs har inte rört sig mycket på sistone. Vi har tills vidare stabiliserat oss innanför ett trångt område. Då marknaderna är osäkra kan det vara bättre att hålla fast vid sina besittningar än trejda och förlora pengar.

Veckografen med glidande medelvärden samt årets öppningar och RSI (relative strength index) på grafens botten.

Vi har sett flera veckoljus som försökt nå viktiga gränsnivån vid $10,5k dollar. Det verkar ganska tjuraktigt, men vi är fortfarande i konsolidering nedanför detta område.

Områdets topp är nivån vid $10,5k dollar och botten årets öppning vid $7160 dollar. En kortare intervalls topp är samma $10,5k, men botten vid ungefär $8,7k, där också veckoljusens botten och stora glidande medelvärdet från 50 veckor (punkterad gul) är.

Det är lätt att spå att ifall vi bryter $10,5k så kommer vi att stiga åtminstone till årets 2018 öppning vid $13880 dollar före en möjlig nedgång.

Vad beträffar nedgångens möjlighet tror jag att veckans stängning nedanför $8,7k skulle sannolikt leda till ett djupare stup mot årets 2020 öppning vid $7160 dollar. I en sådan nedgång skulle vi kunna se en studs uppåt före fortsatt nedförsbacke.

Om vi ser en snabb krasch ner till $8k eller även $7k så kan det vara en tillräcklig trampolin för kursen att återhämta sig och stiga mot $10,5k på nytt.

Jag tror inte vi kommer att se kursen sjunka nedanför $7k. Årets 2020 öppning kommer troligen att hålla i veckografen stödd av 100 veckors glidande medelvärden (punkterad blå). Enorma raset till $3,8k vi såg i mars tvättade bordet så pass mycket att marknaderna troligen inte kommer att ge lika bra köptillfällen på nytt.

Veckografen där det syns tidigare stora tjurmarknadens början från $200 dollar till $20k dollar. Vi kan ha motsvarande utveckling framför oss, ifall vi nu vittnar början på en ny tjurmarknad mot alla tiders topp. Tills vidare tror jag detta är troligaste alternativet.

Varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar (enkelt förklarat)  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *