Veckogranskning 25/2019: Facebook kom officiellt fram med sin kryptovaluta

Veckans största nyhet var utan tvivel att Facebook äntligen officiellt publicerat sitt eget digivalutaprojekt. Projektet har dock diskuterats i blockkedjemedier och finanspublikationer runt värllden, men tidigare hade bolaget hållt tyst om saken. Nu har de ändå tagit temat fram på bordet och medierna brinner med iver.

Samtidigt verkar Bitcoin må rätt så utmärkt. Kursen verkar ha stabiliserat sig åtminstone tills vidare ovanför 9 000 dollar. Också aktiva användarmängder och blockkedjebrytningens nivå har vuxit i takt med kryptoredaktörens törst när midsommaren närmar sig.

Om ni vill läsa djupare analys om kursgrejer, så lönar det sig att läsa Toni Kosonens ypperliga tekniska analys.

Facebook tänker prova på att erövra digitala ekonomin.

Facebook publicerar digivaluta

Facebook har officiellt publicerat sin nya Libra-digivaluta. Valutan är syftad att implementeras i Facebooks sociala mediers tjänster, såsom Facebook Messenger, Instagram och WhatsApp.

Facebook har grundat ett dotterbolag, Calibra, vars avsikt är att utveckla produkter och tjänster kring Libra-digivalutan. Dessutom har Facebook i samarbete med flera betydande finansföretag, såsom Visa, Mastercard och Paypal, grundat en ny Libra Association -förening, vars avsikt är att administrera digivalutan.

Enligt Facebook kommer digivalutans värde att bindas i en valutakorg som består av flera stadiga fiat-valutor. Avsikten med detta är att undvika Libras värdesvingning.

Facebooks digivaluta har fått åt sig tveeggade kommentarer från kryptovärlden. Å ena sidan följer valutan inte kryptovalutans basprinciper, såsom öppenhet och decentraliserad styrelse. Å andra sidan har Facebook en enorm användarmängd och Libra kan främja allmänna kännedomen av kryptovalutor, vilket också påverkar Bitcoin positivt.

Facebooks Libra vill hjälpa särskilt användare som inte har möjighet till vidare bankservice.

Aktiva Bitcoin-plånböcker bröt gränsen på en miljon

Mängden dagligt aktiva Bitcoin-plånböcker har stigit över en miljon första gången sedan 2017, berättar CoinMetrics.io. Med en aktiv plånbok menas enligt CoinMetrics unika Bitcoin-adresser som skickar bitcoin-transaktioner till en annan plånbok.

“När bitcoin första gången bröt gränsen på en miljon dagligt aktiva adresser var bitcoins kurs cirka 9 325 dollar och medianavgiften 3,23 dollar. På fredag var bitcoins kurs 8 230 dollar och medianavgiften 1,33 dollar,” berättar kryptoforskare Kevin Rooke.

Relativt låga transaktionskostnaderna kan förklaras åtminstone delvis med SegWit-skalbarhetsuppdateringen. Uppdateringen har förallmänligats långsamt men säkert. SegWits fortsatta adoption kommer antagligen att hålla transaktionskostnaderna relativt låga också i framtiden.

Trots att mängden aktiva plånböcker inte direkt avslöjar aktiva användarmängden, är det ändå ett bra tecken på att Bitcoin används allt mer och aktivare.

Unika transaktionernas mängd är nu lika stor som under årets 2017 rally.

Bitcoins brytningskapacitet rekordhög

Bitcoin har gjort ett nytt historiskt rekord. Förra fredage överskred Bitcoin-brytningskapaciteten 62 miljoner terahash. Nätverket har aldrig tidigare haft lika mycket beräkningskapacitet.

Förra gången var nätverkets beräkningskapacitet som högst i augusti 2018, då den ändå blev lite under 62 miljoner terahash.

Brytningskapaciteten gör Bitcoin-transaktioner tryggare och försäkrar blockkedjan mot anfall. Senaste månaderna har många mindre kryptovalutor blivit offer för så kallade 51%-attacker, men i Bitcoins fall är det i praktiken omöjligt. Bitcoin är världens största pågående projekt byggt på decentraliserad beräkning.

Brytningskapacitetens tillväxt berättar också om att åtminstone brytare har tillit på valutans framtid och ökande värde.

Medan svagaste blockkedjorna inte längre är säkra, är Bitcoin fortfarande obesegrad.


70% börser godtar CoinMarketCaps nya villkor

CoinMarketCap har berättat att över 70% av listade börser redan svarat deras nya datakrav. Avsikten med nya kraven är att förbättra tjänsten pålitlighet och transparens.

Enligt en rapport som utgetts i April var upp till 95% av byte listat i CoinMarketCap falskt och skedde inte i verkligheten. Rapporten påstod också att verkliga bytesmängderna var under 5% av vad CoinMarketCap rapporterat.

För att klargöra påståenden formade CoinMarketCap och en grupp krtptobörser en grupp för att övervaka och utveckla pålitligare handlingssätt och kriterier för börser.

CoinMarketCap gav alla börser 45 dagar tid att svara på datakraven, ifall börserna fortsättningsvis vill bli listade på CoinMarketCap.

CoinMarketCap vill förbli pålitlig och nya villkoren stöder målet.

Italienska banker börjar använda blockkedjebekräftelse

Italiens bankförening Associazione Bancaria Italiana tänker börja använda blockkedja för att bekräfta penningtrafik mellan banker, berättar finanspublikation Finextra. Enligt Finextra kommer blockkedjan att tas i bruk år 2020.

Blockkedjebekräftelser är en del av ABI:s Spunta Project i undersökningsavdelningen. Banker tror att en övergång till blockkedjan kommer att göra trafiken mellan banker helt transparent.

ABI har också formulerat en undersökning för italienska banksektorn. Enligt undersökningen har IT-branschens investeringar vuxit i genomsnitt 5,7% från förra året. Dessutom berättade undersökningen att 88,5% av italienska banker antingen håller sin nuvarande IT-budget eller ökar budgeten.

Moderna banksystemet föddes i Italien och nu vill italienska banker utnyttja blockkedjan.

Krypto hjälper Venezuelas flyktingar

Panda Group, ett samarbete mellan venezuelaner och colombianer, har grundat en ny kryptobytesplats vid gränsen mellan Colombia och Venezuela. Bytesplatsens särskilda avsikt är att hjälpa venezuelanska fluktingar, som försöker fly landets ökande misär.

Nya tjänsten ger möjligheten att byta bitcoins, bcash och dai-digivalutan mot colombianska peso. Bytesplatsen använder LocalBitcoins’ kurser.

Venezuelas ekonomi har i praktiken kraschat och statens fiat-valuta förlorat allt värde och användbarhet. Det här har redan i åratal fått venezuelaner att vända sig till kryptovalutor. Genom att köpa bitcoins har de kunnat skydda åtminstone en del av sin egendom under finanskrisen.

Venezuela är en viktig påminnelse om ett av bitcoins största nyttor, alltså möjligheten att fungera som en verklig självständig valuta utan stater och banker.

Venezuelas kris har drivit miljoner från sina hem. (BILD: PROVEA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *