Celcius konkurssiin, stablecoin-sääntely, kryptot rahoitusinstrumentteja

Bittirahan viikkokatsaus
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Celsius vararikossa


Lainapalvelu Celsius on ollut viime aikoina pahoissa vaikeuksissa. 13.6.2022 jälkeen Celsiuksesta ei ole pystynyt nostamaan varoja ulos tai tekemään siirtoja tai swappeja. Nyt Celsius on CNBC:n tietojen mukaan hakeutumassa konkurssiin. New Yorkin eteläisessä oikeuspiirissä (Yhdysvaltain lainsäädännön mukainen Chapter 11-menettely). Yhtiö on myös vahvistanut tiedon.

Tämä mahdollistaisi Celsiuksen liiketoiminnan sekä yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyn. Kansainvälisen kryptovaluuttojen verolaskuripalvelu Koinlyn veropuolen johtaja Danny Talwarin mukaan on kuitenkin hyvin mahdollista, että Celsiuksen asiakkaiden varat on lopullisesti menetetty.

Danny Talwar: ”Tämä voi olla seuraava Mt. Gox 2.0. Tulevat oikeudenkäynnit voivat venyttää Celsius-asiakkaiden talletusten vastaanottamista pitkälle tulevaisuuteen.”

Talwarin mukaan on kuitenkin hyvä asia koko kryptovaluuttamarkkinoiden kannalta, että Celsius ei myy varallisuuttaan kokonaisuudessaan. Kryptovaluuttojen euro- ja dollarimääräiset hinnathan ovat olleet hyvin alhaiset tällä hetkellä, joten suurten varallisuusmäärien myynti saattaisi laskea hintoja edelleen. Nyt kuitenkaan ilmeisesti näin ei olisi tapahtumassa.

Celsiuksen mukaan yhtiö pyrkii kuitenkin jatkamaan toimintojaan 167 $ miljoonan varoilla, joita se käyttää tiettyjen liiketoimintojen ylläpitämiseen sekä yhtiön toimintojen uudelleenjärjestelyyn, jotta alusta saataisiin taas käyttökuntoon. Yhtiö myös ilmoitti, että se maksaa työntekijöilleen heidän palkkansa muut työsuhde-edut normaalisti.

Celsius on kuitenkin pyrkinyt maksamaan lainojaan takaisin. Celsius maksoi lainansa takaisin mm. Aaveelle, Compoundille ja Makerille. Pari päivää sitten lohkoketjuanalytiikkayhtiö Peckshieldin mukaan Celsiuksen tililtä on maksettu USDC-kolikkoina Aaveelle. Lainan maksu on Yhdysvaltain dollareissa n. 20 $ miljoonaa. Viime viikolla Celsius maksoi 41,2 $ miljoonan arvoisen velan Makerille.

Sen lisäksi Celsiuksella oli vielä pari päivää sitten defi-alustojen seurantayhtiö Zapperin mukaan velkaa maksamatta Aaveelle n. 150 $ miljoonan arvosta. Tämä velka koostui USDC-määräisestä n.149,2 $ miljoonan dollarin arvoisesta velasta ja 82 500 $ arvoisesta REN-velasta Aaveelle. Celsiuksella oli myös 85,2 $ miljoonaa DAI-määräistä velkaa Compound-protokollalle. Mutta nyt siis nämä velat on maksettu Aaveelle, Compoundille ja Makerille takaisin.

Puolestaan Kryptovaluuttoihin erikoistuneen lakimiehen Joni Pirovichin mukaan se, että yhtiö pystyy maksamaan ja maksaa takaisin lainojaan, parantaisi Celsiuksen asiakkaiden mahdollisuuksia saada heidän varansa jossain vaiheessa Celsiukselta takaisin. Se on tietysti täysin eri asia, että missä vaiheessa tai ylipäätään minä vuonna tämä mahdollinen takaisinmaksu asiakkaille voisi tapahtua.

Tällä viikolla Vermontin osavaltion rahoitusmarkkinaviranomainen (DFR) antoi Celsiukselle varoituksen. DFR:n mukaan Celsiuksella ei ole tarvittavaa lupaa tarjota asiakkailleen sen tarjoamia palveluita Vermontin osavaltiossa.

DFR epäilee myös Celsiuksen maksukykyä eikä usko, että Celsiuksella olisi riittäviä varoja tai maksukykyä suoriutua sen maksuvelvoitteistaan heidän asiakkaitansa kohtaan. DFR myös epäilee Celsiuksen syyllistyneen asiakasvarojen väärinkäyttöön. Vermont on jo kuudes osavaltio, joka on aloittanut tutkinnan Celsiuksen lainapalvelutoiminnasta heidän omassa osavaltiossaan.

Aiheesta lisää: Aaveen perustaja Stani Kulechovin tarina

BIS laajentamassa stablecoin-sääntelyä


Maailman keskuspankkijärjestelmän keskuspankiksi kutsuttu kansainvälinen järjestelypankki BIS:n (Bank for International Settlements) maksuja ja markkinainfrastruktuureja käsittelevä valiokunta CPMI sekä kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ovat antaneet uuden tasapainovaluuttoja (stablecoin) koskevan ohjeistuksen.

Jatkossa BIS ja IOSCO käyttävät PFMI:n (Principles for Financial Market Infrastructures) ohjeistusta finanssijärjestelmän kannalta tärkeisiin tasapainovaluuttoihin, joista käytetään nimitystä SA. SA puolestaan määritellään seuraavasti: ”SA on järjestely, joka yhdistää useita toimintoja tarjotakseen välineen, jota puolestaan on tarkoitus käyttää maksuvälineenä ja/tai arvon säilyttäjänä.” Tämä ohjeistus koskisi siis ainoastaan finanssijärjestelmän kannalta tärkeitä tasapainovaluuttoja.

Uudessa ohjeistuksessa tasapainovaluuttoihin sovelletaan ”same risk, same regulation-ohjeistusta. Tasapainovaluutoille tulisi jatkossa raportointivelvollisuus viranomaisille, mikäli tasapainovaluutta olisi ajautumassa toiminnassaan sellaisiin vaikeuksiin, josta olisi mahdollista aiheutua haittaa finanssijärjestelmän vakaudelle (systemic risk).

Uusi ohjeistus ei kuitenkaan luo varsinaisesti uutta tasapainovaluuttoja koskevaa sääntelyä vaan PFMI:n sääntelyä ainoastaan laajennetaan koskemaan myös tasapainovaluuttoja. Se tarkoittaa sitä, että jatkossa stablecoinien tulee ottaa huomioon PFMI-säännöstö. Näin ollen tasapainovaluuttojen tulee toimia PFMI:n määräysten, menettelysäännösten ja hallintojärjestelyistä (governance) annettujen ohjeiden mukaisesti.

Yhdysvaltain hyödyke- ja futuurikomission CFTC (US Commodity and Futures Commission) komissaari Caroline D. Phamin mukaan: ”Tämä raportti on merkittävä askel luotaessa kansainvälisiä yhtenäisiä standardeja stablecoin-järjestelyille. Tämä on yhtenäinen sääntelykehys, joka turvaa maailman rahoitusjärjestelmän vakauden.” Pham on myös CPMI-lOSCO Policy Standing Group hallituksen jäsen.

Ensi lokakuussa G-20 maiden Financial Stability Boardin olisi tarkoitus antaa oma ohjeistuksensa niin tasapainovaluuttoja kuin myös yleisesti kryptovaluuttoja koskien. Aikaisemmin toukokuussa USA:ssa 2022 Stablecoin TRUST act -lakiesityksen mukaan jatkossa stablecoin-alustapalveluiden tarjoajien toiminta olisi luvanvaraista Yhdysvalloissa.

Näyttääkin hyvin vahvasti siltä, että tasapainovaluuttoja koskevaa yhtenäistä sääntelyä olisi jatkossa tulossa laajemmaltikin. USA on ensimmäisiä valtioita maailmassa, jossa tällaista kattavaa sääntelyä tasapainovaluuttoja kohtaan ollaan luomassa.

Tasapainovaluuttoja kutsutaan myös vakaavaluutoiksi, mutta viime vuosina tämä ”vakaus” on ollut ”vakaavaluutoilla” vakauden sijasta lähinnä tasapainon hakemista. Sen vuoksi tässä artikkelissa vakaavaluutoista käytetään nimitystä tasapainovaluutta.

Etelä-Afrikassa kryptot rahoitusinstrumentteja


Etelä-Afrikan keskuspankki (SARB) tulkitsee kryptovaluutat jatkossa rahoitusinstrumenteiksi (financial asset). Apulaiskuvernööri Kuben Chettyn mukaan uuden sääntelyn on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden puolella.

SARB:n määrittely Chettyn mukaan kryptovaluutoista on seuraava: ”Kaikkien määritelmien mukaan ne (kryptovaluutat) eivät ole valuuttoja vaan omaisuutta. Kryptovaluutat ovat jotain, joka on vaihdettavissa, ja ne ovat jotain, joka on luotu. Toisilla kryptovaluutoilla on vakaampi taloudellinen/tekninen pohja kehittyä (backing) varteenotettavaksi toimijaksi, ja toisilla taas sellaista ei ole. Joillakin kryptovaluutoilla puolestaan voi olla myös hyvin rakennettuihin perusteisiin rakentuvaa todellista yhteiskuntaa hyödyttävää toimintaa.”

Chettyn mukaan SARB ei luokittele kryptovaluuttoja valuutoiksi, koska heidän mukaansa kryptovaluuttojen hintojen vaihtelu eli volatiliteetti on liian suurta ja koska kryptovaluutoilla ei voida tehdä jokapäiväisiä ostoksia (retail use).

Tämän kannanoton on tarkoitus luoda selkeyttä aikaisempaan epätietoisuuteen, että tulisiko kryptovaluutat luokitella Etelä-Afrikassa valuutoiksi vaiko rahoitusinstrumenteiksi. Nyt kuitenkin luokittelu on Etelä-Afrikassa muotoutumassa niin että jatkossa kryptovaluutat luokitellaan jatkossa rahoitusinstrumenteiksi.

Aikaisemmin Etelä-Afrikassa kryptovaluuttatoimiala on käytännössä saanut kehittyä orgaanisesti ilman merkittävää sääntelyä. Kryptovaluuttapörssi Lunon mukaan Etelä-Afrikassa n. kuusi miljoonaa henkilöä omistaa kryptovaluuttoja, joka on n. 13 % maan väestöstä.

Paikalliset kryptovaluuttapörssit kuten Luno ja VALR ovat ottaneet sääntelyn ilolla vastaan. Etelä-afrikkalainen pörssi Lunon johtaja Maruz Reitzin mukaan: ”Sääntely vaatii kryptovaluuttojen palveluntarjoajia (CASP) hankkimaan FSP-lisenssit, jolloin yleisön on helpompi tunnistaa luotettava ja lisensoitu alusta. Sääntely myös luo esteen markkinoille pääsyyn sellaisille alustoille, jotka eivät ota huomioon asiakkaiden varojen ja asiakastietojen turvallisuutta.”

Reitzin mukaan sääntely loisi lisää turvallisuutta käyttäjille. Sen lisäksi sääntely loisi myös selkeät toimintaohjeet palveluntarjoajille. Tämän lisäksi sääntely olisi linjassa ainakin osittain kansainvälisen FATF:n (Financial Action Task Force) ohjeistuksen kanssa. FATF on hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka toimii Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisuudessa. Se pyrkii mm. vähentämään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta maailmassa.

Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa Etelä-Afrikan pörssejä voidaan jatkossa valvoa epäiltäessä mahdollista rahanpesua, veronkiertoa tai terrorismin rahoitusta. KYC-vaatimukset (Know Your Customer) myös tulisivat ainakin osittain paikallisissa pörsseissä käyttöön.

Etelä-Afrikan keskuspankki jatkaa myös selvitystyötään digitaalisen keskuspankkirahan (CDBC) käytöstä. Selvitystyöprojekti tunnetaan nimellä Khokha-aloite.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

 • Solana logo

  Kryptovaluuttatilintarkastusyhtiö OtterSecin mukaan 8 000:n lohkoketjualusta Solanan käyttäjän varat on tyhjennetty heidän tileiltään. Hakkerointi on kohdistunut online-yhteydessä oleviin (hot wallets) etenkin Slopen mutta myös Phantomin ja TrustWalletin lompakkoihin. Tähän mennessä lompakoista on viety lähteestä riippuen n. 5–8 $ miljoonan edestä varoja. Hyökkäyksen tekijästä ei ole vielä sen tarkempaa tietoa. Lohkoketjututkintayhtiö PeckShieldin mukaan kyseessä on ollut […]


 • Toukokuun 22. päivä vuonna 2010 on valtava merkkipaalu Bitcoinin ja kaikkien kryptovaluuttojen historiassa. Se on merkittävä päivä koko kryptoyhteisölle, mutta yksi henkilö ei varmasti mielellään muistelisi sitä. Tuona päivänä Bitcoinia käytettiin ensimmäistä kertaa maksuvälineenä, kun floridalainen ohjelmoija ja aikainen Bitcoin-louhija Laszlo Hanyecz osti kaksi pizzaa 10 000 Bitcoinilla.  Tapahtuma on symbolinen, sillä se kertoi, että […]


 • Kryptovaluuttajohdannaispörssi FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried lupaa kryptovaluuttalainapalvelu Voyagerin asiakkaille, että he saavat 100 %:sti heidän Voyagerille lainaamansa varat takaisin. Aikaisemmin Voyager ajautui konkurssiin, jonka takia Voyagerin asiakkaat ovat pelänneet menettävänsä Voyagerille lainaamansa varat lopullisesti. Voyager on yksi niistä toimijoista, jotka ovat olleet viime aikoina otsikoissa konkurssien ja talousvaikeuksiensa vuoksi. Kryptovaluuttamarkkinoilla lainapalvelut kuten 3AC ja Vauld […]


 • 19.7.2022 Bitcoin Mining Councilin (BMC) Q2-raportin mukaan bitcoinin louhinnasta 59,5 % tuotetaan uusiutuvalla energialla. Tämä tarkoittaa sitä, että bitcoinin louhintaan tarvittavasta sähköstä 59,5 % tuotetaan ympäristöystävällisellä tavalla.  BMC on yhteisö, jonka tavoitteena on edistää tietoutta niin bitcoiniin kuin myös bitcoinin louhintaan liittyen. BMC:n jäsenet tuottavat 50,5 % Bitcoin-verkon laskentatehosta koko maailmassa. BMC:n mukaan bitcoinin laskentatehoa […]


 • DeFi

  Passiivinen tulo on trendikäs aihe ja kiinnostaa monia, mutta useimmille ihmisille se on vain kaukainen haave. Jotkut ovat onnistuneet tekemään sivubisneksestään lähes automatisoidun lypsylehmän, joka vaatii vain vähän tai ei ollenkaan työtä. Sivubisneksen rakentaminen kuitenkin on rankkaa ja vaatii varsinkin alussa paljon aikaa. Onneksi passiivisen tulon saamiseen on olemassa helpompi ratkaisu; tässä artikkelissa kerromme 3 […]


 • Bittirahan viikkokatsaus

  Celsius vararikossa Lainapalvelu Celsius on ollut viime aikoina pahoissa vaikeuksissa. 13.6.2022 jälkeen Celsiuksesta ei ole pystynyt nostamaan varoja ulos tai tekemään siirtoja tai swappeja. Nyt Celsius on CNBC:n tietojen mukaan hakeutumassa konkurssiin. New Yorkin eteläisessä oikeuspiirissä (Yhdysvaltain lainsäädännön mukainen Chapter 11-menettely). Yhtiö on myös vahvistanut tiedon. Tämä mahdollistaisi Celsiuksen liiketoiminnan sekä yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyn. Kansainvälisen […]


 • NFT kokemuksia

  NFT on digitaalista omaisuutta, joka voi edustaa taidetta, musiikkia, pelin sisäisiä esineitä, videoita ja tapahtumalippuja. Niiden suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Lue Bittirahan opas NFT-sijoittajalle. Non-Fungible Tokenit, eli NFT:t, ovat valloittaneet nopeasti internetin. Joidenkin mielestä kyseessä on teknologia, joka tulee mullistamaan kokonaisia toimialoja. Toisten mielestä markkinoilla on NFT-kupla, joka odottaa puhkeamistaan. NFT:t ovat nykyään kaikkialla, aina […]


 • 3AC selvitystilaan Kryptovaluuttamarkkinoilla myrskyää edelleen. Markkinoilla on ollut myös epäilyjä kryptovaluuttamarkkinoiden yleisestä yield farmingiin kohdistuvasta järjestelmällisestä luottokriisistä, joka nyt on alkanut tämän kevään ja kesän aikana paljastumaan. Viime kuukausina niin Terran (Lunan) kuin myös Celsiuksen romahdukset ovat herättäneet paljon huomiota. Kesäkuussa 2022 alkoivat huhut liikkua puolestaan 3AC:n romahduksesta.  3AC:n romahduksella on myös yhteys Terran algoritmiseen […]


 • kryptovaluutta

  Se, mikä tekee kryptovaluuttamarkkinasta niin mielenkiintoisen, on lukuiset erilaiset tavat tehdä kryptoilla rahaa. Perinteisestä sijoittamisesta tutut ansaintakeinot ovat myös löytäneet tiensä kryptomarkkinoille, mutta hajautetun rahoituksen (DeFi) ja vauhdikkaan teknologiakehityksen ansiosta sijoittajalla on mahdollisuus tehdä rahaa kryptovaluutoilla useilla eri tavoilla.  Sinun ei siis sijoittajan tarvitse pelkästään tyytyä Buy & HODL -taktiikkaan (vaikka sekin on erittäin toimiva […]


 • Nubank ja Warren Buffett Brasilian suurin digitaalinen pankki Nubank mahdollistaa bitcoin-ostot heidän asiakkailleen. Nubankilla on 53,9 miljoonaa asiakasta ja jatkossa he voivat hankkia bitcoineja uuden mobiilisovelluksen kautta. Nubankin sovellus myös tarjoaa Bitcoiniin liittyvää opetusmateriaalia. Nubankin sovelluksen mukaan.”Bitcoin luomisen tarkoituksena oli hajauttaa nykyinen rahoitusjärjestelmä. Bitcoin on vaikuttanut kaikkiin muihin kryptovaluuttoihin siitä lähtien. Yleensä ihmiset vertaavat bitcoinia […]


 • Kryptomarkkinoilla on kuohunut jälleen. Viime kuukausien ajan Terran (Lunan) ongelmat ovat olleet otsikoissa. Toissa viikolla puolestaan lainaus- steikkaus- ja säilytyspalvelu Celsius ajautui vaikeuksiin. Celsius pysäytti viime viikolla käyttäjien nostot, siirrot ja swapit. 12.6.2022 alkaen Celsius ei enää antanut asiakkaidensa tehdä nostoja heidän tileiltään. Twitter-tili puolestaan hiljentyi 20.6.2022. Celsius ei ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä […]


 • Decentraland

  Lohkoketjuteknologia on mahdollistanut useita uusia innovaatioita. Decentraland on lohkoketjuteknologiaan perustuva mukaansatempaava kolmiulotteinen virtuaaliuniversumi. Se on kuitenkin muutakin kuin pelkkä virtuaalimaailma ja pitää sisällään kokonaisen digitaalisen talouden, joka toimii MANA- ja LAND-tokenien avulla. Tutustukaamme pidemmittä puheitta siihen, mikä Decentraland on, miten se toimii ja onko se sama asia kuin metaversumi. Mikä on Decentraland? Aloittelijan opas Decentraland […]


 • Bitcoinia on pidetty hyvin energiaintensiivisenä järjestelmänä. Mutta uusimman tutkimustiedon mukaan Bitcoin-verkko ei olisi todellisuudessa yhtä energiaintensiivinen kuin aikaisemmin on luultu. Ja verrattuna nykyiseen pankkijärjestelmään, Bitcoin-verkko käyttää huomattavasti vähemmän energiaa. Tietotekniikan insinööri ja kryptograafikko Michel Khazzakan tutkimuksen mukaan Bitcoin-maksut ovat huomattavasti tehokkaampia kuin perinteisen pankkijärjestelmän menetelmät. Tutkimustulosten mukaan pankkijärjestelmä kuluttaa myös 56 kertaa enemmän energiaa kuin […]


 • Terra Etelä-Korean poliisi on alkanut tutkimaan nyt jo romahtaneen Terran (Lunan) taustalla olevan Terraform Labsin ja sen työntekijöiden toimintaa. Rikosnimikkeet tutkinnan osalta liittyvät mm. veronkiertoon ja markkinamanipulaatioon. Terran (Lunan) kurssi on ollut voimakkaassa syöksykierteessä viimeisten kuukaisien ajan. Poliisi tutkii tällä hetkellä sitä, että kavallettiinko Terraform Labsin tilillä olevat bitcoinit-varat. Kyseinen tutkinta perustuu Terraform Labsin työntekijän […]


 • MetaMask

  Kryptovaluuttojen maailma on täynnä erilaisia palveluita ja käsitteitä, jotka sijoittajan on hyvä tuntea ymmärtääkseen kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen toimintaa. Nykyään yksi tärkeimpiä ja suosituimpia palveluita varojen lähettämiseen, vastaanottamiseen ja säilyttämiseen on MetaMask. Olet saattanut kuulla MetaMaskista aiemmin tai ehkä jopa käyttää sitä. Tämä artikkeli on sinulle, joka haluat tietää mikä MetaMask on, miten se toimii ja […]


 • Terra

  Kryptovaluuttojen Lehman Brothersiksi nimetty Terra jatkaa syöksyään pörsseissä. Terra Lunan uuden tokenin arvo putosi viikko sitten lauantaina 19,53 $:sta 4,39 $:iin vain muutaman tunnin aikana. Lunan hinta on sen jälkeen noussut n. 7 $:n arvoon, mutta mitään merkittävää tukea markkinoilta Luna ei ole vielä ainakaan tässä vaiheessa saanut. Pari viikkoa sitten UST:n kurssi lähti hurjaan […]


 • sandbox

  Mikä on lopputuloksena, kun yhdistetään avoin pelimaailma, 3D-metaversumi, NFT:t, DeFi ja play-to-earn? The Sandbox on yksi maailman suosituimpia lohkoketjupohjaisia pelejä. Alun perin jo yli 10 vuotta sitten mobiiliversiosta liikkeelle lähtenyt The Sandbox on matkan varrella valjastanut lohkoketjujen mahdollisuudet ja luonut käyttäjilleen kolmiuloitteisen metaversumin ja kokonaisen virtuaalisen talouden. Kuulostaa kiinnostavalta, eikö? Jatka lukemista, niin opit tarkemmin […]


 • Kiina, Kazakstan ja Binance

  Kazakstanin rooli Bitcoinin louhinnassa on supistumassa. Viime vuoden elokuussa 2021 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption-indeksin (CBECI) mukaan Kazakstan tuotti maailman toisiksi eniten laskentatehoa (hash rate) 18 % Bitcoin-verkolle. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Kiinan valtio kielsi kryptovaluuttojen louhinnan Kiinassa. Saman indeksin tämän vuoden 2022 tammikuun lukujen mukaan Kazakstanin suhteellinen osuus Bitcoinin laskentatehon tuottajana on laskenut. Tammikuussa […]


 • 12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien ja Viisas Raha-talouslehden Sijoittajabarometri-tutkimuksen mukaan 12 % kyselyyn vastanneista kertoi omistavansa kryptovaluuttoja. Tämän lisäksi 4 % oli sijoittanut kryptovaluuttoihin aiemmin. Kuitenkin vain 1 % sijoittajista kertoi pitävänsä kryptovaluuttoja pääasiallisena sijoituskohteenaan. Kryptovaluutat kiinnostavat ennen kaikkea nuoria. Alle 30-vuotiasta 39 % kertoi sijoittaneensa kryptovaluuttoihin. 12 % heistä ei […]


 • Tasapainovaluutta Terra-USD (UST) syöksyssä Tasapainovaluutta-UST on menettänyt dollarikiinnityksensä ja 70 % arvostaan viimeisten päivien aikana. Dollarikiinnityksen menettäminen on tarkoittanut käytännössä sitä, että myös UST:n sisartokeni LUNA:n arvo on romahtanut lähes 0 dollariin. UST tunnetaan niin sanottuna algoritmisena tasapainovaluuttana, joka yhdessä LUNA:n kanssa pyrkii pitämään dollarikiinnityksensä 1,00:ssä Yhdysvaltain dollarissa on-chain minttauksen sekä tokenien polttamismekanismin kautta (burn […]


 • Samsung Electrics Nordic teki kyselytutkimuksen tammikuussa 2022, jossa 18–99-vuotiailta pohjoismaalaisilta kysyttiin heidän asenteitaan NFT (Non Fungible Tokens) -sijoittamiseen. Tutkimuksen toteutti Samsung Electricsin toimeksinannosta Norstat, joka on johtava eurooppalainen riippumaton markkinatutkimuksen tiedonkerääjä. Tutkimuksessa tutkittiin pohjoismaalaisten kokemuksia ja suunnitelmia kryptovaluutta- ja NFT-sijoittamiseen liittyen. Tutkimukseen osallistui 1010 suomalaista. Kyselyn mukaan NFT ja kryptovaluutat ovat yleistymässä sijoituskohteina niin Suomessa, […]


 • Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Suomi on lähettämässä lahjoituksena Ukrainaan merkittävän summan bitcoineja. Saarikon mukaan tarkoituksena on lähettää Ukrainaan yli puolet Tullin hallussa olevasta 70 miljoonan euron arvoisesta bitcoinpotista. Tullin hallussa on tällä hetkellä 1981 bitcoinia. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä n. 37 400 euroa. Maksunvälittäjiksi tälle toimeksiannolle Suomen tulli on valinnut kaksi suomalaista […]


 • Elon Musk Bitcoin

  Elon Musk twiittailee aktiivisesti kryptovaluuttoihin liittyen. Mutta vaikuttavatko Muskin twiittaukset oikeasti kryptovaluuttojen kuten Bitcoinin ja Dogecoinin markkinahintoihin? Tätä aihetta käsitellään tässä artikkelissa tarkemmin. Elon Musk, joka tunnetaan mm. Paypalin, Teslan, SpaceX:n, Neuralinkin ja The Boring Companyn perustajana, on maailman rikkain henkilö. Hänen omaisuutensa on arvioitu olevan noin 264,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Elon Muskilla on myös […]


 • Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) on julkaissut tämän hetken taloustilannetta kuvaavan Global Financial Stability -raportin. Raportin mukaan Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka tällä hetkellä koettelee maailman talousjärjestelmän kestävyyttä, aiheuttaa shokkiaaltoja koko maailmantalouteen. Raportti ottaa myös kantaa kryptovaluuttoihin. Raportin mukaan makroekonomisia poliittisia toimenpiteitä tulee lisätä, joilla voidaan torjua kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien palveluiden käyttöönottamisen […]


 • Brasilian kryptovaluuttoja koskeva lakipaketti Brasiliassa on valmisteilla uutta lainsäädäntöä liittyen kryptovaluuttoihin. Brasilian kongressin on tarkoitus hyväksyä laki vielä kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Kryptovaluuttalaki on osa lakipakettia, jossa tarkoitus on hyväksyä useampia lakeja liittyen kryptovaluutoiden sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan verotuksesta vapautettaisiin kryptovaluuttojen louhintalaitteiden maahantuonti. Tarkoitus on luoda Brasiliasta houkuttelevampi kohde kryptovaluutoille. Lain mukaan Brasilian presidentti, joka tällä […]


 • Lightning Labs keräsi $70M rahoitusta Taro-protokollan kehitykseen Bitcoinin salamaverkon kehitykseen erikoistunut Lightning Labs on kerännyt 70 miljoonaa dollaria rahoitusta, jotka on tarkoitus käyttää salamaverkon uuden protokollaehdotuksen, Taron, kehitykseen. Rahoituskierrosta johti yritys nimeltä Valor Equity Partners, ja siihen osallistui muun muassa kiistanalaista huomiota nauttineen Robinhoodin toimitusjohtaja. Lightning Labs kehittää lnd:tä, joka on salamaverkon solmun spesifikaation implementaatio. […]


 • Pelaaja tietokoneen äärellä neonvaloissa

  Videopelien pelaaminen on ollut vuosia miljoonien ihmisten rakas harrastus. Nyt peli-intoilijat voivat tienata Bitcoinia hauskanpidon ohella vastineeksi pelaamisestaan. Miksi pelaajayhteisö on kuitenkin erittäin vastahakoinen muutokselle, jos he voivat saada harrastuksestaan rahaa? Kuuluuko Bitcoin online-pelaamisen tulevaisuuteen? Moni varmasti muistaa, kuinka lapsena haaveiltiin, että videopelien pelaamisesta voisi joskus saada palkkaa. Nämä olivat aikoja, jolloin PlayStation 2 oli […]


 • Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Euroopan Unionin parlamentissa on hyväksytty kryptovaluuttoihin liittyvä sääntelykokonaisuus  The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA), joka rajoittaa merkittävästi etenkin yksityisten kryptovaluuttalompakkopalveluiden toimintaa sekä lisää toimialan sääntelyä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (COM/2020/593) eli MiCA on osa digitaalisen rahoituksen toimenpidepakettia, jolla pyritään edistämään ja tukemaan mahdollisuuksia, joita digitaalinen rahoitus tarjoaa […]


 • 5 suurinta eroavaisuutta osakemarkkinoiden ja kryptomarkkinoiden välillä

  Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet Osakemarkkinat ovat olleet olemassa satoja vuosia. Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet olemassa noin vuosikymmenen verran. Näin ollen markkinoita on monesti vaikea verrata toisiinsa.  Tehtävä ei ole kuitenkaan täysin mahdoton. Tässä artikkelissa katsotaan perusasiat markkinoiden eroavaisuuksista, jotta tilanne ainakin hieman selkeytyisi. Mitä yhteistä? Yhteistä osakemarkkinoilla ja kryptovaluuttamarkkinoilla on nykyään paljon. Esimerkiksi helppo pääsy markkinapaikalle […]


 • Kypärä, jonka keskellä on Bitcoin-logo

  Ennen kuin sijoittajana lähtee sijoittamaan kryptovaluuttoihin kannattaa aina selvittää mihin on sijoittamassa. Tämä selvitystyö voi kuulostaa tylsältä ja työläältä, mutta sitä kannattaa tehdä, koska aihe ei ole aivan sieltä yksinkertaisimmasta päästä. Esimerkiksi jos on kiinnostunut selvittämään Bitcoiniin liittyviä mahdollisuuksia sijoitusmarkkinoilla, silloin on ensin hyvä selvittää Bitcoiniin verkon toimintaan liittyvät konkreettiset muuttujat. Muutamat näistä muuttujista liittyvät […]


 • Ukrainan ja EU:n liput vierekkäin taivaan alla

  Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä Kryptovaluutat ovat olleet paljon esillä viime viikkoina. Venäjän hyökätessä Ukrainaan 24.2.2022 kryptovaluuttalahjoitukset Ukrainalle ovat lisääntyneet merkittävästi. [1] Ukrainaan on tähän mennessä lahjoitettu 100 miljoonan edestä, josta yli puolet menee Ukrainan valtion kassaan. Sen lisäksi Ukrainan valtio aikoo julkaista NFT (non-fungible token) -taidekokoelman Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta. [2] Tällöin Ukrainan keskuspankki […]


 • Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksenkohdistuen kryptovaluuttoihin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on allekirjoittanut keskiviikona 09.03. toimeenpanomääräyksenliittyen “digitaalisiin omistuksiin”. Toimeenpanomääräyksen tavoitteena on luoda tilannekuvasektorista ja kartoittaa alaan liittyviä niin kotimaahan kuin maailmantalouteen kohdistuvia riskejä jamahdollisuuksia. Kyseessä ei ole mikään laki, vaan määräys Yhdysvaltain erinäisille hallintoelimilletutkia asiaa ja luoda kokonaisvaltainen raportti. Raportti alkaa toteamuksella, jonka mukaan kryptovaluuttasektori on kasvanut […]


 • Bitcoin kullan ympäröimänä

  ”Raha on ehkäpä kaikkien aikojen menestynein tarina. Vaikka sillä ei ole objektiivista arvoa, taitavat tarinankertojat, kuten suuret pankkiirit ja talousministerit kertovat meille erittäin uskottavan tarinan, että sillä on.”  –Yuval Noah Harari Yhden Bitcoinin hinta on kirjoitushetkellä noin 35 tuhatta euroa. Kun tutkii Bitcoinin 13-vuotista historiaa, voi hinnassa huomata räjähdysmäisen nousun; vuonna 2009 siitä maksettiin alle […]


 • Lainsäädännön villi viidakko Euroopan parlamentin oli määrä äänestää maanantaina 28.2. uudesta kiistanalaisesta kryptovaluuttalainsäädännöstä. Kiistanalainen toteamus lakiehdotuksessa mahdollistaisi “huomattavan määrän energiaa käyttävät konsensusmekanismit” kieltämisen EU:n alueella. Laki olisi toimeenpantu vuonna 2025. Tämä kohta lakiesityksestä on ainakin toistaiseksi otettu pois ja äänestystä on lykätty. [1] Venäjän invaasion alettua Ukrainaan monet länsimaat ovat yhdessä laittaneet huomattavan määrän pakotteita […]


 • Bitcoin salamaverkko

  Bitcoinia pidetään yleisesti digitaalisena kultana, mutta onko siitä globaaliksi vaihdannan välineeksi? Vaikka Satoshi Nakamoto kehitti Bitcoinin vuonna 2009 elektroniseksi P2P-rahajärjestelmäksi, jonka avulla varoja voitaisiin siirrellä luotettavasti ilman kolmansia osapuolia, moni uskoo, ettei Bitcoin sovi ollenkaan maksuvälineeksi. Saatat ajatella sen johtuvan Bitcoinin historiallisesta volatiilisuudesta. Se on kuitenkin vain yksi osa totuutta. Suurin este, tai oikeastaan hidaste, […]


Leave a Reply

Your email address will not be published.