Teknisk analys 21.7.2020: Bitcoin-marknaden verkar tjuraktig

Bitcoin har på sistone upplevt ett av de lägsta medellånga volatiliterna under hela sin historia. Jag är tjuraktig (bullish) men samtidigt osäker om vi ännu ser en krasch före uppgång eller börjar stiga genast efter perioden slutar. Jag går igenom båda scenarion i den här analysen. Samtidigt finns det ett tredje möjligt alternativ att vi efter allt inte är innanför ett tjuraktigt paradigm.

Jag är trjuraktig så länge som årets 2020 öppning vid $7160 dollar i veckografen håller, alltså att vi inte ser veckan stängas nedanför horisontalstrålen. När bitcoins pris rasade historiskt i mars formade mönstret en enorm V-botten. Kursen har därefter återhämtat sig från sin botten vid $3,8k nära toppen i februari 2020, varifrån tidigare nämnda raset började. Sedan har kursen inte sjunkit just alls, utan stabiliserat sig nära toppen i nästan 3 månader. Allt detta är tjuraktigt.

Nu ser jag ändå möjligheten till ett annat mindre ras, alltså att vi ser en nedgång till området kring $7k-$8k före trenden vänder uppåt mot viktiga nivån vid $10,5k. Ifall marknaden har många långa positioner kan dessa möjligen strykas med en sådan nedgångsrörelse.

Ett genombrott av viktiga $10,5k skulle troligen leda till en ökande uppgång. I så fall kunde årets 2018 öppning vid $13880 dollar åter formas som en stark resistans och orsaka priset att falla igen.

Grafen börjar verka björnaktig på lång sikt ifall veckobalken stängs nedanför punkterade blåa glidande medelvärdet från 100 veckor och årets 2020 öppning vid $7160 dollar. Detta skulle troligen leda till en ny nedgångsrörelse under punkterade röda medelvärdet från 200 veckor. Jag tycker detta är minst troliga scenariot av dessa tre. Återhämtningen från raset tillbaka ovanför årets 2020 öppning och glidande medelvärden samt området kring $7k-$10k är alltför tjuraktigt för att detta björnaktiga scenariot skulle verka sannolikt.

Rädslan orsakad av Covid-pandemin har skapat perfekta omständigheter för en sådan ’björnfälla’, där priset först rasade hårt och fick investerare att panikera, men tillfrisknade sedan så snabbt att få vågade hoppa med i tåget. Marknaden strök bort långa positioner och gav inte lätta tillfällen att skaffa dem tillbaka.

Det här var min 130. bitcoin-analys under nästan sex år.

Varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar (enkelt förklarat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *