Terra ja Binance tutkinnan alaisina

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Terra

Etelä-Korean poliisi on alkanut tutkimaan nyt jo romahtaneen Terran (Lunan) taustalla olevan Terraform Labsin ja sen työntekijöiden toimintaa. Rikosnimikkeet tutkinnan osalta liittyvät mm. veronkiertoon ja markkinamanipulaatioon. Terran (Lunan) kurssi on ollut voimakkaassa syöksykierteessä viimeisten kuukaisien ajan.

Poliisi tutkii tällä hetkellä sitä, että kavallettiinko Terraform Labsin tilillä olevat bitcoinit-varat. Kyseinen tutkinta perustuu Terraform Labsin työntekijän ilmiantoon. Seoulin kaupungin poliisin mukaan tutkinta ei suoraan liity Terran perustaja Do Kwoniin. 

Viranomaiset ovat  jäädyttäneet kavalletut varat yhteistyössä kryptovaluuttapörssien kanssa. Kuitenkaan jäädetettyjen varojen suuruutta ei ole vielä julkistettu. Lunatokenin taustalla olevan Luna Foundation Guardin bitcoin-reserveillä, jotka on arvioitu 1,3-3 miljardin arvoisiksi, oli tarkoitus vakauttaa Terran ekosysteemin algoritmisen tasapainovaluutan TerraUSD Classicin (USTC) arvo markkinoilla. Ei ole vielä tiedossa liittyykö tutkinta juuri näillä varoille tehtyihin siirtoihin.

Terra Form Labsin toinen perustaja Daniel Shin kieltää Terran syyllistyneen mihinkään laittomaan toimintaan:”Tarkoitus ei ollut tehdä petosta, koska me vain halusimme innovoida maksujen selvitysjärjestelmää lohkoketjuteknologian avulla.”

Tämä tutkinta on vain osa Etelä-Korean poliisin laaja-alaista Terran (Lunan) ekosysteemiin, Terraform Labsiin ja Do Kwoniin liittyvää tutkintaa. Tutkintaan liittyvät petosepäilyt, siitä, että Terra olisi myynyt virheellisiä tokeneja sijoittajille. Aikaisemmin toukokuussa Etelä-Korean viranomaiset haastoivat Terraform Labsin kaikki työntekijät oikeuteen markkinamanipulaatioepäyjen johdosta.

Etelä-Korean veroviranomainen puolestaan langetti Terraform Labsille 78 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisen sakon veronkierrosta.

Lue lisää aiheesta

Binance

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC tutkii parhaillaan maailman suurimman kryptovaluuttapörssi Binancen toimintaa. Tutkinta liittyy siihen, että oliko Binancen tokeni (BNB) rekisteröimätön arvopaperi. Mikäli BNB-tokeni määritellään rekisteröimättämöksi arvopaperiksi, siinä tapauksessa Binancen olisi tullut rekisteröidä tokeni SEC:lle vuonna 2017. Määritelmä perustuu Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomioon vuodelta 1946, joka koski sijoitussopimuksia (investment contracts). Tästä rekisteröinti-ilmoituksen puuttumisesta Binancelle seurauksena voi tulla maksettavaksi erittäin tuntuvat sakot. 

Oikeustapauksena tämä tutkinta muistuttaa hyvin vahvasti Rippleen liittyvää tutkintaa. Ripplen mukaan XRP on vaihdannan väline (medium of exchange) eikä arvopaperi.

Sen lisäksi tutkitaan, että onko Binancen tytätyhtiö Binance.US:n toiminta riippumatonta globaalista Binance-com:n toiminnasta. Binance harjoittaa toimintaansa monessa maassa, mutta Binance väittää, että sillä ei ole kotipaikkaa missään valtiossa. Tämän väite on nyt myös tutkinnan alaisena. 

Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhaon omistamien Binancen markkinatakaukseen erikoistuneiden yhtiöiden toiminnan epäillään niidenkin olevan tutkinnan kohteena. Tämän lisäksi tutkintojen on arveltu kohdistuvan myös Binancen työntekijöiden epäiltyyn sisäpiirikauppaan. 

Binancen vastaus epäilyihin oli seuraavanlainen:”Koska toimiala on kasvanut nopeasti, olemme työskennelleet erittäin ahkerasti kouluttaaksemme ja auttaaksemme lainvalvontaviranomaisia ja sääntelyviranomaisia niin Yhdysvalloissa kuin myös kansainvälisestikin samalla kun olemme noudattaneet uusia ohjeistuksia. Täytämme jatkossakin kaikki viranomaisten asettamat vaatimukset.”

SEC ei ole vielä ottanut näihin epäilyihin kantaa. Binancen  toiminta on tällä hetkellä Yhdysvaltain oikeusministeriön, hyödykefutuurien kauppakomissio CFTC:n sekä Yhdysvaltojen veroviranomaisen IRS:n tutkinnan kohteena.

Lue lisää aiheesta

Hedgerahastot lisäämässä kryptovaluuttasijoituksiaan

Tlintarkastuskonserni PriceWaterhouseCoopersin (PwC) Annual Global Crypto Hedge Fund Report 2022-raportin mukaan kolmannes perinteisistä hedgerahastoista sijoittavat jo nyt varojaan digitaalisiin varallisuusluokkiin kuten esimerkiksi Bitcoiniin (BTC). 

Hedgerahastot pyrkivät markkinatilanteesta riippumatta kasvattamaan arvoaan. Hedgerahastojen tavoitteena on jatkuvasti saavuttaa tietty tuottotavoite. Perinteiset rahastot pyrkivät voittamaan ainoastaan vain vertailuindeksin.

Kaikkein todennäköisimmin digitaalisiin varallisuusluokkiin sijoittivat niin sanotut multistrategia-hedgerahastot. Toisiksi todennäköisimmin sijoittivat makrostrategia-hedgerahastot ja kolmanneksi todennäköisimmin osakestrategia-hedgerahastot. 

Niistä hedgerahastoista, jotka sijoittivat kryptovaluuttoihin, 57 % allokoi kryptovaluuttoihin alle 1 % sijoitettavasta varallisuudesta (AUM). Puolestaan kaksikolmasosaa hedgerastoista suunnitteli lisäävänsä sijoituksiaan kryptovaluuttoihin vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Hedgerastot näkivät suurimpana huolena kryptovaluuttojen sääntelyyn sekä verotukseen liittyvät huolet, jonka vuoksi nämä rahastot eivät sijoita varoja tällä hetkellä kryptovaluuttoihin. Hedgerastot olivat huolissaan epäyhtenäisestä sääntelystä kryptovaluuttamarkkinoilla, koska lähes joka maassa on tällä hetkellä hieman erilainen kryptovaluuttoja koskeva sääntely. Sen lisäksi varojen hallinnointiin liittyi myös paljon epäselvyyksiä.

Tutkimus toteutettiin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tutkimuksessa mukana oli 89 hedgerahastoa, joilla suurimmalla osalla oli hallinnoitavana yli miljardin Yhdysvaltain dollarin verran sijoitettavaa varallisuutta (AUM). 

Edelleen suurin osa hedgerahastoista ei ole sijoittanut kryptovaluuttoihin. Kuitenkin vuonna 2021 sadalle hedgerahastoyhtiölle tehdyn tutkimuksen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana kuitenkin keskimäärin 10,6 % hedgerahastojen varallisuudesta oltaisiin allokoimassa kryptovaluuttoihin. 
Vaikka suurin osa hedgerahastoista ei vielä sijoitakaan kryptovaluuttoihin, silti monet institutionaalisista sijoittajista ovat esimerkiksi ostaneet bitcoinia sen viimeisistä pohjalukemista. CoinSharesinfund flows-raportin mukaan bitcoiniin sijoitettiin kesäkuun ensimmäisen viikon

aikana yhteensä 126 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä. Viime vuoteen verrattuna bitcoiniin on sijoitettu nyt 506 miljoonan dollaria enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Sijoittajat ovat kuitenkin nyt siirtämässä varojaan pois Etheristä ja muista altcoineista. Etheristä siirrettiin varoja viime viikolla pois 26 miljoonaa dollaria, joka oli jo yhdeksäs perättäinen viikko, jolloin varoja siirrettiin Etheristä ulos. Ether-sijoitustuotteista on siirretty varoja pois tämän vuoden aikana 357,4 miljoonaa dollaria. 

Puolestaan usean varallisuusluokan kryptovaluuttarahastot (multi-asset crypto funds) ovat lisänneet tämän vuoden aikana kryptovaluuttasijoituksiaan 201,3 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Grayscalen , joka on maailman suurin digitaalisten valuuttojen hallinnoija, omistuksessa on tällä hetkellä 27 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä digitaalisia valuuttoja.

Luokitellaanko altcoinit jatkossa arvopapereiksi USA:ssa?

Kahden puolueen Responsible Financial Innovation Act-kryptovaluuttalaki, jota kutsutaan myös nimellä Lummis-Gillibrand-lakiesityksen käsittely etenee Yhdysvalloissa. Rebublikaanisenaattori Cynthia Lummis ja demokraattisenaattori Kirsten Gillibrand esittävät tässä lakiesityksessä kokonaisvaltaista kryptovaluuttoja koskevaa sääntelyä, jonka tarkoituksena on pyrkiä ”vastuulliseen innovaatioon”. 

Lakiesityksen mukaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC ja hyödykefutuurien kaupankäyntikomissio CFTC molemmat vastaisivat jatkossa digitaalisten valuuttojen valvonnasta. 

Yhdysvalloissa SEC:n valvonnan alaisena ovat tällä hetkellä sellaiset kryptovaluutat, jotka luokitellaan digitaalisiksi arvopapereiksi (digital asset securities). Mikäli lakiesitys menisi nyt esitetyssä muodossa läpi jatkossa muut kuin SEC:n valvonnan alaisena olevat kryptovaluutat luokiteltaisiin esityksen mukaan digitaalisten hyödykkeiden vaihtoa koskevan lain (DCEA) mukaisiksi digitaalisiksi hyödykkeiksi (digital commodity), jotka olisivat puolestaan CTFC:n valvonnan alaisena. 

Myöhemmin Lummis ja Gilligrand vahvistivat, että Bitcoinia ja Ethereumia tulisi käsitellä hyödykkeinä (digitaalinen hyödyke), jotka olisivat CFTC:n valvonnan alaisena. Sen sijaan suurinta osaa altcoineista tulisi käsitellä arvopapereina, jotka puolestaan olisivat SEC:n valvonnan alaisena. Myös CFTC:n puheenjohtaja Rostin Behnam tuki Lummisin ja Gilligrandin näkemystä tulkinnasta. Nämä tulkinnalliset luokituskysymykset tultaisiin ratkaiseen niin sanotun Howie-testin avulla, joka oli esimerkiksi Ripplen oikeuskäsittelyn yksi pääteemoista.

Lakiesitys mm. vapauttaisi verovapaiksi alle 200 :n Yhdysvaltain dollarin arvoiset kryptovaluutoilla tehdyt tuotteiden ja palveluiden ostokset. Puolestaan louhijoita lakiesityksen mukaan ei käsiteltäisi virtuaalivaluuttojen tarjoajina, joka tarkoittaisi sitä, että louhintatuloja ei verotettaisi kuin vasta vaihdettaessa FIAT-valuuttaan. Tämän lisäksi kryptovaluuttojen lainaamista ei lähtökohtaisesti olisi tarkoitus verottaa. 

Vastuullisen innovaation osalta lakiesityksessä on tarkoitus edistää kestävää innovointia, joka olisi myös linjassa kansainvälisten ilmastotavoitteiden osalta. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi uusiutuvan energian käyttämistä ja puhtaan energian kuten auringonvalon hyödyntämistä. Sen lisäksi lakiesityksen tarkoituksena on pyrkiä ehkäisemään energiajätteen syntymistä.

Lakiesityksen tarkoituksena on luoda sääntelyä erityisesti tasapainovaluuttoja (stable coin) kohtaan. Tämän sääntelyn mukaan virtuaalivaluuttojen tarjoajilla tulee olla hallussaan Yhdysvaltain dollareita aina riittävä määrä, joten virtuaalivaluuttojen tarjoajat pystyvät tarvittaessa heti maksamaan asiakkaiden pyynnöstä heidän sijoittamansa varat Yhdysvaltain dollareina takaisin.

Kuluttajansuojaa on myös tarkoitus parantaa. Virtuaalivaluuttojen tarjoajille olisi tulossa myös tietynlaisen tuoteselosteen laatimisvelvollisuus, joka koskisi esimerkiksi käytettävää lähdekoodin päivitysversiota sekä tietoa jokaisen tarjottavan digitaalisen valuutan oikeudellisesta kohtelusta. Lakiehdotus myös pyrkii vahvistamaan kryptovaluuttojen omistajan oikeutta pitää hallussaan ja kontrolloida omistamiaan kryptovaluuttoja.

Lakiesityksen käsittely ei tapahdu kuitenkaan hetkessä ja mikäli laki hyväksyttäisiin, se tapahtuisi vasta ensi vuoden 2023 puolella. Tämä johtuu siitä, että lakiesitys tulee hyväksyttää useammassa senaatin komiteassa, koska lakiesitys liittyy useamman hallintoviranomaisen toimintaan. Ja sen lisäksi  koko toimialaa koskevan lakiesityksen luominen vaatii yleensä pitemmän valmisteluajan.


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *