Kiina, Kazakstan ja Binance?

Kiina, Kazakstan ja Binance
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Kazakstanin rooli Bitcoinin louhinnassa on supistumassa. Viime vuoden elokuussa 2021 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption-indeksin (CBECI) mukaan Kazakstan tuotti maailman toisiksi eniten laskentatehoa (hash rate) 18 % Bitcoin-verkolle. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Kiinan valtio kielsi kryptovaluuttojen louhinnan Kiinassa.

Saman indeksin tämän vuoden 2022 tammikuun lukujen mukaan Kazakstanin suhteellinen osuus Bitcoinin laskentatehon tuottajana on laskenut. Tammikuussa Kazakstan tuotti 13,2 % Bitcoinin laskentatehosta. Myös Kazakstanin naapurimaa Venäjällä Bitcoinin louhinta väheni viime vuoden elokuuhun verrattuna.

Kiina on pikkuhiljaa palaamassa viimevuotiselle paikalleen yhdeksi suurimmista Bitcoinin laskentatatehon tuottajista. Kiina tuotti tammikuussa 2022 Bitcoinin laskentatehosta 21,1 % vaikka samaan aikaan kryptovaluuttojen louhinnan pitäisi olla Kiinassa kiellettyä. Yhdysvallat on puolestaan maailman johtava Bitcoinin laskentatehon tuottajamaa. Yhdysvallat tuottaa Bitcoin-verkon laskentatatehosta 37,8 % tammikuun 2022 lukujen mukaan.

Aikaisemmin vuoden 2021 aikana Kazakstanissa maan sähköverkko kuormittui, jonka vuoksi Kazakstanin viranomaiset ovat ajoittain joutuneet katkaisemaan maan louhijoilta sähköt. Kazakstanissa kryptovaluuttojen louhijoille oli asetettu tiedonannon osalta myös lisävaatimuksia, josta puhuimme aiheesta aikaisemmassa viikkokirjeessämme. Kazakstan ei siis ole ollut viime aikoina täysin otollinen ympäristö laajamittaisen louhinnan harjoittamiseen.

Keskiviikkona 25.5.2022 uutisoitiin, että Kazakstanissa kryptovaluuttatoimialan kehitystä on tarkoitus vauhdittaa yhdessä kryptovaluuttapörssi Binancen kanssa. Kazakstan ja Binance kirjoittivat asiasta yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU). Tämän pöytäkirjan mukaan Binance auttaa jatkossa Kazakstania kehittämään kansallista lainsäädäntöä sekä käytäntöjä kryptovaluuttoihin liittyen. Tarkoitus on myös etsiä mahdollisuuksia integroida kryptovaluutat osaksi pankkijärjestelmää ja mahdollistaa lohkoketjuteknologian kehittyminen Kazakstanissa.


Brasilian kryptoverotus kiristymässä?

Brasilian liittovaltio (The Federal Revenue of Brazil) on vaatimassa, että jatkossa brasilialaisten sijoittajien tulisi maksaa krypto-kryptovaihdoista pääomatuloveroa. Tämä perustuu Brasilian keskuspankin (RFB) näkemykseen. RFB:n mukaan jatkossa Brasiliassa kryptovaluuttoihin sijoittaneiden pitäisi maksaa tuloveroa kryptovaluuttojen välisistä vaihdoista, vaikka vaihtoa Brasilian realiksi (Brasilian valuuttayksikkö, BRL) ei tapahtuisi.

Tämä voi tarkoittaa tilannetta, jossa sijoittajalla on hallussaan esimerkiksi ethereitä ja hän vaihtaa ne bitcoineiksi, tästä vaihdosta sijoittaja joutuisi jatkossa maksamaan tuloveroa. Tämä verolakien viranomaistulkinnan muutos tapahtui Diário Oficial da Uniãon mukaan sen jälkeen, kun yksi kansalainen konsultoi asiasta kansallista lainsäätäjää.

Viime vuoden lopussa myös yhden kansalaisryhmittymän mukaan kryptovaihtoparien väliset vaihdot olisivat verotettavia tuloja, vaikka vaihtoa Brasilian realiksi. Tämä tulkinta, että krypto-kryptosiirrot olisivat jatkossa veronalaisia, vaikuttaisi olevan hieman vastaanvantyyppinen tulkinta kuin Suomessakin.

Kuitenkaan uudistus ei koskisi kaikkia brasilialaisia sijoittajia. Uudistus koskisin ainoastaan sellaisia sijoittajia, joiden kokonaiskaupankäynti ylittäisi 35 000 realia, joka on arvoltaan 7 263,67 euroa.

Uudistus on saanut myös voimakasta kritiikkiä, sillä kansallisen työväenpuolue Podemosin Kim Kataguirin mukaan uusi tulkinta olisi lainvastainen. Hän pyysi kongressia heti keskeyttämään asian käsittelyn. Kataguiri voi olla asiassaan oikeassa, sillä Brasiliassa pääomatuloverot ovat veronalaisia ainoastaan valuuttojen välisissä siirroissa.

Kataguirin mukaan uudistukseen vaadittaisiin vähintään lakiuudistus ja siltikin voidaan olla tilanteessa, jossa maan perustuslaki ei mahdollista tällaista vero-oikeudellista tulkintaa. Tämä johtuu siitä, että kansallinen vero-oikeudellinen tulkinta kryptovaluuttojen oikeudellisesta luonteesta ei olisi tällöin yhdenmukainen yksityisoikeudellisen tulkinnan kanssa.

Kryptovaluuttoja ei Brasiliassa ole luokiteltu valuutoiksi vaan omaisuudeksi. Virtuaalivaluuttatuloja verotetaan pääomatulona. Brasialiassa esimerkiksi alle 5 miljoonan realin (n. 96 6949,44 euroa) pääomatuloihin kohdistuu 15 %:n pääomatulovero. Puolestaan yli 30 miljoonan realin (5 801 696,62 euroa) pääomatuloihin kohdistuu taas 22,5 %:n pääomatulovero.

Brasiliassa kryptovaluuttoihin kohdistuva verosääntely on viime vuosina lisääntynyt. Esimerkiksi brasilialaisten sijoittajien on pitänyt tehdä ilmoitus krypto-omistuksistaan vuodesta 2016 lähtien. Sen lisäksi Brasilian veroviranomainen puolestaan vaati kaikkia kansallisia pörssejä raportoimaan kaikki käyttäjien väliset kryptovaluuttasiirrot kuukausittain sääntelijälle.

Portugalin kryptovaluuttojen verotuksen tilanne jatkaa elämistään

Viime viikolla puhuimme viikkokirjeessämme Portugalin kryptoverotuksesta. Tilanteeseen on tullut päivityksiä, sillä Portugalin valtiovarainministeri Fernando Medinan mukaan kryptovaluuttoja tultaisiin lähitulevaisuudessa verottamaan huomattavasti kireämmin. Tämä olisi tarkoitus toteuttaa sillä tavoin, että tulevaan verolainsäädäntöön ei jätettäisi yhtään ”porsaanreikää”, joka mahdollistaisi kryptovaluuttasijoittajille nollaverotuksen. Tarkoitus ei olisi kuitenkaan yliverottaa kryptovaluuttoja, koska se voisi puolestaan kaventaa valtion verotuloja. Kiristyvästä verotuksesta oli tarkoitus keskustella vuoden 2022 budjettineuvotteluissa.

Nyt kuitenkin näyttäisi siltä, että tämä lakiehdotus ei välttämättä olisi sittenkään menossa läpi, sillä Portugalin kongressi Assembleia da Republica on hylännyt näissä budjettineuvotteluissa jo kaksi lakiehdotusta, joiden tarkoituksena olisi verottaa kryptovaluuttoja. Lakiehdotuksista toinen liittyi yli 5000 euron arvoisiin kryptovaluuttatulojen verottamiseen. Portugalissa yksityishenkilöiden kryptovaluuttatulot eivät ole pääomatuloveron alaisia.

DuoVersen and Vminingin perustaja Derek ”Isaac” Kaplan oli ilahtunut Portugalin kongressin äänestystuloksista. Hän kommentoi budjettineuvotteluiden ratkaisuja seuraavasti: ”Vaikka kryptovaluuttoihin kohdistuva sääntelykehys on tärkeä, meidän on silti annettava toimialalle tilaa kasvaa. Kryptovaluuttatoimialana on syntymässä eikä siihen pitäisi soveltaa samaa verokantaa, jota sovelletaan vastaavien tulojen pääomatuloihin, koska se on epäreilua. Tämä kehitys heijastaa sitä, että kryptoystävällinen ilmapiiri on Portugalissa kestävällä tasolla.”

Turkin kryptolainsäädäntö

Turkissa valmistellaan parhaillaan kryptovaluuttoja koskevaa lainsäädäntöä. Presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallituspuolue AK on tekemässä lakiesitystä Turkin parlamentille tulevien viikkojen aikana.  Lainsäädännön vaikutukset on erityisesti tarkoitus kohdistaa kryptovaluuttoja tarjoaville toimijoille, joiden kohderyhmänä ovat kuluttajat Turkin rajojen sisällä.

Lakiehdotukseen sisältyy vaatimus, jonka mukaan kryptovaluuttojen tarjoajilla olisi jatkossa oltava vähintään 100 miljoonan Turkin liiran eli kuuden miljoonan euron kassavarat. Tällä tarkoitetaan toimijaa koskevia minimitalletussuojavaatimuksia. Sen lisäksi Turkissa toimivia ulkomaisia kryptovaluuttojen tarjoajia voitaisiin jatkossa verottaa Turkin verolainsäädännön mukaan Turkin alueella saatujen voittojen osalta. Sen lisäksi jonkinlaista kryptovaluuttoja koskevaa arvonlisäverotusta ollaan myös suunnittelemassa. Näiden vaatimusten osalta ei ole kuitenkaan vielä tiedossa, kuinka nämä uudistukset käytännössä toteutettaisiin.

Turkki olisi mahdollisesti myös suunnittelemassa kryptovaluuttojen turvallista säilytystä niin että pankkisektori vastaisi jatkossa ainakin osaltaan kryptovaluuttojen säilytyksestä. Varojen säilyttäjänä voisi toimia myös Turkin valtio. Näiden suunnitelmien tarkoituksena olisi pienentää säilytyksestä vastaavan tahon vastapuoliriskiä Turkin alueella sijaitsevilla kryptovaluuttamarkkinoilla. Sen lisäksi kryptovaluuttojen säilytystä hoitavalla taholla tulisi jatkossa olla myös alalle sopiva koulutus.

Turkissa kryptovaluuttoja koskevaa lainsäädäntöä ollaan nyt valmistelemassa osittain siitä syystä, että maassa on tapahtunut lähiaikoina useampi kryptovaluuttoja koskeva skandaali. Paikallisen kryptovaluuttapörssi Thodexin toimitusjohtaja Faruk Fatih Ozer pakeni maasta viime vuonna 2021 pian sen jälkeen, kun hän oli jättänyt palauttamatta 390 000 käyttäjän varat vieden samalla yhteensä kahden miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä käyttäjien varoja.

Thodexin lakimies perusteli varojen palauttamatta jättämistä vetoamalla hakkerointeihin sekä yhtiön likviditeettiongelmiin. Tapausta pidetään yleisesti niin sanottuna exit scamminä. Samoihin aikoihin kaatui myös paikallinen kryptovaluuttapörssi Vebitcoin, joka pakotettiin lopettamaan toiminta Turkissa.

Turkin liira ei ole viime vuosina pystynyt säilyttämään ostovoimaansa, jonka takia lukuisat sijoittajat Turkissa ovat viime vuosien aikana siirtyneet sijoittamaan kryptovaluuttoihin.

Turkki kärsii tällä hetkellä erittäin korkeasta inflaatiosta. Turkin terveydenhuollossa hinnat ovat nousseet 35 %, koulutuksessa 27 %, vaatteissa ja jalkineissa 26 % sekä tietoliikenteessä 18,71 %. Osittain syynä tähän inflaation nousuun on pidetty Turkin presidentti Erdogania, sillä hän on kieltäytynyt nostamasta maan ohjauskorkoa.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.


Heräsikö mielenkiintosi kryptovaluuttoja kohtaan? Suomalaisesta Coinmotionista voit ostaa Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja helposti! Luo tili tästä.


Lue lisää uutisia bitcoineista ja kryptovaluutoista


 • Celsius Networkin romahdus herättää kysymyksiä

  Kryptomarkkinoilla on kuohunut jälleen. Viime kuukausien ajan Terran (Lunan) ongelmat ovat olleet otsikoissa. Toissa viikolla puolestaan lainaus- steikkaus- ja säilytyspalvelu Celsius ajautui vaikeuksiin. Celsius pysäytti viime viikolla käyttäjien nostot, siirrot ja swapit. 12.6.2022 alkaen Celsius ei enää antanut asiakkaidensa tehdä nostoja heidän tileiltään. Twitter-tili puolestaan hiljentyi 20.6.2022. Celsius ei ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä […]


 • Decentraland – Ethereumin päälle rakennettu virtuaalimaailma

  Decentraland

  Lohkoketjuteknologia on mahdollistanut useita uusia innovaatioita. Decentraland on lohkoketjuteknologiaan perustuva mukaansatempaava kolmiulotteinen virtuaaliuniversumi. Se on kuitenkin muutakin kuin pelkkä virtuaalimaailma ja pitää sisällään kokonaisen digitaalisen talouden, joka toimii MANA- ja LAND-tokenien avulla. Tutustukaamme pidemmittä puheitta siihen, mikä Decentraland on, miten se toimii ja onko se sama asia kuin metaversumi. Mikä on Decentraland? Aloittelijan opas Decentraland […]


 • Pankkijärjestelmän energiankäyttö on 56-kertainen Bitcoiniin verrattuna

  Bitcoinia on pidetty hyvin energiaintensiivisenä järjestelmänä. Mutta uusimman tutkimustiedon mukaan Bitcoin-verkko ei olisi todellisuudessa yhtä energiaintensiivinen kuin aikaisemmin on luultu. Ja verrattuna nykyiseen pankkijärjestelmään, Bitcoin-verkko käyttää huomattavasti vähemmän energiaa. Tietotekniikan insinööri ja kryptograafikko Michel Khazzakan tutkimuksen mukaan Bitcoin-maksut ovat huomattavasti tehokkaampia kuin perinteisen pankkijärjestelmän menetelmät. Tutkimustulosten mukaan pankkijärjestelmä kuluttaa myös 56 kertaa enemmän energiaa kuin […]


 • Terra ja Binance tutkinnan alaisina

  Terra Etelä-Korean poliisi on alkanut tutkimaan nyt jo romahtaneen Terran (Lunan) taustalla olevan Terraform Labsin ja sen työntekijöiden toimintaa. Rikosnimikkeet tutkinnan osalta liittyvät mm. veronkiertoon ja markkinamanipulaatioon. Terran (Lunan) kurssi on ollut voimakkaassa syöksykierteessä viimeisten kuukaisien ajan. Poliisi tutkii tällä hetkellä sitä, että kavallettiinko Terraform Labsin tilillä olevat bitcoinit-varat. Kyseinen tutkinta perustuu Terraform Labsin työntekijän […]


 • MetaMask — mikä se on ja mihin sitä käytetään?

  MetaMask

  Kryptovaluuttojen maailma on täynnä erilaisia palveluita ja käsitteitä, jotka sijoittajan on hyvä tuntea ymmärtääkseen kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen toimintaa. Nykyään yksi tärkeimpiä ja suosituimpia palveluita varojen lähettämiseen, vastaanottamiseen ja säilyttämiseen on MetaMask. Olet saattanut kuulla MetaMaskista aiemmin tai ehkä jopa käyttää sitä. Tämä artikkeli on sinulle, joka haluat tietää mikä MetaMask on, miten se toimii ja […]


 • Terran (Lunan) syöksy jatkuu

  Terra

  Kryptovaluuttojen Lehman Brothersiksi nimetty Terra jatkaa syöksyään pörsseissä. Terra Lunan uuden tokenin arvo putosi viikko sitten lauantaina 19,53 $:sta 4,39 $:iin vain muutaman tunnin aikana. Lunan hinta on sen jälkeen noussut n. 7 $:n arvoon, mutta mitään merkittävää tukea markkinoilta Luna ei ole vielä ainakaan tässä vaiheessa saanut. Pari viikkoa sitten UST:n kurssi lähti hurjaan […]


 • Mikä on The Sandbox?

  sandbox

  Mikä on lopputuloksena, kun yhdistetään avoin pelimaailma, 3D-metaversumi, NFT:t, DeFi ja play-to-earn? The Sandbox on yksi maailman suosituimpia lohkoketjupohjaisia pelejä. Alun perin jo yli 10 vuotta sitten mobiiliversiosta liikkeelle lähtenyt The Sandbox on matkan varrella valjastanut lohkoketjujen mahdollisuudet ja luonut käyttäjilleen kolmiuloitteisen metaversumin ja kokonaisen virtuaalisen talouden. Kuulostaa kiinnostavalta, eikö? Jatka lukemista, niin opit tarkemmin […]


 • Kiina, Kazakstan ja Binance?

  Kiina, Kazakstan ja Binance

  Kazakstanin rooli Bitcoinin louhinnassa on supistumassa. Viime vuoden elokuussa 2021 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption-indeksin (CBECI) mukaan Kazakstan tuotti maailman toisiksi eniten laskentatehoa (hash rate) 18 % Bitcoin-verkolle. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Kiinan valtio kielsi kryptovaluuttojen louhinnan Kiinassa. Saman indeksin tämän vuoden 2022 tammikuun lukujen mukaan Kazakstanin suhteellinen osuus Bitcoinin laskentatehon tuottajana on laskenut. Tammikuussa […]


 • 12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja, Aave ja Lens-protokolla, Portugalin kryptoverotus kiristymässä?

  12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien ja Viisas Raha-talouslehden Sijoittajabarometri-tutkimuksen mukaan 12 % kyselyyn vastanneista kertoi omistavansa kryptovaluuttoja. Tämän lisäksi 4 % oli sijoittanut kryptovaluuttoihin aiemmin. Kuitenkin vain 1 % sijoittajista kertoi pitävänsä kryptovaluuttoja pääasiallisena sijoituskohteenaan. Kryptovaluutat kiinnostavat ennen kaikkea nuoria. Alle 30-vuotiasta 39 % kertoi sijoittaneensa kryptovaluuttoihin. 12 % heistä ei […]


 • Terra (Luna) kriisissä – Onko mitään enää tehtävissä?

  Tasapainovaluutta Terra-USD (UST) syöksyssä Tasapainovaluutta-UST on menettänyt dollarikiinnityksensä ja 70 % arvostaan viimeisten päivien aikana. Dollarikiinnityksen menettäminen on tarkoittanut käytännössä sitä, että myös UST:n sisartokeni LUNA:n arvo on romahtanut lähes 0 dollariin. UST tunnetaan niin sanottuna algoritmisena tasapainovaluuttana, joka yhdessä LUNA:n kanssa pyrkii pitämään dollarikiinnityksensä 1,00:ssä Yhdysvaltain dollarissa on-chain minttauksen sekä tokenien polttamismekanismin kautta (burn […]


 • 23 % suomalaisista nuorista aikoo sijoittaa kryptovaluuttoihin?

  Samsung Electrics Nordic teki kyselytutkimuksen tammikuussa 2022, jossa 18–99-vuotiailta pohjoismaalaisilta kysyttiin heidän asenteitaan NFT (Non Fungible Tokens) -sijoittamiseen. Tutkimuksen toteutti Samsung Electricsin toimeksinannosta Norstat, joka on johtava eurooppalainen riippumaton markkinatutkimuksen tiedonkerääjä. Tutkimuksessa tutkittiin pohjoismaalaisten kokemuksia ja suunnitelmia kryptovaluutta- ja NFT-sijoittamiseen liittyen. Tutkimukseen osallistui 1010 suomalaista. Kyselyn mukaan NFT ja kryptovaluutat ovat yleistymässä sijoituskohteina niin Suomessa, […]


 • Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Suomi on lähettämässä lahjoituksena Ukrainaan merkittävän summan bitcoineja. Saarikon mukaan tarkoituksena on lähettää Ukrainaan yli puolet Tullin hallussa olevasta 70 miljoonan euron arvoisesta bitcoinpotista. Tullin hallussa on tällä hetkellä 1981 bitcoinia. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä n. 37 400 euroa. Maksunvälittäjiksi tälle toimeksiannolle Suomen tulli on valinnut kaksi suomalaista […]


 • Millä tavalla Elon Muskin twiitit vaikuttavat kryptomarkkinoihin?

  Elon Musk Bitcoin

  Elon Musk twiittailee aktiivisesti kryptovaluuttoihin liittyen. Mutta vaikuttavatko Muskin twiittaukset oikeasti kryptovaluuttojen kuten Bitcoinin ja Dogecoinin markkinahintoihin? Tätä aihetta käsitellään tässä artikkelissa tarkemmin. Elon Musk, joka tunnetaan mm. Paypalin, Teslan, SpaceX:n, Neuralinkin ja The Boring Companyn perustajana, on maailman rikkain henkilö. Hänen omaisuutensa on arvioitu olevan noin 264,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Elon Muskilla on myös […]


 • IMF:n Global Financial Stability -raportti, Venäjän louhintasanktiot ja kv-kryptomaksut sekä Morgan Stanley

  Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) on julkaissut tämän hetken taloustilannetta kuvaavan Global Financial Stability -raportin. Raportin mukaan Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka tällä hetkellä koettelee maailman talousjärjestelmän kestävyyttä, aiheuttaa shokkiaaltoja koko maailmantalouteen. Raportti ottaa myös kantaa kryptovaluuttoihin. Raportin mukaan makroekonomisia poliittisia toimenpiteitä tulee lisätä, joilla voidaan torjua kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien palveluiden käyttöönottamisen […]


 • Brasilian kryptovaluuttalaki ja New Yorkin osavaltion BitLicense

  Brasilian kryptovaluuttoja koskeva lakipaketti Brasiliassa on valmisteilla uutta lainsäädäntöä liittyen kryptovaluuttoihin. Brasilian kongressin on tarkoitus hyväksyä laki vielä kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Kryptovaluuttalaki on osa lakipakettia, jossa tarkoitus on hyväksyä useampia lakeja liittyen kryptovaluutoiden sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan verotuksesta vapautettaisiin kryptovaluuttojen louhintalaitteiden maahantuonti. Tarkoitus on luoda Brasiliasta houkuttelevampi kohde kryptovaluutoille. Lain mukaan Brasilian presidentti, joka tällä […]


 • Lightning Labs, maastapoistumisvero, yli 50 % kaikista kryptovaluuttasijoittajista uusia

  Lightning Labs keräsi $70M rahoitusta Taro-protokollan kehitykseen Bitcoinin salamaverkon kehitykseen erikoistunut Lightning Labs on kerännyt 70 miljoonaa dollaria rahoitusta, jotka on tarkoitus käyttää salamaverkon uuden protokollaehdotuksen, Taron, kehitykseen. Rahoituskierrosta johti yritys nimeltä Valor Equity Partners, ja siihen osallistui muun muassa kiistanalaista huomiota nauttineen Robinhoodin toimitusjohtaja. Lightning Labs kehittää lnd:tä, joka on salamaverkon solmun spesifikaation implementaatio. […]


 • Bitcoin ja esports – unelmatiimi vai pelaajan painajainen?

  Pelaaja tietokoneen äärellä neonvaloissa

  Videopelien pelaaminen on ollut vuosia miljoonien ihmisten rakas harrastus. Nyt peli-intoilijat voivat tienata Bitcoinia hauskanpidon ohella vastineeksi pelaamisestaan. Miksi pelaajayhteisö on kuitenkin erittäin vastahakoinen muutokselle, jos he voivat saada harrastuksestaan rahaa? Kuuluuko Bitcoin online-pelaamisen tulevaisuuteen? Moni varmasti muistaa, kuinka lapsena haaveiltiin, että videopelien pelaamisesta voisi joskus saada palkkaa. Nämä olivat aikoja, jolloin PlayStation 2 oli […]


 • Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Euroopan Unionin parlamentissa on hyväksytty kryptovaluuttoihin liittyvä sääntelykokonaisuus  The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA), joka rajoittaa merkittävästi etenkin yksityisten kryptovaluuttalompakkopalveluiden toimintaa sekä lisää toimialan sääntelyä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (COM/2020/593) eli MiCA on osa digitaalisen rahoituksen toimenpidepakettia, jolla pyritään edistämään ja tukemaan mahdollisuuksia, joita digitaalinen rahoitus tarjoaa […]


 • Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet

  5 suurinta eroavaisuutta osakemarkkinoiden ja kryptomarkkinoiden välillä

  Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet Osakemarkkinat ovat olleet olemassa satoja vuosia. Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet olemassa noin vuosikymmenen verran. Näin ollen markkinoita on monesti vaikea verrata toisiinsa.  Tehtävä ei ole kuitenkaan täysin mahdoton. Tässä artikkelissa katsotaan perusasiat markkinoiden eroavaisuuksista, jotta tilanne ainakin hieman selkeytyisi. Mitä yhteistä? Yhteistä osakemarkkinoilla ja kryptovaluuttamarkkinoilla on nykyään paljon. Esimerkiksi helppo pääsy markkinapaikalle […]


 • Miltä Bitcoinin louhinta näyttää vuonna 2022?

  Kypärä, jonka keskellä on Bitcoin-logo

  Ennen kuin sijoittajana lähtee sijoittamaan kryptovaluuttoihin kannattaa aina selvittää mihin on sijoittamassa. Tämä selvitystyö voi kuulostaa tylsältä ja työläältä, mutta sitä kannattaa tehdä, koska aihe ei ole aivan sieltä yksinkertaisimmasta päästä. Esimerkiksi jos on kiinnostunut selvittämään Bitcoiniin liittyviä mahdollisuuksia sijoitusmarkkinoilla, silloin on ensin hyvä selvittää Bitcoiniin verkon toimintaan liittyvät konkreettiset muuttujat. Muutamat näistä muuttujista liittyvät […]


 • Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä, Intelin matka louhintalaitteistomarkkinoille & POW-kielto kaatunut Euroopan parlamentissa | Viikkokatsaus 11

  Ukrainan ja EU:n liput vierekkäin taivaan alla

  Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä Kryptovaluutat ovat olleet paljon esillä viime viikkoina. Venäjän hyökätessä Ukrainaan 24.2.2022 kryptovaluuttalahjoitukset Ukrainalle ovat lisääntyneet merkittävästi. [1] Ukrainaan on tähän mennessä lahjoitettu 100 miljoonan edestä, josta yli puolet menee Ukrainan valtion kassaan. Sen lisäksi Ukrainan valtio aikoo julkaista NFT (non-fungible token) -taidekokoelman Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta. [2] Tällöin Ukrainan keskuspankki […]


 • Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, Bitcoinin siirtokustannukset nousussa & Morgan Stanley osti lisää Grayscalen Bitcoin-rahastoa | Katsaus viikoille 10 & 11/2022

  Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksenkohdistuen kryptovaluuttoihin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on allekirjoittanut keskiviikona 09.03. toimeenpanomääräyksenliittyen “digitaalisiin omistuksiin”. Toimeenpanomääräyksen tavoitteena on luoda tilannekuvasektorista ja kartoittaa alaan liittyviä niin kotimaahan kuin maailmantalouteen kohdistuvia riskejä jamahdollisuuksia. Kyseessä ei ole mikään laki, vaan määräys Yhdysvaltain erinäisille hallintoelimilletutkia asiaa ja luoda kokonaisvaltainen raportti. Raportti alkaa toteamuksella, jonka mukaan kryptovaluuttasektori on kasvanut […]


 • Digitaalinen arvonsäilyttäjä: mistä Bitcoinin arvo syntyy?

  Bitcoin kullan ympäröimänä

  ”Raha on ehkäpä kaikkien aikojen menestynein tarina. Vaikka sillä ei ole objektiivista arvoa, taitavat tarinankertojat, kuten suuret pankkiirit ja talousministerit kertovat meille erittäin uskottavan tarinan, että sillä on.”  –Yuval Noah Harari Yhden Bitcoinin hinta on kirjoitushetkellä noin 35 tuhatta euroa. Kun tutkii Bitcoinin 13-vuotista historiaa, voi hinnassa huomata räjähdysmäisen nousun; vuonna 2009 siitä maksettiin alle […]


 • Lainsäädäntö, Charles Schwab, Luganon kaupunki | Viikkokatsaus 9/2022

  Lainsäädännön villi viidakko Euroopan parlamentin oli määrä äänestää maanantaina 28.2. uudesta kiistanalaisesta kryptovaluuttalainsäädännöstä. Kiistanalainen toteamus lakiehdotuksessa mahdollistaisi “huomattavan määrän energiaa käyttävät konsensusmekanismit” kieltämisen EU:n alueella. Laki olisi toimeenpantu vuonna 2025. Tämä kohta lakiesityksestä on ainakin toistaiseksi otettu pois ja äänestystä on lykätty. [1] Venäjän invaasion alettua Ukrainaan monet länsimaat ovat yhdessä laittaneet huomattavan määrän pakotteita […]


 • Bitcoinin Salamaverkko – maksamisen tulevaisuus vai turvaton infrastruktuuri?

  Bitcoin salamaverkko

  Bitcoinia pidetään yleisesti digitaalisena kultana, mutta onko siitä globaaliksi vaihdannan välineeksi? Vaikka Satoshi Nakamoto kehitti Bitcoinin vuonna 2009 elektroniseksi P2P-rahajärjestelmäksi, jonka avulla varoja voitaisiin siirrellä luotettavasti ilman kolmansia osapuolia, moni uskoo, ettei Bitcoin sovi ollenkaan maksuvälineeksi. Saatat ajatella sen johtuvan Bitcoinin historiallisesta volatiilisuudesta. Se on kuitenkin vain yksi osa totuutta. Suurin este, tai oikeastaan hidaste, […]


Leave a Reply

Your email address will not be published.