12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja, Aave ja Lens-protokolla, Portugalin kryptoverotus kiristymässä?

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja


Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien ja Viisas Raha-talouslehden Sijoittajabarometri-tutkimuksen mukaan 12 % kyselyyn vastanneista kertoi omistavansa kryptovaluuttoja. Tämän lisäksi 4 % oli sijoittanut kryptovaluuttoihin aiemmin. Kuitenkin vain 1 % sijoittajista kertoi pitävänsä kryptovaluuttoja pääasiallisena sijoituskohteenaan.

Kryptovaluutat kiinnostavat ennen kaikkea nuoria. Alle 30-vuotiasta 39 % kertoi sijoittaneensa kryptovaluuttoihin. 12 % heistä ei sijoittanut kuitenkaan enää tällä hetkellä kryptovaluuttoihin.

Sen sijaan yli 30-vuotiaissa kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan oli hieman vähäisempää. 30–59-vuotiaissa kryptovaluuttoihin kertoi sijoittaneensa 25 % jossain elämänsä vaiheessa kryptovaluuttoihin. Tätä korkeammissa ikäluokissa kryptovaluuttoihin sijoittaminen on huomattavasti harvinaisempaa: Vain 4 % yli 60-vuotiaista on sijoittanut kryptoihin.

Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusiston mukaan kryptovaluuttasijoittamisen suosio johtuu markkinoiden yleisestä epävarmuudesta: ”Varmaankin kryptovaluutat nähdään tietynlaisena suojauksena, koska ne eivät linkity suoraan mihinkään maantieteelliseen alueeseen tai toimialaan ”

Sijoittajabarometrin mukaan oli selkeästi havaittavissa, että kryptovaluutat kiinnostavat erityisesti piensijoittajia.

Tutkimustulosten mukaan havaittiin myös, että vastanneista pörssiosakkeita omisti 94 % ja rahastoja 65 %. Tutkimuksen oli toteuttanut Tietoykkönen Oy.


Aave ja Lens-protokolla

Kryptovaluuttojen lainapalvelu Aave on julkaissut uuden Lens-nimisen protokollan (Lens Protocol). Lens Protokollan tarkoituksena on auttaa kehittäjiä rakentamaan sosiaaliseen verkostoitumiseen tarkoitettuja hajautettuja sovelluksia (Dapps) Polygon (MATIC)-lohkoketjussa.

Sosiaalisen median DAppien lisäksi likviditeettimarkkinaprotokollan luojina Aave pyrkii käyttämään nonfungible token (NFT) -teknologiaa yhdessä Lensin avoimen lähdekoodin lohkoketjuteknologian kanssa, jotta puolestaan kehittäjät voisivat luoda markkinapaikkoja, suositusalgoritmeja sekä muita sovelluksia. Aaven mukaan tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden omistaa täysin omat tietonsa ja antaa tekijöille uusia kaupallistamismahdollisuuksia.

Uusi Lens Protokolla mahdollistaisi Aaveen mukaan käyttäjille yhden Lens-profiilin, jota voitaisiin käyttää useiden Lens-alustan DApp-sovellusten kautta. Tämän avulla käyttäjät, jotka pystyvät luomaan niin sanottuja Lens NFT -profiileja pääsevät käyttämään 50 sovellusta, jotka julkaistaan Lens Protocolissa julkaisun yhteydessä.

Aave pyrkii edistämään uusien sovellusten luomista Lensiin luomalla 250 000 dollarin apurahaohjelman, jolla rahoitetaan kehittäjiä, jotka haluavat luoda sovelluksia alustalle.

Aave-ptotokollan perustaja on suomalainen Stani Kulechov. Kulechov kommentoi aikaisemmin Elon Muskin Twitter-ostoa:

”Sosiaalisen median kokemus on pysynyt suhteellisen muuttumattomana viimeisen vuosikymmenen ajan, ja suuri osa siitä johtuu siitä, että käyttäjän luoma sosiaalisen median sisältö on yksinomaan yrityksen omistuksessa, mikä lukitsee sosiaalisen verkoston yhdelle alustalle.”

Stani Kulechov

Kulechov uskoo, että ihmiset ovat nyt valmiita uudenlaiseen sosiaalisen median kokemukseen, jota Lens pyrkii nyt käyttäjilleen tarjoamaan.

Portugalin kryptoverotus kiristymässä?

Portugali on aikaisemmin tunnettu kryptovaluuttayhteisössä hyvin kryptovaluuttasijoittajaystävällisestä verotuksestaan. Portugalissa yksityishenkilöiden kryptovaluuttasiirtoja ei lähtökohtaisesti ole verotettu, koska kryptovaluuttoja koskevaa verosääntelyä ei Portugalissa juurikaan ole ollut.

Esimerkiksi kryptovaluuttojen pääomatulovero on ollut Portugalissa 0 %. Portugalin verosääntelyn mukaan henkilön kryptovaluuttatuloja ei veroteta elleivät ne muodosta henkilölle päätulonlähdettä. Portugalissa ainoastaan kryptovaluuttojen tarjoajia eli toimialan liiketoiminnan harjoittajia on voitu verottaa. Tämä näkemys on perustunut Portugalin veroviranomaisen vuonna 2016 antamaan asiaan liittyvään tiedonantoon.

Nyt tilanne olisi kuitenkin mahdollisesti muuttumassa. Portugalin valtiovarainministeri Fernando Medinan mukaan kryptovaluuttoja tultaisiin lähitulevaisuudessa verottamaan. Medina antoi vastauksen tähän kysymykseen Portugalin parlamentissa viime viikon perjantaina. Hänen mukaansa monilla valtiolla on oma kryptovaluuttoja koskevaa verosääntelyä ja Portugalin tarkoituksena on tulevaisuudessa rakentaa oma kryptovaluuttoja koskeva verosääntelyjärjestelmä.

Medinan tarkoituksena ei ole jättää tulevaan verolainsäädäntöön yhtään ”porsaanreikää”, joka mahdollistaisi kryptovaluuttasijoittajille nollaverotuksen. Tarkoitus ei ole kuitenkaan yli verottaa kryptovaluuttoja, koska se voisi puolestaan kaventaa valtion verotuloja.

Lissabonilaisen lakifirma Abreu Advogadosin osakas Susana Duarten mukaan näihin uudistuksiin sisältyisi myös kryptovaluuttoja koskeva pääomatulovero. Pääomatulovero Portugalissa on 28 %. Kryptovaluuttoja koskevaa arvonlisäverotusta ja rahanpesun estämistä koskevaa sääntelyä ollaan myös suunnittelemassa. Tällä hetkellä ei ole selvää, kuinka maassa on tarkoitus verottaa esimerkiksi steikkausta tai yield farmingia.

Portugalin kryptovaluuttasijoittajaystävällinen verokohtelu on johtunut Duarten mukaan siitä, että Portugalissa ei vaan ole ollut kryptovaluuttoja koskevaa verosääntelyä, jolloin kryptovaluuttojen verotus on näin päässyt muodostumaan kryptovaluuttoihin sijoittaneille hyvin suotuisaksi.

Portugalia on pidetty Euroopan viimeisenä kryptovaluuttasijoittajien veroparatiisina. Kun Suomessa kryptovaluutat luokitellaan tuloverolain mukaan omaisuudeksi niin Portugalissa kryptovaluutat on taas luokiteltu valuutoiksi tai maksutavoiksi (form of payment). Näin ollen esimerkiksi kryptovaluuttasiirtoja tai kryptovaluuttojen välisiä vaihtotilanteita ei katsota verotettaviksi tilanteiksi. Myöskään kryptovaluutoilla tehdyt ostokset tai kryptovaluutan vaihtaminen FIAT-valuuttaan kuten euroon eivät ole Portugalissa arvonlisäverotusta laukaisevia tapahtumia.

Portugali on tällä hetkellä kryptovaluuttasijoittajalle suotuisa paikka asua myös siitä syystä, että Portugalissa ei tällä hetkellä vaadita, että maahan muuttaneen tulisi asua tai omistaa asuntoa Portugalissa, jotta hänen viralliseksi asuinpaikaksi luokiteltaisiin sijaitsevan Portugalissa. Maassa virallisen asuinpaikkastatuksen saaminen ei myöskään edellytä, että Portugalissa tulisi viettää tietty vähimmäismäärä aikaa, jotta henkilön voitaisiin luokitella asuvan Portugalissa.

Mitään tiettyä aikarajaa näille uudistuksille ei ole annettu, mutta asiasta on tarkoitus keskustella tämän vuoden budjettineuvotteluissa.

Bitcoinin Davos-kokous El Salvadorissa

Vuosittainen kehittyvien maiden Alliance for Financial Inclusion (AFI) pidettiin El Salvadorissa. Kokousta kutsutaan sen aihepiirin mukaisesti Bitcoinin Davosin kokoukseksi. Tällä viitataan kehittyneiden maiden maailman talousfoorumin Davosin kokoukseen. Kehittyvien maiden AFI-kokous oli useamman päivän mittainen kestäen maanantaista keskiviikkoon. Kokoukseen osallistui yhteensä 44 maan edustajaa. 33 maasta edustajat olivat maan keskuspankista ja 12 maasta edustajat olivat maan valtiovarainmisteriöstä.

Kokouksessa maista mukana olivat mm. Paraguay, Haiti, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Angola, Ghana, Namibia, Uganda, Bangladesh, Palestiina ja Pakistan.

Kokouksen aiheina olivat taloudellinen osallisuus (financial inclusion) ja digitaalinen talous. Kokouksen järjestävän maan El Salvadorin presidentti Nayib Bukele kertoi kokouksessa myös maan kokemista hyödyistä, kun se viime syksynä 2021 otti käyttöön Bitcoinin maan virallisena valuuttana.

Presidentti Bukele on tunnettu Bitcoinin puolestapuhuja ja hän kehotti kehittyviä maita harkitsemaan Bitcoinin käyttöön liittyviä mahdollisuuksia kokouksessa. Twitter-tilillään Bukele kertoi seuraavaa:”Planting seeds in 44 countries. 3 days to go. Bitcoin is good for the world.”

El Salvadorin matkailusta vastaava ministeri Morena Valdezin mukaan El Salvadorissa on käynyt 30 % enemmän turisteja sen jälkeen, kun Bitcoinista on tullut El Salvadorissa virallinen valuutta. Puolestaan presidentti Bukelen mukaan El Salvadorin BKT:n prosentuaalinen kasvu on noussut viime vuoden 2021 aikana kaksinumeroisiin lukemiin. El Salvadorissa paikallista Bitcoin-lompakkoa Chivoa käyttää 20 % aikuisista.

AFI:n politiikka- ja täytäntöönpanojohtaja Eliki Boletawa kehui vuolaasti El Salvadorin kehitystä kokouksen pääteemaan vedoten: ”El Salvador, joka liittyi AFI:n jäseneksi vuonna 2012 on digitaalisen talouskehityksen avulla mahdollistanut monille yksityishenkilöille ja pienyrityksille suuren mahdollisuuden taloudelliseen osallisuuteen.”

AFI:n digitaalisten rahoituspalveluiden työryhmä on samaan aikaan kokoustanut El Salvadorin pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustyöryhmän kanssa, joten nähtäväksi jää saako El Salvadorin malli kenties jatkoa jossain toisessa kokoukseen osallistuneessa valtiossa.

El Salvador on saanut viime kuukausien aikana myös paljon kritiikkiä omasta toiminnastaan.  Viime tammikuussa kansainvälinen valuuttarahasto IMF pyysi El Salvadoria lopettamaan Bitcoin käytön maan virallisena valuuttana siihen liittyvien riskien johdosta.

Tämän lisäksi El Salvador on jäädyttänyt suunnitelmansa miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisesta bitcoin-joukkovelkakirjalainasta haastavan markkinatilanteen johdosta. Asiasta kertoi maaliskuussa El Salvadorin valtiovarainministeri Alejandro Zelaya.

Syy miksi kehittyvät maat ovat kiinnostuneet esimerkiksi Bitcoinista johtuu myös tutkimuksellisesta näytöstä, koska on osoitettu, että kehittyvät maat voivat hyötyä kryptovaluutoista taistelussa vahvoja FIAT-valuuuttoja vastaan.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.


Heräsikö mielenkiintosi kryptovaluuttoja kohtaan? Suomalaisesta Coinmotionista voit ostaa Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja helposti! Luo tili tästä.


Lue lisää uutisia bitcoineista ja kryptovaluutoista


 • Verohallinto

  Verohallinto: Virtuaalivaluuttatulojen valvonta tiukentuu tulevaisuudessa

 • Robin hood

  Kaupankäyntialusta Robinhood ostaa kryptopörssi Bitstampin

 • Valega Chain Analytics

  Suomalainen lohkoketjuanalytiikkayhtiö laajentaa toimintaansa Aasian markkinoille

 • Ethereum ETF

  Ethereumin spot ETF:t hyväksyttiin Yhdysvalloissa

 • Ethereum ETF päätökset lähestyvät

  Optimismi Ethereum ETF:n ympärillä kasvaa – myös bitcoin nousussa

 • Kari Wahlroos kryptovaluuttahuijaus

  Kari Wahlroos huijasi sijoittajia ja investoi miljoonia Dubain asuntoihin – miksi kryptovaluuttoja syytetään tapahtuneesta?

 • Ripple vs. SEC 2024 päivitys

  Ripple Labsin ja SEC:n välinen oikeustaistelu lähestyy ratkaisua

 • Bitcoinin haastava viikko

  Bitcoinilla haastava viikko, mutta valoa on jo näkyvissä

 • Bitcoin halving herätti juhlaa

  Suomalaisten kokemuksia Bitcoinin puoliintumisesta – halving otettiin vastaan innostuneesti

 • Verohallinto

  Verohallinto tehostaa valvontaa: Kryptoverotuloja jätetty ilmoittamatta miljoonien arvosta

 • Bitcoin halving on täällä

  Bitcoinin puoliintuminen on viimein käsillä

 • Kryptomarkkinoiden tulevaisuus

  Miltä kryptomarkkina voi näyttää vuonna 2027?

 • Noin 300 000 suomalaista omistaa kryptovaluuttoja

  Noin 300 000 suomalaista omistaa kryptovaluuttoja

 • Tether (USDT)

  Tetherin ostot osoittavat bitcoinilla olevan edelleen paljon kysyntää

 • ETH vs. SOL

  Solana ja Ethereum käyvät taistelua vakaavaluuttamarkkinoiden siirtomäärien herruudesta

 • AV-Online.fin Juha Penttilä: Bitcoinit yrityksen taseessa

 • Ethereum Dencun

  Ethereumin pääverkkoon julkaistiin merkittävä Dencun-päivitys

 • Bitcoin saavutti huiput

  Bitcoinin hinta saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä

 • Bitcoin lähenee korkeinta arvoaan

  Bitcoinin kurssi lähenee kaikkien aikojen huippuja

 • AAVE

  Aave laajentaa ekosysteeminsä BNB Chain -lohkoketjuun

 • Worldcoin

  Ilmaisia kryptoja silmien skannausta vastaan – mikä ihme on Worldcoin?

 • Solanan matkapuhelin

  Solanan uutta kryptomatkapuhelinta ennakkotilattu jo yli 100 000 kappaletta

 • ETF:t nostattavat bitcoinia

  Bitcoin-ETF:t nousseet koko maailman ETF-markkinoiden kärkikastiin

 • Kryptotrendit 2024

  5+1 kryptotrendiä vuodelle 2024

 • Vastaamo

  Vastaamon selvitystyössä auttanut Valega pyrkii paljastamaan kryptorikolliset

 • Grayscale & FTX

  Bitcoinin kurssilaskun taustalla GBTC-rahasto & FTX-konkurssipesän myynti?

 • Kryptovaluutat ja urheilu

  Kryptovaluutat urheilumaailmassa: Yhteistöitä, innovointia ja fanien sitouttamista

 • Bitcoin ja eläkesäästäminen

  Suomalaiset eläkeyhtiöt epäileväisiä Bitcoin-ETF-rahastojen suhteen

 • USA:n viranomaiset hyväksyivät Bitcoin-ETF:t

 • Suomalainen SunBit pyrkii tekemään Bitcoin-louhinnalla kodin lämmityksestä ilmaista 

 • Kryptomarkkina vuonna 2024

  Asiantuntijoiden näkemyksiä kryptomarkkinalle 2024

 • VacnEck krypto ETF

  VanEckin kryptorahasto on vuoden parhaiten tuottanut eurooppalainen ETF

 • Verohallinto

  Verohallinnolle ilmoitettujen virtuaalivaluuttojen luovutusvoitot romahtivat

 • Solana kryptovaluutta

  Solana (SOL) – nopeuden ja skaalautuvuuden huipulla

 • Lugano hyväksyy nyt bitcoinin ja tetherin veronmaksuihin

  Sveitsin Lugano edistää kryptovaluuttojen yleistymistä: Hyväksyy nyt bitcoinin ja USDT:n veromaksuihin

 • bitcoin puoliintuminen eli bitcoin halving

  Mitä Bitcoinin tuleva puoliintuminen tarkoittaa?

 • Cristiano Ronaldo

  Cristiano Ronaldolta vaaditaan miljardikorvauksia Binancen mainostamisesta

 • Binance jättisakkoihin

  Binance tuomittiin 4,3 miljardin dollarin sakkoihin USA:ssa – toimitusjohtaja eroaa

 • AAVE uudelleenbrändäys

  Aave muuttui Avaraksi – DeFi-protokolla Aaveen uudelleenbrändäys

 • MiCA (markets in crypto assets) ja kryptovaluuttojen regulaatio

  Miten regulaatio muuttaa kryptovaluuttojen tulevaisuutta?

 • Kryptovero

  Suomen suurituloisimpien listalla kiistanalainen kryptosijoittaja Richard Heart

 • Bitcoin kurssi nousussa

  Fedin korkopäätös vauhditti Bitcoinin kurssinousua

 • Suomalaiset kryptovaikuttajat saavat maailmalla huomiota

  Helsinki pääsi Cointelegraphin tarkasteluun: suomalaiset kryptovaikuttajat keräävät maailmalla huomiota

 • Digieuro

  Digitaalinen euro – mikä, miksi, milloin?

 • Suomen pankiki & digieuro

  Suomen Pankki: Suomi on siirtymässä digieuron kehittämisessä seuraavaan vaiheeseen

 • Bitcoinin salamaverkko Suomessa

  Mitä hyötyä salamaverkkomaksuista on suomalaisille kauppiaille? Asiantuntija Tomi Lind vastaa

 • Telegram web3

  Telegram kehittämässä uutta kryptoilla operoivaa supersovellusta

 • Bitcoinin globaali adoptio

  Miksi kehittyvät maat suosivat Bitcoinia?

 • Bitcoinin ympäristöystävällisyys

  Bitcoinilla yhä enemmän laskentatehoa käytössä ympäristövaikutusten vähentyessä

 • Lightning network

  Yhdysvaltain suurin kryptovaluuttapörssi liittää salamaverkon osaksi palveluitaan

 • Kryptosijoittaminen

  Kryptosijoittaminen vs. osakesijoittaminen – mitä eroa niillä on?

 • Ethereum ETF

  Varainhoitajat hakevat nyt ETF-lupia Ethereumille

 • SEC vs. Grayscale

  Grayscalen voitto SEC:stä voi avata uuden aikakauden Bitcoinille

 • BRICS

  Kuinka BRICS-reservivaluutta vaikuttaisi dollariin ja kryptovaluuttoihin?

 • Voitolliset kryptobisnekset

  Miten kryptoyritykset tekevät rahaa?

 • Bitcoin ETF

  Ensimmäinen eurooppalainen Bitcoin ETF hyväksyttiin Hollannissa

 • PayPal web3

  Maksupalvelu PayPal hyppää kryptovaluuttojen maailmaan

 • Bitcoin-myytit

  Bitcoin-myytit: Onko Bitcoin oikeasti turvallinen?

 • Curve Financen hakkerointi 

 •  Suursijoittajat käyvät kryptofutuureilla kauppaa enemmän kuin koskaan

 • XRP

  Ripple vei voiton SEC:stä – XRP ei ole arvopaperi

 • Maksa bitcoineilla

  Bitcoinilla maksaminen – ajankohtainen katsaus

 • Digieuro

  Euroopan komissio: Digieuro on tulossa

 • Bitcoinin arvo nousussa

  Bitcoinin arvo nousussa: Varainhoitajat jahtaavat ETF-lupia

 • Suomen keskuspankki & kryptovaluutat

  Suomen keskuspankki haluaa kryptotoimialalle tiukempaa sääntelyä ja valvontaa

 • S-Pankkia sen perustamisesta lähtien johtanut Pekka Ylihurula osaksi Coinmotionin hallitusta

 • Coinbase ja Blackrock yhteistyöhön

  Binance.US:n varoja ei jäädytetä & Coinbasen yhteistyö Blackrockin kanssa tiivistyy?

 • Binance oikeuteen

  SEC haastoi maailman suurimman kryptopörssi Binancen oikeuteen

 • Virtuaalivaluuttojen vero

  Verohallinto: Kryptovaluuttatuloja ilmoitettu 84 prosenttia edellisvuotta vähemmän

 • Bitcoinin louhinta

  Pelätty louhintavero ei toteutunutkaan – kryptoyhteisö huokaisi helpotuksesta

 • Bitcoin NFT:t

  USA:n velka-ahdinko syvenee – hyötyvätkö kryptovaluutat?

 • Ledger-lompakot vaarassa?

  Ovatko Ledger-lompakot vaarassa?

 • BRC20

  BRC-20-tokenit nostivat Bitcoinin vaihtovolyymin ja siirtokustannukset ennätyskorkealle – mitä tämä tarkoittaa bitcoin-sijoittajille?

 • First Republic Bank

  Jälleen uusi yhdysvaltalainen pankki kaatui & Bitcoin-verkon vaihtovolyymi kaikkien aikojen ennätykseen

 • Kryptovero

  Verohallinto: Huomattavasta osasta virtuaalivaluuttatuloja ei makseta veroja

 • EU:n Mica-asetus

  Kryptovaluuttalainsäädäntö muuttuu Euroopassa – näin MiCA-asetus vaikuttaa

 • Ethereum Shanghai

  Ethereumin Shanghai-päivitys on nyt valmis – mitä tapahtui?

 • Kryptovaluuttojen käyttö rikollisuudessa

  Chainanalysis: kryptovaluuttojen käyttö rikollisessa toiminnassa hyvin vähäistä

 • EU ja bitcoin

  EU:ssa suunnitellaan 1000 euron ylärajaa anonyymeille kryptosiirroille

 • NFT-teknologia

  NFT – Apinakuvista miljardibisnekseksi

 • Bitcoin nousussa

  Miksi kryptovaluutat ovat nousseet pankkikriisiin keskellä?

 • kryptovaluutat 2023 yhteenveto

  Bittirahan alkuvuoden yhteenveto: Mitä kryptomarkkinoilla on tapahtunut vuonna 2023 ja mitä on vielä luvassa?

 • Pankkikriisi uhkaa

  Asiantuntijat uskovat pankkikriisin hyödyttävän kryptovaluuttoja

 • Pankkikriisi

  Mitä ihmettä kryptomarkkinoilla tapahtuu?

 • Silvergate konkurssi

  Kryptoystävällinen Silvergate-pankki lopettaa toimintansa

 • NFT

  NFT-markkinoilla historian suurimpia myyntejä & HK:n virtuaalinen meetvursti

 • Louhinnan ympäristöystävällisyys

  Uusi tutkimus: 52,6 % Bitcoin-louhinnasta tapahtuu uusiutuvilla energianlähteillä

 • Kryptohuijaus

  Tietoturvayhtiö WithSecure löysi laajan kryptohuijausverkoston

 • localbitcoins

  Suomalainen LocalBitcoins lopettaa toimintansa

 • EUROe stablecoin

  Suomalainen Membrane Finance on julkaissut EUROe-vakaavaluutan

 • Bitcoin Etelä-Afrikassa

  Vähittäiskauppajätti Pick n Pay: Ostokset voi jatkossa maksaa bitcoineilla

 • Bitcoinilla tienaaminen

  Parhaat tavat ansaita Bitcoinilla

 • krypto louhinta

  Bitcoin-louhinta on nyt aikaisempaa luontoystävällisempää

 • Kryptouutiset

  USA:n viranomaiset syyttävät kryptopörssi Bitzlatoa 700 $ miljoonan rahanpesusta

 • kryptouutiset

  Viranomaiset selvittävät DCG:n ja Genesiksen toimintaa

 • kryptovaluutat sijoittaminen

  Kryptomarkkinoiden trendit vuodelle 2023

 • kryptosijoittaminen

  Viime vuonna kryptovaluuttoihin sijoitettiin aikaisempaa vähemmän

 • Sam Bankman-Fried

  Soppa FTX:n, Alamedan ja SBF:n ympärillä sakenee

 • ethereum

  Kryptopörssi Paxful sanoi Ethereumille ei — Visa sanoi kyllä

 • Binance

  Binancelta nostettiin varoja yli 3 miljardin dollarin edestä 24 tunnin aikana

 • Kryptouutiset

  EU haluaa virtuaalivaluuttojen tarjoajien ilmoittavan asiakkaidensa kryptosijoitukset veroviranomaisille?

 • krypto uutiset

  Kryptovaluuttoja ollaan hyväksymässä maksuvälineeksi Brasiliassa

 • El Salvador & Bitcoin

  El Salvador laskee pian liikkeelle Bitcoin-joukkovelkakirjoja & Venäjä suunnittelee rakentavansa kansallisen kryptopörssin

 • Bitcoin pyramidihuijaus

  Kryptomyytit: Onko Bitcoin pyramidihuijaus?

 • Kryptouutiset

  Kryptolainapalvelut Genesis, BlockFi ja SALT sekä DeFi-alusta Solana vaikeuksissa

 • FTX

  Kryptopörssi FTX vaarassa ajautua konkurssiin

 • bitcoin uutiset

  KRP tehostanut kryptovaluuttasiirtojen seurantaa rikosten torjunnassa

 • salamaverkon tulevaisuus

  Bitcoin salamaverkkomaksut matkalla valtavirtaan Cash Appin avulla

 • metaversumi

  Metaversumit ja niiden tulevaisuus

 • Euroopan unioni

  EU uhkaa jälleen rajoittaa Bitcoinin PoW-louhintaa

 • Google & Coinbase -yhteistyö

  Google mahdollistaa kryptovaluutoilla maksamisen pilvipalveluissaan

 • Puhutuimmat kryptoprojektit

  Tämän hetken puhutuimmat kryptoprojektit ja kuinka sijoittaa niihin?

 • McDonald's

  McDonald’s yhteistyössä Luganon kaupungin kanssa hyväksyi bitcoinin maksuvälineenä

 • Strike lightning network

  Strike aikoo mullistaa maailman maksupalvelut salamaverkon avulla

 • virtuaalivaluuttoja ilmassa

  Virtuaalivaluutat – mitä ne ovat ja miksi niistä tulisi olla kiinnostunut?

 • nasdaq bitcoin

  Nasdaq käynnistää kryptovaluuttojen säilytyspalvelut institutionaalisille asiakkaille

 • ethereum-logo

  Ethereum Merge -päivitys viimein maalissa

 • gameFI

  Mikä on GameFi? – Web3 & lohkoketjupelit

 • Valkoinen talo

  Yhdysvallat – valkoinen talo ehdottaa PoW-louhinnan kieltämistä?

 • Jo 15 % suomalaisista sijoittaa kryptovaluuttoihin

 • kryptovaluuttatermit

  Tärkeimmät kryptovaluuttatermit, jotka jokaisen tulisi tietää

 • Ethereum Merge

  Ethereumin Merge-päivitys odottaa nurkan takana

 • Kryptoyhteisö on lahjoittanut Ukrainaan jo 54 $ miljoonaa

 • web3

  Voidaanko puhua hetki Web3:sta?

 • Blackrock

  BlackRock lanseeraa sijoittajilleen bitcoin-rahaston

 • Solana logo

  Hakkerit hyökkäsivät Solanan kimppuun ja varastivat miljoonia

 • FTX lupaa maksaa Voyagerin asiakkaiden varat 100 %:sti takaisin

 • 59,5 % bitcoinin louhinnasta syntyy uusiutuvasta energiasta

 • DeFi

  Miten ansaita passiivista tuloa DeFin avulla?

 • Bittirahan viikkokatsaus

  Celcius konkurssiin, stablecoin-sääntely, kryptot rahoitusinstrumentteja

 • NFT kokemuksia

  Onko NFT-huuma tullut päätökseensä vai ovatko parhaat päivät vielä edessä?

 • Lainapalvelut pakkotilanteissa — 3AC selvitystilaan ja Vauld suurissa vaikeuksissa

 • kryptovaluutta

  10 tapaa ansaita kryptovaluutoilla vuonna 2022  

 • Warren Buffetin suosima yhtiö mahdollistaa bitcoin-ostot asiakkailleen

 • Celsius Networkin romahdus herättää kysymyksiä

 • Decentraland

  Decentraland – Ethereumin päälle rakennettu virtuaalimaailma

 • Pankkijärjestelmän energiankäyttö on 56-kertainen Bitcoiniin verrattuna

 • Terra ja Binance tutkinnan alaisina

 • MetaMask

  MetaMask — mikä se on ja mihin sitä käytetään?

 • Terra

  Terran (Lunan) syöksy jatkuu

 • sandbox

  Mikä on The Sandbox?

 • Kiina, Kazakstan ja Binance

  Kiina, Kazakstan ja Binance?

 • 12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja, Aave ja Lens-protokolla, Portugalin kryptoverotus kiristymässä?

 • Terra (Luna) kriisissä – Onko mitään enää tehtävissä?

 • 23 % suomalaisista nuorista aikoo sijoittaa kryptovaluuttoihin?

 • Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

 • Elon Musk Bitcoin

  Millä tavalla Elon Muskin twiitit vaikuttavat kryptomarkkinoihin?

 • IMF:n Global Financial Stability -raportti, Venäjän louhintasanktiot ja kv-kryptomaksut sekä Morgan Stanley

 • Brasilian kryptovaluuttalaki ja New Yorkin osavaltion BitLicense

 • Lightning Labs, maastapoistumisvero, yli 50 % kaikista kryptovaluuttasijoittajista uusia

 • Pelaaja tietokoneen äärellä neonvaloissa

  Bitcoin ja esports – unelmatiimi vai pelaajan painajainen?

 • Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

 • 5 suurinta eroavaisuutta osakemarkkinoiden ja kryptomarkkinoiden välillä

  Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet

 • Kypärä, jonka keskellä on Bitcoin-logo

  Miltä Bitcoinin louhinta näyttää vuonna 2022?

 • Ukrainan ja EU:n liput vierekkäin taivaan alla

  Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä, Intelin matka louhintalaitteistomarkkinoille & POW-kielto kaatunut Euroopan parlamentissa | Viikkokatsaus 11

 • Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, Bitcoinin siirtokustannukset nousussa & Morgan Stanley osti lisää Grayscalen Bitcoin-rahastoa | Katsaus viikoille 10 & 11/2022

 • Bitcoin kullan ympäröimänä

  Digitaalinen arvonsäilyttäjä: mistä Bitcoinin arvo syntyy?

 • Lainsäädäntö, Charles Schwab, Luganon kaupunki | Viikkokatsaus 9/2022

 • Bitcoin salamaverkko

  Bitcoinin Salamaverkko – maksamisen tulevaisuus vai turvaton infrastruktuuri?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *