Veckogranskning 14/2019: Beskattningen förändras, Bitcoin raketerar

Finlands kryptovalutahobbyister har fått njuta av en verklig festvecka. Beskattningen håller äntligen på att bli rättvisare och dessutom ger rusande Bitcoin-raketen starka tecken på att kryptokärnvintern vänder sig mot vår.

Kauppalehti har också noterat Bitcoins återkomst från dödsdalen, dit besvikna kryptonekrofiler hoppades den skulle ha blivit och ruttna. Det är förstås möjligt att en snabb uppgång kommer ner med samma fart före denna granskning hinner publiceras, och det skulle inte vara första gången. Tills vidare ser det ändå bra ut.

Vid sidan om kursutvecklingen har vi fantastiska nyheter från myndigheter, eftersom beskattningen av virtualvalutor äntliger kommer att få länge förväntade reformer. Tidigare var privatpersoners överlåtelseförluster inte avdragbara i beskattningen och antagande av anskaffningsvärde förbjöds, vilket orsakade orimliga skatteföjder. Nu har båda dessa felen korrigerats.

Vår tekniska analytiker Toni Kosonen har också stirrat på framtiden från sin kristallboll. I sin färska tekniska analys förutser Kosonen att en ny uppgångsperiod har börjat, och raketerande stegringen efter skriften verkar ha förverkligat spådomen.

I andra nyheter har vi Konsensus rf:s nya ordförande, Pakistans kryptoreglering samt blixtnätverkens framsteg.

Bitcoin raketerar igen som i gamla goda tiderna.

Kryptomarknaderna rekordhöga i år

Kryptovalutamarknaderna upplevede tidigt på tisdag morgon en stark stegring, då Bitcoin växte på kort tid över tio procent och steg förbi 4200 dollars resistansen till 4800 dollar. Bitcoins kurs har nu nått årets 2019 rekord och är högst sedan november 2018. 

Också flera andra kryptovalutor har raketerat i Bitcoins spår, och t.ex. Litecoin nådde en daglig uppgång på över 20 procent. Sammanlagt växte kryptovalutamarknaderna med tiotals miljarder och steg från 146 miljarder till 163 miljarder på en enda dag. Lika stor marknadsuppgång har vi inte sett på över ett år.

Enligt Helsingin Sanomat var drivkraften bakom uppgången en enstaka storköpare, vars anskaffning på 20 000 BTC lär ha fått mindre aktörer att också bli ivriga. Vid denna stund har uppgången fortsatt och bitcoins pris rör sig kring 5000 dollars gränsen medan hela kryptovalutornas marknadsvärde är lite på 170 miljarder dollar.

Flera kryptovalutor stegrade kraftigt på tisdag.

Bitcoin-beskattningen förändras

Högsta förvatningsdomstolen har fredagen 29.3. gett ett prejudikat, varmed Bitcoins och andra kryptovalutors beskattning kommer att ändras i Finland.

Tidigare var förluster vid virtualvalutahandel inte avdragbrara i beskattningen och antagande av anskaffningsvärdet förbjöds, vilket kunde orsaka flera privatpersoner även större skatter än verkliga vinsterna. Nu har detta länge diskuterade felet äntigen korrigerats i och med Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

Antagande av anskaffningsvärde betyder att man vid oklara anskaffningsvärden kan anta värdet vara åtminstone 20% av försäljningsvinsten. Det här ger nytta särskilt i fall där vinsten är stor och anskaffningsvärdet har betraktats som noll enligt skattmasens tidigare anvisningar.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut betyder att förluster vid kryptovalutahandel är avdragbara också i efterhand under tre år. Finländare kan alltså i år söka ändring till sin tidigare beskattning åtminstone från året 2017. Skatteförvaltningen förväntas publicera uppdaterade skatteanvisningar i nära framtiden.

Skattmasen måste i framtiden behandla kryptovalutainkomster mer likvärdigt, och ett bättre paradigms samarbete har börjat..

Konsensus rf fick en ny styrelse

Fredagen 29.3. var vid sidan om skattereformen annars också en betydande dag för Finlanda kryptovalutabransch, eftersom kryptovalutornas stödförening Konsensus rf höll sitt första årsmöte och valde en ny ordförande. Som nya ordförande valdes Mikko Alasaarela och vice ordförande Martin Wichmann. Dessutom fick Konsensus en ny sex personers styrelse.

Nya ordföranden Alasaarela har blivit känd i kryptovalutasamhället efter att ha aktivt gett expertuttalanden åt riksdagen och andra beslutsfattare för att utveckla Finlands kryptovalutabeskattning. Du kan läsa Alasaarelas uttalande om kryptovalutor åt riskdagen här. Myndigheternas ökade förståelse kan åtminstone delvis  ses som ett resultat av Alasaarelas och andra lobbyisters verksamhet.

I Konsensus rf:s årsmöte bestämdes också att medlemsavgiften i fortsättningen bevaras vid noll euro, alltså är det helt gratis och frivilligt att delta i föreningens verksamhet. Du kan bli medlem i Konsensus via föreningens hemsidor, där det också finns en Bitcoin-adress för verksamhetsstödande donationer.

Konsensus rf:s nya ordförande Mikko Alasaarela (3. från vänster bakom), vice ordförande Martin Wichmann (framme till höger) och styrelse.

Pakistan tänker reglera kryptovalutor

Pakistan håller på att ta i bruk reglering för kryptovalutor och ett licenseringssystem för branschens företag, berättar Express Tribune –tidningen som citerat källor i Pakistans finansministerie. Enligt källorna har systemet förberetts för att övervaka och reglera digivalutor.

 Enligt anvsningar som Pakistans centralbank formulerat borde kryptovalutaföretag i fortsättningen fylla vissa krav för att få operationslicens från staten. Kraven innehåller bl.a. myndighetskontroll, försäkring av kundvaror samt att identifiera och förvara kundinformation.

Enligt centralbankens meddelande är nya regleringens syfte att uppmuntra till betalsystemens innovationer och främja landets ekonomisk tillväxt. Företag som får licensen klassificeras i fortsättningen som elektroniska betalnstitut (Electric Money Institution) och måste följa regleringen i sin verksamhet.

Pakistan vill reglera krypto före krypto reglerar landet.

Kryptobörs tog i bruk blixtnätverksbetalningar

Maltesiska kryptovalutabörsen Zebpay stöder nu betalningar med blixtnätverket (Lightning Network). Zebpay annonserade i sin blogg att de är första betydande kryptobörsen som tillåter sina kunder gratis mikroköp med bitcoins via blixtnätverket.

Blixtnätverket är en andra grads applikation som byggts på Bitcoin och gör det möjligt att genomföra betydligt snabbare och billigare transaktioner. Blixtnätverket anses vara en fungerande lösning till Bitcoins skalbarhetsproblem och möjliggöra dess uppgång t.o.m. till en världsvaluta. Teknologin har på sistone spridits till allmännare bruk i och med Tippin.me –applikationen.

”Bitcoin-teknologins vidare tillgänglighet är en viktig del av vår vägkarta. Idag har vi med blixtnätverket tagit ett steg mot detta håll,” berättar Zebpays vd Ajeet Khurana i annonsen.

Zebpay var usprungligen en av Indiens största kryptobörser. Utmaningar med myndighetssamarbete tvingade ändå börsen att flytta sin verksamhet till Malta vid slutet av 2018.

Zebpay elektrifierar sin verksamhet med blixtnätverket.

Första blixtnätverkstransaktionen i BTC-automat

Blixtnätverket har hittat användning också i Bitcoin-automater. Världens första transaktion med blixtnätverket via en Bitcoin-automat har nämligen lyckats. Bitcoin-utvecklare Felix Weis demonstrerade denna historiska transaktion 31. dagen i mars i Lightning Hack Day –händelsen i Hong Kong.

Weis byggde inte själv ifrågavarande Bitcoin-automaten, utan använde ett tilläggsprogram han skapat för att utföra transaktionen. Weis använde en 20 Hong Kongs dollars (HKD) sedel och sin telefons bitcoin-plånbok till transaktionen. Strax efter honom fick också händelsens organiserare Leo Weese göra en lyckad blixtnätverkstransaktion via automaten.

Trots att blixtnätverkens vidare användning i BTC-automater kan ännu ta en längre tid, är Weis’ demonstration en viktig milstolpe i teknologins utvecklings. Medan en vanlig blockkedjetranskation kan ta minuter och leda till värdesvingning, erbjuder blixtnätverket en omedelbar betalning t.o.m. med en satoshis noggranhet.

Också Finlands största Bitcoin-automaternas nätverk Bittimaatti följer med blixtnätverkens utveckling och möjligheter att implementera teknologin i sina egna tjänster.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *