Terra (Luna) kriisissä – Onko mitään enää tehtävissä?

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Tasapainovaluutta Terra-USD (UST) syöksyssä

Tasapainovaluutta-UST on menettänyt dollarikiinnityksensä ja 70 % arvostaan viimeisten päivien aikana. Dollarikiinnityksen menettäminen on tarkoittanut käytännössä sitä, että myös UST:n sisartokeni LUNA:n arvo on romahtanut lähes 0 dollariin.

UST tunnetaan niin sanottuna algoritmisena tasapainovaluuttana, joka yhdessä LUNA:n kanssa pyrkii pitämään dollarikiinnityksensä 1,00:ssä Yhdysvaltain dollarissa on-chain minttauksen sekä tokenien polttamismekanismin kautta (burn mechanism). Tämä tarkoittaa teoriassa sitä, että treidaajat voisivat aina vaihtaa yhden dollarin arvosta UST:tä yhden dollarin arvoon LUNA-tokenia. LUNA toimisi sitten shokkitilanteissa eräänlaisena turvatakuuna UST:lle, koska sen tarkoituksena on heikentää mahdollisen UST:seen kohdistuvan shokin vaikutusta.

Tämä dollarikiinnityksen menettäminen tapahtui juuri sen jälkeen, kun LUNA:n taustalla oleva LUNA Foundation Guard ilmoitti, että LUNA:n 1,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoiset bitcoin-reservit tultaisiin lainaamaan ammattimaisille markkinatakaajille UST-dollarikiinnityksen tukemiseksi.

Terran taustalla olevan Terraform Labs:in toimitusjohtaja Do Kwonin pelastussuunnitelman mukaan   parhaillaan ollaan käyttämässä 1,3 miljardin verran bitcoinreservejä UST:n dollarikiinnityksen ylläpitämisen mahdollistamiseksi.

Juuri tällä hetkellä käyttäjät eivät pysty vaihtamaan UST:tä tai LUNA-tokeneita bitcoineiksi. Tilanne on erittäin haastava, koska reservit UST:n ja LUNA:n taustalla näyttävät tällä hetkellä olevan jo käytetty lähes loppuun. 

Tätä kirjoitettaessa UST on pudonnut 0,18 Yhdysvaltain dollariin. UST:llä on pitkä matka takaisin sen dollarikiinnitykseen eli 1,00 $:n noteeraukseen. Myös LUNA:n arvo on laskenut toukokuun 80 $:sta jo lähes pohjaan.

UST:n ja LUNA:n romahduksen pelättiin vaikuttavan myös muiden tasapainovaluuttojen arvoihin. Tasapainovaluutta-Tether (USDT) kävi jo 0,9335 $:ssa, mutta se nousi pian takaisin totuttuihin lukemiin hyvin lähellä sen dollarikiinnitystä 1,00 $. Tasapainovaluutoista on tällä hetkellä myös virrannut ulos erittäin paljon varoja.

Tetherin teknologiajohtaja Paolo Ardaino ilmoitti varsin rauhallisesti, että Tetherin nostot tapahtuvat edelleen normaalisti eikä hän nähnyt syytä huoleen. Hän twiittasi seuraavasti:”300M lunastettu viimeisen 24 tunnin aikana ilman minkäänlaista paniikkia.

Myös tunnettu treidaaja Rekt Capital oli positiivisin mielin tapahtuneesta ja hänen mukaansa: ”Sen mitä makrolaskumarkkinassa menettää, sitä moninkertaisemmin tulee tienaamaan sitä seuraavan makronousumarkkinan aikana.”

Lue lisää Terra Lunasta Coinmotion-blogista

Tuhannet sijoittajat menettivät rahansa – Miten Terran Luna ja UST romahtivat?


Bitcoinin louhintahinta laskussa

Bitcoinin louhintahinta (hash price) on pudonnut alimmilleen sitten marraskuun 2020. Tälä hetkellä louhintahinta on 0,13 $/terahash/päivä. Alimmillaan viimeisten kolmen vuoden aikana louhintahinta on ollut lokakuussa 2020, jolloin louhintahinta kävi 0,7:ssa ($/TH/päivä). Puolestaan kalleimmillaan louhintahinta viimeisten kolmen vuoden aikana on ollut lokakuussa 2021, jolloin louhintahinta oli 0,44 ($/TH/päivä).

Samaan aikaan Bitcoinin louhintateho on pysynyt edelleen korkealla. Mitä enemmän louhintatehoa Bitcoinilla on käytössä, sitä paremmin Bitcoin-verkko pystyy suojautumaan mahdollisilta verkkoon kohdistuvilta hyökkäyksiltä.

Tämän louhintahinnan laskun on epäilty johtuvan seuraavasta yhdistelmästä: yhä korkeammat energianhinnat, louhinnan vaikeusasteen nousu (difficulty) ja viime kuukausien bitcoinin FIAT-valuuttamääräinen paikallaan polkeva hinta.

On tosiasia, että edelleen on olemassa riski siitä, että energian hinnat voisivat maailman poliittisen tilanteen vuoksi ensi kesän aikana nousta. Sen lisäksi myös louhinnan vaikeusaste on nousussa. Ja jos bitcoinin hinta esimerkiksi euroissa ei nouse nykyisestä, voi se aiheuttaa louhintatoimialalla jo merkittäviä muutoksia.

Nämä haasteet voivat näkyä etenkin sellaisten louhijoiden kannattavuudessa, joilla ei ole tehtynä sähköyhtiön kanssa kiinteähintaisia sopimuksia nykyisiä markkinahintoja alempaan hintaan.

Tässä tulee vielä huomioida myös se, että sellaiset louhijat, jotka ovat hankkineet ASIC:nsa vähän aikaa sitten, he haluavat saada tuottoja mahdollisimman nopeasti. Näin ollen he aloittavat louhinnan uudella ASIC:llaan. Tämä taas johtaa siihen, että bitcoinverkkoon liitettynä olisi yhä enemmän louhintalaitteistoa, jolloin puolestaan louhintateho tulisi kasvamaan ja samalla myös louhinnan vaikeusaste nousisi.

Jos bitcoinin hinta tulisi pysymään lähitulevaisuudessa esimerkiksi euromääräisesti yhtä alhaisena kuin se on ollut viimeisten neljän kuukausien aikana ja samalla kun louhijat lisäisivät uusien ASIC:ien muodossa louhintaa ja jos samalla vielä energian hinta jatkaisi nousuaan, se voisi vaikeuttaa monen louhijan tulevaisuuden suunnitelmia.

Sähkönostosopimukset muodostavat myös mielenkiintoisen tarkastelukohteen etenkin, jos näitä sopimuksia tarjonneiden yhtiöiden omat katteet tulevaisuudessa olennaisesti pienenevät. Silloin on tietenkin mahdollista, että sähkönostosopimuksia tarjoavat toimijat pyrkivät etsimään sähkönostosopimuksista porsaanreikiä, joilla he pääsisivät näistä sopimuksista eroon. Se voi tarkoittaa myös sitä, että sähkönostosopimuksien tarjoajat voivat pyrkiä uudelleen neuvottelemaan sähkönostosopimukset, mikäli sähkön hinta jatkaa nousuaan.

Tulee kuitenkin muistaa, että Bitcoinin koko elinkaari on täynnä hyvin voimakkaita ja yllättäviä käänteitä, joten Bitcoin-verkon toimivuutta eri tilanteissa on aikaisemmin testattu. Ja on aivan varmaa, että verkon toimivuutta erilaiset maailmantaloudelliset tilanteet tulevat testaamaan myös jatkossakin.

Lisää louhintaan liittyvästä markkinatutkimuksesta

ja louhinnan aloittamiseen voi perehtyä puolestaan täältä.

ISDA:n vuosikokous

Kansainvälinen swap- ja johdannaisyhdistyksen vuosikokous (ISDA) alkoi keskiviikkona Madridissa. Yhdysvaltojen pörssi- ja arvopaperikomission SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler ja Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio CFTC:n puheenjohtaja Rostin Behnam olivat molemmat tapahtumassa keynote-puhujina.

SEC:n puheenjohtaja Genslerin mukaan sellaisten palvelualustojen, jotka tarjoavat swaptuotteita (security-based swap) olivatpa ne sitten keskitettyjä- tai hajautettuja, niitä tulisi säännellä arvopaperimarkkinalakien mukaisesti.

Genslerin mukaan ISDA:n tulisi ottaa huomioon sen kehittäessä kryptovaluuttajohdannaissääntelyä, että jos johdannaisen kohde-etuutena on arvopaperi, silloin myös tällaista johdannaista tulisi kohdella arvopaperimarkkinalakien (Securities Act of 1933) mukaan arvopaperijärjestelmän puitteissa. Genslerin mukaan suurin osa kryptotokeneista on Howey testin mukaisia sijoitussopimuksia (investment contracts).

CFTC:n puheenjohtaja Behnam puolestaan esitti, että sellaiset toimijat, jotka tarjoavat johdannaistuotteita yksityissijoittajille (retail participants), näiden toimijoiden tulisi jatkossa hakea rekisteröitymistä johdannaisselvitysorganisaatio DCO:lta.

Tätä pidettiin viittauksena FTX US:n pyyntöön, jonka mukaan johdannaistuotteita (margined products) voitaisiin tarjota yksityissijoittajille ilman futuurikomission selvitystä (futures commission merchant intermediary).

Behnamin esitys oli jatkoa hänen helmikuussa antamalleen samansisältöiselle julkiselle esiintymiselle Yhdysvaltain senaatissa, jossa hän kertoi, että CFTC:n tulisi laatia sääntelypohja digitaalisia hyödykemarkkinoita varten.

Tällä hetkellä CFTC valvoo ainoastaan johdannaismarkkinoita, vaikka se on viime aikoina lisännyt valvontaansa esimerkiksi valuuttamarkkinoilla. CFTC esimerkiksi langetti 6,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sakon Coinbaselle sen virheellisistä pörssivolyymien raportoinnista sekä sisäisestä kaupankäynnistä vuonna 2021.

Aikaisemmin Yhdysvalloissa esitettiin kongressille digitaalisten hyödykkeiden vaihtoa koskeva laki (Digital Commodity Exchange Act), joka antaisi CFTC:lle oikeudet valvoa kryptovaluuttavaihtopalveluiden ja muiden alan toimijoiden toimintaa. Tämä valvonta kattaisi mm. tasapainovaluuttojen tarjoajat (stable coin provider), kryptovaluuttojen kehittäjät (developer), kryptovaluuttapörssit ja kryptovaluuttojen jälleenmyyjät (dealer).

Yhdysvalloissa SEC:n valvonnan alaisena ovat tällä hetkellä sellaiset kryptovaluutat, jotka luokitellaan digitaalisiksi arvopapereiksi (digital asset securities). Mikäli lakiesitys menisi nyt esitetyssä muodossa läpi jatkossa muut kuin SEC:n valvonnan alaisena olevat kryptovaluutat luokiteltaisiin esityksen mukaan digitaalisten hyödykkeiden vaihtoa koskevan lain (DCEA) mukaisiksi digitaalisiksi hyödykkeiksi (digital commodity), jotka olisivat ouolestaan CTFC:n valvonnan alaisena.

On helppo huomata, kuinka SEC ja CTFC koettavat tällä hetkellä saada koko kryptovaluuttamarkkinan ja sen toimijat oman sääntelykehikkonsa alle.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.


Heräsikö mielenkiintosi kryptovaluuttoja kohtaan? Suomalaisesta Coinmotionista voit ostaa Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja helposti! Luo tili tästä.


Lue lisää uutisia bitcoineista ja kryptovaluutoista


 • 12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja, Aave ja Lens-protokolla, Portugalin kryptoverotus kiristymässä?

  12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien ja Viisas Raha-talouslehden Sijoittajabarometri-tutkimuksen mukaan 12 % kyselyyn vastanneista kertoi omistavansa kryptovaluuttoja. Tämän lisäksi 4 % oli sijoittanut kryptovaluuttoihin aiemmin. Kuitenkin vain 1 % sijoittajista kertoi pitävänsä kryptovaluuttoja pääasiallisena sijoituskohteenaan. Kryptovaluutat kiinnostavat ennen kaikkea nuoria. Alle 30-vuotiasta 39 % kertoi sijoittaneensa kryptovaluuttoihin. 12 % heistä ei […]


 • Terra (Luna) kriisissä – Onko mitään enää tehtävissä?

  Tasapainovaluutta Terra-USD (UST) syöksyssä Tasapainovaluutta-UST on menettänyt dollarikiinnityksensä ja 70 % arvostaan viimeisten päivien aikana. Dollarikiinnityksen menettäminen on tarkoittanut käytännössä sitä, että myös UST:n sisartokeni LUNA:n arvo on romahtanut lähes 0 dollariin. UST tunnetaan niin sanottuna algoritmisena tasapainovaluuttana, joka yhdessä LUNA:n kanssa pyrkii pitämään dollarikiinnityksensä 1,00:ssä Yhdysvaltain dollarissa on-chain minttauksen sekä tokenien polttamismekanismin kautta (burn […]


 • 23 % suomalaisista nuorista aikoo sijoittaa kryptovaluuttoihin?

  Samsung Electrics Nordic teki kyselytutkimuksen tammikuussa 2022, jossa 18–99-vuotiailta pohjoismaalaisilta kysyttiin heidän asenteitaan NFT (Non Fungible Tokens) -sijoittamiseen. Tutkimuksen toteutti Samsung Electricsin toimeksinannosta Norstat, joka on johtava eurooppalainen riippumaton markkinatutkimuksen tiedonkerääjä. Tutkimuksessa tutkittiin pohjoismaalaisten kokemuksia ja suunnitelmia kryptovaluutta- ja NFT-sijoittamiseen liittyen. Tutkimukseen osallistui 1010 suomalaista. Kyselyn mukaan NFT ja kryptovaluutat ovat yleistymässä sijoituskohteina niin Suomessa, […]


 • Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Suomi on lähettämässä lahjoituksena Ukrainaan merkittävän summan bitcoineja. Saarikon mukaan tarkoituksena on lähettää Ukrainaan yli puolet Tullin hallussa olevasta 70 miljoonan euron arvoisesta bitcoinpotista. Tullin hallussa on tällä hetkellä 1981 bitcoinia. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä n. 37 400 euroa. Maksunvälittäjiksi tälle toimeksiannolle Suomen tulli on valinnut kaksi suomalaista […]


 • Millä tavalla Elon Muskin twiitit vaikuttavat kryptomarkkinoihin?

  Elon Musk Bitcoin

  Elon Musk twiittailee aktiivisesti kryptovaluuttoihin liittyen. Mutta vaikuttavatko Muskin twiittaukset oikeasti kryptovaluuttojen kuten Bitcoinin ja Dogecoinin markkinahintoihin? Tätä aihetta käsitellään tässä artikkelissa tarkemmin. Elon Musk, joka tunnetaan mm. Paypalin, Teslan, SpaceX:n, Neuralinkin ja The Boring Companyn perustajana, on maailman rikkain henkilö. Hänen omaisuutensa on arvioitu olevan noin 264,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Elon Muskilla on myös […]


 • IMF:n Global Financial Stability -raportti, Venäjän louhintasanktiot ja kv-kryptomaksut sekä Morgan Stanley

  Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) on julkaissut tämän hetken taloustilannetta kuvaavan Global Financial Stability -raportin. Raportin mukaan Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka tällä hetkellä koettelee maailman talousjärjestelmän kestävyyttä, aiheuttaa shokkiaaltoja koko maailmantalouteen. Raportti ottaa myös kantaa kryptovaluuttoihin. Raportin mukaan makroekonomisia poliittisia toimenpiteitä tulee lisätä, joilla voidaan torjua kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien palveluiden käyttöönottamisen […]


 • Brasilian kryptovaluuttalaki ja New Yorkin osavaltion BitLicense

  Brasilian kryptovaluuttoja koskeva lakipaketti Brasiliassa on valmisteilla uutta lainsäädäntöä liittyen kryptovaluuttoihin. Brasilian kongressin on tarkoitus hyväksyä laki vielä kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Kryptovaluuttalaki on osa lakipakettia, jossa tarkoitus on hyväksyä useampia lakeja liittyen kryptovaluutoiden sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan verotuksesta vapautettaisiin kryptovaluuttojen louhintalaitteiden maahantuonti. Tarkoitus on luoda Brasiliasta houkuttelevampi kohde kryptovaluutoille. Lain mukaan Brasilian presidentti, joka tällä […]


 • Lightning Labs, maastapoistumisvero, yli 50 % kaikista kryptovaluuttasijoittajista uusia

  Lightning Labs keräsi $70M rahoitusta Taro-protokollan kehitykseen Bitcoinin salamaverkon kehitykseen erikoistunut Lightning Labs on kerännyt 70 miljoonaa dollaria rahoitusta, jotka on tarkoitus käyttää salamaverkon uuden protokollaehdotuksen, Taron, kehitykseen. Rahoituskierrosta johti yritys nimeltä Valor Equity Partners, ja siihen osallistui muun muassa kiistanalaista huomiota nauttineen Robinhoodin toimitusjohtaja. Lightning Labs kehittää lnd:tä, joka on salamaverkon solmun spesifikaation implementaatio. […]


 • Bitcoin ja esports – unelmatiimi vai pelaajan painajainen?

  Pelaaja tietokoneen äärellä neonvaloissa

  Videopelien pelaaminen on ollut vuosia miljoonien ihmisten rakas harrastus. Nyt peli-intoilijat voivat tienata Bitcoinia hauskanpidon ohella vastineeksi pelaamisestaan. Miksi pelaajayhteisö on kuitenkin erittäin vastahakoinen muutokselle, jos he voivat saada harrastuksestaan rahaa? Kuuluuko Bitcoin online-pelaamisen tulevaisuuteen? Moni varmasti muistaa, kuinka lapsena haaveiltiin, että videopelien pelaamisesta voisi joskus saada palkkaa. Nämä olivat aikoja, jolloin PlayStation 2 oli […]


 • Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Euroopan Unionin parlamentissa on hyväksytty kryptovaluuttoihin liittyvä sääntelykokonaisuus  The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA), joka rajoittaa merkittävästi etenkin yksityisten kryptovaluuttalompakkopalveluiden toimintaa sekä lisää toimialan sääntelyä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (COM/2020/593) eli MiCA on osa digitaalisen rahoituksen toimenpidepakettia, jolla pyritään edistämään ja tukemaan mahdollisuuksia, joita digitaalinen rahoitus tarjoaa […]


 • Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet

  5 suurinta eroavaisuutta osakemarkkinoiden ja kryptomarkkinoiden välillä

  Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet Osakemarkkinat ovat olleet olemassa satoja vuosia. Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet olemassa noin vuosikymmenen verran. Näin ollen markkinoita on monesti vaikea verrata toisiinsa.  Tehtävä ei ole kuitenkaan täysin mahdoton. Tässä artikkelissa katsotaan perusasiat markkinoiden eroavaisuuksista, jotta tilanne ainakin hieman selkeytyisi. Mitä yhteistä? Yhteistä osakemarkkinoilla ja kryptovaluuttamarkkinoilla on nykyään paljon. Esimerkiksi helppo pääsy markkinapaikalle […]


 • Miltä Bitcoinin louhinta näyttää vuonna 2022?

  Kypärä, jonka keskellä on Bitcoin-logo

  Ennen kuin sijoittajana lähtee sijoittamaan kryptovaluuttoihin kannattaa aina selvittää mihin on sijoittamassa. Tämä selvitystyö voi kuulostaa tylsältä ja työläältä, mutta sitä kannattaa tehdä, koska aihe ei ole aivan sieltä yksinkertaisimmasta päästä. Esimerkiksi jos on kiinnostunut selvittämään Bitcoiniin liittyviä mahdollisuuksia sijoitusmarkkinoilla, silloin on ensin hyvä selvittää Bitcoiniin verkon toimintaan liittyvät konkreettiset muuttujat. Muutamat näistä muuttujista liittyvät […]


 • Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä, Intelin matka louhintalaitteistomarkkinoille & POW-kielto kaatunut Euroopan parlamentissa | Viikkokatsaus 11

  Ukrainan ja EU:n liput vierekkäin taivaan alla

  Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä Kryptovaluutat ovat olleet paljon esillä viime viikkoina. Venäjän hyökätessä Ukrainaan 24.2.2022 kryptovaluuttalahjoitukset Ukrainalle ovat lisääntyneet merkittävästi. [1] Ukrainaan on tähän mennessä lahjoitettu 100 miljoonan edestä, josta yli puolet menee Ukrainan valtion kassaan. Sen lisäksi Ukrainan valtio aikoo julkaista NFT (non-fungible token) -taidekokoelman Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta. [2] Tällöin Ukrainan keskuspankki […]


 • Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, Bitcoinin siirtokustannukset nousussa & Morgan Stanley osti lisää Grayscalen Bitcoin-rahastoa | Katsaus viikoille 10 & 11/2022

  Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksenkohdistuen kryptovaluuttoihin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on allekirjoittanut keskiviikona 09.03. toimeenpanomääräyksenliittyen “digitaalisiin omistuksiin”. Toimeenpanomääräyksen tavoitteena on luoda tilannekuvasektorista ja kartoittaa alaan liittyviä niin kotimaahan kuin maailmantalouteen kohdistuvia riskejä jamahdollisuuksia. Kyseessä ei ole mikään laki, vaan määräys Yhdysvaltain erinäisille hallintoelimilletutkia asiaa ja luoda kokonaisvaltainen raportti. Raportti alkaa toteamuksella, jonka mukaan kryptovaluuttasektori on kasvanut […]


 • Digitaalinen arvonsäilyttäjä: mistä Bitcoinin arvo syntyy?

  Bitcoin kullan ympäröimänä

  ”Raha on ehkäpä kaikkien aikojen menestynein tarina. Vaikka sillä ei ole objektiivista arvoa, taitavat tarinankertojat, kuten suuret pankkiirit ja talousministerit kertovat meille erittäin uskottavan tarinan, että sillä on.”  –Yuval Noah Harari Yhden Bitcoinin hinta on kirjoitushetkellä noin 35 tuhatta euroa. Kun tutkii Bitcoinin 13-vuotista historiaa, voi hinnassa huomata räjähdysmäisen nousun; vuonna 2009 siitä maksettiin alle […]


 • Lainsäädäntö, Charles Schwab, Luganon kaupunki | Viikkokatsaus 9/2022

  Lainsäädännön villi viidakko Euroopan parlamentin oli määrä äänestää maanantaina 28.2. uudesta kiistanalaisesta kryptovaluuttalainsäädännöstä. Kiistanalainen toteamus lakiehdotuksessa mahdollistaisi “huomattavan määrän energiaa käyttävät konsensusmekanismit” kieltämisen EU:n alueella. Laki olisi toimeenpantu vuonna 2025. Tämä kohta lakiesityksestä on ainakin toistaiseksi otettu pois ja äänestystä on lykätty. [1] Venäjän invaasion alettua Ukrainaan monet länsimaat ovat yhdessä laittaneet huomattavan määrän pakotteita […]


 • Bitcoinin Salamaverkko – maksamisen tulevaisuus vai turvaton infrastruktuuri?

  Bitcoin salamaverkko

  Bitcoinia pidetään yleisesti digitaalisena kultana, mutta onko siitä globaaliksi vaihdannan välineeksi? Vaikka Satoshi Nakamoto kehitti Bitcoinin vuonna 2009 elektroniseksi P2P-rahajärjestelmäksi, jonka avulla varoja voitaisiin siirrellä luotettavasti ilman kolmansia osapuolia, moni uskoo, ettei Bitcoin sovi ollenkaan maksuvälineeksi. Saatat ajatella sen johtuvan Bitcoinin historiallisesta volatiilisuudesta. Se on kuitenkin vain yksi osa totuutta. Suurin este, tai oikeastaan hidaste, […]


Leave a Reply

Your email address will not be published.