Pankkijärjestelmän energiankäyttö on 56-kertainen Bitcoiniin verrattuna

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Bitcoinia on pidetty hyvin energiaintensiivisenä järjestelmänä. Mutta uusimman tutkimustiedon mukaan Bitcoin-verkko ei olisi todellisuudessa yhtä energiaintensiivinen kuin aikaisemmin on luultu. Ja verrattuna nykyiseen pankkijärjestelmään, Bitcoin-verkko käyttää huomattavasti vähemmän energiaa.

Tietotekniikan insinööri ja kryptograafikko Michel Khazzakan tutkimuksen mukaan Bitcoin-maksut ovat huomattavasti tehokkaampia kuin perinteisen pankkijärjestelmän menetelmät. Tutkimustulosten mukaan pankkijärjestelmä kuluttaa myös 56 kertaa enemmän energiaa kuin Bitcoin.

Tutkimuksessa ehdotetaan muutoksia Bitcoinin energiankulutuksen laskutapaan. Tällä hetkellä käytetään yleisesti Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Indexiä (CBECI), jonka mukaan Bitcoin-verkon energiankulutus olisi n. 122 TW/H vuodessa.

Kuitenkin jos laskelmissa on otetaan huomioon louhintalaitteiston keskimääräinen käyttöaika sekä uuden IT-laitteiston kehittämisaika, Khazzakan mukaan Bitcoin-verkko kuluttaisi silloin vuodessa 88,95 TWh, joka on selkeästi vähemmän kuin Cambridgen Indeksi antaisi olettaa.

Puolestaan pankkijärjestelmän energiankulutus on vuosittain 4 981 TWh. Näissä laskelmissa otetaan huomioon myös rahan luominen sekä rahan siirtäminen ja kuljettaminen että myös fyysisten pankkien toimipisteiden energiankulutus. Näin ollen pankkijärjestelmän voidaan todistetusti kuluttavan 56 enemmän energiaa kuin Bitcoin.

Kuitenkin jos Bitcoinin energian kulutusta koskevissa laskelmissa otetaan huomioon vielä Bitcoinin salamaverkon (Lightning Network) mahdollisuudet, silloin Bitcoin-verkossa pystytään toteuttamaan enemmän siirtoja ilman että samalla kulutettaisiin enemmän energiaa. Tämä yksityiskohta tekee Bitcoinista 194 miljoonaa kertaa energiaystävällisemmän kuin perinteisestä maksujärjestelmästä.

Khazzakan mukaan perinteisen pankkijärjestelmän tulisi ottaa Bitcoin-verkko käyttöön, sillä Bitcoin hyödyttäisi myös perinteistä pankkijärjestelmää. Nämä Bitcoinin tarjoamat hyödyt pankkijärjestelmälle koskisivat etenkin tehokkuutta sekä skaalautuvuutta. 

Khazzaka: ”Bitcoin Lightning ja Bitcoin yleisesti ottaen ovat todella mahtavia ja erittäin tehokkaita teknologisia ratkaisuja, jotka tulisi ottaa käyttöön suuressa mittakaavassa. Tämä keksintö on riittävän loistava, riittävän tehokas ja tarpeeksi tehokas massa-adaptaatiolle.”

Venäjä kieltämässä digitaalisilla valuutoilla maksamisen

Venäjällä ollaan valmistelemassa kryptovaluuttalakia, joka kieltäisi tuotteiden ja palveluiden maksamisen digitaalisilla valuutoilla (DFA = digital financial actives). Lakiesitys on herättänyt suurta hämmennystä markkinoilla, koska lakiesitys on erittäin ristiriitainen. Lakiesityksen esittelijänä toimi duuman rahoitusmarkkinakomitean Anatoli Aksakov.

Lakiesityksen mukaan DFA-vaihtopalveluita tarjoavien toimijoiden pitäisi pidättäytyä tokeneilla suoritettavista maksuista silloin kun tokeneita käytetään rahan korvikkeena. Tämä kielto voitaisiin kuitenkin lakkauttaa sellaisilla tapauksissa, joissa liittovaltion lait määräävät toisin.

Lakiesityksen ristiriitaisuus liittyy määritelmiin. DFA:lla tarkoitetaan tokeneja mutta tämä määritelmä ei kuitenkaan tarkoita kryptovaluuttoja. Tokenit käsitetään Venäjällä maksutapana, vaikka tosiasiassa tokeneja käytetään ennemminkin arvopaperitokenien (security token) määritelmää vastaavalla tavalla eikä niinkään maksutapana. Venäjän lainsäädäntö ei myöskään tunne käsitettä ”rahan korvike”. Eli tällä hetkellä ei ole täysin selvää, kuinka lakia tultaisiin todellisuudessa tulkitsemaan.

Sen lisäksi tämä lakiesitys käsittää sähköisten alustojen (electronic platform) termin, joilla tarkoitetaan liikkeeseen laskualustaa (financial platform), jossa tokenit, lasketaan liikkeelle. Nämä sähköiset alustat tultaisiin rekisteröimään kansallisen maksujärjestelmän yksiköiksi Venäjän keskuspankin rekisteriin. DFA-tokeneista muodostettaisiin omat rekisterit liittyen tokenien liikkeeseen laskuihin (esim. ICO:t), tokenien kiertoon, vaihtoihin sekä kaupankäyntiä koskien.

Ensimmäinen digitaalisia valuuttoja koskeva laki tuli voimaan Venäjällä viime vuonna 2021. Tämä nyt kyseessä oleva lakiesitys on jatkoa aikaisemmalle voimaantulleelle lainsäädännölle. Venäjällä on tällä hetkellä käsittelyssä myös yleinen kryptovaluuttoja koskeva lakiesitys sekä louhintaa koskeva lakiesitys.

Lakiesitys on hyväksytty Venäjän parlamentin ensimmäisessä kuulemisessa. Lakiesitystä ei ole kuitenkaan vielä hyväksytty voimaan.

Vaikka Venäjällä keskuspankki haluaa kieltää digitaalisilla valuutoilla tehtävät ostot, kuitenkin Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö on asiasta vastakkaista mieltä.Viime kuussa Venäjän kauppa- ja teollisuusministeri Denis Manturovin mukaan todennäköisesti ennemmin kuin myöhemmin Venäjä tulee laillistamaan kryptovaluutat laillisiksi maksuvälineiksi. Venäjällä on myös suunnitelmissa laskea liikkeeseen digitaalinen rupla.

Venäjällä kryptovaluutoilla vaihdetaan vuodessa 5 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta.Venäjän keskuspankin mielestä kryptovaluuttoihin liittyvien riskien vuoksi kryptovaluutoilla tehtävät vaihdot sekä kryptovaluuttalouhinta tulisi kieltää.

Venäjä suljettiin aikaisemmin tänä vuonna Venäjän sotatoimien johdosta kansainvälisen SWIFT-maksujärjestelmän ulkopuolelle, jonka on epäilty ainakin teoriassa johtavan siihen, että Venäjän miljardöörit olisivat jatkossa avoimempia kryptovaluuttojen käytölle. Venäjän keskuspankki on kuitenkin asiasta toista mieltä.

Venäjän keskuspankin johtaja Elvira Nabiullina selvensi vielä keskuspankin kantaa asiaan. Keskuspankin mukaan kryptovaluuttoja voidaan käyttää rajat ylittävissä sekä kansainvälisissä maksuissa mutta ei kansallisissa maksuissa.


Terra (Luna)-romahdukset pyritään jatkossa estämään Koreassa

Kryptovaluutta Terran (Lunan) kaltaiset romahdukset pyritään jatkossa estämään Koreassa. Korean suurimpia kryptovaluuttapörssejä koskee jatkossa yhtenäinen ohjeistus sekä sääntely tokenien listaamisen suhteen.

Sen lisäksi Korean pörssien tulee tehdä tulevissa pörssiromahduksia koskevissa kriisitilanteissa yhteinen päätös, jotta Terran kaltaiset tilanteet voitaisiin välttää. Uudistuksen tarkoituksena on suojella sijoittajia sekä heidän varallisuuttaan.

Viime kuussa Terraan (Lunaan) sidottu tasapainovaluutta UST:n kurssi lähti hurjaan alamäkeen sen jälkeen, kun UST menetti sen dollarikiinnityksensä. UST tunnetaan niin sanottuna algoritmisena tasapainovaluuttana (stable coin), joka yhdessä LUNA:n kanssa pyrkii pitämään dollarikiinnityksensä 1,00:ssä Yhdysvaltain dollarissa on-chain minttauksen sekä tokenien polttamismekanismin kautta (burn mechanism).

Tämä tarkoittaa teoriassa sitä, että treidaajat voisivat aina vaihtaa yhden dollarin arvosta UST:tä yhden dollarin arvoon LUNA-tokenia. LUNA toimisi sitten shokkitilanteissa eräänlaisena turvatakuuna UST:lle, koska sen tarkoituksena on heikentää mahdollisen UST:seen kohdistuvan shokin vaikutusta. Kuitenkin myös aikaisempi LUNA-tokeni, jota kutsutaan nyt LUNA Classic-nimellä, arvo romahti lähelle nollaa UST:n arvon laskiessa samanaikaisesti.

Terran perustaja Do Kwon ja Terran taustayhtiö Terraform Labs ovat joutuneet Korean talousrikosyksikön, joka tunnetaan myös nimellä ”Viikatemiehet”, hampaisiin. Talousrikosyksikön mukaan Do Kwon ja Terraform Labs ovat kiertäneet yhtiö- ja yritysveroja n. 40 $ miljoonan arvosta. Lisäksi Do Kwonia sekä Terraform Labsia koskee myös muitakin epäilyjä väärinkäytöksistä.

Jatkossa Korean pörsseissä tulee niin sanottu hälytysjärjestelmä käyttöön 24 tunnin kuluessa mikäli näyttää siltä, että uusi Terran (Lunan) kaltainen tilanne olisi syntymässä. Tässä järjestelmässä ovat mukana pörsseistä Upbit, Bithump, Coinone, Korbit ja Gopax. Asiasta päätettiin kansalliskokouksessa.

Kryptovaluuttapörssien kryptovaluuttoja listautumiset on tarkoitus yhdenmukaistaa. Sen lisäksi myös erilaisista ohjeistuksista pörssien listautumisissa pyritään hankkiutumaan eroon.

Ledgerin Korean aluejohtaja Jun Hyuk Ahnin mukaan:”Pörssilistausten ja listalta poistamisen avoimuus tuo takaisin kryptovaluuttatreidaajien luottamuksen, jonka menetimme Luna-tapahtuman jälkeen.”

Uusi tiukentuva ohjeistus voi kuitenkin myös tarkoittaa sitä, että pidemmällä aikavälillä pörssit tulevat kärsimään heikommasta kannattavuudesta. Tämä johtuu siitä, että altcoinien mahdollisten listausten vähentyessä pörssien tulovirrat saattavat vähentyä.

Sen lisäksi tulee huomioida, että myös kansalliset listautumiset saattavat kiristyvän ohjeistuksen myötä vähentyä. Tämä voi olla kansallisten pörssien kannalta huono uutinen. Kansallisilla listauksilla tarkoitetaan tilanteita, joissa tiettyä kryptovaluuttaa ei ole ostettavissa kuin yhdessä tai kahdessa paikallisessa pörssissä. Nämä kansalliset listaukset hyvin monesti saattavat johtaa tietyn tokenin erittäin korkeaan volatiliteettiin, joka tarkoittaa sitä, että tokenia myyvät pörssit tekevät silloin erittäin hyvää tuottoa. Näiden kansallisten listautumisten väheneminen voi tarkoittaa pörssille pienempiä tuottoja.

71 % varakkaista on sijoittanut digitaalisiin valuuttoihin

Teknologiakonsulttiyhtiö CapGeminin uuden World Wealth Report-tutkimuksen mukaan 71 % maailman varakkaista on jo nyt sijoittanut digitaalisiin omaisuusluokkiin ja muuhun digitaaliseen varallisuuteen.

Tutkimukseen vastasi 2973 henkilöä, joista 54 % omisti 1-30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta omaisuutta. Puolestaan 46 % vastaajista omisti enemmän kuin 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollarin arvosta omaisuutta.

Tutkimuksessa digitaalinen varallisuusluokka käsitti kryptovaluutat, kryptovaluuttatoimialan indeksiosuusrahastot (etf:t), NFT:t (non-fungible token) sekä metaverse-tuotteet. Digitaalinen varallisuusluokka luokiteltiin tutkimuksessa vaihtoehtoiseksi sijoituskohteeksi (alternative investment).

Tutkimuksen mukaan digitaalisiin valuuttoihin sijoittaneista suurin osa oli alle 40-vuotiaita, joka oli n. 14 % tutkimukseen vastanneista henkilöistä. Yli 90 % alle 40-vuotiaista miljonääreistä oli sijoittanut digitaalisiin valuuttoihin. Heidän mukaansa kryptovaluutat olivat heidän suosikkisijoituskohteensa. Myös kryptovaluutta-etf:t sekä metaverse-tuotteet olivat nuorempien miljonäärien suosiossa.

Suurimmalla osalla varakkaiden kokonaissalkujen painotuksesta vaihtoehtoiset sijoituskohteet eivät muodostaneet merkittävää osaa. Sijoitussalkkujen allokaatiosta vaihtoehtoisten sijoituskohteiden osuus oli vain n. 14 %. Tässä tulee vielä muistaa, että vaihtoehtoiset sijoituskohteet kattavat määritelmällisesti tässä myös raaka-aineet, pääomasijoitukset ja hedgerahastot.

Sen lisäksi tutkimuksessa huomattiin, että digitaalisiin varallisuusluokkiin liittyvälle koulutukselle on paljon kysyntää.

Tutkimus on linjassa myös aikaisemmin tänä vuonna Accenturen tekemän tutkimuksen kanssa, digitaalisiin valuuttoihin sijoittaminen on kasvussa. Tämän vuoden 2022 alussa tehdyn tutkimuksen mukaan 52 % varakkaista aasialaisista sijoittajista oli sijoittanut digitaalisiin valuuttoihin. Tämän tutkimuksen mukaan 73 % varakkaista aasialaisista sijoittajista pyrkii sijoittamaan kryptovaluuttoihin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tutkimuksen muita havaintoja oli, että varakkaiden määrä maailmassa lisääntyi vuoden 2021 aikana 7,8 %:lla ja että varakkaiden henkilöiden varallisuus lisääntyi 8 %:lla. Tutkimustulosten mukaan myös varakkaiden määrästä entistä suurempi osa oli naisia, milleniaaleja, z-sukupolvea sekä LGBTQ-henkilöitä. Tutkimuksessa naisten myös ennakoidaan perivän seuraavan kahden sukupolven aikana n. 70 % koko maailman varallisuudesta. Maailman rikkaista 63,6 % asui USA:ssa, Japanissa, Saksassa ja Kiinassa.

Ultrarikkaat (yli 30 $ miljoonan omaisuus) rikastuivat viime vuonna 2021 kaikkein nopeitten eli 9,6 %:lla. Keskirikkaat (5–30 $ miljoonan omaisuus) puolestaan rikastuivat keskimäärin 8,4 %:n vauhdilla. ”Naapurin miljonäärit” (1–5 $ miljoonan verran omaisuutta omistavat) taas rikastuivat viime vuonna hitaammin kuin muut varakkaat 7,8 %:n nopeudella.

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

1 thoughts on “Pankkijärjestelmän energiankäyttö on 56-kertainen Bitcoiniin verrattuna

  1. Voltaire says:

    Montako transaktiota sekunnissa tapahtuu perinteisessä pankkijärjestelmässä (ts kaikki maailman käteinen, pankkisiirrot, luottokortit jne)? Taitaa olla “hieman” enemmän kuin 56 kertaa bitcoinin transaktiot. Vertailu ei siten ole ihan niin mairitteleva kuin ilmeisesti kuvittelette. (Vertailu kultaan on paljon järkevämpi, ja myös bitcoinin kannalta parempi, joskin myös kullan ympäristöjalanjälki on karsea).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *